Historial d'edició global de les sèriesMembre elkiedee

febrer 23, 2024

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | Avui, 11:27 am
Membre: elkiedee | Avui, 11:27 am
Membre: elkiedee | Avui, 11:27 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bristol Short Story Prize Anthology" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | Avui, 11:27 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rhythm of War: Part Two de Brandon Sanderson a "4.2."
Membre: elkiedee | Avui, 11:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | Avui, 11:20 am
S'ha canviar el grup de Rhythm of War: Part Two de Brandon Sanderson a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | Avui, 11:20 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | Avui, 11:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | Avui, 11:20 am
Membre: elkiedee | Avui, 11:19 am
Sèrie: Tatami
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Tatami Series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | Avui, 11:11 am
Sèrie: Tatami
Ha afegit el nom de sèrie "Tatami" (Anglès).
Membre: elkiedee | Avui, 11:11 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | Avui, 5:25 am
Membre: elkiedee | Avui, 5:25 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | Avui, 5:23 am
Ha afegit l'obra Think Twice de Harlan Coben.
Membre: elkiedee | Avui, 5:23 am

febrer 21, 2024

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 21, 5:00 am
Membre: elkiedee | feb. 21, 5:00 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:58 am
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:58 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Lia Sturmgold" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 21, 4:56 am
Ha afegit el nom de sèrie "Lia Sturmgold" (Alemany).
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:56 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:56 am
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:56 am
S'ha afegit la sèrie Lia Sturmgold. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:55 am
Ha afegit el nom de sèrie "Lia Sturmgold" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 21, 4:55 am
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:54 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "London Whisper" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 21, 4:52 am
Ha afegit el nom de sèrie "#London Whisper" (Alemany).
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:52 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:51 am
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:51 am
S'ha afegit la sèrie #London Whisper. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:51 am
Ha afegit el nom de sèrie "London Whisper" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 21, 4:51 am

febrer 20, 2024

Sèrie: 28 Summers
Membre: elkiedee | feb. 20, 3:14 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sixth Wedding - novella de Elin Hilderbrand a "2.1."
Membre: elkiedee | feb. 20, 3:13 pm
Sèrie: 28 Summers
Ha afegit l'obra 28 Summers de Elin Hilderbrand.
Membre: elkiedee | feb. 20, 3:12 pm
Sèrie: 28 Summers
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 20, 3:11 pm
Sèrie: 28 Summers
Membre: elkiedee | feb. 20, 3:11 pm
Sèrie: 28 Summers
S'ha afegit la sèrie 28 Summers. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 20, 3:11 pm
Sèrie: 28 Summers
Ha afegit el nom de sèrie "28 Summers" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 20, 3:11 pm
Sèrie: In Paradise
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 20, 3:08 pm
Sèrie: In Paradise
Membre: elkiedee | feb. 20, 3:08 pm

febrer 19, 2024

Sèrie: Rain Morgan
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 19, 7:07 am
Sèrie: Rain Morgan
Membre: elkiedee | feb. 19, 7:07 am

febrer 16, 2024

Ha afegit l'obra The Secret Ingredient de Helen Smith.
Membre: elkiedee | feb. 16, 8:29 am

febrer 11, 2024

Membre: elkiedee | feb. 11, 3:06 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 11, 3:05 pm
Ha afegit l'obra Blink of an Eye de Tom Mitcheltree.
Membre: elkiedee | feb. 11, 3:05 pm
S'ha afegit la sèrie Grant Reynolds. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 11, 3:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grant Reynolds" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 11, 3:05 pm
Sèrie: Paul Fischer
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Paul Fischer Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 11, 3:04 pm
Sèrie: Paul Fischer
Ha afegit el nom de sèrie "Paul Fischer" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 11, 3:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:58 pm
Ha afegit l'obra Homeless in Heaven de Connie Shelton.
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:58 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:57 pm
Ha afegit l'obra Movie Mogul Mama de Connie Shelton.
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:56 pm
Ha afegit l'obra Show Me the Money de Connie Shelton.
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:54 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:52 pm
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:52 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Heist Ladies Caper Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 11, 2:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Heist Ladies Caper" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:50 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Samantha Sweet Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 11, 2:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Samantha Sweet" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:50 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Charlie Parker Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 11, 2:49 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Charlie Parker" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 11, 2:49 pm

febrer 10, 2024

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 10, 3:58 pm
Ha afegit l'obra Alfie de Bill Naughton.
Membre: elkiedee | feb. 10, 3:58 pm

febrer 8, 2024

Sèrie: Read at Home
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:47 pm
Sèrie: Read at Home
Ha afegit l'obra The Golden Touch de Roderick Hunt.
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:47 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Charles Paris Mystery: BBC Radio Crimes" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 8, 1:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Charles Paris: BBC Radio Crimes" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:25 pm
Ha afegit l'obra ode ode de Michael Farrell.
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:25 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:24 pm
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:23 pm

febrer 5, 2024

Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Scilly Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 5, 7:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scilly Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 5, 7:28 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Island Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 5, 7:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Island Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 5, 7:28 pm
Sèrie: Vicky Hill
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Vicky Hill Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 5, 7:25 pm
Sèrie: Vicky Hill
Ha afegit el nom de sèrie "Vicky Hill" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 5, 7:25 pm

febrer 4, 2024

Membre: elkiedee | feb. 4, 3:42 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "DCI Monika Paniatowski Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 4, 3:38 pm
Ha afegit el nom de sèrie "DCI Monika Paniatowski" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 4, 3:38 pm

febrer 3, 2024

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 3, 7:31 pm
Membre: elkiedee | feb. 3, 7:31 pm
Membre: elkiedee | feb. 3, 7:27 pm
S'ha afegit la sèrie Die Nordseedetektive. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 3, 7:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Die Nordseedetektive" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 3, 7:27 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 3, 4:27 pm
Membre: elkiedee | feb. 3, 4:27 pm
Membre: elkiedee | feb. 3, 4:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Routledge/UACES Contemporary European Studies" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 3, 4:27 pm

febrer 2, 2024

Sèrie: Lost Roads
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 2, 11:12 pm
Sèrie: Lost Roads
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 2, 11:12 pm
Sèrie: Lost Roads
Membre: elkiedee | feb. 2, 11:11 pm
Sèrie: Lost Roads
S'ha afegit la sèrie Lost Roads. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 2, 11:11 pm
Sèrie: Lost Roads
Ha afegit el nom de sèrie "Lost Roads" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 2, 11:11 pm

