Historial d'edició global de les sèriesMembre souloftherose

juny 19, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dragon with a Heart" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | juny 19, 4:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tales from the Chocolate Heart" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 19, 4:29pm
Ha combinat la sèrie Der Clan der Otori amb la sèrie Tales of the Otori.
Membre: souloftherose | juny 19, 12:50pm

juny 12, 2022

S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: The Great Jedi Rescue de Cavan Scott a "Young reader."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 12, 5:08am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 12, 5:08am
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic Vol. 1: There is No Fear de Cavan Scott a "Comics and graphic novels."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 12, 5:07am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 12, 5:07am
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic Adventures, Vol. 1 de Daniel Jose Older a "Comics and graphic novels."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 12, 5:07am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 12, 5:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 12, 5:07am
Membre: souloftherose | juny 12, 5:06am
Membre: souloftherose | juny 12, 5:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 12, 2:25am
Membre: souloftherose | juny 12, 2:25am
Membre: souloftherose | juny 12, 2:23am
S'ha canviar el grup de Canto Bight de Saladin Ahmed a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 12, 1:07am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 12, 1:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 12, 1:07am
Membre: souloftherose | juny 12, 1:05am
Ha afegit l'obra Canto Bight de Saladin Ahmed.
Membre: souloftherose | juny 12, 1:02am

juny 11, 2022

Ha afegit una relació entre sèries: Journey to Star Wars: The Force Awakens conté la subsèrie Star Wars Aftermath.
Membre: souloftherose | juny 11, 2:44pm
Membre: souloftherose | juny 11, 2:43pm
Membre: souloftherose | juny 11, 2:42pm
Membre: souloftherose | juny 11, 2:42pm
Ha afegit l'obra The Last Jedi de Jason Fry.
Membre: souloftherose | juny 11, 2:41pm
Membre: souloftherose | juny 11, 2:40pm
Membre: souloftherose | juny 11, 2:37pm
Ha afegit l'obra Phasma de Delilah S. Dawson.
Membre: souloftherose | juny 11, 2:36pm
Membre: souloftherose | juny 11, 2:35pm
Ha afegit l'obra Bloodline de Claudia Gray.
Membre: souloftherose | juny 11, 2:33pm
Membre: souloftherose | juny 11, 2:32pm
Ha afegit l'obra Last Shot de Daniel José Older.
Membre: souloftherose | juny 11, 2:31pm

juny 8, 2022

Ha afegit una relació entre sèries: Star Wars: Canon - chronological order conté la subsèrie Star Wars: Battlefront.
Membre: souloftherose | juny 8, 2:44pm
Ha afegit una relació entre sèries: Star Wars: Canon - chronological order conté la subsèrie Star Wars: Alphabet Squadron.
Membre: souloftherose | juny 8, 2:44pm
Ha afegit una relació entre sèries: Star Wars: Canon - chronological order conté la subsèrie Star Wars Aftermath.
Membre: souloftherose | juny 8, 2:06pm

juny 6, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 46 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 6, 1:42pm
Membre: souloftherose | juny 6, 1:39pm
Ha afegit l'obra Victory's Price de Alexander Freed.
Membre: souloftherose | juny 6, 1:36pm
Ha afegit l'obra Aftermath: Life Debt de Chuck Wendig.
Membre: souloftherose | juny 6, 1:36pm
Ha afegit l'obra Shadow Fall de Alexander Freed.
Membre: souloftherose | juny 6, 1:35pm
Ha afegit l'obra Aftermath de Chuck Wendig.
Membre: souloftherose | juny 6, 1:34pm
Ha afegit l'obra Alphabet Squadron de Alexander Freed.
Membre: souloftherose | juny 6, 1:34pm
Membre: souloftherose | juny 6, 2:58am
Membre: souloftherose | juny 6, 2:57am
Membre: souloftherose | juny 6, 2:56am
Membre: souloftherose | juny 6, 2:56am

juny 5, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Battlefront: Twilight Company (Star Wars) de Alexander Freed a "6 BBY - 3 ABY, Imperial Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 3:53pm
Membre: souloftherose | juny 5, 3:53pm
Ha afegit l'obra Thrawn: Treason de Timothy Zahn.
Membre: souloftherose | juny 5, 3:51pm
Ha afegit l'obra Thrawn: Alliances de Timothy Zahn.
Membre: souloftherose | juny 5, 3:51pm
Membre: souloftherose | juny 5, 3:50pm
Membre: souloftherose | juny 5, 3:49pm
Ha afegit l'obra Lost Stars de Claudia Gray.
Membre: souloftherose | juny 5, 3:48pm
Ha afegit una relació entre sèries: Star Wars: Canon - chronological order conté la subsèrie Star Wars: Thrawn.
Membre: souloftherose | juny 5, 1:13pm
Ha afegit una relació entre sèries: Star Wars: Canon - chronological order conté la subsèrie Queen's Shadow.
Membre: souloftherose | juny 5, 1:13pm
Membre: souloftherose | juny 5, 1:01pm
Ha afegit l'obra Rebel Rising de Beth Revis.
Membre: souloftherose | juny 5, 1:00pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:48pm
Ha afegit l'obra Star Wars Most Wanted de Rae Carson.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:48pm
Ha afegit l'obra Star Wars: Tarkin de James Luceno.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:47pm
Ha afegit l'obra Lords of the Sith de Paul S. Kemp.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:47pm
Ha afegit l'obra Thrawn de Timothy Zahn.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:46pm
Ha afegit l'obra Star Wars Ahsoka de E. K. Johnston.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:34pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:29pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:29pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Thrawn Ascendancy: Chaos Rising de Timothy Zahn a "19 BBY, Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:26pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Catalyst de James Luceno a "21-17 BBY, Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:26pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:26pm
Ha afegit una relació entre sèries: Star Wars: Canon - chronological order conté la subsèrie Star Wars: Thrawn - Ascendancy.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:25pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:24pm
Ha afegit l'obra Catalyst de James Luceno.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:22pm
Ha afegit l'obra Brotherhood de Mike Chen.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:17pm
Ha afegit l'obra Queen's Hope de E. K. Johnston.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:16pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:15pm
Ha afegit l'obra Queen's Peril de E. K. Johnston.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Master & Apprentice de Claudia Gray a "40 BBY, Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Dooku: Jedi Lost de Cavan Scott a "23 BBY, Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: The Fallen Star de Claudia Gray a "230 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars The High Republic: Midnight Horizon de Daniel Older a "230 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: Mission to Disaster de Justina Ireland a "230 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: Tempest Runner de Cavan Scott a "231 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: Out of the Shadows de Justina Ireland a "231 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: Race to Crashpoint Tower de Daniel Jose Older a "231 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: The Rising Storm de Cavan Scott a "231 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: A Test of Courage de Justina Ireland a "232 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: The Great Jedi Rescue de Cavan Scott a "232 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi de Charles Soule a "232 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The High Republic: Into the Dark de Claudia Gray a "232 BBY, High Republic Era."
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
S'ha canviar el grup de Master & Apprentice de Claudia Gray a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
S'ha canviar el grup de Dooku: Jedi Lost de Cavan Scott a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: The Fallen Star de Claudia Gray a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
S'ha canviar el grup de Star Wars The High Republic: Midnight Horizon de Daniel Older a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: Tempest Runner de Cavan Scott a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: The Rising Storm de Cavan Scott a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: Into the Dark de Claudia Gray a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:13pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:13pm
S'ha canviar el grup de Master & Apprentice de Claudia Gray a "Republic Era."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:11pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:11pm
S'ha canviar el grup de Dooku: Jedi Lost de Cavan Scott a "Republic Era."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 12:10pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:10pm
Ha afegit l'obra Master & Apprentice de Claudia Gray.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:10pm
Ha afegit l'obra Dooku: Jedi Lost de Cavan Scott.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:09pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:04pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:04pm
Membre: souloftherose | juny 5, 12:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 5, 12:01pm
Ha afegit una relació entre sèries: Star Wars: Canon - chronological order conté la subsèrie Star Wars: The High Republic.
Membre: souloftherose | juny 5, 11:42am
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: Race to Crashpoint Tower de Daniel Jose Older a "The High Republic."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 11:42am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 11:42am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:42am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:41am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:41am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:40am
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: The Great Jedi Rescue de Cavan Scott a "The High Republic."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 11:39am
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: A Test of Courage de Justina Ireland a "The High Republic."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 11:39am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 11:39am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:39am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:39am
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi de Charles Soule a "The High Republic."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 11:38am
S'ha canviar el grup de Star Wars: The High Republic: Into the Dark de Claudia Gray a "The High Republic."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 11:38am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 11:38am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:38am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:37am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Canonical Star Wars books (i.e. published post 2014) organised chronologically
Membre: souloftherose | juny 5, 11:33am
Membre: souloftherose | juny 5, 11:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Star Wars: Canon - chronological order" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 11:29am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Star Wars: Canon" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 11:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Star Wars: Canon - publication order" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 5, 11:29am
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: souloftherose | juny 5, 11:24am

maig 28, 2022

Ha afegit l'obra Queen's Hope de E. K. Johnston.
Membre: souloftherose | maig 28, 2:23pm

maig 1, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | maig 1, 9:57am
Ha canviat la cadena d'ordre de Star Wars: The Clone Wars de Karen Traviss a "1."
Membre: souloftherose | maig 1, 8:08am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | maig 1, 8:08am
Membre: souloftherose | maig 1, 8:07am
Ha afegit el nom de sèrie "Star Wars: The Clone Wars Novels" (Anglès).
Membre: souloftherose | maig 1, 8:07am
Membre: souloftherose | maig 1, 8:07am

