Historial d'edició global de les sèriesMembre stortemelk

agost 30, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | ag. 30, 2:46am

gener 11, 2021

Sèrie: 3x Agnes
S'ha canviar el grup de 3× Agnes de Peter van Straaten a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | gen. 11, 3:43am
Sèrie: 3x Agnes
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | gen. 11, 3:43am

setembre 17, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | set. 17, 2020, 5:47pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | set. 17, 2020, 5:46pm

setembre 15, 2020

Ha canviat la cadena d'ordre de In de zon uit de schaduw de Eric De Kuyper a "1-3."
Membre: stortemelk | set. 15, 2020, 1:32pm
S'ha canviar el grup de In de zon uit de schaduw de Eric De Kuyper a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | set. 15, 2020, 1:32pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | set. 15, 2020, 1:32pm

setembre 1, 2020

Suprimeix la sèrie.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 3:04am
Sèrie: Short Blacks
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 3:01am
Sèrie: Short Blacks
Ha afegit l'obra Fat city de Karen Hitchcock.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 3:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de No Fixed Address: Nomads and the Fate of the Planet de Robyn Davidson a "11."
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:56am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cypherpunk Revolutionary: On Julian Assange de Robert Manne a "9."
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:56am
Ha canviat la cadena d'ordre de Prosper : a voyage at sea de Simon Leys a "8."
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:56am
Ha canviat la cadena d'ordre de Booze Territory de Anna Krien a "6."
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:56am
Sèrie: Short Blacks
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:56am
Sèrie: Short Blacks
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:56am
Sèrie: Short Blacks
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:54am
Sèrie: Short Blacks
Ha afegit l'obra The one day de David Malouf.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:53am
Sèrie: Short Blacks
Ha afegit l'obra No Fixed Address de Robyn Davidson.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:51am
Ha canviat la cadena d'ordre de Tradition, Truth & Tomorrow de Galarrwuy Yunupingu a "12."
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:47am
Ha canviat la cadena d'ordre de Regions of Thick-Ribbed Ice de Helen Garner a "4."
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:47am
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:47am
Sèrie: Short Blacks
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:47am
Sèrie: Short Blacks
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:47am
Sèrie: Short Blacks
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:45am
Sèrie: Short Blacks
Ha afegit l'obra The war of the worlds de Noel Pearson.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:44am
Sèrie: Short Blacks
Ha combinat la sèrie Short Blacks amb la sèrie Short Blacks.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:43am
Sèrie: Short Blacks
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:43am
Sèrie: Short Blacks
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:43am
Sèrie: Short Blacks
Ha afegit l'obra Booze Territory de Anna Krien.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:42am
Sèrie: Short Blacks
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:36am
Sèrie: Short Blacks
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:36am
Sèrie: Short Blacks
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Black Inc. Short Blacks" (Anglès).
Membre: stortemelk | Implícit | set. 1, 2020, 2:34am
Sèrie: Short Blacks
Ha afegit el nom de sèrie "Short Blacks" (Anglès).
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:34am
Sèrie: Short Black
Suprimeix la sèrie.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:33am
Sèrie: Short Blacks
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:30am
Sèrie: Short Black
Ha afegit l'obra Booze Territory de Anna Krien.
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:27am
Membre: stortemelk | set. 1, 2020, 2:26am

juliol 29, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | jul. 29, 2020, 2:36am

juliol 21, 2020

Membre: stortemelk | jul. 21, 2020, 7:35am
Ha afegit l'obra Het aanzien van 2019 de Han van Bree.
Membre: stortemelk | jul. 21, 2020, 7:32am

juliol 6, 2020

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rönning / Stilton" (Anglès).
Membre: stortemelk | Implícit | jul. 6, 2020, 4:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Rönning & Stilton" (Anglès).
Membre: stortemelk | jul. 6, 2020, 4:29am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | jul. 6, 2020, 4:28am
Ha combinat la sèrie Rönning / Stilton amb la sèrie Rönning & Stilton.
Membre: stortemelk | jul. 6, 2020, 4:28am
Ha afegit el nom de sèrie "Rönning / Stilton" (Anglès).
Membre: stortemelk | jul. 6, 2020, 4:28am
Ha combinat la sèrie Tom Stilton & Olivia Rönning amb la sèrie Rönning & Stilton.
Membre: stortemelk | jul. 6, 2020, 4:27am
Ha afegit el nom de sèrie "Tom Stilton & Olivia Rönning" (Suec).
Membre: stortemelk | jul. 6, 2020, 4:27am
Ha canviat la cadena d'ordre de Hij en zij: een keuze der beste verhalen de Guy de Maupassant a "28."
Membre: stortemelk | jul. 6, 2020, 3:51am

juny 28, 2020

Sèrie: Pictura
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 28, 2020, 2:55pm
Sèrie: Pictura
Ha afegit l'obra Homer de Gabriel Germain.
Membre: stortemelk | juny 28, 2020, 2:54pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 28, 2020, 2:48pm