gener 29, 2024

Ha afegit l'obra That One Regret de Carrie Elks.
Membre: elkiedee | gen. 29, 7:11 am
Membre: elkiedee | gen. 29, 7:11 am
Ha afegit el nom de sèrie "Heartbreak Brothers Next Generation" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 29, 7:11 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 7:08 am
Ha afegit l'obra A Better Man de Carrie Elks.
Membre: elkiedee | gen. 29, 7:07 am
Ha afegit l'obra Somebody Like You de Carrie Elks.
Membre: elkiedee | gen. 29, 7:06 am
Ha afegit l'obra Still the One de Carrie Elks.
Membre: elkiedee | gen. 29, 7:04 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Take Me Home de Carrie Elks a "1."
Membre: elkiedee | gen. 29, 7:03 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Heartbreak Brothers" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 29, 7:02 am
Ha afegit el nom de sèrie "Heartbreak Brothers" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 29, 7:02 am
Ha canviat la cadena d'ordre de By Virtue Fall de Carrie Elks a "4."
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:58 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Absent in the Spring (Shakespeare Sisters, #3) de Carrie Elks a "3."
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:58 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Shakespeare Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 29, 6:57 am
Ha afegit el nom de sèrie "Shakespeare Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:57 am
Ha afegit l'obra Strictly For Now de Carrie Elks.
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:57 am
Sèrie: for Dummies
Ha suprimit el nom de la col·lecció "For Dummies" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:47 am
Sèrie: For Dummies
Ha combinat la sèrie For Dummies amb la sèrie for Dummies.
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:47 am
Sèrie: for Dummies
Ha afegit el nom de sèrie "For Dummies" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:47 am
Sèrie: for Dummies
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:47 am
Sèrie: For Dummies
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:46 am
Sèrie: For Dummies
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:46 am
Sèrie: For Dummies
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:46 am
Sèrie: for Dummies
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:43 am
Sèrie: for Dummies
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:42 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:35 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 1,012 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:34 am
Membre: elkiedee | gen. 29, 6:34 am
Sèrie: Zapper
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 5:38 am
Sèrie: Zapper
Membre: elkiedee | gen. 29, 5:38 am
Sèrie: Zapper
S'ha afegit la sèrie Zapper. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 29, 5:38 am
Sèrie: Zapper
Ha afegit el nom de sèrie "Zapper" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 29, 5:38 am

gener 28, 2024

Ha canviat la cadena d'ordre de The Mephisto Club de Tess Gerritsen a "6."
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:28 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Vanish de Tess Gerritsen a "5."
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:28 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Body Double de Tess Gerritsen a "4."
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:28 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sinner de Tess Gerritsen a "3."
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:28 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Apprentice de Tess Gerritsen a "2."
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:28 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Surgeon de Tess Gerritsen a "1."
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:28 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:28 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:24 am
Ha afegit l'obra A Silent Child de Claire Sheldon.
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:24 am
S'ha afegit la sèrie Lisa Carter Files. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 28, 11:24 am
Ha afegit el nom de sèrie "Lisa Carter Files" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 28, 11:24 am

gener 27, 2024

Sèrie: Keith Calder
S'ha canviar el grup de Keith Calder Scottish Mysteries (17-23) de Gerald Hammond a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 27, 11:56 am
Sèrie: Keith Calder
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 27, 11:56 am
Sèrie: Keith Calder
Membre: elkiedee | gen. 27, 11:55 am

gener 26, 2024

Sèrie: Alex Duggins
Membre: elkiedee | gen. 26, 7:17 am
Sèrie: Alex Duggins
Membre: elkiedee | gen. 26, 7:14 am
Sèrie: Alex Duggins
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Alex Duggins Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 26, 7:07 am
Sèrie: Alex Duggins
Ha afegit el nom de sèrie "Alex Duggins" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 26, 7:07 am

gener 25, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:21 pm
Ha afegit l'obra The Borrowdale Body de Rebecca Tope.
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:21 pm
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:18 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Death to Record de Rebecca Tope a "3."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Death of a Friend de Rebecca Tope a "2."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Dirty Death de Rebecca Tope a "1."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:17 pm
Sèrie: Den Cooper
S'ha canviar el grup de A Death to Record / Dirty Death / A Death of a Friend de Rebecca Tope a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 25, 7:17 pm
Sèrie: Den Cooper
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:17 pm
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:08 pm
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:06 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bye-Bye, Black Sheep de Ayelet Waldman a "7."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:21 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cradle Robbers de Ayelet Waldman a "6."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:21 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Murder Plays House de Ayelet Waldman a "5."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:21 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Death Gets a Time-Out de Ayelet Waldman a "4."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:21 am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Playdate with Death de Ayelet Waldman a "3."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:20 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Big Nap de Ayelet Waldman a "2."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:20 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Nursery Crimes de Ayelet Waldman a "1."
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:20 am
Membre: elkiedee | gen. 25, 7:20 am

gener 24, 2024

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:17 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "First Fictions: Introduction" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:16 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:16 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:15 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:11 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:11 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:07 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:07 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:05 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:04 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:01 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 5:01 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Introduction: Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 24, 5:01 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:57 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Introduction: Short Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 24, 4:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Introduction: Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:56 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Introduction: Short Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 24, 4:52 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Introduction: Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:52 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:50 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:50 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Introduction: Short Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 24, 4:50 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Introduction: Short Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 24, 4:48 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Introduction: Short Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:48 pm
Ha afegit el nom de sèrie "First Fictions: Introduction" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:47 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Faber and Faber "Introduction"" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 24, 4:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Introduction: Short Stories by New Writers" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:47 pm
Membre: elkiedee | gen. 24, 4:46 pm

gener 22, 2024

S'ha canviar el grup de 44 Scotland Street 8 Book Collection de Alexander McCall Smith a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 22, 7:52 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 22, 7:52 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 22, 7:52 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 22, 7:52 pm
Membre: elkiedee | gen. 22, 7:51 pm
Membre: elkiedee | gen. 22, 5:47 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Old Religion de Martyn Waites a "1."
Membre: elkiedee | gen. 22, 5:46 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 22, 5:46 pm
Ha afegit l'obra The Old Religion de Martyn Waites.
Membre: elkiedee | gen. 22, 5:46 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 22, 5:45 pm
Ha afegit l'obra The Sinner de Martyn Waites.
Membre: elkiedee | gen. 22, 5:45 pm
S'ha afegit la sèrie Tom Killgannon. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 22, 5:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tom Killgannon" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 22, 5:44 pm

