Historial d'edició global de les sèriesMembre kleh

juny 25, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 11:24 am
Membre: kleh | Avui, 11:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 11:24 am
Membre: kleh | Avui, 11:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 11:24 am
Membre: kleh | Avui, 11:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 11:23 am
Membre: kleh | Avui, 11:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 11:23 am
Membre: kleh | Avui, 11:23 am
Membre: kleh | Avui, 11:22 am
S'ha afegit la sèrie Library of Garden Detail. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 11:22 am
Ha afegit el nom de sèrie "Library of Garden Detail" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 11:22 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 10:59 am
Membre: kleh | Avui, 10:59 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 10:58 am
Membre: kleh | Avui, 10:58 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 10:45 am
Membre: kleh | Avui, 10:45 am
Membre: kleh | Avui, 10:44 am
S'ha afegit la sèrie Gardener's Guide to Britain. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 10:44 am
Ha afegit el nom de sèrie "Gardener's Guide to Britain" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 10:44 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 10:30 am
Membre: kleh | Avui, 10:30 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to the Netherlands and Belgium de Barbara Abbs a "Belgium, Netherlands."
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to Spain and Portugal de Barbara Segall a "Portugal, Spain."
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to Italy de Penelope Hobhouse a "Italy."
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to Ireland de Terrence Reeves-Smyth a "Ireland."
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to France de Patrick Taylor a "France."
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to Canada de Larry Hodgson a "Canada."
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to Britain de Patrick Taylor a "Britain."
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to Australia de Holly Kerr Forsyth a "Australia."
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 10:14 am
Ha afegit el nom de sèrie "Hortus Reisgidsen" (Neerlandès).
Membre: kleh | Avui, 10:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 10:08 am
Membre: kleh | Avui, 10:08 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 10:07 am
Membre: kleh | Avui, 10:07 am
Ha afegit una relació entre sèries: Gardens of conté la subsèrie Gardens of Europe.
Membre: kleh | Avui, 9:50 am
Ha afegit una relació entre sèries: Gardens of conté la subsèrie Garden Lover's Guides to Europe.
Membre: kleh | Avui, 9:50 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Gardens of The Netherlands and Belgium de Barbara Abbs a "Belgium, Netherlands."
Membre: kleh | Avui, 9:49 am
Sèrie: Gardens of
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 9:49 am
Sèrie: Gardens of
Membre: kleh | Avui, 9:49 am
Sèrie: Gardens of
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 9:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Gardens of Germany de Charles Quest-Ritson a "Germany."
Membre: kleh | Avui, 9:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to Italy de Penelope Hobhouse a "Italy."
Membre: kleh | Avui, 9:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to Germany de Charles Quest-Ritson a "Germany."
Membre: kleh | Avui, 9:47 am
Sèrie: Gardens of
Membre: kleh | Avui, 9:45 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 9:37 am
Membre: kleh | Avui, 9:37 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 9:36 am
Membre: kleh | Avui, 9:36 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 9:36 am
Membre: kleh | Avui, 9:36 am
Membre: kleh | Avui, 9:35 am
S'ha afegit la sèrie The Great Artists & Their World. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 9:35 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Great Artists & Their World" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 9:35 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Gardener's handbook" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 9:30 am
Ha afegit el nom de sèrie "RHS Gardener's handbook" (Anglès).
Membre: kleh | Avui, 9:30 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Gardener's yearbook" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 9:30 am
Ha afegit el nom de sèrie "RHS Gardener's yearbook" (Anglès).
Membre: kleh | Avui, 9:30 am
Ha afegit el nom de sèrie "Gardener's handbook" (Anglès).
Membre: kleh | Avui, 9:30 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The gardener's yearbook" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 9:30 am
Ha afegit el nom de sèrie "Gardener's yearbook" (Anglès).
Membre: kleh | Avui, 9:30 am
Membre: kleh | Avui, 9:12 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 9:12 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 9:04 am
Membre: kleh | Avui, 9:04 am
Ha canviat la cadena d'ordre de RHS Garden Finder : 2006-2007 de Charles Quest-Ritson a "2006-2007."
Membre: kleh | Avui, 8:33 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:32 am
Membre: kleh | Avui, 8:32 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:31 am
Membre: kleh | Avui, 8:31 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:30 am
Membre: kleh | Avui, 8:30 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:24 am
Membre: kleh | Avui, 8:24 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:16 am
Membre: kleh | Avui, 8:16 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rhs Garden Finder" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 8:15 am
Ha afegit el nom de sèrie "RHS Garden Finder" (Anglès).
Membre: kleh | Avui, 8:15 am
Membre: kleh | Avui, 8:15 am
S'ha afegit la sèrie RHS Garden Finder. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:15 am
Ha afegit el nom de sèrie "Rhs Garden Finder" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 8:15 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:06 am
Membre: kleh | Avui, 8:06 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:05 am
Membre: kleh | Avui, 8:05 am
Membre: kleh | Avui, 8:01 am
S'ha afegit la sèrie RHS Gardener's yearbook. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 8:01 am
Ha afegit el nom de sèrie "The gardener's yearbook" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 8:01 am
Ha afegit una relació entre sèries: Garden Lover's Guide to conté la subsèrie Garden Lover's Guides to Europe.
Membre: kleh | Avui, 7:16 am
Ha afegit una relació entre sèries: Garden Lover's Guide to conté la subsèrie Garden Lover's Guide to the USA.
Membre: kleh | Avui, 7:16 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 7:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to the West de Kathleen McCormack a "USA."
Membre: kleh | Avui, 7:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to the South de Paul Bennett a "USA."
Membre: kleh | Avui, 7:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to the Northeast de Paul Bennett a "USA."
Membre: kleh | Avui, 7:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Garden Lover's Guide to the Midwest de Paul Bennett a "USA."
Membre: kleh | Avui, 7:14 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 7:12 am
Ha afegit el nom de sèrie "Garden Lover's Guide to" (Anglès).
Membre: kleh | Avui, 7:12 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Garden Lover's Guides to the USA" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 7:11 am
Ha afegit el nom de sèrie "Garden Lover's Guide to the USA" (Anglès).
Membre: kleh | Avui, 7:11 am
Membre: kleh | Avui, 7:10 am
S'ha afegit la sèrie The Garden Lover's Guide to [ATM]. Mira més detalls.
Membre: kleh | Avui, 7:10 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Garden Lover's Guide to [ATM]" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | Avui, 7:10 am
Membre: kleh | Avui, 7:10 am
Membre: kleh | Avui, 7:07 am