juny 21, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 21, 2020, 1:02pm

juny 16, 2020

Sèrie: Old Filth
S'ha canviar el grup de The People on Privilege Hill de Jane Gardam a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:32am
Sèrie: Old Filth
S'ha canviar el grup de Jane Gardam's Old Filth Trilogy Boxed Set de Jane Gardam a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:32am
Sèrie: Old Filth
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:32am
S'ha canviar el grup de Tríptico de mar y tierra de Alvaro Mutis a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:29am
S'ha canviar el grup de Abdul Bashur, soñador de navíos de Alvaro Mutis a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:29am
S'ha canviar el grup de Amirbar de Alvaro Mutis a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:29am
S'ha canviar el grup de La última escala del Tramp Steamer de Alvaro Mutis a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:29am
S'ha canviar el grup de Un bel morir de Alvaro Mutis a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:29am
S'ha canviar el grup de Ilona Comes With the Rain de Alvaro Mutis a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:29am
S'ha canviar el grup de La Nieve del Almirante de Alvaro Mutis a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:29am
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:29am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:29am
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:28am
Ha afegit el nom de sèrie "De boeken van de onstuimige zuidenwind" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:28am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:26am
S'ha canviar el grup de Frustrati 1 & 2 de Claire Bretecher a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:24am
S'ha canviar el grup de Les Frustrés, l'intégrale de Claire Bretécher a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 16, 2020, 5:24am
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:24am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:24am
Ha combinat la sèrie De gefrustreerden amb la sèrie Les frustrés.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:23am
Ha afegit el nom de sèrie "De gefrustreerden" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:23am
Ha combinat la sèrie F. Maspero, Voix amb la sèrie Voix, F. Maspero.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:21am
Ha afegit el nom de sèrie "F. Maspero, Voix" (Francès).
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:21am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:21am
Sèrie: Salavin
Ha combinat la sèrie Salavin amb la sèrie Vie et aventures de Salavin.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Salavin" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:19am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:15am
Ha combinat la sèrie De wegen der vrijheid amb la sèrie Roads to Freedom.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:15am
Ha afegit el nom de sèrie "De wegen der vrijheid" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:15am
Ha combinat la sèrie Roads to Freedom amb la sèrie Roads to Freedom.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Roads to Freedom" (Anglès).
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:14am
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:14am
Ha afegit l'obra Last Chance de Jean-Paul Sartre.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:14am
Ha combinat la sèrie Privé-domein amb la sèrie Privé-domein.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:05am
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:05am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 16, 2020, 5:04am

juny 14, 2020

Sèrie: Raster
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 14, 2020, 3:22pm
Sèrie: Raster
Ha afegit l'obra Raster 39.
Membre: stortemelk | juny 14, 2020, 3:21pm

juny 12, 2020

Ha combinat la sèrie De Jonge Reizigers amb la sèrie The Young Traveller.
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "De Jonge Reizigers" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm
Membre: stortemelk | juny 12, 2020, 4:41pm

juny 11, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 11, 2020, 5:46am
Ha combinat la sèrie De drie steden amb la sèrie Les Trois Villes.
Membre: stortemelk | juny 11, 2020, 5:45am
Ha afegit el nom de sèrie "De drie steden" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | juny 11, 2020, 5:45am

juny 10, 2020

Sèrie: Barbapapa
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 10, 2020, 9:13am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa Annual 1977 de BBC TV a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa Annual 1976 de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Il mio grande libro dei Barbapapà a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapá historietas de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa at Work de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Visitez le salon de musique de Barbalala de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Visitez l'atelier de Barbouille de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Visitez le gymnase de Barbidur de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Visitez le laboratoire de Barbibul de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Visitez le salon de Barbabelle de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Entrez chez Barbapapa et Barbamama de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Livre magnets Barbapapa- les 4 saisons de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Gommettes Barbapapa - La famille de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mini-Barbotine Carton (Barbapapa) (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mini-Barbidou carton (Barbapapa) (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mini Barbalala de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mini-Barbouille carton (Barbapapa) (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Amuse-toi avec Barbidur ! de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Amuse-toi avec Barbibul ! de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mini-Barbabelle carton (Barbapapa) (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mini-Barbamama carton (Barbapapa) (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mini-barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbamama bager de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barba-Robin hood de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de De groententuin van de Barbapapa's de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Lost Treasure de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Phantom Strikes again de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa: Mystery at the Amusement Park de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Kidnapping of Barbabright de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa: Le trésor perdu a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbabright Magician de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbabeau's Secret (Barbapapa) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de La Petite Bibliotheque De Barbapapa: La Robe (French Edition) a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa - La Lessive de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. L'orologiaio. Ediz. illustrata de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de La Petite Bibliotheque De Barbapapa: Les Horloges (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. Attraverso il deserto. Ediz. illustrata de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. La stamperia. Ediz. illustrata de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. La stamperia. Ediz. illustrata de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Les petites histoires de Barbapapa - Le cornet de glace de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. Coccole al volante. Ediz. illustrata de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. Coccole al volante. Ediz. illustrata de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Les petites histoires de Barbapapa - Barbidur pilote de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Les petites histoires de Barbapapa - Barbouille au zoo de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. Il castello di sabbia. Ediz. illustrata de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Shape and Barbapapa (Barbapapa first books) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de La Petite Bibliotheque De Barbapapa: La Musique (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de La Petite Bibliotheque De Barbapapa: La Moisson (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Garden of Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa - La Mer de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. Il maniscalco de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de La Petite Bibliotheque De Barbapapa: Le Cheval (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Barbapapa's Boat de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. La barca de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de La Petite Bibliotheque De Barbapapa: Les Animaux (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbabeau's New Hairstyle de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Los Barbabebés van de excursión de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Egg and Barbazoo de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbamama's Kitchen de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Fleas and Barbabeau de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Barbapapa Babysitters de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbamama and the Calves de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Lar Dig Engelska Med Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Lek kurragömma med Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa et les labyrinthes de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Lär dig former med Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa et les couleurs de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa leert Engelse woordjes de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de BARBAPAPA ET LES NOMBRES de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa und die Zahlen de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa et les couleurs de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapan joululahja ; Barbapapan teatteri de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa im Winter de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapas nya hus och Barbapapas ark : samlingsvolym de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de L'Arche de Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Ein Tag mit Familie Barbapapa: Papp-Bilderbuch mit Figurenregister de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Net als Barbapapa de Marieke Groen a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mystery in the Jungle (The Barbapapas' Jungle Mystery) de Annette and Talus Taylor Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Mon imagier Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Look Out for Ghosts! (Glow-in-the-Dark) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Den lille tykke Barbapapa : 12 historier de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Strange Doctor Barbicarbonate de Annette Tison & Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Festival Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de De familie Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Une journée avec Barbapapa (French Edition) de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Cherchons Lulue avec Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. Pizzi e merletti. Ediz. illustrata de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. Il vetraio. Ediz. illustrata de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapà. Il carpentiere. Ediz. illustrata de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de The Barbapapas and the Erupting Volcano de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa: The Haunted House de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa, Tome 3 : Aventures sous-marines (French Edition) de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa, Tome 2 : Perdus dans le désert ; Le Mystère de la jungle de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa's Band de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa und die Formen de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa Hide and Seek de アネット チゾン a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa - Le Château Fort de Talus Taylor a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbabelle's Lacemaking de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Barbapapa - Les Belles Histoires de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Animal hide-and-seek de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de Almanacco di Barbapapa de Annette Tison a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
S'ha canviar el grup de 4 Barbapapa historier de Tison Annette og Talus Taylor R7H6 a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 10, 2020, 8:46am
Sèrie: Barbapapa
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 10, 2020, 8:46am
Membre: stortemelk | juny 10, 2020, 8:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Les éditions de Minuit, Blanche" (Francès).
Membre: stortemelk | juny 10, 2020, 8:29am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 10, 2020, 8:29am
Membre: stortemelk | juny 10, 2020, 8:24am
Ha afegit el nom de sèrie "Les éditions de Minuit, Double" (Francès).
Membre: stortemelk | juny 10, 2020, 8:24am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 10, 2020, 8:22am