gener 21, 2024

Ha canviat la cadena d'ordre de Kelly's Koffee Shop de Dianne Harman a "1."
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:43 pm
Sèrie: Cedar Bay
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:43 pm
Sèrie: Cedar Bay
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:41 pm
Ha combinat la sèrie Cedar Bay Cozy Mystery amb la sèrie Cedar Bay.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:41 pm
Sèrie: Cedar Bay
Ha afegit el nom de sèrie "Cedar Bay Cozy Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:41 pm
Sèrie: Cedar Bay
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:41 pm
Sèrie: Cedar Bay
Ha afegit l'obra White Cloud Retreat de Dianne Harman.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:41 pm
Sèrie: Cedar Bay
Ha afegit l'obra Kelly's Koffee Shop de Dianne Harman.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:41 pm
Ha afegit l'obra Murder at Jade Cove de Dianne Harman.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:41 pm
Sèrie: Liz Lucas
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:39 pm
Sèrie: Liz Lucas
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Liz Lucas Cozy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 10:39 pm
Sèrie: Liz Lucas
Ha afegit el nom de sèrie "Liz Lucas" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:39 pm
Ha combinat la sèrie Liz Lucas Cozy amb la sèrie Liz Lucas.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Ha afegit el nom de sèrie "Liz Lucas Cozy" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Ha afegit l'obra Murder in Calistoga de Dianne Harman.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Ha afegit l'obra The Blue Butterfly de Dianne Harman.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Sèrie: Liz Lucas
Ha afegit l'obra The Death Card de Dianne Harman.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:38 pm
Ha afegit l'obra Little Feather de Dianne Harman.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:36 pm
S'ha afegit la sèrie Miranda Riley PI. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:36 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Miranda Riley PI" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 10:36 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Cottonwood Springs Cozy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 10:34 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cottonwood Springs" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:34 pm
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:34 pm
Sèrie: Cedar Bay
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Cedar Bay Cozy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 10:32 pm
Sèrie: Cedar Bay
Ha afegit el nom de sèrie "Cedar Bay" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:32 pm
Sèrie: High Desert
Ha suprimit el nom de la col·lecció "High Desert Cozy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 10:28 pm
Sèrie: High Desert
Ha afegit el nom de sèrie "High Desert" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:28 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:16 pm
S'ha canviar el grup de Marlowe de John Banville a "Sequels by Others."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 10:16 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:16 pm
Ha afegit l'obra Marlowe de John Banville.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 231 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 12:25 am
Membre: elkiedee | gen. 21, 12:25 am

gener 20, 2024

Membre: elkiedee | gen. 20, 9:18 pm

gener 17, 2024

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Jocelyn O'Roarke Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 17, 9:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jocelyn O'Roarke" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 17, 9:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 9:10 pm
Membre: elkiedee | gen. 17, 9:10 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Books By The Bay Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 17, 9:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Books By the Bay" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 17, 9:08 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Beau Brummell Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 17, 9:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Beau Brummell" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 17, 9:05 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 8:20 pm
Membre: elkiedee | gen. 17, 8:20 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:16 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:15 am
Ha afegit l'obra Shame the Devil de Roger Ormerod.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:15 am
Sèrie: David Mallin
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:12 am
Sèrie: David Mallin
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:11 am
Sèrie: David Mallin
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:10 am
Sèrie: David Mallin
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:10 am
Sèrie: David Mallin
Ha afegit l'obra The Colour of Fear de Roger Ormerod.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:10 am
Ha afegit l'obra A Shot at Nothing de Roger Ormerod.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:09 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:02 am
Ha afegit l'obra Amnesia Trap de Roger Ormerod.
Membre: elkiedee | gen. 17, 7:02 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 6:36 am
Ha afegit l'obra Bury Him Darkly de Roger Ormerod.
Membre: elkiedee | gen. 17, 6:36 am
S'ha afegit la sèrie Simpson & Lowe. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 6:36 am
Ha afegit el nom de sèrie "Simpson & Lowe" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 17, 6:36 am
Membre: elkiedee | gen. 17, 6:27 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 17, 6:19 am
Ha combinat la sèrie Annika Bengtzon amb la sèrie Annika Bengtzon.
Membre: elkiedee | gen. 17, 6:19 am
Ha afegit l'obra Last Will de Liza Marklund.
Membre: elkiedee | gen. 17, 6:19 am
Ha suprimit l'obra Last Will de Liza Marklund.
Membre: elkiedee | gen. 17, 6:18 am

gener 16, 2024

Sèrie: Nikki Galena
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:30 am
Sèrie: Nikki Galena
Ha afegit l'obra Mord på marsken de Joy Ellis.
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:30 am
Sèrie: Matt Ballard
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:27 am
Sèrie: Matt Ballard
Ha afegit l'obra The Bag of Secrets de Joy Ellis.
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:26 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:23 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:23 am
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:22 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:21 am
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:21 am
Sèrie: Matt Ballard
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:19 am
Sèrie: Matt Ballard
Membre: elkiedee | gen. 16, 6:19 am

gener 15, 2024

Membre: elkiedee | gen. 15, 4:15 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Mowbray Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 15, 4:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mowbray Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 15, 4:09 pm

gener 14, 2024

Sèrie: Mrs Jeffries
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:17 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 36 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:16 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:14 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:14 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs. Jeffries Takes Tea at Three de Emily Brightwell a "7-9."
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:14 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs. Jeffries Takes a Second Look de Emily Brightwell a "4-6."
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:14 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs. Jeffries Serves Two de Emily Brightwell a "22-23."
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:14 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs. Jeffries Serves at Six de Emily Brightwell a "16-18."
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:14 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:14 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 51 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:12 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:12 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs Jeffries Pleads the Fifth de Emily Brightwell a "13-15."
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:08 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs. Jeffries Pleads the Fifth de Emily Brightwell a "13-15."
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:08 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs. Jeffries Sallies Forth de Emily Brightwell a "10-12."
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:08 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mrs. Jeffries Learns the Trade de Emily Brightwell a "1-3."
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:08 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
S'ha canviar el grup de Mrs Jeffries Pleads the Fifth de Emily Brightwell a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 14, 7:08 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:08 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:08 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Mrs. Jeffries Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 14, 7:04 pm
Sèrie: Mrs Jeffries
Ha afegit el nom de sèrie "Mrs Jeffries" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:04 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Women of Troy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 14, 7:24 am
Ha afegit el nom de sèrie "Women of Troy" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 14, 7:24 am

gener 13, 2024

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:47 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Little Cornish Cove" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 5:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Little Cornish Cove" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:46 pm
Ha combinat la sèrie Little Cornish Cove amb la sèrie Little Cornish Cove.
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:45 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:45 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:44 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Little Cornish Cove" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:42 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:40 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:40 pm
S'ha afegit la sèrie Little Cornish Cove. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Little Cornish Cove" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 5:40 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Polkerran Village Tale" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 5:32 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Polkerran Village" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:32 pm
Sèrie: Enola Holmes
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Enola Holmes Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 4:24 pm
Sèrie: Enola Holmes
Ha afegit el nom de sèrie "Enola Holmes" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 4:24 pm
Sèrie: Honey Laird
Ha afegit l'obra Loving Memory de Gerald Hammond.
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:24 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Dead Weight de Gerald Hammond a "11."
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:23 am
Ha afegit l'obra Dead Weight de Gerald Hammond.
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:22 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Illegal Tender de Gerald Hammond a "2."
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:22 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Dead Weight de Gerald Hammond a "10."
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:22 am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Shocking Affair de Gerald Hammond a "1."
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:22 am
Sèrie: Three Oaks
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:22 am
Sèrie: Three Oaks
Ha suprimit l'obra Dead Weight de Gerald Hammond.
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:22 am
Sèrie: Three Oaks
Ha afegit el nom de sèrie "Henry Kitts" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:20 am
Sèrie: Three Oaks
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Three Oaks" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 9:20 am
Sèrie: Three Oaks
Ha afegit el nom de sèrie "Three Oaks" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:20 am
Sèrie: Three Oaks
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Cunningham" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 9:20 am
Sèrie: Three Oaks
Ha afegit el nom de sèrie "Three Oaks" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:20 am
Sèrie: Keith Calder
Membre: elkiedee | gen. 13, 9:17 am

