Historial d'edició global de les sèriesMembre gilroy

maig 19, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Indianapolis Colts [NFL Football] Media Guide" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 19, 3:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Indianapolis Colts Media Guide {NFL Football}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 19, 3:02pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Fans of Football [Lennon]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 19, 3:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fans of Football" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 19, 3:01pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "New Orleans Saints [NFL Football] Media Guide" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 19, 3:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "New Orleans Saints Media Guide {NFL Football}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 19, 3:00pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Super Bowl [Video Recording] Football Games" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 19, 2:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Super Bowl Football Games {Video Recording}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 19, 2:59pm
Sèrie: Rodney Stone
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 19, 2:58pm

maig 18, 2022

Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 18, 1:44pm
Membre: gilroy | maig 18, 1:44pm
Membre: gilroy | maig 18, 1:44pm
Membre: gilroy | maig 18, 1:44pm
Membre: gilroy | maig 18, 1:44pm
Ha suprimit l'obra Housing and slums de Labour Party.
Membre: gilroy | maig 18, 1:44pm
Membre: gilroy | maig 18, 1:44pm
Ha suprimit l'obra The Colonies de Labour Party.
Membre: gilroy | maig 18, 1:44pm
Sèrie: Party Favors
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 18, 1:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Party Favors de Aubrey Watt a "1."
Membre: gilroy | maig 18, 1:43pm
Sèrie: Party Favors
Ha suprimit l'obra Party Favors de Aubrey Watt.
Membre: gilroy | maig 18, 1:43pm
Sèrie: Party Favors
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Party Favors [Watt]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 18, 1:42pm
Sèrie: Party Favors
Ha afegit el nom de sèrie "Party Favors" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 18, 1:42pm
Sèrie: Winter Lake
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 18, 1:38pm
Sèrie: Winter Lake
Ha afegit l'obra When You Love Someone de Rhian Cahill.
Membre: gilroy | maig 18, 1:38pm
Ha afegit l'obra Party Hard [2-in-1] de Lexxie Couper.
Membre: gilroy | maig 18, 1:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Truth or Dare de Rhian Cahill a "2."
Membre: gilroy | maig 18, 1:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 18, 1:31pm
Ha suprimit l'obra Truth or Dare de Rhian Cahill.
Membre: gilroy | maig 18, 1:31pm
Ha suprimit l'obra Pass the Parcel de Rhian Cahill.
Membre: gilroy | maig 18, 1:31pm
Ha afegit l'obra Pass the Parcel de Rhian Cahill.
Membre: gilroy | maig 18, 1:31pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Spin the Bottle de Rhian Cahill a "4."
Membre: gilroy | maig 18, 1:30pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 18, 1:30pm
Ha afegit l'obra Truth or Dare de Rhian Cahill.
Membre: gilroy | maig 18, 1:30pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Party Games" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 18, 1:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Party Games {Couper}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 18, 1:30pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Party Games [Cahill]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 18, 1:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Party Games {Cahill}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 18, 1:29pm
S'ha canviar el grup de Party Hard [2-in-1] de Lexxie Couper a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 18, 1:28pm
S'ha canviar el grup de Pass the Parcel de Rhian Cahill a "Core."
Membre: gilroy | Implícit | maig 18, 1:28pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 18, 1:28pm
Membre: gilroy | maig 18, 1:27pm

maig 16, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 16, 2:28pm
Ha afegit l'obra Dying Breath de Wendy Corsi Staub.
Membre: gilroy | maig 16, 2:28pm
Ha afegit l'obra Dead Before Dark de Wendy Corsi Staub.
Membre: gilroy | maig 16, 2:28pm
S'ha afegit la sèrie Psychic Killer. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 16, 2:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Psychic Killer" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 16, 2:28pm

maig 13, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 13, 11:50am
Membre: gilroy | maig 13, 11:50am
Membre: gilroy | maig 13, 11:50am
Membre: gilroy | maig 13, 11:50am
S'ha afegit la sèrie Walk {Cusick}. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 13, 11:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Walk {Cusick}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 13, 11:50am

maig 9, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 11:48am
Membre: gilroy | maig 9, 11:48am
Ha afegit l'obra Say Yes, Alice de Sidonie Spice.
Membre: gilroy | maig 9, 11:47am
Ha afegit l'obra Alice Goes Wild de Sidonie Spice.
Membre: gilroy | maig 9, 11:47am
S'ha afegit la sèrie Brazen Babysitters. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 11:47am
Ha afegit el nom de sèrie "Brazen Babysitters" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 9, 11:47am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 11:15am
Membre: gilroy | maig 9, 11:15am
Membre: gilroy | maig 9, 11:15am
Membre: gilroy | maig 9, 11:15am
Membre: gilroy | maig 9, 11:15am
Membre: gilroy | maig 9, 11:14am
Membre: gilroy | maig 9, 11:14am
Membre: gilroy | maig 9, 11:14am
Membre: gilroy | maig 9, 11:14am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 11:08am
Membre: gilroy | maig 9, 11:08am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Girl in the Grave de Helen Phifer a "1."
Membre: gilroy | maig 9, 11:03am
Sèrie: Beth Adams
Ha afegit l'obra The Girls in the Lake de Helen Phifer.
Membre: gilroy | maig 9, 11:02am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 11:00am
Ha afegit l'obra The Hiding Place de Helen Phifer.
Membre: gilroy | maig 9, 11:00am
Ha afegit l'obra Sleeping Dolls de Helen Phifer.
Membre: gilroy | maig 9, 11:00am
Ha afegit l'obra Find the Girl de Helen Phifer.
Membre: gilroy | maig 9, 11:00am
Ha afegit l'obra First Girl to Die de Helen Phifer.
Membre: gilroy | maig 9, 11:00am
Ha afegit l'obra The Killer's Girl de Helen Phifer.
Membre: gilroy | maig 9, 10:59am
Ha afegit l'obra One Left Alive de Helen Phifer.
Membre: gilroy | maig 9, 10:59am
S'ha afegit la sèrie Morgan Brookes. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 10:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Morgan Brookes" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 9, 10:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 10:47am
Ha afegit l'obra Den of Stars de Christopher Byford.
Membre: gilroy | maig 9, 10:47am
Ha afegit l'obra Den of Shadows de Christopher Byford.
Membre: gilroy | maig 9, 10:46am
S'ha afegit la sèrie Gambler's Den. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 10:46am
Ha afegit el nom de sèrie "Gambler's Den" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 9, 10:46am
Sèrie: Peter Sparke
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 10:13am
Sèrie: Peter Sparke
Membre: gilroy | maig 9, 10:13am
Sèrie: Peter Sparke
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 10:13am
Sèrie: Peter Sparke
Ha afegit l'obra The Templar Key de Scott Chapman.
Membre: gilroy | maig 9, 10:13am
Sèrie: Peter Sparke
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 10:12am
Sèrie: Peter Sparke
Ha afegit l'obra The Templar Scroll de Scott Chapman.
Membre: gilroy | maig 9, 10:12am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Templar Scroll (Peter Sparke #6) de Scott Chapman a "6."
Membre: gilroy | maig 9, 10:11am
Sèrie: Peter Sparke
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 10:11am
Sèrie: Peter Sparke
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 10:10am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Templar Vault de Scott Chapman a "1."
Membre: gilroy | maig 9, 10:10am
Sèrie: Peter Sparke
Membre: gilroy | maig 9, 10:10am
Sèrie: Peter Sparke
Ha afegit l'obra The Templar Tower de Scott Chapman.
Membre: gilroy | maig 9, 10:10am
Sèrie: Peter Sparke
Membre: gilroy | maig 9, 10:10am
Sèrie: Peter Sparke
Ha afegit l'obra The Templar Thief de Scott Chapman.
Membre: gilroy | maig 9, 10:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 9:51am
Ha afegit l'obra Saving His Heart de Avery Maxwell.
Membre: gilroy | maig 9, 9:51am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 9:49am
Ha afegit l'obra Romancing His Heart de Avery Maxwell.
Membre: gilroy | maig 9, 9:49am
Ha afegit l'obra The Beat of My Heart de Avery Maxwell.
Membre: gilroy | maig 9, 9:49am
Ha afegit l'obra Cross My Heart de Avery Maxwell.
Membre: gilroy | maig 9, 9:48am
S'ha afegit la sèrie Broken Hearts. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 9, 9:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Broken Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 9, 9:48am