juny 9, 2020

Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:31am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:31am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:31am
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:31am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:31am
Suprimeix la sèrie.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:29am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:28am
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:28am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:28am
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:25am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:24am
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:24am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:24am
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:24am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
S'ha canviar el grup de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog Deel 1 tot 11b2 de L. De Jong a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
S'ha canviar el grup de Het koninkrijk der Nederlanden in de 2e wereldoorlog 12 de L. de Jong a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
S'ha canviar el grup de Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : Nederlands -Indië de L. de Jong a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
S'ha canviar el grup de Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 9: Londen de Lou de Jong a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
S'ha canviar el grup de Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog de L. de Jong a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 9, 2020, 4:18am
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 44 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 9, 2020, 4:18am

juny 7, 2020

Sèrie: Tin Toeval
S'ha canviar el grup de De grote Tin Toeval de Guus Kuijer a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 7, 2020, 2:02pm
Sèrie: Tin Toeval
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 7, 2020, 2:02pm
Sèrie: Tin Toeval
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 7, 2020, 2:01pm
Sèrie: Madelief
S'ha canviar el grup de Een hoofd vol macaroni de Guus Kuijer a "Core."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 7, 2020, 1:59pm
Sèrie: Madelief
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 7, 2020, 1:59pm

juny 5, 2020

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 9:30pm
Ha combinat la sèrie Mannen utan egenskaper amb la sèrie The Man Without Qualities.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 9:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mannen utan egenskaper" (Suec).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 9:25pm
Ha marcat la sèrie: Necessita ajuda
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 9:25pm
Ha afegit una relació entre sèries: Fortunes of War conté la subsèrie The Levant trilogy.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:25pm
Ha afegit una relació entre sèries: Fortunes of War conté la subsèrie The Balkan trilogy.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:25pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:21pm
Ha combinat la sèrie Zahnlose Zeit amb la sèrie De tandeloze tijd.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Zahnlose Zeit" (Anglès).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:21pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:19pm
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:16pm
Ha afegit l'obra The Levant trilogy de Olivia Manning.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:15pm
Ha afegit l'obra Sum of Things de Olivia Manning.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:14pm
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:14pm
Ha afegit l'obra The Danger Tree de Olivia Manning.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:13pm
S'ha afegit la sèrie The Levant trilogy. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Levant trilogy" (Anglès).
Membre: stortemelk | Implícit | juny 5, 2020, 8:12pm
Ha afegit l'obra The Balkan Trilogy de Olivia Manning.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:10pm
Ha afegit l'obra Friends and Heroes de Olivia Manning.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:09pm
Ha afegit l'obra The Spoilt City de Olivia Manning.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:09pm
Ha afegit l'obra The Great Fortune de Olivia Manning.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:08pm
S'ha afegit la sèrie The Balkan trilogy. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 8:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Balkan trilogy" (Anglès).
Membre: stortemelk | Implícit | juny 5, 2020, 8:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:58pm
Membre: stortemelk | Implícit | juny 5, 2020, 7:57pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:57pm
Ha combinat la sèrie The Levant Trilogy amb la sèrie Fortunes of War.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Levant Trilogy" (Anglès).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:55pm
Ha combinat la sèrie The Balkan Trilogy amb la sèrie Fortunes of War.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Balkan Trilogy" (Anglès).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:55pm
Ha combinat la sèrie Krigets skördar amb la sèrie Fortunes of War.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Krigets skördar" (Suec).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:53pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:52pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:50pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:50pm
Sèrie: Atlas
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:35pm
Sèrie: Atlas
Ha suprimit l'obra Hearts Abroad de Skye McNeil.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:28pm
Ha combinat la sèrie De velden van eer amb la sèrie Les champs d'honneur.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "De velden van eer" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:25pm
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:25pm
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:25pm
Ha combinat la sèrie Cairo Trilogie amb la sèrie The Cairo Trilogy.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cairo Trilogie" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:22pm
Ha combinat la sèrie Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ amb la sèrie The Cairo Trilogy.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ" (Grec).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:22pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:18pm
Ha combinat la sèrie The Buru Quartet amb la sèrie The Buru Quartet.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Buru Quartet" (Anglès).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:18pm
Sèrie: Het Bureau
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:15pm
Sèrie: Het Bureau
S'ha canviar el grup de Ingang tot Het bureau : verkorte inhoud, compleet personenregister de J. J. Voskuil a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 5, 2020, 7:15pm
Sèrie: Het Bureau
S'ha canviar el grup de Het bureau de J. J. Voskuil a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 5, 2020, 7:15pm
Sèrie: Het Bureau
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:15pm
S'ha canviar el grup de Eilandgasten omnibus de Vonne van der Meer a "Collections and Selections."
Membre: stortemelk | Implícit | juny 5, 2020, 7:10pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:10pm
Sèrie: Inselgäste
Ha combinat la sèrie Inselgäste amb la sèrie De eilandboeken.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inselgäste" (Alemany).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:09pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 7:08pm
Ha combinat la sèrie Trilogía Americana amb la sèrie The American Trilogy.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 6:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trilogía Americana" (Castellà).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 6:55pm
Ha combinat la sèrie Die amerikanische Trilogie amb la sèrie The American Trilogy.
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 6:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die amerikanische Trilogie" (Alemany).
Membre: stortemelk | juny 5, 2020, 6:54pm