abril 24, 2022

Membre: souloftherose | abr. 24, 3:30am

abril 14, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | abr. 14, 9:01am
Membre: souloftherose | abr. 14, 9:01am
Membre: souloftherose | abr. 14, 9:00am
Membre: souloftherose | abr. 14, 8:59am
S'ha afegit la sèrie Solaris Satellites. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | abr. 14, 8:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Solaris Satellites" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | abr. 14, 8:59am

abril 13, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | abr. 13, 4:12am
Membre: souloftherose | abr. 13, 4:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | abr. 13, 4:08am
Membre: souloftherose | abr. 13, 4:08am

març 20, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Sleepover de Seanan McGuire a "4.3, Short story, contained in Shadowed Souls."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Survival Horror de Seanan McGuire a "4.2, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de IM de Seanan McGuire a "4.1, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de My Last Name de Seanan McGuire a "3.6, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Jammed de Seanan McGuire a "3.5, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Waking Up In Vegas de Seanan McGuire a "3.4, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Swamp Bromeliad de Seanan McGuire a "3.3, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Snake in the Glass de Seanan McGuire a "3.2, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Ghosts of Bourbon Street de Seanan McGuire a "3.1, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Black as Blood de Seanan McGuire a "2.3, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Bad Dream Girl de Seanan McGuire a "2.2, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Red as Snow de Seanan McGuire a "2.1, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Blocked de Seanan McGuire a "0.31, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Long Way From Home de Seanan McGuire a "0.29, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de School Belles de Seanan McGuire a "0.28, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Halfway Through the Wood de Seanan McGuire a "0.27, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de To Build A Better... de Seanan McGuire a "0.26, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de By Any Other Name de Seanan McGuire a "0.25, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Hand of the Forest de Seanan McGuire a "0.24, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de What You Build de Seanan McGuire a "0.23, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de What You Pay For de Seanan McGuire a "0.22, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de All That Glitters (2020) de Seanan McGuire a "0.21, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Off-Balance de Seanan McGuire a "0.20, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Winter Sunshine de Seanan McGuire a "0.19, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Take the Shot de Seanan McGuire a "0.18, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Target Practice de Seanan McGuire a "0.17, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Lay of the Land de Seanan McGuire a "0.16, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Way Home de Seanan McGuire a "0.15, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Star of New Mexico de Seanan McGuire a "0.14, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Broken Paper Hearts de Seanan McGuire a "0.13, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Snakes and Ladders de Seanan McGuire a "0.12, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Bury Me In Satin de Seanan McGuire a "0.11, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Oh Pretty Bird de Seanan McGuire a "0.10, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de We Both Go Down Together de Seanan McGuire a "0.09, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Loch and Key de Seanan McGuire a "0.08, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de The First Fall de Seanan McGuire a "0.07, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sweet Poison Wine de Seanan McGuire a "0.06, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Married in Green de Seanan McGuire a "0.05, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Stingers and Strangers de Seanan McGuire a "0.04, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de No Place Like Home de Seanan McGuire a "0.03, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de One Hell of a Ride de Seanan McGuire a "0.02, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Flower of Arizona de Seanan McGuire a "0.01, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 11:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sleepover de Seanan McGuire a "4.3, Short story, contained in Shadowed Souls."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Ha canviat la cadena d'ordre de Survival Horror de Seanan McGuire a "4.2, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Ha canviat la cadena d'ordre de IM de Seanan McGuire a "4.1, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Ha canviat la cadena d'ordre de My Last Name de Seanan McGuire a "3.6, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Ha canviat la cadena d'ordre de Jammed de Seanan McGuire a "3.5, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Ha canviat la cadena d'ordre de Waking Up In Vegas de Seanan McGuire a "3.4, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Ha canviat la cadena d'ordre de Swamp Bromeliad de Seanan McGuire a "3.3, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Ha canviat la cadena d'ordre de Snake in the Glass de Seanan McGuire a "3.2, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Ghosts of Bourbon Street de Seanan McGuire a "3.1, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de My Last Name de Seanan McGuire a "Verity Price & Dominic de Luca."
Membre: souloftherose | Implícit | març 20, 9:13am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Waking Up In Vegas de Seanan McGuire a "Verity Price & Dominic de Luca."
Membre: souloftherose | Implícit | març 20, 9:13am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Swamp Bromeliad de Seanan McGuire a "Verity Price & Dominic de Luca."
Membre: souloftherose | Implícit | març 20, 9:13am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Snake in the Glass de Seanan McGuire a "Verity Price & Dominic de Luca."
Membre: souloftherose | Implícit | març 20, 9:13am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de The Ghosts of Bourbon Street de Seanan McGuire a "Verity Price & Dominic de Luca."
Membre: souloftherose | Implícit | març 20, 9:13am
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | març 20, 9:13am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | març 20, 9:10am
Ha canviat la cadena d'ordre de Black as Blood de Seanan McGuire a "2.3, Short story."
Membre: souloftherose | març 20, 9:02am

març 19, 2022

Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | març 19, 3:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bad Dream Girl de Seanan McGuire a "2.2, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Red as Snow de Seanan McGuire a "2.1, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:42pm
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | març 19, 3:41pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Blocked de Seanan McGuire a "0.31, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de White as a Raven's Wing de Seanan McGuire a "Istas & Ryan."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Black as Blood de Seanan McGuire a "Istas & Ryan."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Red as Snow de Seanan McGuire a "Istas & Ryan."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Survival Horror de Seanan McGuire a "Antimony Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Jammed de Seanan McGuire a "Antimony Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Bad Dream Girl de Seanan McGuire a "Antimony Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Blocked de Seanan McGuire a "Antimony Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | març 19, 3:36pm
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | març 19, 3:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Long Way From Home de Seanan McGuire a "0.29, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de School Belles de Seanan McGuire a "0.28, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Halfway Through the Wood de Seanan McGuire a "0.27, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de To Build A Better... de Seanan McGuire a "0.26, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de By Any Other Name de Seanan McGuire a "0.25, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Hand of the Forest de Seanan McGuire a "0.24, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de What You Build de Seanan McGuire a "0.23, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de What You Pay For de Seanan McGuire a "0.22, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de All That Glitters (2020) de Seanan McGuire a "0.21, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Off-Balance de Seanan McGuire a "0.20, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Winter Sunshine de Seanan McGuire a "0.19, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Take the Shot de Seanan McGuire a "0.18, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Target Practice de Seanan McGuire a "0.17, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Lay of the Land de Seanan McGuire a "0.16, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Way Home de Seanan McGuire a "0.15, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Star of New Mexico de Seanan McGuire a "0.14, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Broken Paper Hearts de Seanan McGuire a "0.13, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Snakes and Ladders de Seanan McGuire a "0.12, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bury Me In Satin de Seanan McGuire a "0.11, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Oh Pretty Bird de Seanan McGuire a "0.10, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de We Both Go Down Together de Seanan McGuire a "0.09, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Loch and Key de Seanan McGuire a "0.08, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The First Fall de Seanan McGuire a "0.07, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sweet Poison Wine de Seanan McGuire a "0.06, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Married in Green de Seanan McGuire a "0.05, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Stingers and Strangers de Seanan McGuire a "0.04, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de No Place Like Home de Seanan McGuire a "0.03, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de One Hell of a Ride de Seanan McGuire a "0.02, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Flower of Arizona de Seanan McGuire a "0.01, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de School Belles de Seanan McGuire a "0.28, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Halfway Through the Wood de Seanan McGuire a "0.27, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de To Build A Better... de Seanan McGuire a "0.26, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de By Any Other Name de Seanan McGuire a "0.25, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Hand of the Forest de Seanan McGuire a "0.24, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de What You Build de Seanan McGuire a "0.23, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de What You Pay For de Seanan McGuire a "0.22, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de All That Glitters (2020) de Seanan McGuire a "0.21, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Off-Balance de Seanan McGuire a "0.20, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Winter Sunshine de Seanan McGuire a "0.19, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Take the Shot de Seanan McGuire a "0.18, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Target Practice de Seanan McGuire a "0.17, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Lay of the Land de Seanan McGuire a "2 (Short story)."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Way Home de Seanan McGuire a "0.15, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de School Belles de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Halfway Through the Wood de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de To Build A Better... de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de By Any Other Name de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de The Hand of the Forest de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de What You Build de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de What You Pay For de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de All That Glitters (2020) de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Off-Balance de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Winter Sunshine de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Take the Shot de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Target Practice de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de The Lay of the Land de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de The Way Home de Seanan McGuire a "Alice Healy & Thomas Price."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:22pm
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | març 19, 12:22pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Star of New Mexico de Seanan McGuire a "0.14, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Broken Paper Hearts de Seanan McGuire a "0.13, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Snakes and Ladders de Seanan McGuire a "0.12, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bury Me In Satin de Seanan McGuire a "0.11, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Oh Pretty Bird de Seanan McGuire a "0.10, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de We Both Go Down Together de Seanan McGuire a "0.09, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Loch and Key de Seanan McGuire a "0.08, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The First Fall de Seanan McGuire a "0.07, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sweet Poison Wine de Seanan McGuire a "0.06, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Married in Green de Seanan McGuire a "0.05, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Stingers and Strangers de Seanan McGuire a "0.04, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de No Place Like Home de Seanan McGuire a "0.03, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de One Hell of a Ride de Seanan McGuire a "0.02, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Flower of Arizona de Seanan McGuire a "0.01, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Star of New Mexico de Seanan McGuire a "0.14, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Broken Paper Hearts de Seanan McGuire a "0.13, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Snakes and Ladders de Seanan McGuire a "0.12, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bury Me In Satin de Seanan McGuire a "0.11, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Oh Pretty Bird de Seanan McGuire a "0.10, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de We Both Go Down Together de Seanan McGuire a "0.09, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Loch and Key de Seanan McGuire a "0.08, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The First Fall de Seanan McGuire a "0.07, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sweet Poison Wine de Seanan McGuire a "0.06, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Married in Green de Seanan McGuire a "0.05, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Stingers and Strangers de Seanan McGuire a "0.04, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de No Place Like Home de Seanan McGuire a "0.03, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de One Hell of a Ride de Seanan McGuire a "0.02, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de The Star of New Mexico de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Broken Paper Hearts de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Snakes and Ladders de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Bury Me In Satin de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Oh Pretty Bird de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de We Both Go Down Together de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Loch and Key de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de The First Fall de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Sweet Poison Wine de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Married in Green de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Stingers and Strangers de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de No Place Like Home de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de One Hell of a Ride de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 12:00pm
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | març 19, 12:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Flower of Arizona de Seanan McGuire a "0.01, Short story."
Membre: souloftherose | març 19, 11:54am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de The Flower of Arizona de Seanan McGuire a "Jonathan Healy & Frances Brown."
Membre: souloftherose | Implícit | març 19, 11:54am
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | març 19, 11:54am