maig 5, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 5, 3:33pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rising [Tracey Ward]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rising {Ward}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:45pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rising [Kelly]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rising {Kelly}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:45pm
S'ha canviar el grup de The Rising Series Box Set de Holly Kelly a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:44pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 5, 2:44pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rising (Mike Evans)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rising {Evans}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:44pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Clickers Vs. Zombies de J. F. Gonzalez a "5."
Membre: gilroy | maig 5, 2:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 5, 2:42pm
Ha suprimit l'obra Clickers Vs. Zombies de J. F. Gonzalez.
Membre: gilroy | maig 5, 2:42pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Rising [C.E. Murphy)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Rising {Murphy}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:41pm
Ha suprimit l'obra Keys de C. E. Murphy.
Membre: gilroy | maig 5, 2:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Rising {Keene}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Rising {Ashley}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:40pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rise of the Dragons" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rise of the Dragons {Sage/Khoury}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:39pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rise of the Dragons" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rise of the Dragons {Hairston}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:35pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rise of Mankind" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rise of Mankind {Cajiao}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:34pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rise of Mankind" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rise of Mankind {Walker}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:34pm
Sèrie: Rise
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rise (Ford)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:33pm
Sèrie: Rise
Ha afegit el nom de sèrie "Rise" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:33pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 5, 2:31pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bound To Please de Kimberly Gardner a "book 2."
Membre: gilroy | maig 5, 2:31pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Phoenix Rising de Kimberly Gardner a "book 1."
Membre: gilroy | maig 5, 2:31pm
Ha suprimit l'obra Bound To Please de Kimberly Gardner.
Membre: gilroy | maig 5, 2:31pm
Ha suprimit l'obra Phoenix Rising de Kimberly Gardner.
Membre: gilroy | maig 5, 2:31pm

Missing nseries_ledger_display_series_unalias

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising [Wilson/Cummings]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Wilson/Cummings}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:30pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising [Haines]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Haines}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:29pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:28pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising RH" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Wylde}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:28pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising [Johnstone]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Johnstone}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:27pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising [Blake]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Blake}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:27pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Kendrick}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:26pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Rossetti}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:26pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Glenn/Hagen}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:25pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:24pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Phoenix Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Rising {Anderson}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:24pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Mercury Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mercury Rising {Kane}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:23pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Mercury Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mercury Rising {Hagen}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:22pm
S'ha canviar el grup de High Rise (The Complete Collection) de Harper Bliss a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:20pm
S'ha canviar el grup de Close Enough de Harper Bliss a "Core."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:20pm
S'ha canviar el grup de No Ordinary Love de Harper Bliss a "Core."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:20pm
S'ha canviar el grup de Undisclosed Desires de Harper Bliss a "Core."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:20pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 5, 2:20pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "High Rise" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "High Rise {Bliss}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:20pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "High Rise" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "High Rise {Ellis}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:19pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Full Moon Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Full Moon Rising {Buffett}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:16pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Full Moon Rising [Amy Green]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Full Moon Rising {Green}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:16pm
S'ha canviar el grup de Full Moon Rising: The Complete Boxed Set de Amy Green a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:15pm
S'ha canviar el grup de Full Moon Rising: Parts 1-3 de Amy Green a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:15pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 5, 2:15pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:14pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:14pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:14pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:14pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:14pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:13pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 5, 2:13pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:13pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Evil Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Evil Rising {Raven}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:12pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Evil Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Evil Rising {Siegrist}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:12pm
Sèrie: Dead Rise
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dead Rise (Mike Evans)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:10pm
Sèrie: Dead Rise
Ha afegit el nom de sèrie "Dead Rise" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:10pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dragon Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dragon Rising {Lee}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:09pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dragon Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dragon Rising {Jaye}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:09pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Darkness Rising (Lindsay)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Darkness Rising {Lindsay}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:08pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Darkness Rising (Caulder)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Darkness Rising {Caulder}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 5, 2:07pm
Ha afegit l'obra Desolation de R.L. Caulder.
Membre: gilroy | maig 5, 2:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 5, 2:06pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:06pm
Membre: gilroy | maig 5, 2:05pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Darkness Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Darkness Rising {Armstrong}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:05pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Darkness Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Darkness Rising {Bell}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:04pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Cy'ren Rising [Bachar]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 2:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cy'ren Rising" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 2:03pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Achewood [Dark Horse Hardcovers]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 10:39am
Ha afegit el nom de sèrie "Achewood - Dark Horse Hardcovers" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 10:39am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Knights of The Compass" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Knights of The Compass {Sunday}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:36am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Knights of the Compass" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Knights of the Compass {Wellington}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:36am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Knights [Sue]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Knights {Sue}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:34am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Knights" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Knights {Ivie}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:33am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Knights" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:32am
Ha afegit el nom de sèrie "Knights {Stanley}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:32am
Sèrie: Knight
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Knight {Brown}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:32am
Sèrie: Knight
Ha afegit el nom de sèrie "Knight" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:32am
Sèrie: Knight
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Knight" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:31am
Sèrie: Knight
Ha afegit el nom de sèrie "Knight {Brown}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:31am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Knight's Tale [Burgoa]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:31am
Ha afegit el nom de sèrie "A Knight's Tale {Burgoa}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:31am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Knight's Tale" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:30am
Ha afegit el nom de sèrie "A Knight's Tale {Darcy}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:30am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Knight Brothers [C.M. Steele]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:29am
Ha afegit el nom de sèrie "The Knight Brothers {Steele}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:29am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Knight Brothers" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:27am
Ha afegit el nom de sèrie "The Knight Brothers {Marton}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:27am
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 5, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de Until Death Do Us Part de Lynda Hilburn a "Short Story 1.5."
Membre: gilroy | maig 5, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sex in a Coffin de Lynda Hilburn a "1.4."
Membre: gilroy | maig 5, 9:26am
Ha canviat la cadena d'ordre de Devereux: The Night Before Kismet de Lynda Hilburn a "Prequel."
Membre: gilroy | maig 5, 9:26am
Ha suprimit l'obra Until Death Do Us Part de Lynda Hilburn.
Membre: gilroy | maig 5, 9:26am
Ha suprimit l'obra Sex in a Coffin de Lynda Hilburn.
Membre: gilroy | maig 5, 9:26am
Membre: gilroy | maig 5, 9:26am