gener 10, 2024

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Kate Kinsella Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 10, 6:49 am
Ha afegit el nom de sèrie "Kate Kinsella" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 10, 6:49 am

gener 8, 2024

Sèrie: Jane Jeffry
Membre: elkiedee | gen. 8, 6:19 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Grace and Favor Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 6:17 am
Ha afegit el nom de sèrie "Grace and Favor" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 8, 6:17 am

gener 6, 2024

S'ha canviar el grup de The Black Pages de Nnedi Okorafor a "Black Stars."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 6, 10:23 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 6, 10:23 pm
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 10:22 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 10:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 5:00 pm
Membre: elkiedee | gen. 6, 5:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 6:47 am
Membre: elkiedee | gen. 6, 6:47 am
S'ha canviar el grup de The Six Deaths of the Saint - story de Alix E. Harrow a "Into Shadow."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 6, 6:42 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 6, 6:42 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 6:42 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 6:41 am
Membre: elkiedee | gen. 6, 6:41 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 6:35 am

gener 5, 2024

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Alice England Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 5, 11:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alice England" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 5, 11:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 9:49 pm
Ha afegit l'obra Dog Day Afternoon de David Rosenfelt.
Membre: elkiedee | gen. 5, 9:48 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Christmas at the Cat Café de Jessica Redland a "4."
Membre: elkiedee | gen. 5, 9:27 pm
Membre: elkiedee | gen. 5, 9:27 pm
Sèrie: Frontlines
Membre: elkiedee | gen. 5, 5:57 pm
Sèrie: January Cove
S'ha canviar el grup de The January Cove Series, Books 1-5 (January Cove, #1-5) de Rachel Hanna a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 5, 3:34 pm
Sèrie: January Cove
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:34 pm
Sèrie: January Cove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:34 pm
Sèrie: January Cove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:33 pm
Sèrie: January Cove
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:33 pm
Sèrie: January Cove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:30 pm
Sèrie: January Cove
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:29 pm
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:26 pm
Sèrie: January Cove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:24 pm
Sèrie: January Cove
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:24 pm
Sèrie: January Cove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:23 pm
Sèrie: January Cove
Ha afegit l'obra Faith, Hope & Love de Rachel Hanna.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:23 pm
Ha afegit l'obra Starting Over de Rachel Hanna.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:22 pm
Ha afegit l'obra Taking Chances de Rachel Hanna.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:21 pm
S'ha afegit la sèrie Whiskey Ridge. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Whiskey Ridge" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 5, 3:21 pm
Sèrie: Sweet Tea
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:20 pm
Sèrie: Sweet Tea
Ha afegit l'obra Sweet Tea B&B de Rachel Hanna.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:20 pm
Sèrie: Sweet Tea
S'ha afegit la sèrie Sweet Tea. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:20 pm
Sèrie: Sweet Tea
Ha afegit el nom de sèrie "Sweet Tea" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 5, 3:20 pm
Sèrie: January Cove
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:13 pm
Sèrie: January Cove
Ha afegit l'obra Choices of the Heart de Rachel Hanna.
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:11 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "New Beginnings Series (Hanna)" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 5, 3:07 pm
Ha afegit el nom de sèrie "New Beginnings" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 5, 3:07 pm
Ha combinat la sèrie Virals (Tory Brennan) amb la sèrie Virals.
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:13 pm
Sèrie: Virals
Ha afegit el nom de sèrie "Virals (Tory Brennan)" (Hongarès).
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:13 pm
Sèrie: Virals
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:12 pm
Sèrie: Virals
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:12 pm
Ha combinat la sèrie Temperance Brennan amb la sèrie Temperance Brennan.
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Temperance Brennan" (Hongarès).
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Ha afegit l'obra Hamvadó csontok de Kathy Reichs.
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Ha afegit l'obra Ne törj csontot de Kathy Reichs.
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Ha afegit l'obra Csont és bőr de Kathy Reichs.
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Membre: elkiedee | gen. 5, 2:08 pm
Sèrie: Deadly Dare
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Deadly Dare Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 5, 5:57 am
Sèrie: Deadly Dare
Ha afegit el nom de sèrie "Deadly Dare" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 5, 5:57 am
Membre: elkiedee | gen. 5, 5:52 am

gener 4, 2024

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Hack Bohannon Stories" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 4, 11:10 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hack Bohannon" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:10 pm
Sèrie: Brandstetter
Ha combinat la sèrie Brandstetter amb la sèrie Dave Brandstetter.
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:10 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dave Brandstetter Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 4, 11:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dave Brandstetter" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:09 pm
Sèrie: Bloodline
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bloodline (Moran)" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 4, 11:08 pm
Sèrie: Bloodline
Ha afegit el nom de sèrie "Bloodline" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:08 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:07 pm
Ha afegit l'obra Scandalous Alchemy de Katy Moran.
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:07 pm
S'ha afegit la sèrie Hester & Crow. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hester & Crow" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 4, 11:06 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:04 pm
Ha afegit l'obra Game of Hearts de Katy Moran.
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:04 pm
S'ha afegit la sèrie Regency Romance Trilogy. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 4, 11:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Regency Romance Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 4, 11:04 pm
Membre: elkiedee | gen. 4, 3:04 pm
Membre: elkiedee | gen. 4, 3:03 pm
Membre: elkiedee | gen. 4, 3:02 pm
Membre: elkiedee | gen. 4, 3:01 pm
Membre: elkiedee | gen. 4, 3:01 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dungeons & Dragons: Dungeon Academy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 4, 3:01 pm

gener 3, 2024

Sèrie: Fated Hearts
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Fated Hearts (Walker)" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 3, 1:49 pm
Sèrie: Fated Hearts
Ha afegit el nom de sèrie "Fated Hearts" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 3, 1:49 pm