juny 20, 2024

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:56 am
Membre: kleh | juny 20, 10:56 am
Membre: kleh | Implícit | juny 20, 10:49 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 20, 10:49 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:49 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 81 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:44 am
Membre: kleh | juny 20, 10:44 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 67 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:20 am
Membre: kleh | juny 20, 10:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 103 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:19 am
Membre: kleh | juny 20, 10:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 301 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:18 am
Membre: kleh | juny 20, 10:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 77 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:18 am
Membre: kleh | juny 20, 10:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 67 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 10:17 am
Membre: kleh | juny 20, 10:17 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 79 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 9:57 am
Membre: kleh | juny 20, 9:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 63 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 20, 12:06 am

juny 19, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 19, 11:48 pm
Membre: kleh | juny 19, 11:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 19, 9:32 am
Membre: kleh | juny 19, 9:32 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 19, 8:54 am
Membre: kleh | juny 19, 8:53 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 19, 8:51 am
Membre: kleh | juny 19, 8:51 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 19, 7:59 am
Membre: kleh | juny 19, 7:59 am

juny 18, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 10:33 pm
Membre: kleh | juny 18, 10:33 pm
Sèrie: Callas
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:49 pm
Sèrie: Callas
Membre: kleh | juny 18, 9:49 pm
Sèrie: Callas
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:46 pm
Sèrie: Callas
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:46 pm
Sèrie: Callas
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:45 pm
Sèrie: Callas
Membre: kleh | juny 18, 9:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:36 pm
Membre: kleh | juny 18, 9:36 pm
Membre: kleh | juny 18, 9:34 pm
S'ha afegit la sèrie Puccini : Madama Butterfly. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:34 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Puccini : Madama Butterfly" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | juny 18, 9:34 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 11:22 am
Membre: kleh | juny 18, 11:22 am
Membre: kleh | juny 18, 10:51 am
S'ha afegit la sèrie RCA Opera Treasury. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 10:51 am
Ha afegit el nom de sèrie "RCA Opera Treasury" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | juny 18, 10:51 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 10:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 10:17 am
Membre: kleh | juny 18, 10:17 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 10:15 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 10:10 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 10:09 am
Membre: kleh | juny 18, 10:09 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:47 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:44 am
Membre: kleh | juny 18, 9:43 am
Sèrie: Rouge Opéra
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:37 am
Sèrie: Rouge Opéra
Membre: kleh | juny 18, 9:37 am
Sèrie: Rouge Opéra
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:19 am
Sèrie: Rouge Opéra
Ha afegit l'obra André Chénier.
Membre: kleh | juny 18, 9:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:11 am
Membre: kleh | juny 18, 9:11 am
Membre: kleh | juny 18, 9:02 am
S'ha afegit la sèrie The Sony Opera House. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:01 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Sony Opera House" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | juny 18, 9:01 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 9:00 am
Membre: kleh | juny 18, 8:59 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier [sound recording] {Domingo} de Umberto Giordano a "sound recording."
Membre: kleh | juny 18, 8:54 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 8:54 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 8:43 am
Ha afegit l'obra .
Membre: kleh | juny 18, 8:43 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 8:37 am
Membre: kleh | juny 18, 8:36 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 66 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 8:18 am
Membre: kleh | juny 18, 8:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 8:02 am
Membre: kleh | juny 18, 8:01 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 63 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 7:53 am
Membre: kleh | juny 18, 7:53 am
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 7:48 am
S'ha canviar el grup de Giordano : Andrea Chénier [catch-all] de Umberto Giordano a "unknowns."
Membre: kleh | Implícit | juny 18, 7:47 am
Membre: kleh | Implícit | juny 18, 7:47 am
S'ha canviar el grup de Giordano : Andrea Chénier [score] de Umberto Giordano a "unknowns."
Membre: kleh | Implícit | juny 18, 7:47 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 18, 7:47 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 63 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 7:47 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 54 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 7:26 am
Membre: kleh | juny 18, 7:26 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 18, 7:09 am