Missing nseries_ledger_display_series_unalias

Ha canviat la cadena d'ordre de Until Death Do Us Part de Lynda Hilburn a "1.5."
Membre: gilroy | maig 5, 9:25am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sex in a Coffin de Lynda Hilburn a "1.4."
Membre: gilroy | maig 5, 9:25am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 5, 9:25am
Membre: gilroy | maig 5, 9:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Kismet Knight, Vampire Psychologist" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:25am
Membre: gilroy | maig 5, 9:25am
Ha afegit l'obra Sex in a Coffin de Lynda Hilburn.
Membre: gilroy | maig 5, 9:25am
Membre: gilroy | maig 5, 9:24am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The King's Knights (Ella Matthews)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:22am
Ha afegit el nom de sèrie "The King's Knights" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:22am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The King's Knight {Ironside}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:21am
Ha afegit el nom de sèrie "The King's Knight" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:21am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The King's Knight" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:21am
Ha afegit el nom de sèrie "The King's Knight {Ironside}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:21am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dragon Knights - D'Arc" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragon Knights {D'Arc}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:17am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dragon Knights" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Dragon Knights {Ohkami}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:17am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Ground and Pound Novel [Knight]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:16am
Ha afegit el nom de sèrie "Ground and Pound" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:16am
Membre: gilroy | maig 5, 9:15am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dirty Down South [Knight]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Dirty Down South" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:14am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dark Knights" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Knights {Hagen}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:14am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dark Knights" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:13am
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Knights {Nichols}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:13am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dark Horse [Wolfe]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:10am
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Horse {Wolfe}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:10am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dark Horse [Knight]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Horse {Knight}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:05am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dark Horse" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Horse {Herbert}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:05am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dark Horse" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:04am
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Horse {Sherwood}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:04am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Black Knight (Tsurugi)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Black Knight {Tsurugi}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:03am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Black Knight (Brown)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Black Knight {Brown}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:03am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Billionaire Knights [Phipps]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:02am
Ha afegit el nom de sèrie "Billionaire Knights {Phipps}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:02am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Billionaire Knights" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 9:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Billionaire Knights {Saint}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 9:01am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Alex Blake Chronicles [Wallace-Knight]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 8:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Alex Blake Chronicles" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 8:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 5, 8:59am
Membre: gilroy | maig 5, 8:59am
Membre: gilroy | maig 5, 8:58am
Membre: gilroy | maig 5, 8:58am
Ha afegit l'obra 1001 Knights 10 de Yukiru Sugisaki.
Membre: gilroy | maig 5, 8:58am
Ha afegit l'obra 1001 Knights 09 de Yukiru Sugisaki.
Membre: gilroy | maig 5, 8:58am
Ha afegit l'obra 1001 Knights 08 de Yukiru Sugisaki.
Membre: gilroy | maig 5, 8:58am
Ha afegit l'obra 1001 Knights 07 de Yukiru Sugisaki.
Membre: gilroy | maig 5, 8:57am
Ha afegit l'obra 1001 Knights 04 de Yukiru Sugisaki.
Membre: gilroy | maig 5, 8:57am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 5, 8:57am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "1001 Knights [Sugisaki]" (Alemany).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 8:57am
Ha afegit el nom de sèrie "1001 Knights {Sugisaki}" (Alemany).
Membre: gilroy | maig 5, 8:57am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "1001 Knights" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 8:56am
Ha afegit el nom de sèrie "1001 Knights {Stoll}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 5, 8:56am
S'ha canviar el grup de 1001 Knights: 3 Volume Set de Annie Stoll a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 8:56am
S'ha canviar el grup de 1001 Knights, Vol. II: Fellowship de Annie Stoll a "Core."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 8:56am
S'ha canviar el grup de 1001 Knights, Vol. I: Courage de Annie Stoll a "Core."
Membre: gilroy | Implícit | maig 5, 8:56am
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 5, 8:56am

