Historial d'edició global de les sèriesMembre halifaxcalimus

maig 27, 2020

Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Emu
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fransha
Ha afegit l'obra Fransha Giftbook de Fransha.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mary Maxim
Ha afegit l'obra Socks n' Sweaters de Mary Maxim.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Nine Lives de Judy Nason.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra THE DREAMERS de Thomas H. Raddall.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Easy Cooking
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Super Review
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: How To Do It
Ha afegit l'obra Weaving for amateurs de Helen Coates.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra Patons Men (Patons #500840) de Patons.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra Comfy Slippers to Knit de Patons.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra Heritage Afghans (#501) de Patons.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra Nordic Knits #440 de Patons.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra Family Sock Book de Patons & Baldwins.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra Classic Styles de Patons.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra Family Favourites, No. 403 de Patons.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra Family Sweaters de Patons.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Ha afegit l'obra First Steps in Crochet de Patons.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Patons
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yorke Series
Ha afegit l'obra Corsair de Dudley Pope.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yorke Series
Ha afegit l'obra Galleon de Dudley Pope.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yorke Series
Ha afegit l'obra Admiral de Dudley Pope.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yorke Series
Ha afegit l'obra Buccaneer de Dudley Pope.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The City in the Sahara de Jules Verne.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Into the Niger Bend de Jules Verne.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lunches de Jean Pare.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Low-fat cooking de Jean Paré.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: True Colors
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: True Colors
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: True Colors
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: True Colors
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: True Colors
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: True Colors
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: True Colors
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Spanish for Beginners de Charles Duff.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Secrets of Life de Margaret Doody.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Slay Ride de Alfred Hitchcock.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Noose Report de Alfred Hitchcock.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murder Racquet de Alfred Hitchcock.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Grave Business de Alfred Hitchcock.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Coffin Break de Alfred Hitchcock.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Bleeding Hearts de Alfred Hitchcock.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Medieval Wales de David Walker.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Devil's Seal de Peter Tremayne.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leisure Arts
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leisure Arts
Ha afegit l'obra Bookmarks Galore de Leisure Arts.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leisure Arts
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leisure Arts
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leisure Arts
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leisure Arts
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Leisure Arts
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Nancy Drew
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

novembre 3, 2012

S'ha afegit la sèrie White's Grammar School Texts. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2012, 8:43am
Ha afegit el nom de sèrie "White's Grammar School Texts" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2012, 8:43am

juny 14, 2012

S'ha afegit la sèrie Living in England. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 14, 2012, 9:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Living in England" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 14, 2012, 9:21am

gener 27, 2012

Sèrie: Super Review
S'ha afegit la sèrie Super Review. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 27, 2012, 4:47pm
Sèrie: Super Review
Ha afegit el nom de sèrie "Super Review" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 27, 2012, 4:47pm

setembre 19, 2009

S'ha afegit la sèrie Atlantic Classics Series. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 19, 2009, 10:22am
Ha afegit el nom de sèrie "Atlantic Classics Series" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 19, 2009, 10:22am
S'ha afegit la sèrie Atlantic Classics. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 19, 2009, 10:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Atlantic Classics" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 19, 2009, 10:20am

agost 15, 2009

S'ha afegit la sèrie Methuen's Old English Library. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2009, 5:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Methuen's Old English Library" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2009, 5:50pm
S'ha afegit la sèrie York Medieval Texts. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2009, 5:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "York Medieval Texts" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2009, 5:46pm

agost 11, 2009

S'ha afegit la sèrie Aristotle detective. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2009, 7:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Aristotle detective" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2009, 7:36am

agost 10, 2009

Sèrie: compsnys'
S'ha afegit la sèrie compsnys'. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 10, 2009, 4:59pm
Sèrie: compsnys'
Ha afegit el nom de sèrie "compsnys'" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 10, 2009, 4:59pm

agost 3, 2009

S'ha afegit la sèrie Modern School Classics. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2009, 12:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Modern School Classics" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2009, 12:05pm
S'ha afegit la sèrie Elementary Classics. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2009, 9:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Elementary Classics" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2009, 9:36am
S'ha afegit la sèrie English Grammar Series. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2009, 7:53am
Ha afegit el nom de sèrie "English Grammar Series" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2009, 7:53am

juliol 31, 2009

S'ha afegit la sèrie Everyday Handbooks 217). Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2009, 8:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Everyday Handbooks 217)" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2009, 8:30am

juliol 30, 2009

S'ha afegit la sèrie Bescherelle Collection. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2009, 7:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bescherelle Collection" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2009, 7:22pm
S'ha afegit la sèrie Everyday Handbooks. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2009, 7:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Everyday Handbooks" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2009, 7:15pm
Sèrie: Coats
S'ha afegit la sèrie Coats. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2009, 5:20pm
Sèrie: Coats
Ha afegit el nom de sèrie "Coats" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2009, 5:20pm
S'ha afegit la sèrie Graphique Needle Arts. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2009, 4:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Graphique Needle Arts" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2009, 4:11pm
S'ha afegit la sèrie ASN Christmas. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2009, 4:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "ASN Christmas" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2009, 4:05pm
S'ha afegit la sèrie Creative Keepsakes. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2009, 2:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Creative Keepsakes" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2009, 2:11pm
S'ha afegit la sèrie Tell Me Why Book. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 30, 2009, 12:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tell Me Why Book" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 30, 2009, 12:53pm