juny 17, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 9:32 pm
Membre: kleh | juny 17, 9:32 pm
Membre: kleh | juny 17, 9:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 9:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 9:01 pm
Membre: kleh | juny 17, 9:01 pm
Membre: kleh | Implícit | juny 17, 8:52 pm
Membre: kleh | Implícit | juny 17, 8:52 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 17, 8:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 8:52 pm
Membre: kleh | juny 17, 8:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 8:38 pm
Membre: kleh | juny 17, 8:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 8:26 pm
Membre: kleh | juny 17, 8:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:53 pm
Membre: kleh | juny 17, 6:53 pm
Membre: kleh | juny 17, 6:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:48 pm
Membre: kleh | juny 17, 6:48 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 52 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:41 pm
Membre: kleh | juny 17, 6:41 pm
Membre: kleh | juny 17, 6:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:40 pm
Membre: kleh | juny 17, 6:40 pm
Membre: kleh | juny 17, 6:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:31 pm
Membre: kleh | juny 17, 6:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 5:54 pm
Membre: kleh | juny 17, 5:54 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 5:51 pm
Membre: kleh | juny 17, 5:50 pm
Membre: kleh | juny 17, 11:42 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier : La Mamma Morta [score?] de Umberto Giordano a "score : extract."
Membre: kleh | juny 17, 11:42 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 51 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 11:42 am
Membre: kleh | juny 17, 11:42 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 11:40 am
Membre: kleh | juny 17, 11:40 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 101 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 11:39 am
Membre: kleh | juny 17, 11:39 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 262 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 11:38 am
Membre: kleh | juny 17, 11:38 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 75 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 11:37 am
Membre: kleh | juny 17, 11:37 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier [scores : to be separated] de Umberto Giordano a "Giordano."
Membre: kleh | juny 17, 11:35 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 11:35 am
Membre: kleh | juny 17, 11:35 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 11:35 am
Membre: kleh | juny 17, 11:35 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 11:05 am
Membre: kleh | juny 17, 11:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 10:41 am
Membre: kleh | juny 17, 10:40 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 9:16 am
Membre: kleh | juny 17, 9:15 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 8:24 am
Membre: kleh | juny 17, 8:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 51 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:55 am
Membre: kleh | juny 17, 7:55 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:49 am
Membre: kleh | juny 17, 7:48 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:27 am
Membre: kleh | juny 17, 7:27 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:19 am
Membre: kleh | juny 17, 7:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:19 am
Membre: kleh | juny 17, 7:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:18 am
Membre: kleh | juny 17, 7:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:18 am
Membre: kleh | juny 17, 7:18 am
Membre: kleh | juny 17, 7:17 am
Membre: kleh | juny 17, 7:17 am
Ha afegit el nom de sèrie "Placido Domingo : My Greatest Roles" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | juny 17, 7:17 am
Membre: kleh | juny 17, 7:05 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Introducción al mundo de la ópera : Giordano : Andrea Chénier de Francesc Fontbona a "libretto + guide."
Membre: kleh | juny 17, 7:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 7:03 am
Membre: kleh | juny 17, 7:03 am
Membre: kleh | juny 17, 6:55 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:55 am
Membre: kleh | juny 17, 6:54 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:51 am
Membre: kleh | juny 17, 6:51 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:44 am
Membre: kleh | juny 17, 6:44 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:35 am
Membre: kleh | juny 17, 6:35 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:34 am
Membre: kleh | juny 17, 6:34 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:30 am
Membre: kleh | juny 17, 6:29 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:20 am
Membre: kleh | juny 17, 6:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:17 am
Membre: kleh | juny 17, 6:16 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:11 am
Membre: kleh | juny 17, 6:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 6:01 am
Membre: kleh | juny 17, 6:01 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 5:46 am
Membre: kleh | juny 17, 5:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 17, 5:06 am
Membre: kleh | juny 17, 5:06 am

juny 16, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 10:31 pm
Membre: kleh | juny 16, 10:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 10:30 pm
Membre: kleh | juny 16, 10:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 10:24 pm
Membre: kleh | juny 16, 10:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 10:19 pm
Membre: kleh | juny 16, 10:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 10:05 pm
Membre: kleh | juny 16, 10:04 pm
S'ha canviar el grup de Giordano : Andrea Chénier [catch-all] de Umberto Giordano a "Collections and Selections."
Membre: kleh | Implícit | juny 16, 9:51 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 16, 9:51 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 9:51 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 9:49 pm
Membre: kleh | juny 16, 9:49 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 9:04 pm
Membre: kleh | juny 16, 9:04 pm
S'ha canviar el grup de Giordano : Andrea Chénier [video recording] {unknown} de Umberto Giordano a "Collections and Selections."
Membre: kleh | Implícit | juny 16, 8:59 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 16, 8:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 8:59 pm
S'ha canviar el grup de Giordano : Andrea Chénier [video recordings] [1995 film + 2006 film] de Umberto Giordano a "Collections and Selections."
Membre: kleh | Implícit | juny 16, 8:58 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 16, 8:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 8:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 8:54 pm
Membre: kleh | juny 16, 8:53 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 5:56 pm
Membre: kleh | juny 16, 5:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 3:43 pm
Membre: kleh | juny 16, 3:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 3:19 pm
Membre: kleh | juny 16, 3:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 16, 2:54 pm
Membre: kleh | juny 16, 2:53 pm

juny 15, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 5:15 pm
Membre: kleh | juny 15, 5:15 pm
S'ha canviar el grup de Mario Del Monaco : Singt Opernarien [sound recording] de Mario Del Monaco a "Sound recording excerpts."
Membre: kleh | Implícit | juny 15, 5:01 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 15, 5:01 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 5:01 pm
Membre: kleh | juny 15, 5:01 pm
Membre: kleh | juny 15, 4:52 pm
Membre: kleh | Implícit | juny 15, 4:52 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 15, 4:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 4:52 pm
Membre: kleh | juny 15, 4:51 pm
Membre: kleh | juny 15, 4:33 pm
Membre: kleh | Implícit | juny 15, 4:33 pm
S'ha canviar el grup de Viva Lavirgen [sound recording] de Pedro Lavirgen a "Sound recording excerpts."
Membre: kleh | Implícit | juny 15, 4:33 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 15, 4:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 4:33 pm
Membre: kleh | juny 15, 4:32 pm
Membre: kleh | juny 15, 4:13 pm
S'ha afegit la sèrie Classical Navigator. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 4:12 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Classical Navigator" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | juny 15, 4:12 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 3:07 pm
Membre: kleh | juny 15, 3:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 2:02 pm
Membre: kleh | juny 15, 2:02 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier [libretto] {unknown} de Luigi Illica a "libretto."
Membre: kleh | juny 15, 1:35 pm
Membre: kleh | Implícit | juny 15, 1:35 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 15, 1:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 1:35 pm
Membre: kleh | juny 15, 1:32 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 1:08 pm
Membre: kleh | juny 15, 1:07 pm
Membre: kleh | juny 15, 1:03 pm
Membre: kleh | juny 15, 12:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 12:36 pm
Membre: kleh | juny 15, 12:35 pm
S'ha canviar el grup de Giordano : Andrea Chénier [libretto] {unknown} de Luigi Illica a "Collections and Selections."
Membre: kleh | Implícit | juny 15, 12:19 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 15, 12:19 pm
Membre: kleh | juny 15, 12:19 pm
Membre: kleh | juny 15, 12:14 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier [score : vocal] {Kalmus} de Umberto Giordano a "K02130."
Membre: kleh | juny 15, 11:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 11:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 11:56 am
Membre: kleh | juny 15, 11:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 10:36 am
Membre: kleh | juny 15, 10:36 am
S'ha canviar el grup de Viva Lavirgen [sound recording] de Pedro Lavirgen a "Collections and Selections."
Membre: kleh | Implícit | juny 15, 9:53 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | juny 15, 9:53 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 9:50 am
Membre: kleh | juny 15, 9:50 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 9:26 am
Membre: kleh | juny 15, 9:26 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier [video recordings] [1995 film + 2006 film] de Umberto Giordano a "video recordings."
Membre: kleh | juny 15, 8:15 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 8:15 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 8:14 am
Membre: kleh | juny 15, 8:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier [score : vocal] {IMC} de Umberto Giordano a "IMC 1496."
Membre: kleh | juny 15, 12:15 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 12:15 am
Membre: kleh | juny 15, 12:06 am
Membre: kleh | juny 15, 12:06 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 12:06 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 12:05 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier [score : vocal] {IMC} de Umberto Giordano a "IMC 1496."
Membre: kleh | juny 15, 12:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 12:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 12:04 am
Membre: kleh | juny 15, 12:04 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 15, 12:01 am
Membre: kleh | juny 15, 12:01 am