març 18, 2022

Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 40 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | març 18, 6:39am

febrer 26, 2022

Membre: souloftherose | feb. 26, 2:20pm
Membre: souloftherose | feb. 26, 2:20pm

febrer 19, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | feb. 19, 1:58pm
Membre: souloftherose | feb. 19, 1:58pm

gener 15, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | gen. 15, 1:22pm
Ha afegit l'obra The Missing Page de Cat Sebastian.
Membre: souloftherose | gen. 15, 1:22pm

gener 11, 2022

S'ha canviar el grup de Pathfinding! de Nicole Kornher-Stace a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | gen. 11, 2:44pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | gen. 11, 2:44pm
Ha afegit l'obra Pathfinding! de Nicole Kornher-Stace.
Membre: souloftherose | gen. 11, 2:44pm
Ha afegit l'obra Firebreak de Nicole Kornher-Stace.
Membre: souloftherose | gen. 11, 2:35pm

desembre 31, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | des. 31, 2021, 4:21pm

octubre 26, 2021

Ha afegit l'obra All the Feels de Olivia Dade.
Membre: souloftherose | oct. 26, 2021, 12:33pm

octubre 24, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 24, 2021, 1:30pm

octubre 6, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 10:11am
Ha afegit l'obra A Mirror Mended de Alix E. Harrow.
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 10:11am
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 10:08am
S'ha afegit la sèrie Fractured Fables. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 10:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Fractured Fables" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | oct. 6, 2021, 10:08am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 9:59am
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 9:59am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 9:58am
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 9:58am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 6:15am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 6:15am
Membre: souloftherose | oct. 6, 2021, 6:15am

octubre 1, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 1, 2021, 11:39am
Ha afegit l'obra Delightfully Deadly de Gail Carriger.
Membre: souloftherose | oct. 1, 2021, 11:39am

setembre 6, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | set. 6, 2021, 1:10pm
Membre: souloftherose | set. 6, 2021, 1:10pm

setembre 2, 2021

Suprimeix la sèrie.
Membre: souloftherose | set. 2, 2021, 1:59pm

agost 27, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Resistance Reborn de Rebecca Roanhorse a "34 ABY."
Membre: souloftherose | ag. 27, 2021, 5:59am

agost 23, 2021

Sèrie: Grisha
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | ag. 23, 2021, 5:29pm
Sèrie: Grisha
Ha afegit l'obra Ruin and Rising de Leigh Bardugo.
Membre: souloftherose | ag. 23, 2021, 5:29pm

juliol 23, 2021

Membre: souloftherose | jul. 23, 2021, 1:13pm
S'ha afegit la sèrie The Radiant Emperor. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | jul. 23, 2021, 1:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Radiant Emperor" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | jul. 23, 2021, 1:12pm

juliol 14, 2021

Membre: souloftherose | jul. 14, 2021, 1:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Ms. Marvel by Saladin Ahmed Vol. 3: Outlawed de Saladin Ahmed a "13-18."
Membre: souloftherose | jul. 14, 2021, 1:06pm
Membre: souloftherose | jul. 14, 2021, 1:05pm

maig 29, 2021

Ha afegit l'obra Threadneedle de Cari Thomas.
Membre: souloftherose | maig 29, 2021, 10:20am
S'ha afegit la sèrie The Language of Magic. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | maig 29, 2021, 10:20am
Ha afegit el nom de sèrie "The Language of Magic" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | maig 29, 2021, 10:20am

maig 28, 2021

Ha afegit l'obra Wild Rain de Beverly Jenkins.
Membre: souloftherose | maig 28, 2021, 12:23pm

maig 15, 2021

S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #706 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #705 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #704 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #703 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #702 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #701 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #700 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #23 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #22 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #21 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
S'ha canviar el grup de The Mighty Thor (2015-) #20 de Jason Aaron a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 15, 2021, 5:24am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | maig 15, 2021, 5:24am

maig 10, 2021

Ha editat una descripció (Anglès)
In her newsletter dated 5 Jan 2021 Talia Hibbert confirmed that although The Princess Trap and The Roommate Risk were originally published as part of the Dirty British Romance series but she now considers them standalone romance novels and the series no longer exists.
Membre: souloftherose | maig 10, 2021, 6:21am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
First published as Wanna Bet? in 2018. Republished as The Roommate Risk in 2021.In her newsletter dated 5 Jan 2021 Talia Hibbert confirmed that although The Princess Trap and The Roommate Risk were originally published as part of the Dirty British Romance series but she now considers them standalone romance novels and the series no longer exists.
Membre: souloftherose | maig 10, 2021, 6:20am
Ha suprimit l'obra The Princess Trap de Talia Hibbert.
Membre: souloftherose | maig 10, 2021, 6:19am
Ha suprimit l'obra The Roommate Risk de Talia Hibbert.
Membre: souloftherose | maig 10, 2021, 6:17am
Suprimeix la sèrie.
Membre: souloftherose | maig 10, 2021, 6:15am

maig 9, 2021

Sèrie: Grisha
S'ha canviar el grup de The Language of Thorns de Leigh Bardugo a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | maig 9, 2021, 5:07pm
Sèrie: Grisha
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | maig 9, 2021, 5:07pm

maig 4, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Jammed de Seanan McGuire a "3.5, Short story."
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 12:29pm
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:54am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra By Any Other Name de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:54am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:53am
Sèrie: InCryptid
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:53am
Ha canviat la cadena d'ordre de Waking Up In Vegas de Seanan McGuire a "3.4, Short story."
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:38am
Ha canviat la cadena d'ordre de Swamp Bromeliad de Seanan McGuire a "3.3, Short story."
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:38am
Ha canviat la cadena d'ordre de Snake in the Glass de Seanan McGuire a "3.2, Short story."
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:38am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Ghosts of Bourbon Street de Seanan McGuire a "3.1, Short story."
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:38am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:35am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:34am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra What You Build de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | maig 4, 2021, 10:33am

maig 3, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | maig 3, 2021, 5:59pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: souloftherose | maig 3, 2021, 12:03pm

abril 23, 2021

S'ha canviar el grup de Aina's Breath de K S Villoso a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | abr. 23, 2021, 6:14pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | abr. 23, 2021, 6:14pm
Membre: souloftherose | abr. 23, 2021, 6:13pm

abril 22, 2021

Ha combinat la sèrie Mitten im Irgendwo amb la sèrie Middle of Somewhere.
Membre: souloftherose | abr. 22, 2021, 3:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Mitten im Irgendwo" (Alemany).
Membre: souloftherose | abr. 22, 2021, 3:12am

abril 5, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Wonderlands de Una McCormack a "8."
Membre: souloftherose | abr. 5, 2021, 11:43am
Ha afegit l'obra Wonderlands de Una McCormack.
Membre: souloftherose | abr. 5, 2021, 11:43am

març 28, 2021

Ha combinat la sèrie St. John Family amb la sèrie Love by Numbers.
Membre: souloftherose | març 28, 2021, 5:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "St. John Family" (Anglès).
Membre: souloftherose | març 28, 2021, 5:46pm

març 15, 2021

Ha combinat la sèrie Die Schwarmkriege amb la sèrie Shadows of the Apt.
Membre: souloftherose | març 15, 2021, 11:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Schwarmkriege" (Alemany).
Membre: souloftherose | març 15, 2021, 11:03am

març 7, 2021

Ha suprimit l'obra The Roommate Risk de Talia Hibbert.
Membre: souloftherose | març 7, 2021, 1:20pm
Ha suprimit l'obra The Princess Trap de Talia Hibbert.
Membre: souloftherose | març 7, 2021, 1:14pm

gener 28, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | gen. 28, 2021, 3:32am
Ha afegit l'obra Vixen Ecology de G. L. Carriger.
Membre: souloftherose | gen. 28, 2021, 3:32am

gener 10, 2021

Suprimeix la sèrie.
Membre: souloftherose | gen. 10, 2021, 4:49am

gener 9, 2021

Ha afegit l'obra The Lord Sorcier de Olivia Atwater.
Membre: souloftherose | gen. 9, 2021, 1:30pm

desembre 30, 2020

S'ha canviar el grup de Hamilton's Battalion: A Trio of Romances de Rose Lerner a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | des. 30, 2020, 1:51pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | des. 30, 2020, 1:51pm