gener 2, 2024

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 463 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 2, 7:16 pm
Membre: elkiedee | gen. 2, 7:16 pm
Membre: elkiedee | gen. 2, 5:15 pm
Ha afegit l'obra Jean Rhys de Carole Angier.
Membre: elkiedee | gen. 2, 5:06 pm

gener 1, 2024

Sèrie: Deputy Donut
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Deputy Donut Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 5:43 pm
Sèrie: Deputy Donut
Ha afegit el nom de sèrie "Deputy Donut" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:15 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 197 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:14 pm
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:14 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sea of Troubles de Myrrha Stanford-Smith a "2."
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:04 pm
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:03 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:01 pm
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:01 pm
S'ha afegit la sèrie Nicholas Talbot. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 5:01 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nicholas Talbot" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 5:01 pm
Ha afegit l'obra Her Perfect Husband de Susan Wilkins.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:20 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:19 pm
Ha afegit l'obra Lie Deny Repeat de Susan Wilkins.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:19 pm
S'ha afegit la sèrie Detective Jo Boden. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:19 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Detective Jo Boden" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 3:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Buried Deep de Susan Wilkins a "2."
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:18 pm
Sèrie: Megan Thomas
Ha afegit l'obra Close to the Bone de Susan Wilkins.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:18 pm
Sèrie: Megan Thomas
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:17 pm
Sèrie: Megan Thomas
Ha afegit l'obra Buried Deep de Susan Wilkins.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:17 pm
Sèrie: Megan Thomas
S'ha afegit la sèrie Megan Thomas. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:17 pm
Sèrie: Megan Thomas
Ha afegit el nom de sèrie "Megan Thomas" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 3:17 pm
Sèrie: Kaz Phelps
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:14 pm
Sèrie: Kaz Phelps
Ha afegit l'obra The Mourner de Susan Wilkins.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:14 pm
Sèrie: Kaz Phelps
S'ha afegit la sèrie Kaz Phelps. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 3:14 pm
Sèrie: Kaz Phelps
Ha afegit el nom de sèrie "Kaz Phelps" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 3:14 pm
Sèrie: Sarah Burke
Membre: elkiedee | gen. 1, 2:03 pm

desembre 31, 2023

Sèrie: Honey Driver
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 10:11 pm
Sèrie: Honey Driver
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 10:11 pm
Sèrie: Honey Driver
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 10:08 pm
Sèrie: Honey Driver
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 10:08 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Bitch de Jackie Collins a "2."
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 1:46 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Stud de Jackie Collins a "1."
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 1:46 pm
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 12:40 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Sir Baldwin mysteries" (Neerlandès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 31, 2023, 12:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sir Baldwin" (Neerlandès).
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 12:37 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Knights Templar Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 31, 2023, 12:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Knights Templar" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 12:37 pm
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 12:33 pm
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 12:32 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Ice Cold de Tess Gerritsen a "8."
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 12:31 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Keepsake de Tess Gerritsen a "7."
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 12:31 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 31, 2023, 12:31 pm

desembre 30, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Rochesters [Warren]" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 30, 2023, 5:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Rochesters" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 30, 2023, 5:21 pm

desembre 29, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 9:53 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 9:52 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:25 pm
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:25 pm
S'ha canviar el grup de Hero de Susan Hill a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 29, 2023, 3:23 pm
S'ha canviar el grup de Old Haunts de Susan Hill a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 29, 2023, 3:23 pm
S'ha canviar el grup de A Breach of Security de Susan Hill a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 29, 2023, 3:23 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:23 pm
Ha afegit l'obra Hero de Susan Hill.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:22 pm
Sèrie: Toni Kemp
Ha afegit l'obra Death of a Mermaid de Lesley Thomson.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:15 pm
Sèrie: Toni Kemp
Ha afegit l'obra The Companion de Lesley Thomson.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:14 pm
Sèrie: Toni Kemp
S'ha afegit la sèrie Toni Kemp. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 3:14 pm
Sèrie: Toni Kemp
Ha afegit el nom de sèrie "Toni Kemp" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 29, 2023, 3:14 pm
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 2:54 pm
Sèrie: Slough House
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 2:51 pm
Sèrie: Slough House
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 2:46 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Slough House Thrillers de Mick Herron a "1-8."
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 2:43 pm
Sèrie: Slough House
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2023, 2:43 pm

desembre 28, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de Romancing a Wallflower de Anna St. Claire a "2."
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:52 pm
Sèrie: Noble Hearts
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:52 pm
Sèrie: Noble Hearts
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:52 pm
Sèrie: Noble Hearts
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:49 pm
Ha afegit l'obra A Lyon of Her Own de Anna St. Claire.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:49 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Rakes of Mayhem" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:46 pm
Ha combinat la sèrie Rakes of Mayhem amb la sèrie Rakes of Mayhem.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:45 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rakes of Mayhem" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:45 pm
Ha afegit l'obra Lyon's Prey de Anna St. Claire.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:44 pm
Ha afegit l'obra A Gift for Agatha de Anna St. Claire.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:43 pm
Ha afegit l'obra A Gift for Agatha de Anna St. Claire.
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:43 pm
Membre: elkiedee | des. 28, 2023, 9:38 pm

desembre 27, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de The Complete Pat of Silver Bush Series de Lucy Maud Montgomery a "omnibus 1-2."
Membre: elkiedee | des. 27, 2023, 9:53 pm

desembre 26, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de Lessons in Crime: Academic Mysteries de Martin Edwards a "Collection."
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 4:59 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 118 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 4:59 pm
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 4:59 pm
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 4:38 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 4:35 pm
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 4:35 pm
S'ha afegit la sèrie Knitting Magazine. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 4:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Knitting Magazine" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 26, 2023, 4:35 pm
Sèrie: Unlucky Ones
Ha afegit l'obra Unlikely de Marley Valentine.
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 10:52 am
Sèrie: Unlucky Ones
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 10:50 am
Sèrie: Unlucky Ones
Ha afegit l'obra Unloved de Marley Valentine.
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 10:50 am
Sèrie: Unlucky Ones
S'ha afegit la sèrie Unlucky Ones. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 26, 2023, 10:50 am
Sèrie: Unlucky Ones
Ha afegit el nom de sèrie "Unlucky Ones" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 26, 2023, 10:50 am

desembre 25, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Spilling Detectives" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 25, 2023, 10:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spilling Detectives" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 25, 2023, 10:47 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Zailer and Waterhouse Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 25, 2023, 10:47 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Zailer and Waterhouse" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 25, 2023, 10:47 pm
Ha suprimit l'obra Not What You Think de Melissa Hill.
Membre: elkiedee | des. 25, 2023, 10:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 25, 2023, 8:43 am
Ha afegit l'obra The Shortest Day de Colm Tóibín.
Membre: elkiedee | des. 25, 2023, 8:42 am