maig 27, 2020

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: GU Kompass
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Beiaardreeks
Ha afegit l'obra Ik dacht het maar de Jos Ghysen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Apollyon de F. Bordewijk.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Voyage de Murray Bail.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Between Friends de Sheila Garrigue.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Oog in oog de Clem Schouwenaars.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De Angst de Claude van de Berge.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De seizoenen de Clem Schouwenaars.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: ABC-pockets
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Indian Summer de Adalbert Stifter.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Smoke de Ivan Turgenev.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Ice Palace de Tarjei Vesaas.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dragon's Green de Scarlett Thomas.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bulkboek
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bulkboek
Ha afegit l'obra Een wonderlijke sater de Hans Plomp.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Innocent de Ian McEwan.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mary Jones & Her Bible de Mary Ropes.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ik dacht het maar de Jos Ghysen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hans van Malmedy de Filip de Pillecyn.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mensen is misselijk de Jos Ghysen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra In stukjes gevallen de Jos Ghysen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Rapsodie in bloed de Roger d'Exsteyl.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Griezelen de Jean Ray.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sport zogezegd de Piet Theys.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Het beste deel de Jan Luyken.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Un Crim de qualitat de John le Carré.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Nacht in New-York de Frank Arnau.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra misdaad in marseille de E. N. Widoc.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Ninth Guest de Gwen Bristow.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De val slaat dicht de Michel Lebrun.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Neda-que-neda de Leo Lionni.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: WEG serie
Ha afegit l'obra Het dwaallicht de Willem Elsschot.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Flight into Danger de Alet Schouten.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Verliefd? Hoezo? de Miep Diekmann.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Het hoofdpijnmysterie de Henk Barnard.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Ha afegit l'obra Slan de A. E. Van Vogt.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Ha afegit l'obra De toekomst en de angst.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Kludde reeks
Ha afegit l'obra Het slapende dal de John Flanders.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: SUNschrift
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mulata de Miguel Ángel Asturias.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Gedichten de Salvatore Quasimodo.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Romans, novellen de Karl A. Gjellerup.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Growth of the Soil de Knut Hamsun.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Toneel de José Echegaray.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Iceland's Bell de Halldór Laxness.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Wild Orchid de Sigrid Undset.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: LR, 2013
Ha afegit l'obra By Night in Chile de Roberto Bolaño.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Eyrie de Tim Winton.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Frankie Addams de Carson McCullers.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Eugénie Grandet de Honoré de Balzac.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Persephone
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Synopsis
Ha afegit l'obra Papieren tijgers de Gerrit Komrij.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Synopsis
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dagboeken 1931-1949 de George Orwell.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Letters of Ted Hughes de Ted Hughes.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Elckerlijc de Elckerlijc Poet.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ooievaar
Ha afegit l'obra Triangel in de jungle de Lucebert.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Flight of Curlews de Maarten 't Hart.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Big Ward de Jacoba van Velde.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Black Lake de Hella S. Haasse.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Two Women de Harry Mulisch.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De gelukkige klas de Theo Thijssen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dubbelspel de Frank Martinus Arion.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra By Night in Chile de Roberto Bolaño.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Schoolland de Theo Thijssen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Kees de jongen de Theo Thijssen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De gelukkige klas de Theo Thijssen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra La cartoixa de Parma de Stendhal.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Jane Eyre de Charlotte Brontë.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Story of O de Pauline Réage.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Crim i càstig de Fyodor Dostoevsky.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Gordon de Edith Templeton.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Henry i June de Anaïs Nin.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Escorxador-5 de Kurt Vonnegut.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Els indiferents de Alberto Moravia.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Satanic Verses de Salman Rushdie.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Our Lady of the Flowers de Jean Genet.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Hand Out de Julian Rathbone.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Buddenbrooks Vol. 2 de Thomas Mann.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Buddenbrooks Vol. 1 de Thomas Mann.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Oisterwijk de Bertus Aafjes.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Doctor Vlimmen de A. Roothaert.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sota el volcà de Malcolm Lowry.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ulisses de James Joyce.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sunken Red de Jeroen Brouwers.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Siddhartha de Hermann Hesse.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Piano Teacher de Elfriede Jelinek.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Out of Mind de J. Bernlef.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra En el camino de Jack Kerouac.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mrs. Dalloway de Virginia Woolf.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lolita de Vladimir Nabokov.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Fixer de Bernard Malamud.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra El Conformista de Alberto Moravia.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Chapel Road de Louis Paul Boon.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Bon dia, tristesa de Françoise Sagan.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra La campana de vidre de Sylvia Plath.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Auto-da-Fé de Elias Canetti.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1984 de George Orwell.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Grote ABC
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Grote ABC
Ha afegit l'obra Gimmick! de Joost Zwagerman.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Grote ABC
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Grote ABC
Ha afegit l'obra De atlasvlinder de Aya Zikken.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Grote ABC
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Grote ABC
Ha afegit l'obra Dag aan dag de Louis Paul Boon.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Viatge sentimental de Laurence Sterne.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Satanic Verses de Salman Rushdie.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Duck Hunt de Hugo Claus.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Een liefde de Lodewijk van Deyssel.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Henry i June de Anaïs Nin.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Novel·la d'escacs de Stefan Zweig.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Homes i ratolins de John Steinbeck.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Escorxador-5 de Kurt Vonnegut.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Madame Bovary de Gustave Flaubert.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Het stenen bruidsbed de Harry Mulisch.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Un món feliç de Aldous Huxley.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Crim i càstig de Fyodor Dostoevsky.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lolita de Vladimir Nabokov.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra La transformació de Franz Kafka.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra The Stone Monkey de Jeffery Deaver.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra Sorry de Zoran Drvenkar.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra Dubbele filmmoord de Agatha Christie.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra Una Casa amb piscina de Herman Koch.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra Vladiwostok! de P.F. Thomese.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra The Angel Maker de Stefan Brijs.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra Vuurkoraal de Annet de Jong.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra The Silent Girl de Tess Gerritsen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra Complicit de Nicci French.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dwarsliggers