desembre 12, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | des. 12, 2020, 6:45am
Membre: souloftherose | des. 12, 2020, 6:45am

novembre 30, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de Black as Blood de Seanan McGuire a "2.3, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 30, 2020, 5:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Red as Snow de Seanan McGuire a "2.1, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 30, 2020, 5:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bad Dream Girl de Seanan McGuire a "2.2, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 30, 2020, 3:42pm

novembre 29, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de Blocked de Seanan McGuire a "0.31, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 29, 2020, 9:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Black as Blood de Seanan McGuire a "2.3, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 29, 2020, 6:40am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | nov. 29, 2020, 6:39am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra Red as Snow de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | nov. 29, 2020, 6:35am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | nov. 29, 2020, 6:32am
Sèrie: InCryptid
Membre: souloftherose | nov. 29, 2020, 6:32am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | nov. 29, 2020, 6:31am

novembre 22, 2020

Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | nov. 22, 2020, 4:10am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra What You Pay For de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | nov. 22, 2020, 4:10am

novembre 21, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de All That Glitters (2020) de Seanan McGuire a "0.21, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Off-Balance de Seanan McGuire a "0.20, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Winter Sunshine de Seanan McGuire a "0.19, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Take the Shot de Seanan McGuire a "0.18, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Target Practice de Seanan McGuire a "0.17, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Lay of the Land de Seanan McGuire a "2 (Short story)."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Way Home de Seanan McGuire a "0.15, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Star of New Mexico de Seanan McGuire a "0.14, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Broken Paper Hearts de Seanan McGuire a "0.13, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Snakes and Ladders de Seanan McGuire a "0.12, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bury Me In Satin de Seanan McGuire a "0.11, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Oh Pretty Bird de Seanan McGuire a "0.10, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de We Both Go Down Together de Seanan McGuire a "0.09, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Loch and Key de Seanan McGuire a "0.08, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The First Fall de Seanan McGuire a "0.07, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sweet Poison Wine de Seanan McGuire a "0.06, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Married in Green de Seanan McGuire a "0.05, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Stingers and Strangers de Seanan McGuire a "0.04, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de No Place Like Home de Seanan McGuire a "0.03, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de All That Glitters (2020) de Seanan McGuire a "0.21, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de One Hell of a Ride de Seanan McGuire a "0.02, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Flower of Arizona de Seanan McGuire a "0.01, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:15pm
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 34 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:14pm
Sèrie: InCryptid
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 4:13pm
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Winter Sunshine de Seanan McGuire a "Short Stories."
Membre: souloftherose | Implícit | nov. 21, 2020, 10:19am
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 10:19am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra Off-Balance de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 10:19am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra Winter Sunshine de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 7:29am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 6:33am
Ha canviat la cadena d'ordre de Take the Shot de Seanan McGuire a "0.18, Short story."
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 6:33am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 6:33am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra Take the Shot de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | nov. 21, 2020, 6:33am

novembre 14, 2020

Sèrie: Witchbreed
Ha combinat la sèrie Witchbreed amb la sèrie Orthe.
Membre: souloftherose | nov. 14, 2020, 6:36am
Sèrie: Orthe
Ha afegit el nom de sèrie "Witchbreed" (Anglès).
Membre: souloftherose | nov. 14, 2020, 6:36am

octubre 25, 2020

Ha afegit l'obra The Veiled Throne de Ken Liu.
Membre: souloftherose | oct. 25, 2020, 6:05am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: souloftherose | oct. 25, 2020, 5:34am
Ha canviat la cadena d'ordre de Scenes from Quarantine - A Tarot Sequence Novelette de K. D. Edwards a "2.5."
Membre: souloftherose | oct. 25, 2020, 5:32am
S'ha canviar el grup de Scenes from Quarantine de K. D. Edwards a "Free Novella."
Membre: souloftherose | Implícit | oct. 25, 2020, 5:32am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | oct. 25, 2020, 5:32am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 25, 2020, 5:32am
Membre: souloftherose | oct. 25, 2020, 5:32am
Membre: souloftherose | oct. 25, 2020, 5:25am

octubre 23, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de Breath’s Duty de Sharon Lee a "1393."
Membre: souloftherose | oct. 23, 2020, 9:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de Pilots Choice de Sharon Lee a "1360-1361 "Local Custom/Scout's Progress" Omnibus."
Membre: souloftherose | oct. 23, 2020, 9:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de Naratha’s Shadow de Sharon Lee a "1123 "Naratha's Shadow""},{"name":"groupA-16894314","value":"1"},{"name":"deletedA-52278","value":"0"},{"name":"orderA-1448578","value":"7"},{"name":"osvA-52279","value":"1177 "Sweet Waters""},{"name":"groupA-1448578","value":"1"},."
Membre: souloftherose | oct. 23, 2020, 9:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 23, 2020, 9:29am

octubre 22, 2020

Membre: souloftherose | oct. 22, 2020, 4:10am
S'ha afegit la sèrie The Drowning Empire. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 22, 2020, 4:10am
Ha afegit el nom de sèrie "The Drowning Empire" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | oct. 22, 2020, 4:10am
Ha afegit l'obra The First Sister de Linden A. Lewis.
Membre: souloftherose | oct. 22, 2020, 4:07am
S'ha afegit la sèrie The First Sister Trilogy. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 22, 2020, 4:07am
Ha afegit el nom de sèrie "The First Sister Trilogy" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | oct. 22, 2020, 4:07am

octubre 16, 2020

Sèrie: The Burning
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: souloftherose | oct. 16, 2020, 6:14am
Sèrie: The Burning
Membre: souloftherose | oct. 16, 2020, 6:14am
Sèrie: The Burning
Membre: souloftherose | oct. 16, 2020, 6:14am

octubre 13, 2020

Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 6:02am
Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 6:02am
S'ha afegit la sèrie The Reborn Empire. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 6:02am
Ha afegit el nom de sèrie "The Reborn Empire" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | oct. 13, 2020, 6:02am
Ha combinat la sèrie The Vengeance Trilogy amb la sèrie The Vengeance Trilogy.
Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 6:01am
Ha afegit l'obra In Shadows We Fall de Devin Madson.
Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 6:00am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Gods of Vice (The Vengeance Trilogy Book 2) de Devin Madson a "2."
Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 5:59am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Blood of Whisperers (The Vengeance Trilogy, #1) de Devin Madson a "1."
Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 5:59am
Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 5:59am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Vengeance Trilogy" (Anglès).
Membre: souloftherose | Implícit | oct. 13, 2020, 5:58am
Ha afegit el nom de sèrie "The Vengeance Trilogy" (Anglès).
Membre: souloftherose | oct. 13, 2020, 5:58am

setembre 27, 2020

S'ha canviar el grup de Succession de Kirsten Beyer a "Comic."
Membre: souloftherose | Implícit | set. 27, 2020, 12:49pm
S'ha canviar el grup de The Light of Kahless de Kirsten Beyer a "Comic."
Membre: souloftherose | Implícit | set. 27, 2020, 12:49pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | set. 27, 2020, 12:49pm
Ha afegit l'obra Die Standing de John Jackson Miller.
Membre: souloftherose | set. 27, 2020, 12:48pm

setembre 9, 2020

Ha afegit l'obra The Hidden Moon de Jeannie Lin.
Membre: souloftherose | set. 9, 2020, 7:33am

setembre 5, 2020

S'ha canviar el grup de Gambled Away de Rose Lerner a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | set. 5, 2020, 10:44am
S'ha canviar el grup de Silk, Swords and Surrender (5-in-1) de Jeannie Lin a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | set. 5, 2020, 10:44am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | set. 5, 2020, 10:44am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | set. 5, 2020, 10:43am

agost 6, 2020

Sèrie: Simon Snow
Membre: souloftherose | ag. 6, 2020, 4:24pm

juliol 13, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de Of Dragons, Feasts and Murders de Aliette de Bodard a "3.5 (Novella)."
Membre: souloftherose | jul. 13, 2020, 2:56am

juliol 4, 2020

Ha combinat la sèrie Goldscryer Saga amb la sèrie Gold Seer Trilogy.
Membre: souloftherose | jul. 4, 2020, 4:47am
Ha afegit el nom de sèrie "Goldscryer Saga" (Anglès).
Membre: souloftherose | jul. 4, 2020, 4:47am

juny 30, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 30, 2020, 4:51pm

juny 29, 2020

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 90 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 29, 2020, 2:59pm
S'ha canviar el grup de The Ankh-Morpork Archives: Volume One de Terry Pratchett a "Diaries."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 29, 2020, 2:58pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 29, 2020, 2:58pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 29, 2020, 2:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 76 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 29, 2020, 2:55pm
Membre: souloftherose | juny 29, 2020, 2:55pm

juny 27, 2020

Sèrie: Spires
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 27, 2020, 4:01am
Sèrie: Spires
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 27, 2020, 3:59am

juny 26, 2020

Sèrie: Spires
S'ha canviar el grup de In Vino de Alexis Hall a "Shorter works."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 26, 2020, 1:17pm
Sèrie: Spires
S'ha canviar el grup de Aftermath de Alexis Hall a "Shorter works."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 26, 2020, 1:17pm
Sèrie: Spires
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 26, 2020, 1:17pm
Sèrie: Spires
Ha combinat la sèrie Spires amb la sèrie Spires.
Membre: souloftherose | juny 26, 2020, 1:15pm
Sèrie: Spires
Ha afegit el nom de sèrie "Spires" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 26, 2020, 1:15pm