desembre 22, 2023

Sèrie: Clowder Cats
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 7:38 pm
Sèrie: Clowder Cats
S'ha afegit la sèrie Clowder Cats. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 7:38 pm
Sèrie: Clowder Cats
Ha afegit el nom de sèrie "Clowder Cats" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 22, 2023, 7:38 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Escape from Reality Cozy Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 22, 2023, 7:36 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Escape from Reality" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 7:36 pm
Sèrie: Soul Seeker
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Soul Seeker Cozy Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 22, 2023, 7:34 pm
Sèrie: Soul Seeker
Ha afegit el nom de sèrie "Soul Seeker" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 7:34 pm
Sèrie: Razzy Cat
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Razzy Cat Cozy Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 22, 2023, 7:32 pm
Sèrie: Razzy Cat
Ha afegit el nom de sèrie "Razzy Cat" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 7:32 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 6:41 pm
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 6:40 pm
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 9:20 am
S'ha canviar el grup de Und wenn das vierte Lichtlein brennt ... de Jan Beinßen a "Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 22, 2023, 9:17 am
Membre: elkiedee | Implícit | des. 22, 2023, 9:17 am
S'ha canviar el grup de Gesalzen und Gepfeffert de Jan Beinßen a "Companion."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 22, 2023, 9:17 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | des. 22, 2023, 9:17 am

desembre 21, 2023

Ha afegit l'obra The Dead Hand de Judith Cutler.
Membre: elkiedee | des. 21, 2023, 8:45 pm
Membre: elkiedee | des. 21, 2023, 6:35 pm

desembre 19, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 9:27 pm
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 9:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 8:55 pm
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 8:55 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 8:48 pm
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 8:48 pm
Ha combinat la sèrie Knightshill Saga amb la sèrie Knightshill Saga.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 8:00 pm
Ha afegit l'obra Act of Valour de Emma Drummond.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 8:00 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 8:00 pm
Ha afegit l'obra A Question of Honour de Emma Drummond.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 8:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:58 pm
Sèrie: Ben Norton
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ben Norton Aviation Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 19, 2023, 7:54 pm
Sèrie: Ben Norton
Ha afegit el nom de sèrie "Ben Norton" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:54 pm
Sèrie: Ben Norton
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:54 pm
Sèrie: Ben Norton
Ha afegit l'obra The High Flyer de Emma Drummond.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:54 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ashleighs of Knightshill" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 19, 2023, 7:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Knightshill Saga" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:51 pm
Ha afegit l'obra A Question of Honour de Emma Drummond.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:40 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:39 pm
Ha afegit l'obra Act of Valour de Emma Drummond.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:39 pm
S'ha afegit la sèrie Knightshill Saga. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ashleighs of Knightshill" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 19, 2023, 7:39 pm
Ha afegit l'obra Unsung Heroes de Emma Drummond.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:37 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:35 pm
Ha afegit l'obra Flight to Anywhere de Emma Drummond.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:35 pm
S'ha afegit la sèrie Randal Price/Maggie Spencer. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Randal Price/Maggie Spencer" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 19, 2023, 7:35 pm
Sèrie: Max Rydal
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Max Rydal [Darrell]" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:33 pm
Ha combinat la sèrie Max Rydal [Darrell] amb la sèrie Max Rydal.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:33 pm
Sèrie: Max Rydal
Ha afegit el nom de sèrie "Max Rydal [Darrell]" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:33 pm
Sèrie: Max Rydal
Ha afegit l'obra Czech Mate de Emma Drummond.
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 7:32 pm
Sèrie: Kings Lake
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Kings Lake Investigation Series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 19, 2023, 9:09 am
Sèrie: Kings Lake
Ha afegit el nom de sèrie "Kings Lake" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 19, 2023, 9:09 am

desembre 18, 2023

Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:36 pm
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:34 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:34 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:34 pm
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:34 pm
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:32 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:31 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:31 pm
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:31 pm
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Reference Library of Jewish Intellectual History" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 18, 2023, 4:30 pm
Membre: elkiedee | des. 18, 2023, 4:29 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Reference Library of Jewish Intellectual History" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 18, 2023, 4:29 pm

desembre 17, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Family Values Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 17, 2023, 9:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Family Values" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:43 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Chase Adams FBI" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 17, 2023, 9:42 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Chase Adams FBI" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:42 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Chase Adams FBI Thriller" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 17, 2023, 9:42 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Chase Adams FBI" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:42 pm
Sèrie: Insatiable
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Insatiable Series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 17, 2023, 9:41 pm
Sèrie: Insatiable
Ha afegit el nom de sèrie "Insatiable" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:41 pm
Sèrie: Tommy Wilde
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Tommy Wilde Thriller" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 17, 2023, 9:41 pm
Sèrie: Tommy Wilde
Ha afegit el nom de sèrie "Tommy Wilde" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:41 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Veronica Shade Thiller" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 17, 2023, 9:39 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Veronica Shade" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:39 pm
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:38 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:37 pm
Ha afegit l'obra The Heat is On de Helen Bridgett.
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:37 pm
S'ha afegit la sèrie Mercury Travel Club. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 17, 2023, 9:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mercury Travel Club" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 17, 2023, 9:37 pm

desembre 15, 2023

Sèrie: Sarah Cable
Membre: elkiedee | des. 15, 2023, 8:37 am
Sèrie: Sarah Cable
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 15, 2023, 8:28 am
Sèrie: Sarah Cable
Membre: elkiedee | des. 15, 2023, 8:28 am
Sèrie: Sarah Cable
S'ha afegit la sèrie Sarah Cable. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 15, 2023, 8:28 am
Sèrie: Sarah Cable
Ha afegit el nom de sèrie "Sarah Cable" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 15, 2023, 8:28 am

desembre 13, 2023

Membre: elkiedee | des. 13, 2023, 9:01 pm

desembre 12, 2023

Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 9:39 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Walkin' the Dog de Walter Mosley a "2."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 9:39 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Always Outnumbered, Always Outgunned de Walter Mosley a "1."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 9:39 pm
Ha afegit l'obra En bout de course de Walter Mosley.
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 9:29 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de To Clear Away the Shadows de David Drake a "13."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Though Hell Should Bar the Way de David Drake a "12."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Death's Bright Day de David Drake a "11."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sea Without a Shore de David Drake a "10."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Road of Danger de David Drake a "9."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de What Distant Deeps de David Drake a "8."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de In the Stormy Red Sky de David Drake a "7."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de When the Tide Rises de David Drake a "6."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Some Golden Harbor de David Drake a "5."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Way to Glory de David Drake a "4."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Far Side of the Stars de David Drake a "3."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lt. Leary, Commanding de David Drake a "2."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de With the Lightnings de David Drake a "1."
Membre: elkiedee | des. 12, 2023, 5:17 pm