Ha afegit l'obra 61 Hours de Lee Child.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra At Swim-Two-Birds de Flann O'Brien.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra La cura de Hermann Hesse.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Petersburgo de Andrei Bely.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra El lloro de Flaubert de Julian Barnes.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Miguel Street de V. S. Naipaul.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Santuari de William Faulkner.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Coming Up for Air de George Orwell.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Fam de Knut Hamsun.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Homo Faber de Max Frisch.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Liefdesverhalen de Robert Walser.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sota la roda de Hermann Hesse.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Peter Camenzind de Hermann Hesse.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra First Love de Samuel Beckett.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra If It Die de André Gide.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Theatre de W. Somerset Maugham.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De nadagen van Pilatus de S. Vestdijk.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra La llei (Das Gesetz). de Thomas Mann.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Chéri de Colette.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra My Mother's House / Sido de Colette.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Witch Grass de Raymond Queneau.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Palomar de Italo Calvino.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Break of Day de Colette.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Storm and Echo de Frederic Prokosch.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Asiatics de Frederic Prokosch.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra El baró rampant de Italo Calvino.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Frost de Thomas Bernhard.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Cow de Beat Sterchi.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra La Marxa de Radetzky de Joseph Roth.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Voss de Patrick White.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Writer's Diary de Virginia Woolf.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Manhattan transfer de John Dos Passos.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Werken de Daniil Charms.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Ha afegit l'obra The Woman in Black de Susan Hill.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Ha afegit l'obra The Cement Garden de Ian McEwan.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Ha afegit l'obra A Good Man in Africa de William Boyd.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Ha afegit l'obra Cal de Bernard MacLaverty.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Ha afegit l'obra Cims borrascosos de Emily Brontë.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Ha afegit l'obra L'integrista reticent de Mohsin Hamid.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Blackbirds
Ha afegit l'obra El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Talleyrand de Duff Cooper.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra A Life Apart de Roger Kean.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 偽科學鑑證1 de 小克.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: NWT
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: NWT
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: NWT
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: NWT
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Hermelijn
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Optima
Ha afegit l'obra A. F. Th. de A.F.Th. van der Heijden.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De kristallen bollen de Adela Turin.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De Poezenkrant #58 de Piet Schreuders.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Poezenkrant 55 de Piet Schreuders.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Poezenkrant 54 de Piet Schreuders.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Poezenkrant 53.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Poezenkrant 52.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De Poezenkrant #45 de Piet Schreuders.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Poezenkrant 40.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Revisor
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Revisor
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Revisor
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Revisor
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Revisor
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Revisor
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Revisor
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Revisor
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Katharentreden de Luc Descamps.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Gevangen in de tijd de Luc Descamps.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Zwarte gaten de Luc Descamps.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: OJEC-serie
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Onmogelijke liefde de Inger Skote.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Levensbang doodsbang de Inger Skote.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Ze zwijgen me dood ! de Inger Skote.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sabbatini
Ha afegit l'obra Black requiem de Luc Morjaeu.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sabbatini
Ha afegit l'obra Het mummiecongres de Luc Morjaeu.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Elke dag weekend de Gall & Gall.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Elk weekend winter de Gall & Gall.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Elk weekend feest de Gall & Gall.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Elk weekend BBQ de Gall & Gall.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De Spaanse kat de Hans Dorrestijn.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ukkie
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra BRES.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 214 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 213 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 212 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 211 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 210 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 209 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 208 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 207 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 206 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 205 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 204 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 203 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 202 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 201 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 200 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 193 de diverse Bres.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 156 de Dries Langeveld.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 133 de Dries Langeveld.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 101 de J.P. Klautz.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bres
Ha afegit l'obra Bres 30 de J.P. Klautz.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Aanvallen! de Vivian den Hollander.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De rode dood de Roger Seiter.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Kidnap de Henri van Daele.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra .
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Emily Beyns
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Emily Beyns
Ha afegit l'obra De glimlach de Clem Schouwenaars.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Emily Beyns
Ha afegit l'obra De vrouwen de Clem Schouwenaars.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Emily Beyns
Ha afegit l'obra Meeldauw de Clem Schouwenaars.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Emily Beyns
Ha afegit l'obra Verwanten de Clem Schouwenaars.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: KortVerhaal
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: KortVerhaal
Ha afegit l'obra Kortverhaal.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: KortVerhaal
Ha afegit l'obra Kortverhaal (zomer 2011).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: KortVerhaal
Ha afegit l'obra Kort Verhaal - zomer 2010.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: KortVerhaal
Ha afegit l'obra Kort verhaal - 1 lente 2010.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lekker Amsterdam de Johannes van Dam.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lekker Amsterdam de Johannes van Dam.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Lekker Amsterdam de Johannes Van Dam.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tokyo Juliet
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Taalvos
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Taalvos
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Taalvos
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Taalvos
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Taalvos
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Taalvos
Ha afegit l'obra De Taalvos de Renée Van Epenhuysen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De gele gorilla de Marc Sleen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Taalpockets
Ha afegit l'obra ABN woordenboek de H. Heidbuchel.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra De kleine Nering de Hans Vogelesang.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1971 Uw geboortejaar de Jeroen Jansen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1970 uw geboortejaar de Jeroen Jansen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1966 Uw Geboortejaar.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1965 uw geboortejaar de Jeroen Jansen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1960 uw geboortejaar de Jeroen Jansen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 1952 Uw geboortejaar de Jeroen Jansen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Uw geboortejaar 1951 de Jeroen Jansen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Uw geboortejaar 1950 de Jeroen Jansen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Uw geboortejaar de Jeroen Jansen.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Ha afegit l'obra De gids 4/1995 Slavoj Zizek.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Ha afegit l'obra De Gids 3/73.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Ha afegit l'obra De gids 8/1993.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Ha afegit l'obra De gids 12/1988.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: De Gids
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