juny 14, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 11:25 pm
Membre: kleh | juny 14, 11:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 10:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 10:52 pm
Membre: kleh | juny 14, 10:52 pm
Membre: kleh | juny 14, 10:48 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Giordano : Andrea Chénier [sound recording] {Domingo} de Umberto Giordano a "sound recording."
Membre: kleh | juny 14, 10:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 10:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 10:14 pm
Membre: kleh | juny 14, 10:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 9:51 pm
Membre: kleh | juny 14, 9:51 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 9:20 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 9:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 9:18 pm
Membre: kleh | juny 14, 9:18 pm
Membre: kleh | juny 14, 9:02 pm
Membre: kleh | juny 14, 9:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Introducción al mundo de la ópera" (Castellà).
Membre: kleh | Implícit | juny 14, 9:02 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 8:52 pm
Membre: kleh | juny 14, 8:51 pm
Membre: kleh | juny 14, 8:40 pm
S'ha afegit la sèrie Giordano : Andrea Chénier. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 8:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Giordano : Andrea Chénier" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | juny 14, 8:39 pm
Membre: kleh | juny 14, 7:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 7:44 pm
Membre: kleh | juny 14, 7:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 180 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 7:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 215 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 14, 1:33 pm
Membre: kleh | juny 14, 1:28 pm

juny 13, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 63 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 13, 9:49 pm
Membre: kleh | juny 13, 9:49 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 13, 9:06 pm
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | juny 13, 9:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 13, 1:15 pm
Ha afegit l'obra Collapsible de Margaret Perry.
Membre: kleh | juny 13, 1:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 13, 1:14 pm
Ha afegit l'obra Paradise Now! de Margaret Perry.
Membre: kleh | juny 13, 1:14 pm

juny 2, 2024

Membre: kleh | juny 2, 5:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 2, 5:56 am
Membre: kleh | juny 2, 5:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | juny 2, 5:50 am
Membre: kleh | juny 2, 5:50 am

maig 31, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 67 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 10:46 pm
Membre: kleh | maig 31, 10:46 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 10:36 pm
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 31, 10:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 73 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 9:15 pm
Membre: kleh | maig 31, 9:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 8:59 pm
Ha afegit l'obra Democracy: A Play de Michael Frayn.
Membre: kleh | maig 31, 8:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 74 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 12:59 pm
Membre: kleh | maig 31, 12:59 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 12:38 pm
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 31, 12:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 10:54 am
Ha afegit l'obra Afterlife de Michael Frayn.
Membre: kleh | maig 31, 10:54 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 67 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 10:12 am
Membre: kleh | maig 31, 10:12 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 3:23 am
Sèrie: Faber Plays
Ha afegit l'obra Stuff Happens: A Play de David Hare.
Membre: kleh | maig 31, 3:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 73 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 31, 3:11 am
Membre: kleh | maig 31, 3:11 am

maig 30, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 100 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 11:06 pm
Membre: kleh | maig 30, 11:06 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 10:54 pm
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 30, 10:54 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 99 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 10:21 pm
Membre: kleh | maig 30, 10:21 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hymn : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Bennett / Fenton."
Membre: kleh | maig 30, 12:56 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 12:56 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 12:51 pm
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 30, 12:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de People : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Bennett."
Membre: kleh | maig 30, 12:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 12:38 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 12:36 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha afegit l'obra People de Alan Bennett.
Membre: kleh | maig 30, 12:36 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Timon of Athens : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 30, 12:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 12:31 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Magistrate : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Pinero."
Membre: kleh | maig 30, 12:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 12:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 12:05 pm
Ha afegit l'obra The Magistrate de Arthur Wing Pinero.
Membre: kleh | maig 30, 12:05 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Antigone : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Taylor / Sophocles."
Membre: kleh | maig 30, 11:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 11:46 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Doctor's dilemma : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Shaw."
Membre: kleh | maig 30, 11:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 11:11 am
Ha canviat la cadena d'ordre de She stoops to conquer : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Goldsmith."
Membre: kleh | maig 30, 10:00 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 10:00 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Last of the Haussmans : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Beresford."
Membre: kleh | maig 30, 9:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 9:46 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Hamlet : 2010 [theatre programme] de National Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 30, 9:37 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 9:37 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Juno and the Paycock : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "O'Casey."
Membre: kleh | maig 30, 9:16 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 9:16 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Grief : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Leigh."
Membre: kleh | maig 30, 9:01 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Juno and the Paycock : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "O'Casey."
Membre: kleh | maig 30, 9:01 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 9:01 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Juno and the Paycock : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "O'Casey."
Membre: kleh | maig 30, 9:00 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 9:00 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cherry Orchard : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Upton / Chekhov."
Membre: kleh | maig 30, 8:48 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:48 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:45 am
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 30, 8:45 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Frankenstein : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Dear / Shelley."
Membre: kleh | maig 30, 8:33 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:33 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Frankenstein: Based on the Novel by Mary Shelley (Faber Drama) de Nick Dear a "Dear / Shelley."
Membre: kleh | maig 30, 8:29 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:29 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:29 am
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 30, 8:29 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Kitchen : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Wesker."
Membre: kleh | maig 30, 8:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:17 am
Ha afegit l'obra The Kitchen de Arnold Wesker.
Membre: kleh | maig 30, 8:17 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Double Feature : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Holcroft / Moore / Puwanarajah / Basden."
Membre: kleh | maig 30, 8:08 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:08 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Double Feature : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Holcroft / Moore / Puwanarajah / Basden."
Membre: kleh | maig 30, 8:07 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:07 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Greenland : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Buffini / Charman / Skinner / Thorne."
Membre: kleh | maig 30, 8:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 8:03 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Greenland de Moira Buffini a "Buffini / Charman / Skinner / Thorne."
Membre: kleh | maig 30, 8:01 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 7:59 am
Sèrie: Faber Plays
Ha afegit l'obra Greenland de Moira Buffini.
Membre: kleh | maig 30, 7:59 am
Ha canviat la cadena d'ordre de One Man, Two Guvnors : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Bean / Goldoni."
Membre: kleh | maig 30, 7:31 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 7:31 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 30, 7:29 am
Ha afegit l'obra One Man, Two Guvnors de Richard Bean.
Membre: kleh | maig 30, 7:29 am