desembre 11, 2023

Sèrie: Max Heller
Ha afegit l'obra Roter Rabe de Frank Goldammer.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 10:55 pm
Sèrie: Max Heller
Ha afegit l'obra Vergessene Seelen de Frank Goldammer.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 10:54 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 4:20 pm
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 4:20 pm
Ha afegit l'obra Zum Töten nah de Henrike Heiland.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 3:59 pm
Ha afegit l'obra Späte Rache de Henrike Heiland.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 3:56 pm
Ha afegit l'obra Alte Sünden de Henrike Heiland.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 3:54 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 3:53 pm
Ha afegit l'obra Dunkle Spur de Henrike Heiland.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 3:53 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 3:52 pm
S'ha afegit la sèrie Kemper & Wahlberg. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 11, 2023, 3:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kemper & Wahlberg" (Alemany).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 11, 2023, 3:51 pm

desembre 10, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 76 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 10, 2023, 5:01 pm
Membre: elkiedee | des. 10, 2023, 5:00 pm
Membre: elkiedee | des. 10, 2023, 4:52 pm
Membre: elkiedee | des. 10, 2023, 10:41 am

desembre 9, 2023

S'ha canviar el grup de Skeleton in the Closet de Marcia Muller a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 9, 2023, 7:46 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | des. 9, 2023, 7:46 am
S'ha canviar el grup de Knives at Midnight: Real Life de Marcia Muller a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 9, 2023, 7:45 am
S'ha canviar el grup de Season of Sharing de Bill Pronzini a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 9, 2023, 7:45 am
S'ha canviar el grup de Tell Me Who I Am de Marcia Muller a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 9, 2023, 7:45 am
S'ha canviar el grup de The Lost Coast de Marcia Muller a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 9, 2023, 7:45 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | des. 9, 2023, 7:45 am
Ha afegit l'obra Circle in the Water de Marcia Muller.
Membre: elkiedee | des. 9, 2023, 7:42 am

desembre 8, 2023

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 9:51 pm
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 9:51 pm
S'ha afegit la sèrie Rules of Rakes. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 9:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rules of Rakes" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 8, 2023, 9:51 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 3:09 pm
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 3:09 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Kathryn Freeman Romcom Collection" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 8, 2023, 2:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kathryn Freeman Romcom Collection" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 2:46 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 2:46 pm
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 2:46 pm
Sèrie: Scholomance
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 7:10 am
Sèrie: Scholomance
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 7:10 am
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 7:08 am
S'ha canviar el grup de The Weeping Lady Conspiracy de Alexandra Walsh a "Short Stories."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 8, 2023, 7:05 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 7:05 am
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 7:04 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Marquess House Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 8, 2023, 7:02 am
Ha afegit el nom de sèrie "Marquess House Saga" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 7:02 am
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 7:02 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Marquess House Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 8, 2023, 7:01 am
Ha afegit el nom de sèrie "Marquess House Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 7:01 am
Sèrie: Ronald Price
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 6:03 am
Sèrie: Riviera
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 5:53 am
Sèrie: Riviera
Ha afegit l'obra Summer in San Remo de Evonne Wareham.
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 5:52 am
Sèrie: Riviera
S'ha afegit la sèrie Riviera. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 8, 2023, 5:52 am
Sèrie: Riviera
Ha afegit el nom de sèrie "Riviera" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 8, 2023, 5:52 am

desembre 7, 2023

Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 9:59 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Secrets of Blood and Bone de Rebecca Alexander a "2."
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 9:59 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Secrets of Life and Death de Rebecca Alexander a "1."
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 9:59 pm
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 9:57 pm
S'ha afegit la sèrie Island Cottage. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 9:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Island Cottage" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 7, 2023, 9:56 pm
Ha afegit l'obra Notes of the Past de Jodie Larson.
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 6:13 pm
S'ha afegit la sèrie Lightning Strikes. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 6:13 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lightning Strikes" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 7, 2023, 6:13 pm
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 6:06 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 6:04 pm
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 6:04 pm
S'ha afegit la sèrie Honourable Rogues. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 6:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Honourable Rogues" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 7, 2023, 6:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 5:51 pm
Membre: elkiedee | des. 7, 2023, 5:51 pm

desembre 6, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Melissa Craig Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 6, 2023, 10:25 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Melissa Craig" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 10:25 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 3:18 pm
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 3:18 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 3:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Rose by Any Other Name de Becki Willis a "10."
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 3:16 pm
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 3:16 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "New Cookery Books" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 6, 2023, 7:30 am
Ha afegit el nom de sèrie "The New Cookery Books" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 7:30 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "New Cookery Books" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 6, 2023, 7:29 am
Ha afegit el nom de sèrie "New Cookery Books" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 7:29 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "THE NEW COOKERY BOOKS" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 6, 2023, 7:28 am
Ha afegit el nom de sèrie "New Cookery Books" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 6, 2023, 7:28 am

desembre 5, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 5, 2023, 10:21 am
Ha afegit l'obra Death at the Dog Show de Peter Boland.
Membre: elkiedee | des. 5, 2023, 10:21 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 5, 2023, 10:20 am
Ha afegit l'obra The Beach Hut Murders de Peter Boland.
Membre: elkiedee | des. 5, 2023, 10:20 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Charity Shop Detective Agency Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 5, 2023, 10:19 am
Ha afegit el nom de sèrie "Charity Shop Detective Agency" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 5, 2023, 10:19 am

desembre 4, 2023

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 4, 2023, 4:23 pm
Ha afegit l'obra A Brazen Agreement de Tamara Gill.
Membre: elkiedee | des. 4, 2023, 4:23 pm
Membre: elkiedee | des. 4, 2023, 4:23 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wallflower's Guide to Becoming a Bride" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 4, 2023, 4:23 pm
Membre: elkiedee | des. 4, 2023, 4:19 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de An Arranged Betrothal with a Rogue de Sally Forbes a "2."
Membre: elkiedee | des. 4, 2023, 4:18 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 4, 2023, 4:15 pm
Membre: elkiedee | des. 4, 2023, 4:15 pm
S'ha afegit la sèrie Marriages Under Conditions. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 4, 2023, 4:15 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marriages Under Conditions" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 4, 2023, 4:15 pm

desembre 3, 2023

Sèrie: OUP Stories
Membre: elkiedee | des. 3, 2023, 7:55 am
Sèrie: OUP Stories
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 3, 2023, 7:54 am
Sèrie: OUP Stories
Membre: elkiedee | des. 3, 2023, 7:54 am
Sèrie: OUP Stories
S'ha afegit la sèrie OUP Stories. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 3, 2023, 7:54 am
Sèrie: OUP Stories
Ha afegit el nom de sèrie "OUP Stories" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 3, 2023, 7:54 am

desembre 2, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 442 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 2, 2023, 10:10 pm
Membre: elkiedee | des. 2, 2023, 10:10 pm