maig 4, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 3:47pm
Ha afegit l'obra God's Keeping Power de Graham Cooke.
Membre: gilroy | maig 4, 3:47pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Being With God (Graham Cooke)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 3:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Being With God {Cooke}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 3:46pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Being with God" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 3:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Being with God {Williams}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 3:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cucked by the Sailor: Sharon's Dark Desire de Carmen Webb a "4."
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cucked by the Executive: Liz's Dark Desire de Carmen Webb a "3."
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cucked on Date Night: Tami's Dark Desire de Carmen Webb a "2."
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cucked in Cancun: Connie's Dark Desire de Carmen Webb a "1."
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Membre: gilroy | maig 4, 3:43pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Meet the Cucks [Webb]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 3:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Meet the Cucks" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 3:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Jessica de Cynthia Sizemore a "2."
Membre: gilroy | maig 4, 3:40pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Her First Bull [Sizemore]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 3:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Her First Bull" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 3:39pm
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 3:37pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 4, 3:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 3:37pm
Sèrie: Bull's Eye
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bull's Eye [Wright]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 3:35pm
Sèrie: Bull's Eye
Ha afegit el nom de sèrie "Bull's Eye" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 3:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Bull Rider's Manager de Lynn Cahoon a "2."
Membre: gilroy | maig 4, 3:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 3:32pm
Membre: gilroy | maig 4, 3:32pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bull Rider's Keeper de Lynn Cahoon a "3."
Membre: gilroy | maig 4, 3:32pm
Membre: gilroy | maig 4, 3:31pm
Membre: gilroy | maig 4, 3:27pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Mummy {90s Movie Trilogy}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Mummy {90s Movie Novelizations}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:38pm
Sèrie: The Mummy
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Mummy - Kingfisher" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:37pm
Sèrie: The Mummy
Ha afegit el nom de sèrie "The Mummy" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:37pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Mummy" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Mummy {90s Movie Trilogy}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:36pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 4, 1:35pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dummie de mummie" (Neerlandès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dummie de Mummie" (Neerlandès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:34pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Secret Daddies [Black]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Secret Daddies" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:31pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Scandalous Daddies Club [Alexander/Gallo]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scandalous Daddies Club" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:31pm
Sèrie: Hot Daddy
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 4, 1:23pm
Sèrie: Her Daddies
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Her Daddies [Faye]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:22pm
Sèrie: Her Daddies
Ha afegit el nom de sèrie "Her Daddies" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:22pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Daddy's Boy" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daddy's Boy {Steller}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:21pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Daddy's Boy" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daddy's Boy {Satoria}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:21pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Call Me Daddy (Lee)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Call Me Daddy {Lee}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:19pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Call Me Daddy" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Call Me Daddy {James}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:19pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Billionaire Daddies [Henry]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Billionaire Daddies" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:19pm
S'ha canviar el grup de Accidental Daddies: A Contemporary Romance Box Set de R. R. Banks a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:18pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 4, 1:18pm
Ha afegit l'obra Accidental Daddy de R. R. Banks.
Membre: gilroy | maig 4, 1:18pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Accidental Daddies [Banks]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 1:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Accidental Daddies" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 1:16pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 4, 12:01pm
Membre: gilroy | maig 4, 11:59am
Membre: gilroy | maig 4, 11:59am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Savage Kings MC" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 11:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Savage Kings MC {Steele}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 11:59am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Savage Kings MC" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 11:58am
Ha afegit el nom de sèrie "Savage Kings MC {Hart/West}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 11:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:53am
Membre: gilroy | maig 4, 11:53am
Membre: gilroy | maig 4, 11:53am
Membre: gilroy | maig 4, 11:52am
Membre: gilroy | maig 4, 11:52am
Membre: gilroy | maig 4, 11:52am
Membre: gilroy | maig 4, 11:52am
Membre: gilroy | maig 4, 11:52am
Ha canviat la cadena d'ordre de Redeemed: Devil's Riot MC Boxset de E. C. Land a "Boxset 4-6."
Membre: gilroy | maig 4, 11:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:50am
Ha canviat la cadena d'ordre de Badger's Claim (Devils Riot MC) de E. C. Land a "7."
Membre: gilroy | maig 4, 11:48am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:48am
S'ha canviar el grup de Alluring Allies: A Devil's Riot MC & Iron Vex MC Crossover Short Story de E. C. Land a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 11:48am
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 4, 11:48am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:48am
Membre: gilroy | maig 4, 11:48am
Ha canviat la cadena d'ordre de Carrying Blaze's Mark (Devil's Riot MC: Originals, #7.5) de E. C. Land a "7.5."
Membre: gilroy | maig 4, 11:47am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:47am
Membre: gilroy | maig 4, 11:47am
Membre: gilroy | maig 4, 11:47am
Membre: gilroy | maig 4, 11:47am
Membre: gilroy | maig 4, 11:47am
Membre: gilroy | maig 4, 11:46am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:46am
Membre: gilroy | maig 4, 11:46am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Devil's Riot MC {Land/Knox}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 11:44am
Ha afegit el nom de sèrie "Devil's Riot MC" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 11:44am
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 4, 11:44am
Ha canviat la cadena d'ordre de Starting the Riot de Karen Renee a "0.5."
Membre: gilroy | maig 4, 11:44am
Ha canviat la cadena d'ordre de Into the Riot de Karen Renee a "3."
Membre: gilroy | maig 4, 11:44am
Ha suprimit l'obra Starting the Riot de Karen Renee.
Membre: gilroy | maig 4, 11:44am
Ha suprimit l'obra Into the Riot de Karen Renee.
Membre: gilroy | maig 4, 11:44am
Sèrie: Riot MC
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:44am
Sèrie: Riot MC
Ha afegit l'obra Starting the Riot de Karen Renee.
Membre: gilroy | maig 4, 11:44am
Sèrie: Riot MC
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:43am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:33am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:33am
Membre: gilroy | maig 4, 11:33am
Membre: gilroy | maig 4, 11:32am
Membre: gilroy | maig 4, 11:32am
Membre: gilroy | maig 4, 11:32am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Devil's Riot MC" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 11:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Devil's Riot MC {Land/Knox}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 11:31am
S'ha canviar el grup de Reclaimed: A Devil's Riot MC Boxset de E. C. Land a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 11:30am
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 4, 11:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 11:30am
Membre: gilroy | maig 4, 11:30am
Membre: gilroy | maig 4, 11:30am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Devil's Riot MC" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 11:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Devil's Riot MC {Renee}" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 11:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 9:45am
Membre: gilroy | maig 4, 9:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 9:44am
Membre: gilroy | maig 4, 9:44am
Membre: gilroy | maig 4, 9:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 4, 9:37am
Membre: gilroy | maig 4, 9:37am
Membre: gilroy | maig 4, 9:37am
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 4, 9:36am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Polin [Studies in Polish Jewry]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 4, 9:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Polin - Studies in Polish Jewry" (Anglès).
Membre: gilroy | maig 4, 9:35am