juny 7, 2020

Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de His Holy Bones (The Rifter Book 10) de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de The Iron Temple (The Rifter) de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de The Silent City (The Rifter) de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de Enemies and Shadows (The Rifter) de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de Broken Fortress (Rifter #6) de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de The Holy Road (Rifter #5) de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de Witches' Blood (The Rifter) de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de Black Blades (The Rifter) de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de Servants of the Crossed Arrows de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
S'ha canviar el grup de The Shattered Gates de Ginn Hale a "Ebook editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: The Rifter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:45am
Sèrie: Rifter
Ha combinat la sèrie Rifter amb la sèrie The Rifter.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:44am
Sèrie: The Rifter
Ha afegit el nom de sèrie "Ginn Hale's The Rifter {print edition}" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:44am
Sèrie: The Rifter
Ha afegit el nom de sèrie "Rifter" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:44am
Sèrie: The Rifter
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:44am
Sèrie: The Rifter
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:44am
Sèrie: The Rifter
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:44am
Sèrie: Rifter
S'ha canviar el grup de His Sacred Bones: Book Three of The Rifter de Ginn Hale a "Print editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:43am
Sèrie: Rifter
S'ha canviar el grup de The Holy Road: Book Two of The Rifter de Ginn Hale a "Print editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:43am
Sèrie: Rifter
S'ha canviar el grup de The Shattered Gates: The Rifter Book One de Ginn Hale a "Print editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 7, 2020, 10:43am
Sèrie: Rifter
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:43am
Sèrie: Rifter
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:43am
Ha combinat la sèrie Ginn Hale's The Rifter {print edition} amb la sèrie Rifter.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:43am
Sèrie: Rifter
Ha afegit el nom de sèrie "Ginn Hale's The Rifter {print edition}" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:43am
Sèrie: Rifter
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:43am
Sèrie: Rifter
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 10:43am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 9:27am
Ha combinat la sèrie Fuerzas de defensa coloniales amb la sèrie Old Man's War.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 8:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Fuerzas de defensa coloniales" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 8:35am
Ha afegit l'obra Soulstar de C. L. Polk.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 4:58am
Ha combinat la sèrie Die fünf Tore amb la sèrie The Power of Five.
Membre: souloftherose | juny 7, 2020, 4:12am

juny 6, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:57pm
Ha combinat la sèrie Pilger der Leere amb la sèrie Void Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:56pm
Sèrie: Void Trilogy
Ha afegit el nom de sèrie "Pilger der Leere" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:56pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:54pm
Ha combinat la sèrie Newbury & Hobbes amb la sèrie Newbury and Hobbes.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Newbury & Hobbes" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:54pm
S'ha canviar el grup de The Secret Pilgrim (BBC Full Cast Radio Drama) de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:49pm
S'ha canviar el grup de Smiley's People [BBC Radio Collection] de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:49pm
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:49pm
S'ha canviar el grup de The Looking Glass War (BBC Radio Full-Cast Dramatization) de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:49pm
S'ha canviar el grup de The Spy Who Came in from the Cold (Dramatised) de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:49pm
S'ha canviar el grup de Call For the Dead [BBC Radio Collection] de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:49pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:49pm
Sèrie: Mściciele
Ha combinat la sèrie Mściciele amb la sèrie The Reckoners.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mściciele" (Polonès).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:46pm
Sèrie: Sel
Ha afegit una relació entre sèries: Cosmere conté la subsèrie Sel.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:45pm
Sèrie: White Sand
Ha afegit una relació entre sèries: Cosmere conté la subsèrie White Sand.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:44pm
Ha afegit una relació entre sèries: Cosmere conté la subsèrie Mistborn Adventures.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:44pm
Ha afegit una relació entre sèries: Cosmere conté la subsèrie The Stormlight Archive.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:44pm
Ha afegit una relació entre sèries: Mistborn conté la subsèrie Mistborn Adventures.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:43pm
Sèrie: Mistborn
Ha afegit una relació entre sèries: Cosmere conté la subsèrie Mistborn.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:43pm
Sèrie: Mistborn
S'ha canviar el grup de Mistborn: Skaa: Tin & Ash de Rob Vaux a "Roleplaying game."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Mistborn
S'ha canviar el grup de Mistborn: Terris: Wrought of Copper de Alex Flagg a "Roleplaying game."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Mistborn
S'ha canviar el grup de Mistborn: Alloy of Law de Alex Flagg a "Roleplaying game."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Mistborn
S'ha canviar el grup de Mistborn Adventure Game de Brandon Sanderson a "Roleplaying game."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Mistborn
S'ha canviar el grup de Arcanum Unbounded: The Cosmere Collection de Brandon Sanderson a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Mistborn
S'ha canviar el grup de Mistborn: Alloy of Law: Masks of the Past de Alex Flagg a "Roleplaying game."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Mistborn
S'ha canviar el grup de Mistborn Sista riket de Brandon Sanderson a "."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Mistborn
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Mistborn
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 12:42pm
Sèrie: Ile-Rien
S'ha canviar el grup de Black Gate: Adventures in Fantasy Literature, Issue 10 (Spring 2007) de John O'Neill a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 8:03am
Sèrie: Ile-Rien
S'ha canviar el grup de Black Gate: Adventures in Fantasy Literature, Issue 12 (Summer 2008) de John O'Neill a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 8:03am
Sèrie: Ile-Rien
S'ha canviar el grup de Black Gate: Adventures in Fantasy Literature, Issue 11 (Summer 2007) de John O'Neill a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 8:03am
Sèrie: Ile-Rien
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 8:03am
Sèrie: Ile-Rien
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 8:03am
Ha afegit una relació entre sèries: Ile-Rien conté la subsèrie The Fall of Ile-Rien.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 8:03am
Ha combinat la sèrie Les livres des Rai-Kirah amb la sèrie Books of the Rai-Kirah.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 8:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Les livres des Rai-Kirah" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 8:01am
Suprimeix la sèrie.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 8:00am
Sèrie: Rag and Bone
Ha afegit una relació entre sèries: A Charm of Magpies conté la subsèrie Rag and Bone.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:58am
Sèrie: Grisha
Ha afegit una relació entre sèries: Grishaverse Series conté la subsèrie Grisha.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:52am
Sèrie: Grischa
Ha combinat la sèrie Grischa amb la sèrie Grisha.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:52am
Sèrie: Grisha
Ha afegit el nom de sèrie "Grisha" (Castellà).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:52am
Sèrie: Grisha
Ha afegit el nom de sèrie "Grischa" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:52am
Sèrie: Grisha
Ha afegit el nom de sèrie "Grischa" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:52am
Sèrie: Grisha
S'ha canviar el grup de Little Knife de Leigh Bardugo a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 7:51am
Sèrie: Grisha
S'ha canviar el grup de Siege and Storm: Chapters 1-5 de Leigh Bardugo a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 7:51am
Sèrie: Grisha
S'ha canviar el grup de Shadow and Bone: Chapters 1-5 de Leigh Bardugo a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 7:51am
Sèrie: Grisha
S'ha canviar el grup de The Witch of Duva de Leigh Bardugo a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 7:51am
Sèrie: Grisha
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:51am
Sèrie: Grisha
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:51am
Ha combinat la sèrie Grisha Trilogy amb la sèrie Grisha.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:50am
Sèrie: Grisha
Ha afegit el nom de sèrie "De Grisha" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:50am
Sèrie: Grisha
Ha afegit el nom de sèrie "Grisha Trilogy" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:50am
Sèrie: Grisha
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:50am
Sèrie: Grisha
Ha afegit l'obra Ruin and Rising de Leigh Bardugo.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:50am

Missing nseries_ledger_display_series_unalias

Sèrie: Grisha
Ha combinat la sèrie Grisha amb la sèrie Grisha Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Ha afegit el nom de sèrie "Grisha" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Ha afegit l'obra Little Knife de Leigh Bardugo.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Ha afegit l'obra The Tailor de Leigh Bardugo.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Ha afegit l'obra The Witch of Duva de Leigh Bardugo.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:49am
Ha combinat la sèrie The Shadow and Bone Trilogy amb la sèrie Grisha Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:48am
Ha afegit el nom de sèrie "De Grisha" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:48am
Ha afegit una relació entre sèries: Grishaverse Series conté la subsèrie Grisha Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:48am
Sèrie: Six of Crows
Ha afegit una relació entre sèries: Grishaverse Series conté la subsèrie Six of Crows.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 7:48am
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 5:27am
S'ha canviar el grup de The Secret Pilgrim (BBC Full Cast Radio Drama) de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 5:27am
S'ha canviar el grup de Smiley's People [BBC Radio Collection] de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 5:27am
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 5:27am
S'ha canviar el grup de The Looking Glass War (BBC Radio Full-Cast Dramatization) de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 5:27am
S'ha canviar el grup de The Spy Who Came in from the Cold (Dramatised) de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 5:27am
S'ha canviar el grup de Call For the Dead [BBC Radio Collection] de John le Carré a "BBC Dramatization."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 6, 2020, 5:27am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 6, 2020, 5:27am