maig 29, 2024

Ha canviat la cadena d'ordre de London Assurance : 2010 [theatre programme] de National Theatre a "Bean / Boucicault."
Membre: kleh | maig 29, 11:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 11:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 11:06 pm
Membre: kleh | maig 29, 11:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:45 pm
Ha afegit l'obra London Assurance de Dion Boucicault.
Membre: kleh | maig 29, 10:45 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:27 pm
Sèrie: New Mermaids
Membre: kleh | maig 29, 10:27 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:03 pm
Sèrie: New Mermaids
Membre: kleh | maig 29, 10:02 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 9:35 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha suprimit l'obra The Alchemist de Ben Jonson.
Membre: kleh | maig 29, 9:35 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 9:35 pm
Sèrie: New Mermaids
Membre: kleh | maig 29, 9:35 pm
Sèrie: New Mermaids
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
New Mermaids is a series of over 50 modernized and fully annotated classic plays, with an active programme of new editions. New Mermaids are edited and updated by experienced teachers who are internationally recognized as authorities in their field. They are ideal for, and accessible to, actors, theatre-goers and students and are printed in a clear, easy-to-use format, with annotations below the text and a comprehensive introduction. General Editors: William C. Carroll, Boston University, USA and Tiffany Stern, The Shakespeare Institute, University of Birmingham, UK.
Membre: kleh | maig 29, 9:02 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 8:58 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha suprimit l'obra 'Tis Pity She's a Whore de John Ford.
Membre: kleh | maig 29, 8:58 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 8:57 pm
Sèrie: New Mermaids
Membre: kleh | maig 29, 8:57 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 8:15 pm
Sèrie: New Mermaid
Ha combinat la sèrie New Mermaid amb la sèrie New Mermaids.
Membre: kleh | maig 29, 8:14 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha afegit el nom de sèrie "New Mermaid" (Anglès).
Membre: kleh | maig 29, 8:14 pm
Sèrie: New Mermaids
Membre: kleh | maig 29, 8:14 pm
Sèrie: New Mermaid
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 8:13 pm
Sèrie: New Mermaid
Ha afegit l'obra The Witch de Thomas Middleton.
Membre: kleh | maig 29, 8:13 pm
Ha combinat la sèrie The New Mermaids amb la sèrie New Mermaids.
Membre: kleh | maig 29, 8:06 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha afegit el nom de sèrie "The New Mermaids" (Anglès).
Membre: kleh | maig 29, 8:06 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha afegit l'obra Volpone de Ben Jonson.
Membre: kleh | maig 29, 8:06 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 8:05 pm
Ha afegit l'obra The Witch de Thomas Middleton.
Membre: kleh | maig 29, 8:05 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha combinat la sèrie New Mermaids amb la sèrie New Mermaids.
Membre: kleh | maig 29, 8:03 pm
Sèrie: New Mermaids
Membre: kleh | maig 29, 8:03 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 8:02 pm
Sèrie: New Mermaids
Ha afegit l'obra The Witch de Thomas Middleton.
Membre: kleh | maig 29, 8:02 pm
Membre: kleh | Implícit | maig 29, 6:57 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | maig 29, 6:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 6:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Seasons Greetings : 2010 [theatre programme] de National Theatre a "Ayckbourn."
Membre: kleh | maig 29, 10:35 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:35 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:34 am
Sèrie: Faber Plays
Ha afegit l'obra Season's Greetings de Alan Ayckbourn.
Membre: kleh | maig 29, 10:34 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Welcome to Thebes : 2010 [theatre programme] de National Theatre a "Buffini."
Membre: kleh | maig 29, 10:31 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:31 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:30 am
Sèrie: Faber Plays
Ha afegit l'obra Welcome to Thebes de Moira Buffini.
Membre: kleh | maig 29, 10:30 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Really Old, Like Forty Five : 2010 [theatre programme] de National Theatre a "Oglesby."
Membre: kleh | maig 29, 10:27 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:27 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:24 am
Membre: kleh | maig 29, 10:24 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Phédre : 2009 [theatre programme] de National Theatre a "Hughes / Racine."
Membre: kleh | maig 29, 10:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:20 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Phédre : 2009 [theatre programme] de National Theatre a "Hughes / Racine."
Membre: kleh | maig 29, 10:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:19 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:17 am
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 29, 10:17 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:11 am
Membre: kleh | maig 29, 10:11 am
Ha canviat la cadena d'ordre de His Dark Materials : 2004 [theatre programme] de National Theatre a "Wright / Pullman."
Membre: kleh | maig 29, 10:09 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:09 am
Membre: kleh | maig 29, 10:08 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The history boys : 2004 [theatre programme] de National Theatre a "Bennett."
Membre: kleh | maig 29, 10:08 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 10:08 am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Woman Killed with Kindness : 2011 [theatre programme] de National Theatre a "Heywood."
Membre: kleh | maig 29, 1:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 1:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 12:48 am
Ha afegit l'obra Machinal de Sophie Treadwell.
Membre: kleh | maig 29, 12:48 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Downstate : 2019 [theatre programme] de National Theatre a "Norris."
Membre: kleh | maig 29, 12:37 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 93 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 12:37 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 12:36 am
Ha afegit l'obra Downstate de Bruce Norris.
Membre: kleh | maig 29, 12:36 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Hadestown : 2018 [theatre programme] de National Theatre a "Mitchell."
Membre: kleh | maig 29, 12:28 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 91 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 12:28 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Antony & Cleopatra : 2018 [theatre programme] de National Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 29, 12:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 88 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 12:20 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Lehman Trilogy : 2018 [programme] de National Theatre a "Power / Massini."
Membre: kleh | maig 29, 12:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 84 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 29, 12:05 am