setembre 27, 2019

S'ha afegit la sèrie Actes Sud, Lettres des Antipodes. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 27, 2019, 2:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Actes Sud, Lettres des Antipodes" (Francès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 27, 2019, 2:55pm

setembre 2, 2019

S'ha afegit la sèrie Loomingu Raamatukogu 1966. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 2, 2019, 5:55am
Ha afegit el nom de sèrie "Loomingu Raamatukogu 1966" (Estonià).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 2, 2019, 5:55am

juliol 31, 2019

Sèrie: GU Kompass
S'ha afegit la sèrie GU Kompass. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 31, 2019, 4:56am
Sèrie: GU Kompass
Ha afegit el nom de sèrie "GU Kompass" (Alemany).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 31, 2019, 4:56am

juny 11, 2019

S'ha afegit la sèrie The Empire Series. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 11, 2019, 9:26am
Ha afegit el nom de sèrie "The Empire Series" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 11, 2019, 9:26am

abril 25, 2019

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 25, 2019, 2:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Bibliothek deutscher Klassiker" (Alemany).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 25, 2019, 2:00pm

novembre 13, 2018

S'ha afegit la sèrie Loomingu Raamatukogu 2008. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 13, 2018, 4:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Loomingu Raamatukogu 2008" (Estonià).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 13, 2018, 4:06pm

octubre 15, 2018

S'ha afegit la sèrie Colección Stop. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 15, 2018, 11:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Colección Stop" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 15, 2018, 11:17am

març 21, 2018

S'ha afegit la sèrie Maschere nude Bemporad. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 21, 2018, 9:42am
Ha afegit el nom de sèrie "Maschere nude Bemporad" (Italià).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 21, 2018, 9:42am

març 18, 2018

S'ha afegit la sèrie Cahiers voor letterkunde. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2018, 8:39am
Ha afegit el nom de sèrie "Cahiers voor letterkunde" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2018, 8:39am

febrer 7, 2018

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 7, 2018, 6:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Le stagioni del commissario Ricciardi" (Italià).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 7, 2018, 6:35am

febrer 2, 2018

S'ha afegit la sèrie Rebekka-Holm-Reihe, Band 5. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 2, 2018, 5:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rebekka-Holm-Reihe, Band 5" (Alemany).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 2, 2018, 5:14pm

desembre 18, 2017

S'ha afegit la sèrie Amazone-trilogie. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2017, 8:40am
Ha afegit el nom de sèrie "Amazone-trilogie" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2017, 8:40am

novembre 29, 2017

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2017, 8:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2017, 8:30am

novembre 11, 2017

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2017, 6:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gastmaal der Eeuwen, Taferelen uit de Cultuurgeschiedenis van Europa" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 11, 2017, 6:30pm

octubre 2, 2017

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 2, 2017, 3:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Süddeutsche Zeitung Kriminalbibliothek" (Alemany).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 2, 2017, 3:29am

agost 28, 2017

S'ha afegit la sèrie Coleções Para Sonhar. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 28, 2017, 6:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Coleções Para Sonhar" (Portuguès (Portugal)).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 28, 2017, 6:31pm

març 14, 2017

S'ha afegit la sèrie Meesterwerken van Multatuli. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2017, 8:04am
Ha afegit el nom de sèrie "Meesterwerken van Multatuli" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2017, 8:04am

setembre 7, 2016

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 7, 2016, 7:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog : Dl. 14 : Reacties : eerste helft" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 7, 2016, 7:33am

agost 24, 2016

S'ha afegit la sèrie Synopsis - De Arbeiderspers. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 24, 2016, 2:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Synopsis - De Arbeiderspers" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 24, 2016, 2:25am

maig 1, 2016

S'ha afegit la sèrie Reinaert-reeks. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 1, 2016, 2:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Reinaert-reeks" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 1, 2016, 2:04pm

agost 14, 2015

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2015, 8:39am
Ha afegit el nom de sèrie "Critical Studies in Italian America" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 14, 2015, 8:39am

agost 11, 2015

S'ha afegit la sèrie Het 200ste avontuur van Nero. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2015, 5:56am
Ha afegit el nom de sèrie "Het 200ste avontuur van Nero" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2015, 5:56am

abril 28, 2015

S'ha afegit la sèrie In de lekkerbek. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 28, 2015, 5:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "In de lekkerbek" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 28, 2015, 5:31pm

març 25, 2015

S'ha afegit la sèrie De Poezenkrant. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 25, 2015, 8:41am
Ha afegit el nom de sèrie "De Poezenkrant" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 25, 2015, 8:41am

març 2, 2015

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 2, 2015, 8:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Bibliotheek van de Twintigste Eeuw" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 2, 2015, 8:29am

gener 8, 2015

S'ha afegit la sèrie Salamander Klassiek. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 8, 2015, 1:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Salamander Klassiek" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 8, 2015, 1:49pm

gener 7, 2015

S'ha afegit la sèrie Rainbow Essentials. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2015, 2:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rainbow Essentials" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2015, 2:37pm