juny 5, 2020

Ha combinat la sèrie Trilogie des Tripodes amb la sèrie The Tripods.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 12:44pm
Sèrie: The Tripods
Ha afegit el nom de sèrie "Trilogie des Tripodes" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 12:44pm
Ha combinat la sèrie Die dreibeinigen Monster amb la sèrie The Tripods.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 12:44pm
Sèrie: The Tripods
Ha afegit el nom de sèrie "Die dreibeinigen Monster" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 12:44pm
Ha combinat la sèrie De Daalmarkboeken amb la sèrie Dalemark Quartet.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 11:03am
Ha afegit el nom de sèrie "De Daalmarkboeken" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 11:03am
S'ha canviar el grup de Cabin Pressure: A-Z: The BBC Radio 4 airline sitcom de John Finnemore a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 10:53am
S'ha canviar el grup de Cabin Pressure: The Collected Series de John Finnemore a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 10:53am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 10:53am
Ha combinat la sèrie Principessa criceta amb la sèrie Hamster Princess.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 8:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Principessa criceta" (Italià).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 8:14am
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 6:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Nach dem Sommer Ruht das Licht In deinen Augen" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 6:57am
Ha afegit l'obra Vor dem Sommer de Maggie Stiefvater.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 6:57am
Ha combinat la sèrie Die Borribles amb la sèrie The Borrible Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 6:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Borribles" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 6:52am
Sèrie: 1001
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 6:50am
Sèrie: The Carharts
S'ha canviar el grup de This Wicked Gift de Courtney Milan a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:49am
Sèrie: The Carharts
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:49am
Sèrie: Turner-Serie
Ha combinat la sèrie Turner-Serie amb la sèrie The Turners.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:49am
Sèrie: The Turners
Ha afegit el nom de sèrie "Turner-Serie" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:49am
Sèrie: The Turners
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:49am
Ha combinat la sèrie Carhart-Serie amb la sèrie The Carharts.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:48am
Sèrie: The Carharts
Ha afegit el nom de sèrie "Carhart-Serie" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:48am
S'ha canviar el grup de Les Cités des Anciens, Tome 8 : Le puits d'argent de Robin Hobb a "French editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:20am
S'ha canviar el grup de Les Cités des Anciens, Tome 7 : Le vol des dragons de Robin Hobb a "French editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:20am
S'ha canviar el grup de Les Cités des Anciens, Tome 6 : Les pillards de Robin Hobb a "French editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:20am
S'ha canviar el grup de Les Cités des Anciens, Tome 5 : Les gardiens des souvenirs de Robin Hobb a "French editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:20am
S'ha canviar el grup de Les Cités des Anciens, Tome 4 : La décrue de Robin Hobb a "French editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:20am
S'ha canviar el grup de Les Cités des Anciens, Tome 3 : La fureur du fleuve de Robin Hobb a "French editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:20am
S'ha canviar el grup de Les Cités des Anciens, Tome 2 : Les Eaux acides de Robin Hobb a "French editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:20am
S'ha canviar el grup de Les Cités des Anciens, Tome 1 : Dragons et serpents de Robin Hobb a "French editions."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 5:20am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:20am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:20am
Ha combinat la sèrie la loi du millénaire amb la sèrie Millennium's Rule.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:04am
Ha afegit el nom de sèrie "la loi du millénaire" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:04am
Ha combinat la sèrie La loi du millénaire amb la sèrie Millennium's Rule.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:04am
Ha afegit el nom de sèrie "La loi du millénaire" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:04am
Ha combinat la sèrie Prawo Milenium amb la sèrie Millennium's Rule.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:04am
Ha combinat la sèrie L'âge des cinq amb la sèrie Age of the Five.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:03am
Ha afegit el nom de sèrie "L'âge des cinq" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:03am
Ha combinat la sèrie Das Zeitalter der Fünf amb la sèrie Age of the Five.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Das Zeitalter der Fünf" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:03am
Ha combinat la sèrie Het Tijdperk van de Vijf amb la sèrie Age of the Five.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Het Tijdperk van de Vijf" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:03am
Sèrie: Sonea
Ha combinat la sèrie Sonea amb la sèrie The Traitor Spy Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:02am
Ha afegit el nom de sèrie "Sonea" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:02am
Ha afegit una relació entre sèries: Kyralia conté la subsèrie The Black Magician Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:02am
Ha afegit una relació entre sèries: Kyralia conté la subsèrie The Traitor Spy Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:01am
Ha combinat la sèrie Trylogia Zdrajcy amb la sèrie The Traitor Spy Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:00am
Ha combinat la sèrie Die Saga von Sonea amb la sèrie The Traitor Spy Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:00am
Ha afegit el nom de sèrie "Die Saga von Sonea" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 5:00am
Ha combinat la sèrie Le peuple des rennes amb la sèrie Reindeer People.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Le peuple des rennes" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:15am
Ha combinat la sèrie Der Schamanen-Zyklus amb la sèrie Reindeer People.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Der Schamanen-Zyklus" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:15am
Ha combinat la sèrie Het rendiervolk amb la sèrie Reindeer People.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Het rendiervolk" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:15am
S'ha canviar el grup de A Saga of the Reindeer People de Megan Lindholm a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 4:15am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:15am
S'ha canviar el grup de A Saga of the Reindeer People de Megan Lindholm a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 4:14am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:14am
Sèrie: Nevare
Ha combinat la sèrie Nevare amb la sèrie The Soldier Son Trilogy.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Nevare" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:14am
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:13am
Ha afegit el nom de sèrie "De boeken van de zoon van de krijger" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:13am
S'ha canviar el grup de Fantastic. No. 208 (October 1980) de Elinor Mavor a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 4:13am
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:13am
Ha combinat la sèrie Ki and Vandien amb la sèrie The Windsingers.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:13am
Ha afegit el nom de sèrie "Ki and Vandien" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:13am
Ha combinat la sèrie Ki et Vandien amb la sèrie The Windsingers.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Ki et Vandien" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:12am
Ha combinat la sèrie Der Windsänger-Zyklus amb la sèrie The Windsingers.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Der Windsänger-Zyklus" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:12am
Ha combinat la sèrie De windzangers amb la sèrie The Windsingers.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:12am
Ha afegit el nom de sèrie "De windzangers" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 4:12am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Lay of the Land de Seanan McGuire a "."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:59am
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:59am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 48 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:59am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra The Lay of the Land de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:58am
Sèrie: Incryptid
Ha suprimit l'obra The Lay of the Land de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:58am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Lay of the Land de Seanan McGuire a "."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:52am
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:52am
Sèrie: InCryptid
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 48 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:52am
Sèrie: InCryptid
Ha afegit l'obra The Lay of the Land de Seanan McGuire.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:52am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Hex in the City de Fiction River a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Shadowed Souls de Jim Butcher a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Press Start to Play de Daniel H. Wilson a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Jammed de Seanan McGuire a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Games Creatures Play de Charlaine Harris a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Glitter & Mayhem de Lynne M. Thomas a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Bad Dream Girl de Seanan McGuire a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Sleepover de Seanan McGuire a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Stingers and Strangers de Seanan McGuire a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Dead Man's Hand de John Joseph Adams a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de Westward Weird de Martin H. Greenberg a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
S'ha canviar el grup de The Flower of Arizona de Seanan McGuire a "Core."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 5, 2020, 3:47am
Sèrie: InCryptid
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 5, 2020, 3:47am

juny 4, 2020

Sèrie: Dhana
Ha combinat la sèrie Dhana amb la sèrie The Immortals Quartet.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dhana" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:25pm
Ha afegit una relació entre sèries: Tortall Universe conté la subsèrie The Numair Chronicles {Tamora Pierce}.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:24pm
Ha afegit una relació entre sèries: Tortall Universe conté la subsèrie Trickster Duology.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:24pm
Sèrie: Beka Cooper
Ha afegit una relació entre sèries: Tortall Universe conté la subsèrie Beka Cooper.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:24pm
Ha afegit una relació entre sèries: Tortall Universe conté la subsèrie Protector of the Small Quartet.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:23pm
Ha combinat la sèrie Protector of the Small amb la sèrie Protector of the Small Quartet.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Protector of the Small" (Anglès).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:23pm
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:23pm
Ha afegit una relació entre sèries: Tortall Universe conté la subsèrie Song of the Lioness Quartet.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:22pm
Ha afegit una relació entre sèries: Tortall Universe conté la subsèrie The Immortals Quartet.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:22pm
Ha combinat la sèrie Cycle James Asher amb la sèrie James Asher.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:20pm
Sèrie: James Asher
Ha afegit el nom de sèrie "Cycle James Asher" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:20pm
Ha combinat la sèrie Die Chroniken von Windrose amb la sèrie Windrose Chronicles.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Chroniken von Windrose" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:19pm
Ha combinat la sèrie Die Saga von Darwath amb la sèrie Darwath.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:19pm
Sèrie: Darwath
Ha afegit el nom de sèrie "Die Saga von Darwath" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:19pm
Ha combinat la sèrie Le cycle de Darwath amb la sèrie Darwath.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:19pm
Sèrie: Darwath
Ha afegit el nom de sèrie "Le cycle de Darwath" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:19pm
Ha combinat la sèrie Sun Wolf und Starhawk amb la sèrie The Unschooled Wizard.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sun Wolf und Starhawk" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:19pm
Sèrie: Winterlands
S'ha canviar el grup de Hag in the Water de Barbara Hambly a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 4, 2020, 4:18pm
Sèrie: Winterlands
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:18pm
Ha combinat la sèrie Les Pays d'Hiver amb la sèrie Winterlands.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:17pm
Sèrie: Winterlands
Ha afegit el nom de sèrie "Les Pays d'Hiver" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:17pm
Sèrie: Drachensaga
Ha combinat la sèrie Drachensaga amb la sèrie Winterlands.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:17pm
Sèrie: Winterlands
Ha afegit el nom de sèrie "Drachensaga" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 4:17pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:10pm
Ha combinat la sèrie De kronieken van de krijgsheren amb la sèrie The Warlord Chronicles.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "De kronieken van de krijgsheren" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:08pm
Ha combinat la sèrie Die Artus Chroniken amb la sèrie The Warlord Chronicles.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Artus Chroniken" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:08pm
Ha combinat la sèrie Crónicas do Senhor da Guerra amb la sèrie The Warlord Chronicles.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Crónicas do Senhor da Guerra" (Portuguès (Portugal)).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:07pm
Ha combinat la sèrie As crônicas de Artur amb la sèrie The Warlord Chronicles.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "As crônicas de Artur" (Portuguès (Brasil)).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:07pm
Ha combinat la sèrie Crónicas del Señor de la Guerra amb la sèrie The Warlord Chronicles.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Crónicas del Señor de la Guerra" (Castellà).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:07pm
Ha afegit una relació entre sèries: Parasol Universe conté la subsèrie Claw and Courtship.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:05pm
Ha afegit una relació entre sèries: Parasol Universe conté la subsèrie Supernatural Society.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:04pm
Ha afegit una relació entre sèries: Parasol Universe conté la subsèrie Delightfully Deadly.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 3:02am
Ha afegit una relació entre sèries: Parasol Universe conté la subsèrie Parasol Protectorate.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 3:02am
Ha afegit una relació entre sèries: Parasol Universe conté la subsèrie Finishing School.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 3:01am
Ha afegit una relació entre sèries: Parasol Universe conté la subsèrie Custard Protocol.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 3:01am
Ha combinat la sèrie Le protocole de la crème anglaise amb la sèrie Custard Protocol.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 3:00am
Ha afegit el nom de sèrie "Le protocole de la crème anglaise" (Francès).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 3:00am
Ha combinat la sèrie Geliebte Widersacher amb la sèrie The Brothers Sinister.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Geliebte Widersacher" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:59am
Ha combinat la sèrie Matrimonio de sabuesos amb la sèrie Tommy and Tuppence.
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Matrimonio de sabuesos" (Castellà).
Membre: souloftherose | juny 4, 2020, 2:57am