maig 2, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 1:24pm
Ha afegit l'obra The Death King de Jovee Winters.
Membre: gilroy | maig 2, 1:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 1:23pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 1:22pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:22pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Sèrie: Mystic Magic
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 1:19pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:19pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:18pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:18pm
Membre: gilroy | maig 2, 1:18pm
S'ha afegit la sèrie Dark Tides {Osmond}. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 1:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dark Tides {Osmond}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 2, 1:18pm
Sèrie: Lady Pirates
Membre: gilroy | maig 2, 1:14pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 1:08pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Ha suprimit l'obra Dancing with Desire de Annabelle Anders.
Membre: gilroy | maig 2, 12:58pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:53pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:47pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:46pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:45pm
S'ha canviar el grup de Punishing Miss Primrose: Parts I-V de Em Brown a "Collections and Selections."
Membre: gilroy | Implícit | maig 2, 12:36pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: gilroy | maig 2, 12:36pm
Ha afegit l'obra Master vs. Mistress de Em Brown.
Membre: gilroy | maig 2, 12:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:35pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:32pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:32pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:31pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | maig 2, 12:29pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:29pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:29pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:29pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:27pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:27pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:27pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:27pm
S'ha afegit la sèrie Claimed Trilogy. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Claimed Trilogy" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 2, 12:26pm
Ha canviat la cadena d'ordre de CLAIMED (His For A Week, #6) de Em Brown a "6."
Membre: gilroy | maig 2, 12:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:26pm
Ha afegit l'obra Ruined de Em Brown.
Membre: gilroy | maig 2, 12:26pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:25pm
Ha afegit l'obra Ravaged de Em Brown.
Membre: gilroy | maig 2, 12:25pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:25pm
Ha afegit l'obra Bought de Em Brown.
Membre: gilroy | maig 2, 12:25pm
Membre: gilroy | maig 2, 12:25pm
S'ha afegit la sèrie His for a Week. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "His for a Week" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 2, 12:25pm
Ha afegit l'obra A Wicked Sea de Em Brown.
Membre: gilroy | maig 2, 12:19pm
S'ha afegit la sèrie Wicked Pirates. Mira més detalls.
Membre: gilroy | maig 2, 12:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wicked Pirates" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | maig 2, 12:19pm

abril 27, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound [Trosper]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 12:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Trosper}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 12:03pm
Sèrie: Bound {Taye}
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound [Taye]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 12:02pm
Sèrie: Bound {Taye}
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Taye}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 12:02pm
Sèrie: Bound {Taye}
Membre: gilroy | abr. 27, 12:02pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound [Green/Jarman]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 12:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Green/Jarman}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 12:01pm
Sèrie: Bound {Gray}
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound [Gray]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 12:01pm
Sèrie: Bound {Gray}
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Gray}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 12:01pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound [Lucia Jordan]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 12:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Jordan}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 12:00pm
Membre: gilroy | abr. 27, 12:00pm
Membre: gilroy | abr. 27, 12:00pm
Sèrie: Bayou Heat
Membre: gilroy | abr. 27, 11:59am
Membre: gilroy | abr. 27, 11:59am
Sèrie: Bound {Eden}
Membre: gilroy | abr. 27, 11:59am
Sèrie: Bound {Eden}
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound [Cynthia Eden]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:58am
Sèrie: Bound {Eden}
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Eden}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:58am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound [Chase]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Chase}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:57am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound [Ava March]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:56am
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {March}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:56am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:56am
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Newton}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:56am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:54am
Ha afegit el nom de sèrie "Bound {Storm}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:54am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Proposition [Lucia Jordan]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:50am
Ha afegit el nom de sèrie "The Proposition {Jordan}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:50am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Proposition" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:50am
Ha afegit el nom de sèrie "The Proposition {Ward}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:50am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Proposition" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:50am
Ha afegit el nom de sèrie "The Proposition {Ashley}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:50am
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:46am
Ha canviat la cadena d'ordre de Western Weddings (Anthology 3-in-1) de Jillian Hart a "4."
Membre: gilroy | abr. 27, 11:46am
Membre: gilroy | abr. 27, 11:46am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Klondike Gold Rush Series" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Klondike Gold Rush Series {Bridges}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Fields of Gold (Klondike Gold Rush Series) de Jennifer Conner a "2."
Membre: gilroy | abr. 27, 11:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rush of Love de Jennifer Conner a "1."
Membre: gilroy | abr. 27, 11:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:45am
Membre: gilroy | abr. 27, 11:45am
Ha suprimit l'obra Rush of Love de Jennifer Conner.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:44am
Membre: gilroy | abr. 27, 11:44am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Klondike Gold Rush Series {Connor}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:44am
Ha afegit el nom de sèrie "Klondike Gold Rush Series {Conner}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:44am
Ha afegit l'obra Rush of Love de Jennifer Conner.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:44am
Membre: gilroy | abr. 27, 11:43am
Ha afegit el nom de sèrie "Klondike Gold Rush Series {Connor}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:43am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rush Hour" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Rush Hour {Film Series}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:41am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rush" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Rush {Jordan}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:35am
Membre: gilroy | abr. 27, 11:35am
Ha afegit l'obra Rush de Lucia Jordan.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:34am
Membre: gilroy | abr. 27, 11:34am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rush" (Francès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Rush {Gwynne}" (Francès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:33am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rush" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Rush {Album listing}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 27, 11:33am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:32am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:32am
Membre: gilroy | abr. 27, 11:25am
S'ha afegit la sèrie The Unwanted Legacies. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:25am
Ha afegit el nom de sèrie "The Unwanted Legacies" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 27, 11:25am
Sèrie: Gina Harte
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:23am
Sèrie: Gina Harte
Ha afegit l'obra Her Dying Wish de Carla Kovach.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:23am
Sèrie: Gina Harte
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:20am
Sèrie: Gina Harte
Ha afegit l'obra One Girl Missing de Carla Kovach.
Membre: gilroy | abr. 27, 11:19am