gener 29, 2014

S'ha afegit la sèrie Gastmaal der eeuwen. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 29, 2014, 10:18am
Ha afegit el nom de sèrie "Gastmaal der eeuwen" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 29, 2014, 10:18am

gener 7, 2014

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 7, 2014, 2:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Κριτική Βιβλιοθήκη" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 7, 2014, 2:57am

desembre 19, 2013

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2013, 3:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Addison-Wesley Series on Organization Development" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2013, 3:11am

novembre 23, 2013

S'ha afegit la sèrie Imparare Leggendo Cideb. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 23, 2013, 3:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Imparare Leggendo Cideb" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 23, 2013, 3:04pm

novembre 3, 2013

Sèrie: Beiaardreeks
S'ha afegit la sèrie Beiaardreeks. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2013, 9:01am
Sèrie: Beiaardreeks
Ha afegit el nom de sèrie "Beiaardreeks" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2013, 9:01am
S'ha afegit la sèrie Vlaamse pockets. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2013, 8:58am
Ha afegit el nom de sèrie "Vlaamse pockets" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2013, 8:58am

octubre 15, 2013

S'ha afegit la sèrie De nieuwkomers. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 15, 2013, 9:39am
Ha afegit el nom de sèrie "De nieuwkomers" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 15, 2013, 9:39am
S'ha afegit la sèrie The Windsor Shakespeare. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 15, 2013, 8:12am
Ha afegit el nom de sèrie "The Windsor Shakespeare" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 15, 2013, 8:12am

octubre 9, 2013

Hi ha afegit una descripció (Neerlandès)
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_olijke_tweeling
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2013, 6:35am
Hi ha afegit una descripció (Neerlandès)
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_olijke_tweeling
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2013, 6:35am

setembre 19, 2013

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 19, 2013, 10:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Het beeld der Nederlandse literatuur" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 19, 2013, 10:20am

setembre 13, 2013

S'ha afegit la sèrie Ontmoetingen met mystici. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 13, 2013, 4:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ontmoetingen met mystici" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 13, 2013, 4:31pm

març 28, 2013

S'ha afegit la sèrie De Spaanse kat. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2013, 7:28am
Ha afegit el nom de sèrie "De Spaanse kat" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2013, 7:28am

març 22, 2013

S'ha afegit la sèrie Het Oog in 't Zeil (71. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2013, 4:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Het Oog in 't Zeil (71" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2013, 4:33am
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2013, 4:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Het Oog in 't Zeil (82|februari 1991" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2013, 4:25am

febrer 14, 2013

S'ha afegit la sèrie Uw geboortejaar. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 14, 2013, 3:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Uw geboortejaar" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 14, 2013, 3:29pm

gener 30, 2013

Sèrie: Ontmoetingen
S'ha afegit la sèrie Ontmoetingen. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 30, 2013, 8:42am
Sèrie: Ontmoetingen
Ha afegit el nom de sèrie "Ontmoetingen" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 30, 2013, 8:42am

desembre 23, 2012

S'ha afegit la sèrie Prettig weekend Gall & Gall. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 23, 2012, 5:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Prettig weekend Gall & Gall" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 23, 2012, 5:30am

novembre 29, 2012

S'ha afegit la sèrie Verboden Boeken - het Parool. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2012, 10:51am
Ha afegit el nom de sèrie "Verboden Boeken - het Parool" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2012, 10:51am
S'ha afegit la sèrie Verboden Boeken - de Volkskrant. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2012, 10:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Verboden Boeken - de Volkskrant" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2012, 10:14am

octubre 3, 2012

S'ha afegit la sèrie Verzameld Werk F. Bordewijk. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 3, 2012, 1:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Verzameld Werk F. Bordewijk" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 3, 2012, 1:25pm

setembre 6, 2012

Sèrie: De Taalvos
S'ha afegit la sèrie De Taalvos. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 6, 2012, 9:55am
Sèrie: De Taalvos
Ha afegit el nom de sèrie "De Taalvos" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 6, 2012, 9:55am

agost 23, 2012

S'ha afegit la sèrie Bzzlletin (249. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 23, 2012, 9:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Bzzlletin (249" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 23, 2012, 9:15am

agost 10, 2012

Sèrie: Bzlletin
S'ha afegit la sèrie Bzlletin. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 10, 2012, 4:04pm
Sèrie: Bzlletin
Ha afegit el nom de sèrie "Bzlletin" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 10, 2012, 4:04pm

juliol 15, 2012

S'ha afegit la sèrie Bzzlletin 39). Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 15, 2012, 7:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Bzzlletin 39)" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 15, 2012, 7:50am

juliol 5, 2012

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2012, 11:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor de Literatuur" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2012, 11:36am
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2012, 10:54am
Ha afegit el nom de sèrie "Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2012, 10:54am

juliol 3, 2012

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 3, 2012, 2:39am
Ha afegit el nom de sèrie "Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Serie Bronnenpublicaties Processen" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 3, 2012, 2:39am

maig 28, 2012

S'ha afegit la sèrie Balkan Trilogie (4|omnibus. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 28, 2012, 9:50am
Ha afegit el nom de sèrie "Balkan Trilogie (4|omnibus" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 28, 2012, 9:50am

abril 30, 2012

Sèrie: Lijsters
S'ha afegit la sèrie Lijsters. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 30, 2012, 4:48pm
Sèrie: Lijsters
Ha afegit el nom de sèrie "Lijsters" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 30, 2012, 4:48pm

abril 24, 2012

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2012, 12:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (37|deel 12, tweede helft" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2012, 12:53pm
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 24, 2012, 12:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (15|deel 7, tweede helft" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 24, 2012, 12:13pm

abril 22, 2012

Sèrie: Kludde reeks
S'ha afegit la sèrie Kludde reeks. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2012, 9:02pm
Sèrie: Kludde reeks
Ha afegit el nom de sèrie "Kludde reeks" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2012, 9:02pm
Sèrie: Bres
S'ha afegit la sèrie Bres. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2012, 4:17pm
Sèrie: Bres
Ha afegit el nom de sèrie "Bres" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2012, 4:17pm