juny 3, 2020

Ha combinat la sèrie A nőstényoroszlán éneke amb la sèrie Song of the Lioness Quartet.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "A nőstényoroszlán éneke" (Hongarès).
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:42pm
Ha combinat la sèrie Alanna von Trebonds Abenteuer amb la sèrie Song of the Lioness Quartet.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alanna von Trebonds Abenteuer" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:41pm
S'ha canviar el grup de Les enfants de la terre, tome 6 : La pays des grottes sacrées 2e parti de Jean M. Auel a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 3, 2020, 4:41pm
S'ha canviar el grup de Le pays des grottes sacrées tome 6 1e partie de Jean M. Auel a "Collections and Selections."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 3, 2020, 4:41pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:41pm
Ha combinat la sèrie Les Enfants de la Terre amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Ha combinat la sèrie O clan do oso cavernario amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Ha combinat la sèrie Els fills de la Terra amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:40pm
Sèrie: Ayla
Ha combinat la sèrie Ayla amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ayla" (Alemany).
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:39pm
Sèrie: Maan lapset
Ha combinat la sèrie Maan lapset amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:39pm
Sèrie: Jordens barn
Ha combinat la sèrie Jordens barn amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:39pm
Ha combinat la sèrie Die Kinder der Erde amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:39pm
Ha combinat la sèrie Los hijos de la Tierra amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:39pm
Ha combinat la sèrie De Aardkinderen amb la sèrie Els fills de la Terra.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:39pm
Sèrie: Old Kingdom
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:38pm
Sèrie: Abhorsen
Ha combinat la sèrie Abhorsen amb la sèrie Old Kingdom.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:37pm
Sèrie: Old Kingdom
Ha afegit el nom de sèrie "Abhorsen" (Castellà).
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:37pm
Ha combinat la sèrie La Saga di Abhorsen amb la sèrie Old Kingdom.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:37pm
Sèrie: Old Kingdom
Ha afegit el nom de sèrie "La Saga di Abhorsen" (Italià).
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:37pm
Ha combinat la sèrie Het Oude Koninkrijk amb la sèrie Old Kingdom.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:37pm
Sèrie: Old Kingdom
Ha afegit el nom de sèrie "Het Oude Koninkrijk" (Neerlandès).
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:37pm
Sèrie: 1001
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:29pm
S'ha canviar el grup de Five For Heaven de KJ Charles a "Shorter works."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 3, 2020, 4:27pm
S'ha canviar el grup de Feast of Stephen de KJ Charles a "Shorter works."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 3, 2020, 4:27pm
S'ha canviar el grup de A Case of Spirits de KJ Charles a "Shorter works."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 3, 2020, 4:27pm
S'ha canviar el grup de A Queer Trade de KJ Charles a "Shorter works."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 3, 2020, 4:27pm
S'ha canviar el grup de Interlude with Tattoos de KJ Charles a "Shorter works."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 3, 2020, 4:27pm
S'ha canviar el grup de The Smuggler and the Warlord de KJ Charles a "Shorter works."
Membre: souloftherose | Implícit | juny 3, 2020, 4:27pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: souloftherose | juny 3, 2020, 4:27pm

maig 27, 2020

Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Matryoshka de Ricardo Pinto.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Lake Boy de Adam Roberts.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ghost Frequencies de Gary Gibson.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra DICT.DES RIMES de Pierre Desfeuilles.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Oxford de Annie Bullen.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hoi Barbaroi de Crispin Elsted.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Between Rainfalls de Tim Bowling.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 21 Small Songs de Jan Zwicky.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Clue de Carolyn Wells.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Wordsworth: Poetry de Ashley Gardner.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Emma, and Persuasion de Roger Gard.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Winter Away de Elizabeth Fair.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Begin Again de Ursula Orange.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tom Tiddler's Ground de Ursula Orange.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Bewildering Cares de Winifred Peck.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Thalia de Frances Faviell.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Dancing Bear de Frances Faviell.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Chelsea Concerto de Frances Faviell.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Evenfield de Rachel Ferguson.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Look Back with Love de Dodie Smith.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Late Beginner de Priscilla Napier.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

gener 28, 2019

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
LT thread discussing reading order.Q: In which order should I read the Revelation Space books? A: You should read Revelation Space, Redemption Ark and Absolution Gap in that order - although I've met people who read and enjoyed them in completely the opposite order. Chasm City, The Prefect, and the collections Galactic North and Diamond Dogs/Turquoise Days can be read in any order, before, after or during the three other books.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 28, 2019, 2:13pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
LT thread discussing reading order.Q: In which order should I read the Revelation Space books? A: You should read Revelation Space, Redemption Ark and Absolution Gap in that order - although I've met people who read and enjoyed them in completely the opposite order. Chasm City, The Prefect, and the collections Galactic North and Diamond Dogs/Turquoise Days can be read in any order, before, after or during the three other books.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 28, 2019, 2:13pm

octubre 22, 2018

Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2018, 3:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "NewCon Press Novellas, Set 4: Strange Tales" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2018, 3:19pm
S'ha afegit la sèrie NewCon Press Novellas, Set 4. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2018, 2:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "NewCon Press Novellas, Set 4" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2018, 2:48pm

agost 29, 2017

S'ha afegit la sèrie Persephone Books. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 29, 2017, 2:47am
Ha afegit el nom de sèrie "Persephone Books" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 29, 2017, 2:47am

novembre 20, 2016

S'ha afegit la sèrie Bradt Slow Travel Guides. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 20, 2016, 8:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Bradt Slow Travel Guides" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 20, 2016, 8:11am

octubre 25, 2016

S'ha afegit la sèrie Furrowed Middlebrow. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 25, 2016, 3:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Furrowed Middlebrow" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 25, 2016, 3:20am

juliol 4, 2016

S'ha afegit la sèrie Pelican Psychology Series. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 4, 2016, 12:39am
Ha afegit el nom de sèrie "Pelican Psychology Series" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 4, 2016, 12:39am

octubre 31, 2015

Sèrie: Cosmere
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://coppermind.net/wiki/Cosmere#Bibliography_of_the_Cosmere
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2015, 11:06am
Sèrie: Cosmere
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://coppermind.net/wiki/Cosmere#Bibliography_of_the_Cosmere
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2015, 11:06am

octubre 4, 2015

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolverine_and_the_X-Men_%28comics%29
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2015, 9:43am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolverine_and_the_X-Men_%28comics%29
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2015, 9:43am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
https://en.wikipedia.org/wiki/Avengers_Assemble_%28comics%29
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2015, 9:34am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
https://en.wikipedia.org/wiki/Avengers_Assemble_%28comics%29
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2015, 9:34am

juny 10, 2015

S'ha afegit la sèrie Canongate Scottish Classics. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 10, 2015, 4:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Canongate Scottish Classics" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 10, 2015, 4:50pm

maig 25, 2015

Sèrie: Young Pilots
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Young Pilots series by Elizabeth Wein. Information taken from her website: http://www.elizabethwein.com/novels
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 25, 2015, 12:35pm
Sèrie: Young Pilots
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Young Pilots series by Elizabeth Wein. Information taken from her website: http://www.elizabethwein.com/novels
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 25, 2015, 12:35pm

agost 16, 2014

S'ha afegit la sèrie British Librray Crime Classics. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 16, 2014, 4:23am
Ha afegit el nom de sèrie "British Librray Crime Classics" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 16, 2014, 4:23am

novembre 3, 2013

S'ha afegit la sèrie Virago Modern Classic. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2013, 7:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Virago Modern Classic" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2013, 7:57am