abril 25, 2022

Sèrie: White Wolf
Membre: gilroy | abr. 25, 1:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 25, 1:53pm
Ha afegit l'obra Virgin Forever de K. Matthew.
Membre: gilroy | abr. 25, 1:53pm
Ha afegit l'obra Annabel's First Time de K. Matthew.
Membre: gilroy | abr. 25, 1:52pm
S'ha afegit la sèrie Virgin Vampire. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 25, 1:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Virgin Vampire" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 25, 1:52pm
Sèrie: White Wolf
Ha suprimit el nom de la col·lecció "White Wolf [K. Matthew]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 25, 1:49pm
Sèrie: White Wolf
Ha afegit el nom de sèrie "White Wolf" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 25, 1:49pm

abril 24, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Lost Wolves" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lost Wolves {Snow}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:27pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Meant To Be [Snow]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Meant To Be {Snow}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:26pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Raised by Wolves (Barnes)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Raised by Wolves {Barnes}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:13pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Raised by Wolves (Survivah)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Raised by Wolves {Survivah}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:13pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Raised by Wolves" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Raised by Wolves {Hoffman}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:12pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "White Wolves" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "White Wolves {Publisher}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:11pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "White Wolves (Bristol)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "White Wolves {Bristol}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:09pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Wolves Chronicles (Publication Order) {Joan Aiken}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wolves Chronicles (Publication Order)" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:07pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Wolves Chronicles (Chronological Order) {Joan Aiken}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 24, 5:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wolves Chronicles (Chronological Order)" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 24, 5:07pm

abril 14, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Forbidden Love [DeHart]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 2:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Forbidden Love {DeHart}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 2:00pm
Membre: gilroy | abr. 14, 2:00pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Forbidden Love" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 1:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Forbidden Love {Lee}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 1:59pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Forbidden Love" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 1:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Forbidden Love {Papehn}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 1:59pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Forbidden Love" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 1:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Forbidden Love {James}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 1:59pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Forbidden Love" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 1:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Forbidden Love {Wolf}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 1:58pm
Membre: gilroy | abr. 14, 1:58pm
Membre: gilroy | abr. 14, 1:58pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Broken Heart {Bardsley}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 1:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Broken Heart Vampires" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 1:54pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Captured Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Captured Hearts {Derr}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:21am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Captured Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Captured Hearts {Brookes}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:21am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Broken Heart" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Broken Heart {Bardsley}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:20am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Bound Hearts {Leigh}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:19am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Wicked Pleasure [Bound Hearts]" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:19am
Ha suprimit l'obra FyreBrand [AND] Surrender de Lora Leigh.
Membre: gilroy | abr. 14, 11:18am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:18am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Bound Hearts {Anderson}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:15am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bleeding Hearts [Barbetti]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Bleeding Hearts {Barbetti}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:14am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:13am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bleeding Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Bleeding Hearts {Zavarelli}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:12am
Sèrie: art to heart
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 14, 11:11am
Sèrie: art to heart
Membre: gilroy | abr. 14, 11:10am
Sèrie: Art-to-Heart
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 14, 11:10am
Sèrie: Art-to-Heart
Membre: gilroy | abr. 14, 11:10am
Sèrie: Art-to-Heart
Membre: gilroy | abr. 14, 11:09am
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 14, 11:09am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:09am
Sèrie: Art-to-Heart
Membre: gilroy | abr. 14, 11:08am
Sèrie: Art-to-Heart
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Art-to-Heart #545B" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:08am
Sèrie: Art-to-Heart
Ha afegit el nom de sèrie "Art-to-Heart" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:08am
Ha canviat la cadena d'ordre de Bittersweet: Designs by Nancy Halvorsen de Nancy Halvorsen a "545B."
Membre: gilroy | abr. 14, 11:07am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Amish Hearts [K Ludwig]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Amish Hearts {Ludwig}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:05am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Amish Hearts {Brown/Kertz/Perry}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Amish Hearts {Brown/Perry}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:05am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:04am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:04am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:04am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:04am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:03am
Membre: gilroy | abr. 14, 11:03am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Amish Hearts [Jo Ann Brown]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Amish Hearts {Brown/Kertz/Perry}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:03am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Addicted Hearts [Anthony]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 14, 11:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Addicted Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 14, 11:01am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:55am
Ha afegit l'obra Adding up to Love de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:54am
Membre: gilroy | abr. 14, 10:54am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:54am
Membre: gilroy | abr. 14, 10:54am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:53am
Membre: gilroy | abr. 14, 10:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:53am
Ha afegit l'obra Mission to Love de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:52am
Ha afegit l'obra Love Too Deeply de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:52am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:52am
Ha afegit l'obra Taking Chances de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 14, 10:52am