maig 28, 2024

Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:59 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha afegit l'obra The Lehman Trilogy de Ben Power.
Membre: kleh | maig 28, 11:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:51 pm
Membre: kleh | maig 28, 11:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Home, I'm Darling : 2018 [theatre programme] de National Theatre a "Wade."
Membre: kleh | maig 28, 11:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 88 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:22 pm
Membre: kleh | maig 28, 11:22 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Julie : 2018 [theatre programme] de National Theatre a "Stenham / Strindberg."
Membre: kleh | maig 28, 11:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 88 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:13 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Tartuffe the imposter : 2019 [theatre programme] de National Theatre a "Donnelly / Molière."
Membre: kleh | maig 28, 10:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 91 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:44 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Macbeth : 2018 [theatre programme] de National Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 28, 10:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 87 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Jane Eyre : 2017 [programme] de National Theatre a "Jane Eyre Company / Brontë."
Membre: kleh | maig 28, 10:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:08 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Absolute Hell : 2018 [theatre programme] de National Theatre a "Ackland."
Membre: kleh | maig 28, 10:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 91 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 9:56 pm
Ha afegit l'obra Absolute Hell de Rodney Ackland.
Membre: kleh | maig 28, 9:56 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 9:26 pm
Membre: kleh | maig 28, 9:26 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Jane Eyre a "Jane Eyre Company / Charlotte Bronte."
Membre: kleh | maig 28, 9:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 9:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 9:15 pm
Ha afegit l'obra Jane Eyre.
Membre: kleh | maig 28, 9:15 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mosquitoes : 2017 [programme] de National Theatre a "Kirkwood."
Membre: kleh | maig 28, 7:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 91 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 7:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 7:50 pm
Ha afegit l'obra Mosquitoes de Lucy Kirkwood.
Membre: kleh | maig 28, 7:50 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Follies : 2017 [programme] de National Theatre a "Sondheim."
Membre: kleh | maig 28, 7:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 92 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 7:26 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Majority : 2017 [programme] de National Theatre a "Drummond."
Membre: kleh | maig 28, 7:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 90 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 7:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 6:51 pm
Ha afegit l'obra The Majority de Rob Drummond.
Membre: kleh | maig 28, 6:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lost Without Words : 2017 [theatre programme] de National Theatre a "Improbable."
Membre: kleh | maig 28, 5:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 90 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 5:06 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Amadeus : 2016 [theatre programme] de National Theatre a "Shaffer."
Membre: kleh | maig 28, 4:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 91 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 4:50 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Twelfth Night [wrongly combined productions] [theatre programmes] de Rose Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 28, 1:47 pm
Membre: kleh | Implícit | maig 28, 1:47 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | maig 28, 1:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 70 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 1:47 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Red Barn : 2016 [theatre programme] de National Theatre a "Hare."
Membre: kleh | maig 28, 1:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 85 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 1:26 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 1:18 pm
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 28, 1:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Plough and the Stars : 2016 [theatre programme] de National Theatre a "O'Casey."
Membre: kleh | maig 28, 12:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 92 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 12:55 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 12:49 pm
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 28, 12:49 pm
Membre: kleh | maig 28, 12:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 97 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 12:41 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 12:33 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Young Chekhov : Platonov • Ivanov • The Seagull de David Hare a "Hare / Chekhov."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Wind in the Willows [playscript] de Alan Bennett a "Bennett."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Whistling Psyche/Fred and Jane de Sebastian Barry a "Barry."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Three Days in the Country: An Unfaithful Version de Patrick Marber a "Marber / Turgenev."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Terra de ningú de Harold Pinter a "Pinter."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Medea de Ben Power a "Power."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Life x 3 de Yasmina Reza a "Reza."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Invention of Love de Tom Stoppard a "Stoppard."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Inheritance de Matthew Lopez a "Lopez."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Hard Problem de Tom Stoppard a "Stoppard."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Grief de Mike Leigh a "Leigh."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Caretaker de Harold Pinter a "Pinter."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Brian Friel: Plays 1 de Brian Friel a "Friel."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de ENGANY de Harold Pinter a "Pinter."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Art de Yasmina Reza a "Reza."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Arcàdia de Tom Stoppard a "Stoppard."
Membre: kleh | maig 28, 12:19 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 12:15 pm
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 28, 12:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 99 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:53 am
Membre: kleh | maig 28, 11:53 am
Ha canviat la cadena d'ordre de As You Like It : 2016 [theatre programme] de National Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 28, 11:36 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 82 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:36 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Waste : 2015 [theatre programme] de National Theatre a "Granville-Barker."
Membre: kleh | maig 28, 11:26 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 85 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:26 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Waste de Harley Granville-Barker a "Granville-Barker."
Membre: kleh | maig 28, 11:14 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 11:14 am
Ha afegit l'obra Waste de Harley Granville-Barker.
Membre: kleh | maig 28, 11:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Here We Go : 2015 [theatre programme] de National Theatre a "Churchill."
Membre: kleh | maig 28, 10:51 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 90 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:51 am
Ha canviat la cadena d'ordre de 100 de Christopher Heimann a "Heimann / Monaghan / Petterle."
Membre: kleh | maig 28, 10:37 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:37 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:32 am
Ha afegit l'obra Here We Go de Caryl Churchill.
Membre: kleh | maig 28, 10:32 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Three Days in the Country : 2015 [theatre programme] de National Theatre a "Marber / Turgenev."
Membre: kleh | maig 28, 10:21 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 89 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:21 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:15 am
Sèrie: Faber Plays
Membre: kleh | maig 28, 10:15 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rules for Living : 2015 [theatre programme] de National Theatre a "Holcroft."
Membre: kleh | maig 28, 10:00 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 98 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 10:00 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rules for Living de Sam Holcroft a "Holcroft."
Membre: kleh | maig 28, 9:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 9:56 am
Ha afegit l'obra Rules for Living de Sam Holcroft.
Membre: kleh | maig 28, 9:56 am
Membre: kleh | maig 28, 9:37 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The hard problem : 2015 [theatre programme] de National Theatre a "Stoppard."
Membre: kleh | maig 28, 9:30 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 93 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 9:30 am
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 28, 9:28 am
Sèrie: Faber Plays
Ha afegit l'obra The Hard Problem de Tom Stoppard.
Membre: kleh | maig 28, 9:28 am