juliol 29, 2009

Sèrie: Tru Colors
S'ha afegit la sèrie Tru Colors. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 4:38pm
Sèrie: Tru Colors
Ha afegit el nom de sèrie "Tru Colors" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 4:38pm
S'ha afegit la sèrie Jeanette Crew Designs. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 4:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jeanette Crew Designs" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 4:29pm
Sèrie: Fransha
S'ha afegit la sèrie Fransha. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 3:57pm
Sèrie: Fransha
Ha afegit el nom de sèrie "Fransha" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 3:57pm
Sèrie: Mary Maxim
S'ha afegit la sèrie Mary Maxim. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 3:54pm
Sèrie: Mary Maxim
Ha afegit el nom de sèrie "Mary Maxim" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 3:54pm
Sèrie: Patons (1780
S'ha afegit la sèrie Patons (1780. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 3:39pm
Sèrie: Patons (1780
Ha afegit el nom de sèrie "Patons (1780" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 3:39pm
S'ha afegit la sèrie Patons Colour Series. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 3:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Patons Colour Series" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 3:28pm
Sèrie: Emu
S'ha afegit la sèrie Emu. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 2:40pm
Sèrie: Emu
Ha afegit el nom de sèrie "Emu" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 2:40pm
Sèrie: Patons
S'ha afegit la sèrie Patons. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 2:14pm
Sèrie: Patons
Ha afegit el nom de sèrie "Patons" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 2:14pm
S'ha afegit la sèrie Coats Sewing Group. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2009, 2:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Coats Sewing Group" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2009, 2:03pm

juliol 25, 2009

S'ha afegit la sèrie Forgotten Arts. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 25, 2009, 10:04am
Ha afegit el nom de sèrie "Forgotten Arts" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 25, 2009, 10:04am

juliol 16, 2009

S'ha afegit la sèrie Northumbrian Colour Booklets. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 16, 2009, 6:01pm
Ha afegit el nom de sèrie "Northumbrian Colour Booklets" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 16, 2009, 6:01pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 16, 2009, 4:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Transformation of the Classical Heritage" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 16, 2009, 4:41pm

juliol 13, 2009

Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 13, 2009, 5:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Young People's Story of our Heritage" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 13, 2009, 5:52pm

juliol 11, 2009

S'ha afegit la sèrie Confident Cooking Mini Cookbooks. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 5:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Confident Cooking Mini Cookbooks" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 5:05pm
S'ha afegit la sèrie Five Roses Flour Cookbooks. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 4:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Five Roses Flour Cookbooks" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 4:38pm
S'ha afegit la sèrie 51 Fast & Fun. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 4:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "51 Fast & Fun" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 4:05pm
S'ha afegit la sèrie Weight Watchers. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 3:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Weight Watchers" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 3:42pm
Sèrie: Easy Cooking
S'ha afegit la sèrie Easy Cooking. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 3:31pm
Sèrie: Easy Cooking
Ha afegit el nom de sèrie "Easy Cooking" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 3:31pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 3:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Taste of Home/Reader's Digest Book" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 3:08pm
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 2:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Better Homes and Gardens Cookbooks" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 2:49pm
S'ha afegit la sèrie Company's Coming Greatest Hits. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 2:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Company's Coming Greatest Hits" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 2:16pm
S'ha afegit la sèrie Barsac Mission. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 11, 2009, 9:07am
Ha afegit el nom de sèrie "Barsac Mission" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 11, 2009, 9:07am

juliol 8, 2009

Sèrie: Yorke Series
S'ha afegit la sèrie Yorke Series. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2009, 5:51pm
Sèrie: Yorke Series
Ha afegit el nom de sèrie "Yorke Series" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2009, 5:51pm
Sèrie: York Series
S'ha afegit la sèrie York Series. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2009, 5:46pm
Sèrie: York Series
Ha afegit el nom de sèrie "York Series" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2009, 5:46pm

juliol 6, 2009

Sèrie: Wizard of Id
S'ha afegit la sèrie Wizard of Id. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 6, 2009, 6:51pm
Sèrie: Wizard of Id
Ha afegit el nom de sèrie "Wizard of Id" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 6, 2009, 6:51pm
Sèrie: wizard of id
S'ha afegit la sèrie wizard of id. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 6, 2009, 6:50pm
Sèrie: wizard of id
Ha afegit el nom de sèrie "wizard of id" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 6, 2009, 6:50pm

juliol 4, 2009

S'ha afegit la sèrie The Dorsey Series in History. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 4, 2009, 10:10am
Ha afegit el nom de sèrie "The Dorsey Series in History" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 4, 2009, 10:10am
S'ha afegit la sèrie Usborne Pocket Guide. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 4, 2009, 10:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Usborne Pocket Guide" (Neerlandès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 4, 2009, 10:08am
S'ha afegit la sèrie Images of Our Past. Mira més detalls.
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 4, 2009, 9:39am
Ha afegit el nom de sèrie "Images of Our Past" (Anglès).
Membre: halifaxcalimus | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 4, 2009, 9:39am