abril 13, 2022

Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:37pm
Sèrie: Warriorville
Membre: gilroy | abr. 13, 2:37pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:36pm
Sèrie: Warriorville
Ha afegit l'obra Growing Up Hard de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:36pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:35pm
Sèrie: Warriorville
Ha afegit l'obra Dying To Live de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:35pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:34pm
Sèrie: Warriorville
Membre: gilroy | abr. 13, 2:34pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:34pm
Sèrie: Warriorville
Ha afegit l'obra Ciao Bella de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:34pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:33pm
Sèrie: Warriorville
Membre: gilroy | abr. 13, 2:33pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mending Broken Hearts de Dixie Lynn Dwyer a "18."
Membre: gilroy | abr. 13, 2:33pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:32pm
Sèrie: Warriorville
Membre: gilroy | abr. 13, 2:32pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:31pm
Sèrie: Warriorville
Membre: gilroy | abr. 13, 2:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:29pm
Ha afegit l'obra Fight for Freedom de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:28pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:25pm
Ha afegit l'obra SEAL of Silence de Dixie Lee Brown.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:25pm
Ha afegit l'obra Heart of a SEAL de Dixie Lee Brown.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:24pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:24pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:24pm
S'ha afegit la sèrie Hearts of Valor. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hearts of Valor" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:23pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Whatever It Takes (Trust No One, #4) de Dixie Lee Brown a "4."
Membre: gilroy | abr. 13, 2:23pm
Ha canviat la cadena d'ordre de If You Only Knew de Dixie Lee Brown a "3."
Membre: gilroy | abr. 13, 2:23pm
Ha canviat la cadena d'ordre de When I Find You: A Trust No One Novel de Dixie Lee Brown a "2."
Membre: gilroy | abr. 13, 2:23pm
Ha canviat la cadena d'ordre de All or Nothing: A Trust No One Novel de Dixie Lee Brown a "1."
Membre: gilroy | abr. 13, 2:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:22pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:22pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Helping Hands, Healing Hearts [Madden]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Helping Hands, Healing Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 2:20pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Healing Hearts [Richer]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Healing Hearts {Richer/Ford}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 2:20pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Healing Hearts [Novak]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Healing Hearts {Novak}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 2:19pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Healing Hearts [James]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Healing Hearts {James}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 2:18pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Healing Hearts [Dyer]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Healing Hearts {Dyer}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 2:17pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Healing Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Healing Hearts {Cassen}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 2:17pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Healing Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Healing Hearts {Wiseman}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 2:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:15pm
Ha afegit l'obra Can't Hurry Love de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:15pm
Ha afegit l'obra Belonging to Them de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:14pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:14pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:14pm
Ha afegit l'obra Road to Happiness de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 2:13pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Healing Hearts" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 2:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Healing Hearts {Dwyer}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 2:13pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:12pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:11pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:05pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Power of Their Mate de Dixie Lynn Dwyer a "1."
Membre: gilroy | abr. 13, 2:04pm
Membre: gilroy | abr. 13, 2:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:57pm
Membre: gilroy | abr. 13, 1:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:56pm
Membre: gilroy | abr. 13, 1:56pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:55pm
Sèrie: Warriorville
Ha afegit l'obra The Fight Within de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:55pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:55pm
Sèrie: Warriorville
Ha afegit l'obra Love In Hiding de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:55pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:52pm
Sèrie: Warriorville
Ha afegit l'obra Powerhouse de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:52pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:51pm
Sèrie: Warriorville
Ha afegit l'obra Behind the Badge de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:51pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:49pm
Sèrie: Warriorville
Ha afegit l'obra What Love Is de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:49pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:49pm
Sèrie: Warriorville
Membre: gilroy | abr. 13, 1:48pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:48pm
Sèrie: Warriorville
Membre: gilroy | abr. 13, 1:48pm
Sèrie: Warriorville
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:47pm
Sèrie: Warriorville
Membre: gilroy | abr. 13, 1:47pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:45pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha afegit l'obra Fight to be Free de Dixie Lynn Dwyer.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:45pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:45pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:44pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:44pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:44pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:43pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:43pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:43pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:43pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:42pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:42pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:42pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:42pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:41pm
Sèrie: Cherry Hill
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 1:41pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:41pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:39pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:39pm
Sèrie: Cherry Hill
Membre: gilroy | abr. 13, 1:38pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 10:08am
Membre: gilroy | abr. 13, 10:08am
Membre: gilroy | abr. 13, 10:08am
Membre: gilroy | abr. 13, 10:08am
Membre: gilroy | abr. 13, 10:08am
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 13, 10:04am
Membre: gilroy | abr. 13, 10:04am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 10:03am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 10:03am
Membre: gilroy | abr. 13, 10:03am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 9:58am
Membre: gilroy | abr. 13, 9:58am
Membre: gilroy | abr. 13, 9:57am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 9:57am
Membre: gilroy | abr. 13, 9:57am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 9:56am
Membre: gilroy | abr. 13, 9:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 9:55am
Membre: gilroy | abr. 13, 9:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 9:55am
Membre: gilroy | abr. 13, 9:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 9:54am
Membre: gilroy | abr. 13, 9:54am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 9:54am
Membre: gilroy | abr. 13, 9:53am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 8:02am
Membre: gilroy | abr. 13, 8:02am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
, ed. Sandra M. Gilbert
Membre: gilroy | abr. 13, 8:01am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ad Feminam: Women and Literature, ed. Sandra M. Gilbert" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 13, 8:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Ad Feminam: Women and Literature" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 13, 8:01am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 8:00am
Membre: gilroy | abr. 13, 8:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 8:00am
Membre: gilroy | abr. 13, 8:00am
Membre: gilroy | abr. 13, 8:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 7:59am
Membre: gilroy | abr. 13, 7:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 7:58am
Membre: gilroy | abr. 13, 7:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 7:58am
Membre: gilroy | abr. 13, 7:58am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 7:57am
Membre: gilroy | abr. 13, 7:57am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 13, 7:56am
Membre: gilroy | abr. 13, 7:55am
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 13, 7:53am

abril 11, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 11, 2:23pm
Membre: gilroy | abr. 11, 2:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 11, 2:23pm
Membre: gilroy | abr. 11, 2:23pm
Membre: gilroy | abr. 11, 2:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 11, 2:22pm
Membre: gilroy | abr. 11, 2:22pm
Membre: gilroy | abr. 11, 2:22pm
S'ha afegit la sèrie Art Historian Super Heroes. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 11, 2:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Art Historian Super Heroes" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 11, 2:22pm
Sèrie: Cæsar
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 11, 1:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Legend of Korra: The Complete Series de Michael Dante DiMartino a "Complete Series."
Membre: gilroy | abr. 11, 10:57am
Membre: gilroy | abr. 11, 10:57am