maig 27, 2024

Ha canviat la cadena d'ordre de Man and Superman : 2015 [theatre programme] de National Theatre a "Shaw."
Membre: kleh | maig 27, 11:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 54 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 11:36 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de 3 Winters : 2014 [theatre programme] de National Theatre a "Štivičić."
Membre: kleh | maig 27, 10:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 93 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 10:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 10:04 pm
Ha afegit l'obra 3 Winters de Tena Štivičić.
Membre: kleh | maig 27, 10:04 pm
Membre: kleh | maig 27, 9:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 47 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 9:52 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Medea : 2014 [theatre programme] de National Theatre a "Power / Euripides."
Membre: kleh | maig 27, 9:39 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 83 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 9:39 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 9:37 pm
Sèrie: Faber Plays
Ha afegit l'obra Medea de Ben Power.
Membre: kleh | maig 27, 9:37 pm
Membre: kleh | maig 27, 8:36 pm
Membre: kleh | Implícit | maig 27, 8:36 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: kleh | maig 27, 8:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 78 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 8:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 101 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 8:21 pm
Membre: kleh | maig 27, 8:21 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de From Morning to Midnight : 2013 [theatre programme] de National Theatre a "Kaiser."
Membre: kleh | maig 27, 7:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 90 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 7:40 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Edward II : 2013 [theatre programme] de National Theatre a "Marlowe."
Membre: kleh | maig 27, 6:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 92 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 6:57 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Liolà : 2013 [theatre programme] de National Theatre a "Ronder / Pirandello."
Membre: kleh | maig 27, 5:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 90 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 5:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 3:06 pm
Ha afegit l'obra Liolà de Tanya Ronder.
Membre: kleh | maig 27, 3:06 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Welkin : 2020 [programme] de National Theatre a "Kirkwood."
Membre: kleh | maig 27, 2:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 94 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:34 pm
Ha afegit l'obra The Welkin de Lucy Kirkwood.
Membre: kleh | maig 27, 2:34 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de This House : 2016 [theatre programme] de Garrick Theatre a "Graham."
Membre: kleh | maig 27, 2:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 86 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Visit or The old lady comes to call : 2020 [programme] de National Theatre a "Kushner / Dürrenmatt."
Membre: kleh | maig 27, 11:46 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 97 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 11:46 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Visit or The old lady comes to call de Tony Kushner a "Kushner."
Membre: kleh | maig 27, 11:35 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 11:35 am
Membre: kleh | maig 27, 11:34 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 101 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 11:02 am
Membre: kleh | maig 27, 11:02 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The habit of art : 2009 [theatre programme] de National Theatre a "Bennett."
Membre: kleh | maig 27, 5:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 5:19 am
Membre: kleh | maig 27, 4:44 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 4:44 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Motive and the Cue : Spring 2023 [theatre programme] de National Theatre a "Thorne."
Membre: kleh | maig 27, 4:37 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 4:37 am
Membre: kleh | maig 27, 4:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 4:20 am
Membre: kleh | maig 27, 4:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 4:20 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Top Girls : 2019 [programme] de National Theatre a "Churchill."
Membre: kleh | maig 27, 4:12 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 4:12 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Effect : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Prebble."
Membre: kleh | maig 27, 4:04 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 4:04 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Children of the Sun : 2013 [theatre programme] de National Theatre a "Upton / Gorky."
Membre: kleh | maig 27, 3:49 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 94 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 3:49 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The wind in the willows : 1993-12-01 revival [theatre programme] de Royal National Theatre a "Bennett / Grahame."
Membre: kleh | maig 27, 3:29 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 3:29 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Arcadia : 1993 [theatre programme] de Royal National Theatre a "Stoppard."
Membre: kleh | maig 27, 3:02 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 3:02 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Richard III: 1979 [theatre programme] de National Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 27, 2:47 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Eden End : 1974 [theatre programme] de National Theatre a "Priestley."
Membre: kleh | maig 27, 2:38 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:38 am
Membre: kleh | maig 27, 2:33 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:33 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Party : 1973 [theatre programme] de National Theatre a "Griffiths."
Membre: kleh | maig 27, 2:25 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Equus 1973 : [theatre programme] de National Theatre a "Shaffer."
Membre: kleh | maig 27, 2:22 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:22 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The School for Scandal : 1972 [theatre programme] de National Theatre a "Sheridan."
Membre: kleh | maig 27, 2:16 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:16 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Danton's Death : 1971 [theatre programme] de National Theatre a "Büchner."
Membre: kleh | maig 27, 2:12 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 59 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:12 am
Membre: kleh | maig 27, 2:04 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 2:04 am
Membre: kleh | maig 27, 1:50 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 1:50 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Tyger : 1971 [theatre programme] de National Theatre a "Mitchell."
Membre: kleh | maig 27, 1:41 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 59 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 1:41 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Rules of the Game : 1971 [theatre programme] de National Theatre a "Pirandello."
Membre: kleh | maig 27, 1:36 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 1:36 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Amphytrion 38 : 1971 [theatre programme] de National Theatre a "Giraudoux."
Membre: kleh | maig 27, 1:31 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 59 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 27, 1:31 am