març 16, 2012

S'ha afegit la sèrie Topkoks voor thuiskoks. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 16, 2012, 10:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Topkoks voor thuiskoks" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 16, 2012, 10:01am

agost 18, 2011

S'ha afegit la sèrie Orion merkstenen. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 18, 2011, 4:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Orion merkstenen" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 18, 2011, 4:33am

juliol 14, 2011

S'ha afegit la sèrie böckerna om Nickan. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2011, 10:24am
Ha afegit el nom de sèrie "böckerna om Nickan" (Suec).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2011, 10:24am

juny 29, 2011

S'ha afegit la sèrie Fuga van de tijd. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 29, 2011, 10:43am
Ha afegit el nom de sèrie "Fuga van de tijd" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 29, 2011, 10:43am
S'ha afegit la sèrie De fuga van de tijd. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 29, 2011, 10:42am
Ha afegit el nom de sèrie "De fuga van de tijd" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 29, 2011, 10:42am

juny 27, 2011

Sèrie: Emily Beyns
S'ha afegit la sèrie Emily Beyns. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 27, 2011, 4:14am
Sèrie: Emily Beyns
Ha afegit el nom de sèrie "Emily Beyns" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 27, 2011, 4:14am

maig 30, 2011

S'ha afegit la sèrie Ster-Detectives. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2011, 7:40am
Ha afegit el nom de sèrie "Ster-Detectives" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2011, 7:40am

maig 2, 2011

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 2, 2011, 5:12am
Ha afegit el nom de sèrie "סלמנדרה, כרוניקה של משפחה יהודית במאה העשרים" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 2, 2011, 5:12am

març 28, 2011

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 28, 2011, 5:20am
Ha afegit el nom de sèrie "Cicero Pockets van 'Westfriesland'" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 28, 2011, 5:20am

març 17, 2011

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2011, 6:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "Collection "Selecta" des classiques Garnier" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2011, 6:28pm

març 14, 2011

S'ha afegit la sèrie De twintigste eeuw. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2011, 11:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Atlas - De twintigste eeuw" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2011, 11:14am

gener 13, 2011

S'ha afegit la sèrie Privé-Domein. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 13, 2011, 10:43am
Ha afegit el nom de sèrie "Privé-Domein" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 13, 2011, 10:43am

gener 3, 2011

S'ha afegit la sèrie Het boek Dina. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 3, 2011, 10:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Het boek Dina" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 3, 2011, 10:34am

desembre 22, 2010

S'ha afegit la sèrie Anton Wachter romans. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 22, 2010, 3:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anton Wachter romans" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 22, 2010, 3:13pm

novembre 17, 2010

Sèrie: Salamanders
S'ha afegit la sèrie Salamanders. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 17, 2010, 8:38am
Sèrie: Salamanders
Ha afegit el nom de sèrie "Salamanders" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 17, 2010, 8:38am

novembre 9, 2010

S'ha afegit la sèrie Nederland leest. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2010, 10:05am
Ha afegit el nom de sèrie "Nederland leest" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 9, 2010, 10:05am

octubre 8, 2010

S'ha afegit la sèrie Ploegsma kinder- & jeugdboeken. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 8, 2010, 10:58am
Ha afegit el nom de sèrie "Ploegsma kinder- & jeugdboeken" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 8, 2010, 10:58am
S'ha afegit la sèrie De jonge onderzoeker. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 8, 2010, 10:52am
Ha afegit el nom de sèrie "De jonge onderzoeker" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 8, 2010, 10:52am

setembre 16, 2010

Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is not a valid LT-series as it only applies to some of the editions of these books. To owners of other editions it is just wrong data. Please use other ways to mark this series in your personal catalogue.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2010, 7:58am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
This is not a valid LT-series as it only applies to some of the editions of these books. To owners of other editions it is just wrong data. Please use other ways to mark this series in your personal catalogue.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2010, 7:58am

setembre 15, 2010

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2010, 6:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Мастера прозы ХХ века" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2010, 6:36am

agost 2, 2010

Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 2, 2010, 6:47am
Ha afegit el nom de sèrie "De Fantastische avonturen van Edgar Poe" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 2, 2010, 6:47am

juliol 29, 2010

S'ha afegit la sèrie Bianca series. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 29, 2010, 9:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Bianca series" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 29, 2010, 9:11am

juny 28, 2010

S'ha afegit la sèrie Trams en tramlijnen. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2010, 6:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trams en tramlijnen" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2010, 6:19pm
S'ha afegit la sèrie Trams en Tramlijnen 17. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2010, 6:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Trams en Tramlijnen 17" (Anglès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2010, 6:02pm

juny 5, 2010

S'ha afegit la sèrie Eigen land met open ogen. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 5, 2010, 3:44am
Ha afegit el nom de sèrie "Eigen land met open ogen" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 5, 2010, 3:44am

abril 9, 2010

S'ha afegit la sèrie Inpakken & wegwezen. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 9, 2010, 5:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inpakken & wegwezen" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 9, 2010, 5:55pm

març 8, 2010

Sèrie: De Revisor
S'ha afegit la sèrie De Revisor. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2010, 2:09pm
Sèrie: De Revisor
Ha afegit el nom de sèrie "De Revisor" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 8, 2010, 2:09pm
Sèrie: NWT
S'ha afegit la sèrie NWT. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2010, 11:19am
Sèrie: NWT
Ha afegit el nom de sèrie "NWT" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 8, 2010, 11:19am

febrer 7, 2010

S'ha afegit la sèrie Kinderboekenweekgeschenk (1969)_. Mira més detalls.
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 7, 2010, 11:24am
Ha afegit el nom de sèrie "Kinderboekenweekgeschenk (1969)_" (Neerlandès).
Membre: stortemelk | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 7, 2010, 11:24am