març 19, 2013

S'ha afegit la sèrie Pereine Press. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2013, 11:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Pereine Press" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2013, 11:08am

setembre 21, 2012

Sèrie: John Carter
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This duplicates the Barsoom series
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2012, 5:45pm
Sèrie: John Carter
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This duplicates the Barsoom series
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2012, 5:45pm
Sèrie: Barsoom
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
From wikipedia: Barsoom is a fictional representation of the planet Mars created by American pulp fiction author Edgar Rice Burroughs. The first Barsoom tale was serialized as Under the Moons of Mars in 1912, and published as a novel as A Princess of Mars in 1917. Ten sequels followed over the next three decades, further extending his vision of Barsoom and adding other characters.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2012, 5:43pm
Sèrie: Barsoom
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
From wikipedia: Barsoom is a fictional representation of the planet Mars created by American pulp fiction author Edgar Rice Burroughs. The first Barsoom tale was serialized as Under the Moons of Mars in 1912, and published as a novel as A Princess of Mars in 1917. Ten sequels followed over the next three decades, further extending his vision of Barsoom and adding other characters.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 21, 2012, 5:43pm

juliol 28, 2012

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://en.wikipedia.org/wiki/Josephine_Bell#David_Wintringham
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 28, 2012, 9:58am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
http://en.wikipedia.org/wiki/Josephine_Bell#David_Wintringham
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 28, 2012, 9:58am

abril 15, 2012

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Fantasy Masterworks is a series of fantastic fiction classics started by Millennium and continued by Gollancz (both imprints of the UK based Orion Publishing Group), as a companion series for their SF Masterworks line.Some are reprints of novels, others are collected works published for the first time. It is a publisher's series, and should be listed with that field, not the LT series field.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 15, 2012, 8:24am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Fantasy Masterworks is a series of fantastic fiction classics started by Millennium and continued by Gollancz (both imprints of the UK based Orion Publishing Group), as a companion series for their SF Masterworks line.Some are reprints of novels, others are collected works published for the first time. It is a publisher's series, and should be listed with that field, not the LT series field.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 15, 2012, 8:24am

abril 1, 2012

S'ha afegit la sèrie Tomalin, Claire. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 1, 2012, 4:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Tomalin, Claire" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 1, 2012, 4:25am

gener 15, 2012

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Humorous fictional "diaries" recounting the daily non-events in the life of a nice upper-class lady living in the English county of Devon in the period between the world wars. Please note that Diary of a Provincial Lady and The Diary of a Provincial Lady are not the same work and do not combine them. Please note that The Provincial Lady in Russia is an autobiographical account of E. M. Delafield's six months in Russia, mostly on a collective farm and in Leningrad and is not part of the Provincial Lady series (despite the title).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 15, 2012, 5:41am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Humorous fictional "diaries" recounting the daily non-events in the life of a nice upper-class lady living in the English county of Devon in the period between the world wars. Please note that Diary of a Provincial Lady and The Diary of a Provincial Lady are not the same work and do not combine them. Please note that The Provincial Lady in Russia is an autobiographical account of E. M. Delafield's six months in Russia, mostly on a collective farm and in Leningrad and is not part of the Provincial Lady series (despite the title).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 15, 2012, 5:41am

desembre 28, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Allan Qaurtermain books in chronological order as indicated in this wikipedia article
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 28, 2011, 11:25am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Allan Qaurtermain books in chronological order as indicated in this wikipedia article
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 28, 2011, 11:25am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Based on the publication order as given here.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 28, 2011, 11:18am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Based on the publication order as given here.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 28, 2011, 11:18am

desembre 20, 2011

Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 20, 2011, 6:28am
Ha afegit el nom de sèrie "Home university library of modern knowledge" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 20, 2011, 6:28am

desembre 11, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
See publisher series page here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 11, 2011, 7:02am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
See publisher series page here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 11, 2011, 7:02am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
See publisher series page here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 11, 2011, 6:47am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
See publisher series page here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 11, 2011, 6:47am

desembre 6, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
wikipedia series page
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 6, 2011, 6:00am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
wikipedia series page
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 6, 2011, 6:00am

octubre 16, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Details of the works found within each volume can be found here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2011, 7:09am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Details of the works found within each volume can be found here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2011, 7:09am

octubre 14, 2011

S'ha afegit la sèrie Dictionnaires Bordas. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 14, 2011, 3:18am
Ha afegit el nom de sèrie "Dictionnaires Bordas" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 14, 2011, 3:18am

setembre 1, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Les Voyages Extraordinaires ("The Extraordinary Voyages" in English) was a publishing title affixed to the novels and non-fictional writings of French author and science fiction pioneer Jules Verne. According to Verne's publisher, Jules Hetzel, the Voyages Extraordinaires intent was "to outline all the geographical, geological, physical, and astronomical knowledge amassed by modern science and to recount, in an entertaining and picturesque format...the history of the universe."
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2011, 2:16pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Les Voyages Extraordinaires ("The Extraordinary Voyages" in English) was a publishing title affixed to the novels and non-fictional writings of French author and science fiction pioneer Jules Verne. According to Verne's publisher, Jules Hetzel, the Voyages Extraordinaires intent was "to outline all the geographical, geological, physical, and astronomical knowledge amassed by modern science and to recount, in an entertaining and picturesque format...the history of the universe."
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 1, 2011, 2:16pm

agost 13, 2011

Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2011, 10:53am
Ha afegit el nom de sèrie "The Haycraft-Queen Definitive Library of Detective-Crime-Mystery Fiction" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2011, 10:53am

abril 1, 2011

S'ha afegit la sèrie Gabaldon, Diana. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 1, 2011, 5:35pm

febrer 5, 2011

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
English translation of the sixteen-volume "Dietrich Bonhoeffer Werke" in German, with original and new commentary and notes.  Published by Fortress Press.NOTE:This is a publisher's series as not all editions of these works are published by Fortress Press and should not be entered in the series field (see 'What isn't a Series' below.)
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 10:31am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
English translation of the sixteen-volume "Dietrich Bonhoeffer Werke" in German, with original and new commentary and notes.  Published by Fortress Press.NOTE:This is a publisher's series as not all editions of these works are published by Fortress Press and should not be entered in the series field (see 'What isn't a Series' below.)
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 5, 2011, 10:31am

febrer 1, 2011

S'ha afegit la sèrie Jarrold City-Break Guides. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 1, 2011, 4:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Jarrold City-Break Guides" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 1, 2011, 4:50am
S'ha afegit la sèrie Jarrold City-Break Guidesc. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 1, 2011, 4:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Jarrold City-Break Guidesc" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 1, 2011, 4:50am

gener 22, 2011

S'ha afegit la sèrie Contemporary Christian Insights. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 22, 2011, 2:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Contemporary Christian Insights" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 22, 2011, 2:27pm

desembre 24, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Based on the information found here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 24, 2010, 7:35am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Based on the information found here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 24, 2010, 7:35am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Based on the information found here.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 24, 2010, 7:32am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Based on the information found here.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 24, 2010, 7:32am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Based on the information found here.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 24, 2010, 7:31am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Based on the information found here.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 24, 2010, 7:31am

desembre 21, 2010

S'ha afegit la sèrie DAW Book Collections. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 21, 2010, 7:07am
Ha afegit el nom de sèrie "DAW Book Collections" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 21, 2010, 7:07am

desembre 18, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is a publisher's series as not all editions of these books were published by Titan Books. Please see the publisher series page of the same name.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 11:49am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is a publisher's series as not all editions of these books were published by Titan Books. Please see the publisher series page of the same name.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 11:49am
S'ha afegit la sèrie Sherlock Holmes: Titan Reprints. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2010, 11:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Sherlock Holmes: Titan Reprints" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2010, 11:48am

desembre 5, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A collaborative series of books collectively known as Brian Froud's Faerielands. Brian Froud produced the Faerielands artwork in 1991, then invited four top fantasy authors (Patricia McKillip, Terri Windling, Midori Snyder, and Charles de Lint) to choose their favorite pieces and write the story that the pictures evoked for them. 
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 5, 2010, 12:34pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
A collaborative series of books collectively known as Brian Froud's Faerielands. Brian Froud produced the Faerielands artwork in 1991, then invited four top fantasy authors (Patricia McKillip, Terri Windling, Midori Snyder, and Charles de Lint) to choose their favorite pieces and write the story that the pictures evoked for them. 
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 5, 2010, 12:34pm

novembre 23, 2010

S'ha afegit la sèrie Penguin Classic Crime. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 23, 2010, 10:09am
Ha afegit el nom de sèrie "Penguin Classic Crime" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 23, 2010, 10:09am

novembre 14, 2010

S'ha afegit la sèrie The Barbarian Press. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 14, 2010, 7:54am
Ha afegit el nom de sèrie "The Barbarian Press" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 14, 2010, 7:54am

novembre 13, 2010

Sèrie: Persepphone
S'ha afegit la sèrie Persepphone. Mira més detalls.
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 13, 2010, 9:24am
Sèrie: Persepphone
Ha afegit el nom de sèrie "Persepphone" (Anglès).
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 13, 2010, 9:24am

octubre 30, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also known as Young Reader's Library
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 30, 2010, 9:57am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Also known as Young Reader's Library
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 30, 2010, 9:57am

octubre 17, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Official website is here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 17, 2010, 12:29pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Official website is here
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 17, 2010, 12:29pm

octubre 12, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Scolastic children's book series, now republished as 'Totally' Publisher's website
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 12, 2010, 9:16am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Scolastic children's book series, now republished as 'Totally' Publisher's website
Membre: souloftherose | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 12, 2010, 9:16am