maig 26, 2024

Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs. Warren's Profession : 1970 [theatre programme] de National Theatre a "Shaw."
Membre: kleh | maig 26, 11:53 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 62 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 11:53 pm
Membre: kleh | maig 26, 11:47 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 60 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 11:47 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cyrano : 1970 [theatre programme] de National Theatre a "Rostand."
Membre: kleh | maig 26, 11:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 11:25 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hedda Gabler : 1970 [theatre programme] de National Theatre a "Ibsen."
Membre: kleh | maig 26, 11:20 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 11:20 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Idiot : 1970 [theatre programme] de National Theatre a "Dostoievsky / Gray."
Membre: kleh | maig 26, 11:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 62 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 11:06 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cocktail Sticks : 2012 [theatre programme] de National Theatre a "Bennett."
Membre: kleh | maig 26, 10:02 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 90 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 10:02 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de This House : 2013 [theatre programme] de National Theatre a "Graham."
Membre: kleh | maig 26, 9:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 61 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 9:40 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 9:38 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 9:37 pm
Membre: kleh | maig 26, 9:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 61 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 9:37 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Way of the World : 1969 [theatre programme] de National Theatre a "Congreve."
Membre: kleh | maig 26, 9:24 pm
Membre: kleh | maig 26, 9:24 pm
Membre: kleh | maig 26, 9:24 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Love's Labours Lost : 1968 [theatre programme] de National Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 26, 9:24 pm
Membre: kleh | maig 26, 9:24 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Dance of Death : 1967 [theatre programme] de National Theatre a "Strindberg."
Membre: kleh | maig 26, 9:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 85 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 9:24 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 9:02 pm
Ha editat una descripció (Anglès)
Play for Today is a British television anthology drama series, produced by the BBC and transmitted on BBC1 from 1970 to 1984. During the run, more than three hundred programmes, featuring original television plays, and adaptations of stage plays and novels, were transmitted. The individual episodes were (with a few exceptions) between fifty and a hundred minutes in duration. A handful of these plays, including Rumpole of the Bailey, subsequently became television series in their own right.
Membre: kleh | maig 26, 8:02 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 8:01 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 7:56 pm
Membre: kleh | maig 26, 7:56 pm
Membre: kleh | maig 26, 7:52 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 7:43 pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Play for Today is a British television anthology drama series, produced by the BBC and transmitted on BBC1 from 1970 to 1984. During the run, more than three hundred programmes, featuring original television plays, and adaptations of stage plays and novels, were transmitted. The individual episodes were (with a few exceptions noted below) between fifty and a hundred minutes in duration. A handful of these plays, including Rumpole of the Bailey, subsequently became television series in their own right.
Membre: kleh | maig 26, 7:36 pm
Membre: kleh | maig 26, 7:33 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 6:02 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:52 pm
Ha afegit l'obra Situation Comedy de David Self.
Membre: kleh | maig 26, 5:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:51 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:51 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:50 pm
S'ha afegit la sèrie Studio Scripts. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Studio Scripts" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | maig 26, 5:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:39 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Boys from the Blackstuff: Making a TV Drama de Bob Millington a "commentary."
Membre: kleh | maig 26, 5:39 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Boys from the Blackstuff [1982 script] de Alan Bleasdale a "television script."
Membre: kleh | maig 26, 5:39 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:39 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:39 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:38 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:36 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:35 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:34 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Black Stuff [1980 television play] [video recording] de Alan Bleasdale a "television play."
Membre: kleh | maig 26, 5:34 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:34 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:33 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:33 pm
Membre: kleh | maig 26, 5:31 pm
S'ha afegit la sèrie Boys from the Blackstuff. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 5:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Boys from the Blackstuff" (Anglès).
Membre: kleh | Implícit | maig 26, 5:30 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Alan Bleasdale's Boys from the Blackstuff [2024 stage play] de James Graham a "Graham."
Membre: kleh | maig 26, 11:47 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 11:47 am
Membre: kleh | maig 26, 11:46 am
Sèrie: Comedia
Membre: kleh | maig 26, 11:22 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 98 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 26, 9:30 am
Membre: kleh | maig 26, 9:30 am

maig 24, 2024

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 2:20 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 2:19 am
Membre: kleh | maig 24, 2:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 2:18 am
Membre: kleh | maig 24, 2:13 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 2:13 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Bartlett : The 47th : 29 Mar-28 May 2022 [theatre programme] de Old Vic Theatre a "Bartlett."
Membre: kleh | maig 24, 1:58 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 1:58 am
Membre: kleh | maig 24, 1:54 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 1:54 am
Membre: kleh | maig 24, 1:27 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 1:27 am
Membre: kleh | maig 24, 1:19 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 1:19 am
Membre: kleh | maig 24, 1:13 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 1:13 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Shakespeare : King Lear : 25 Oct - 03 Dec [theatre programme] de Old Vic Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 24, 1:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 1:03 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Shakespeare : Richard III : Summer 2011 [theatre programme] de Old Vic Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 24, 1:02 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 24, 1:02 am

maig 23, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 23, 9:06 am
Membre: kleh | maig 23, 9:06 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Shakespeare : Richard III : Summer 2011 [theatre programme] de Old Vic Theatre a "Shakespeare."
Membre: kleh | maig 23, 9:05 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 23, 9:05 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 23, 9:03 am
Membre: kleh | maig 23, 9:03 am

maig 22, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:28 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:27 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:27 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:26 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 169 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:25 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 106 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:24 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 49 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:23 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 60 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:16 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 51 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:16 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 60 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:15 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 10:00 pm
Membre: kleh | maig 22, 10:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:59 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:59 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:58 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 181 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:58 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 115 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:57 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:57 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:57 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 66 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:56 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:56 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 104 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:55 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 68 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:55 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:53 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:53 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:52 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:51 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:51 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:50 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:29 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:28 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:28 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:27 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:27 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 76 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:26 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 45 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:24 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:23 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:22 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:22 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 67 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:20 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:20 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:17 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:07 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:06 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:05 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:05 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 9:02 pm
Membre: kleh | maig 22, 9:02 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:27 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:26 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:26 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:25 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 163 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:25 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 104 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:24 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 46 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:24 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:23 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 48 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:23 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 8:22 pm
Membre: kleh | maig 22, 8:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 7:30 pm
Membre: kleh | maig 22, 7:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 7:30 pm
Membre: kleh | maig 22, 7:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:25 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 38 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:24 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 210 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:21 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 149 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:20 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:20 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 79 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:19 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:19 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 89 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:17 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 97 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:16 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 124 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:15 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: kleh | maig 22, 5:10 pm
Membre: kleh | maig 22, 5:10 pm