abril 7, 2022

Membre: gilroy | abr. 7, 2:05pm
Membre: gilroy | abr. 7, 2:04pm
Membre: gilroy | abr. 7, 2:04pm
Membre: gilroy | abr. 7, 2:04pm
Membre: gilroy | abr. 7, 1:58pm
Membre: gilroy | abr. 7, 1:58pm
Membre: gilroy | abr. 7, 1:58pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Krinar World" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Krinar World Novels" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Gathering Darkness: A Paranormal Romance Collection de Sharon Kay a ""Close Liasons", 1."
Membre: gilroy | abr. 7, 1:56pm
Membre: gilroy | abr. 7, 1:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 7, 1:56pm
Membre: gilroy | abr. 7, 1:56pm
Membre: gilroy | abr. 7, 1:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 7, 1:53pm
Ha afegit l'obra A Wilderness Within de Emma Castle.
Membre: gilroy | abr. 7, 1:53pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Midnight with the Devil de Emma Castle a "1."
Membre: gilroy | abr. 7, 1:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 7, 1:52pm
Ha suprimit l'obra Midnight with the Devil de Emma Castle.
Membre: gilroy | abr. 7, 1:52pm
Membre: gilroy | abr. 7, 1:52pm
S'ha afegit la sèrie Unlikely Heroes {Castle}. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 7, 1:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unlikely Heroes {Castle}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:52pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Unlikely Heroes" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unlikely Heroes {Georgeson}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:51pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Unlikely Heroes" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unlikely Heroes {Wood}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:51pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Young Heroes - Kidhaven" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Young Heroes {Kidhaven Publishing}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:50pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Young Heroes" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Young Heroes {Harris/Yolen}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:49pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "American Heroes - Benchmark" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Heroes {Brimner}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:44pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "American Heroes [Le Veque]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Heroes {Le Veque}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:44pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 7, 1:43pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Age of Heroes [Foley]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Age of Heroes {Foley}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:42pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Age of Heroes" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Age of Heroes {Schulte}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:41pm
Sèrie: Hero {Young}
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Hero" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:40pm
Sèrie: Hero {Young}
Ha afegit el nom de sèrie "Hero {Young}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:40pm
Sèrie: Hero {Shotz}
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Hero" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:39pm
Sèrie: Hero {Shotz}
Ha afegit el nom de sèrie "Hero {Shotz}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:39pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Hero" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 1:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hero {Lawhead}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 1:38pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 7, 10:02am
Ha canviat la cadena d'ordre de Challengers of the Unknown #1 de Steven Grant a "1."
Membre: gilroy | abr. 7, 10:02am
Membre: gilroy | abr. 7, 10:02am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 7, 10:01am
Membre: gilroy | abr. 7, 10:01am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Challenge Series [S Beck]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 9:12am
Ha afegit el nom de sèrie "The Challenge Series {Beck}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 9:12am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Challenge Series [L Crowe]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 9:09am
Ha afegit el nom de sèrie "The Challenge Series {Crowe}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 9:09am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Challenge Series" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 9:08am
Ha afegit el nom de sèrie "The Challenge Series {Long}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 9:08am
Sèrie: Challenger
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Challenger {Barrett}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 9:06am
Sèrie: Challenger
Ha afegit el nom de sèrie "Challenger" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 9:06am
Sèrie: Challenger
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Challenge" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 7, 9:06am
Sèrie: Challenger
Ha afegit el nom de sèrie "Challenger {Barrett}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 7, 9:06am
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 7, 8:10am

abril 6, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Broken and Betrayed [Cockman]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 4:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Broken and Betrayed" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 4:04pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Broken [Jackson]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 4:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Broken {Jackson}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 4:03pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Broken [Adams]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 4:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Broken {Adams}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 4:02pm
Ha afegit l'obra Broken #2 de Claire Adams.
Membre: gilroy | abr. 6, 4:02pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Broken" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Broken {Leonn}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:58pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Broken" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Broken {Dukey}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:58pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound and Broken [Cole]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bound and Broken {Cole}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:57pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bound and Broken" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bound and Broken {Shea}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:57pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Beautifully Broken [Smeltzer]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Beautifully Broken {Smeltzer}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:57pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Beautifully Broken" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Beautifully Broken {Cole}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:55pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Broken {Pendelton}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Broken {Pendleton}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:55pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Broken" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Broken {Pendelton}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:54pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Broken" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Broken {Bell}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:54pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Unbound - Rachel Vincent" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unbound {Vincent}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Unbound - Gothic SF" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unbound {Aldiss}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Unbound" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Unbound {Devoti}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:41pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Hercules Unbound [DC 1975]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hercules Unbound {DC 1975}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:40pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bettie Page: Unbound [2019]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bettie Page: Unbound {2019}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:40pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 6, 3:39pm
Sèrie: Lobo {2015}
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Lobo [2015]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 3:39pm
Sèrie: Lobo {2015}
Ha afegit el nom de sèrie "Lobo {2015}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 3:39pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 6, 1:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Trouble with Paris Duet de Kristi Ahlers a "book 1."
Membre: gilroy | abr. 6, 1:51pm
Membre: gilroy | abr. 6, 1:51pm
Membre: gilroy | abr. 6, 1:50pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Trouble Series [Ahlers]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Trouble Series {Ahlers}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:49pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Trouble Series" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Trouble Series {Morgan}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:49pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble Series" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble Series {Noble}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:48pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble series" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble series {Piper}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:47pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble In Texas" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble In Texas {Connealy}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:46pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble in Texas" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble in Texas {Moreland}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:46pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble In Paradise (Norris)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble In Paradise {Norris}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: gilroy | abr. 6, 1:45pm
Membre: gilroy | abr. 6, 1:45pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble In Paradise" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble In Paradise {Bates}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:44pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble in Paradise" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble in Paradise {Doyle}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:44pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble Brewing {Reyne}" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble Brewing" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:43pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 6, 1:43pm
Ha suprimit l'obra Trouble Brewing de Joan Butler.
Membre: gilroy | abr. 6, 1:43pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble Brewing" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble Brewing {Reyne}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:42pm
Sèrie: Trouble
Suprimeix la sèrie.
Membre: gilroy | abr. 6, 1:40pm
Sèrie: Trouble
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble [Myla Jackson]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:40pm
Sèrie: Trouble
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Trouble With Mitch de Myla Jackson a "3."
Membre: gilroy | abr. 6, 1:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Trouble With Will de Myla Jackson a "2."
Membre: gilroy | abr. 6, 1:40pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Trouble With Harry de Myla Jackson a "1."
Membre: gilroy | abr. 6, 1:40pm
Sèrie: Trouble
Ha suprimit l'obra Trouble With Mitch de Myla Jackson.
Membre: gilroy | abr. 6, 1:40pm
Sèrie: Trouble
Ha suprimit l'obra Trouble With Will de Myla Jackson.
Membre: gilroy | abr. 6, 1:40pm
Sèrie: Trouble
Ha suprimit l'obra Trouble With Harry de Myla Jackson.
Membre: gilroy | abr. 6, 1:40pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble (Rollins)" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble {Rollins}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:39pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble {Tromly}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:39pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Trouble" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trouble {Kern}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:38pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Tall, Dark, and Cowboy Box Set de Lynnette Austin a ""Looking for Trouble", 1."
Membre: gilroy | abr. 6, 1:38pm
Membre: gilroy | abr. 6, 1:38pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Triple Trouble [Mallery]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Triple Trouble {Mallery}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:37pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Triple Trouble [Harlequin Comics]" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Triple Trouble {Harlequin Comics}" (Anglès).
Membre: gilroy | abr. 6, 1:36pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Triple Trouble" (Anglès).
Membre: gilroy | Implícit | abr. 6, 1:36pm