desembre 1, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 4:05 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 4:04 pm
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 4:04 pm
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 4:04 pm
Ha afegit l'obra Tennyson de Rebecca Stott.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 4:02 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:29 pm
Ha afegit l'obra Cold is the Caller de Emmy Ellis.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:29 pm
S'ha afegit la sèrie DI Bethany Smith. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:28 pm
Ha afegit el nom de sèrie "DI Bethany Smith" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 1, 2023, 1:28 pm
Ha afegit l'obra Spite Your Face de Emmy Ellis.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:27 pm
S'ha afegit la sèrie DI Carol Wren. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "DI Carol Wren" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 1, 2023, 1:27 pm
Ha afegit l'obra Good Girl Gone Bad de Emmy Ellis.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:21 pm
S'ha afegit la sèrie DI Kane Barnett. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:21 pm
Ha afegit el nom de sèrie "DI Kane Barnett" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 1, 2023, 1:21 pm
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:18 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Borteen Bay" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 1, 2023, 1:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Secrets of Borteen Bay" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:17 pm
Sèrie: Borteen Bay
Ha combinat la sèrie Borteen Bay amb la sèrie The Secrets of Borteen Bay.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:12 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:12 pm
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:12 pm
Sèrie: Borteen Bay
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:11 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Borteen Secrets" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 1, 2023, 1:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Borteen Bay" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:08 pm
Sèrie: Borteen Bay
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:03 pm
Sèrie: Borteen Bay
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:03 pm
Sèrie: Borteen Bay
S'ha afegit la sèrie Borteen Bay. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 1:03 pm
Sèrie: Borteen Bay
Ha afegit el nom de sèrie "Borteen Bay" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 1, 2023, 1:03 pm
Sèrie: Lyons Pride
Membre: elkiedee | des. 1, 2023, 12:25 am

novembre 29, 2023

Membre: elkiedee | nov. 29, 2023, 9:49 pm

novembre 27, 2023

Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 8:57 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 8:55 pm
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 8:47 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Summer at Mulberry Cottage de Victoria Connelly a "3."
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:35 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Year at Mulberry Cottage de Victoria Connelly a "2."
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:35 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Escape to Mulberry Cottage de Victoria Connelly a "1."
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:35 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:31 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unmasking Elena Montella de Victoria Connelly a "1."
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:29 pm
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:29 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:25 pm
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:25 pm
S'ha afegit la sèrie The House in the Clouds. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 3:25 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The House in the Clouds" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 27, 2023, 3:25 pm
Sèrie: Kate Hamblin
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 12:52 pm
Sèrie: Kate Hamblin
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Kate Hamblin Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 27, 2023, 12:50 pm
Sèrie: Kate Hamblin
Ha afegit el nom de sèrie "Kate Hamblin" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 12:50 pm
Sèrie: Kate Hamblin
Ha afegit l'obra Storm on the Levels de David Hodges.
Membre: elkiedee | nov. 27, 2023, 12:50 pm

novembre 26, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de The Colonial Twins of Virginia de Lucy Fitch Perkins a "8."
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:29 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Chinese Twins de Lucy Fitch Perkins a "7."
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:29 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cave Twins de Lucy Fitch Perkins a "6."
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:29 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Canadian Twins de Eva-Lis Wuorio a "5."
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:29 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Belgian Twins de Lucy Fitch Perkins a "4."
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:29 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Australian Twins de Daphne Rooke a "3."
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:29 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The American Twins of 1812 de Lucy Fitch Perkins a "2."
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:29 pm
Sèrie: Twins series
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:28 pm
Ha afegit l'obra A Haunted Scot de Hildie McQueen.
Membre: elkiedee | nov. 26, 2023, 9:05 pm

novembre 25, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de A Seagull Summer de Jane Lovering a "2."
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 10:18 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Seasons by the Sea" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 10:17 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Seasons By the Sea" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 25, 2023, 10:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seasons By the Sea" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 10:17 pm
Ha combinat la sèrie Seasons By the Sea amb la sèrie Seasons By the Sea.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 10:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seasons By the Sea" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 10:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 10:16 pm
Ha afegit l'obra A Seagull Summer de Jane Lovering.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 10:16 pm
Ha afegit l'obra Somebody Else's Boy de Jo Bartlett.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 8:58 pm
Ha afegit l'obra Christmas in the Bay de Jo Bartlett.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 8:57 pm
S'ha afegit la sèrie St Nicholas Bay. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 8:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "St Nicholas Bay" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 25, 2023, 8:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Midwife" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 8:51 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 9:59 am
Ha afegit l'obra Winter Chill de Jon Cleary.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 9:58 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Scobie Malone Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 25, 2023, 9:57 am
Ha afegit el nom de sèrie "Scobie Malone" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 9:57 am
Ha afegit el nom de sèrie "Three Oaks" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 9:54 am
Sèrie: Honey Laird
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 9:52 am
S'ha canviar el grup de Shine, Pamela! Shine! de Kate Atkinson a "Out of Time Collection."
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 25, 2023, 7:57 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 7:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 7:57 am
Membre: elkiedee | nov. 25, 2023, 7:53 am

novembre 24, 2023

Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:24 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:23 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:22 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:21 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Great Reads" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 24, 2023, 11:19 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Oxford Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:19 pm
Sèrie: Love Islands
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:15 pm
Sèrie: Love Islands
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:15 pm
Sèrie: Love Islands
S'ha afegit la sèrie Love Islands. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:15 pm
Sèrie: Love Islands
Ha afegit el nom de sèrie "Love Islands" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 24, 2023, 11:15 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Detective Hillary Greene Collection (1-5) de Faith Martin a "1-5."
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:12 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:11 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ryder and Loveday Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 24, 2023, 11:10 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ryder and Loveday" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:10 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Ryder and Loveday (1–3) de Faith Martin a "1-3."
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:10 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:10 pm
Sèrie: Monica Noble
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:06 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:06 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 11:03 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:49 pm
Ha afegit l'obra Death in the Nets de Pauline Rowson.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:48 pm
Sèrie: Andy Horton
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:47 pm
Sèrie: Andy Horton
Ha afegit l'obra Dead Passage de Pauline Rowson.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:47 pm
Sèrie: Andy Horton
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:45 pm
Sèrie: Andy Horton
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:45 pm
Sèrie: Andy Horton
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:45 pm
Sèrie: Andy Horton
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:44 pm
Sèrie: Andy Horton
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:44 pm
Sèrie: Andy Horton
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 5:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 2:17 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 2:17 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 2:09 pm
S'ha afegit la sèrie Padcock Village. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 2:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Padcock Village" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 24, 2023, 2:09 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Hartsford Mysteries Box Set Books 1–4 de Kirsty Ferry a "1-4."
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 2:08 pm
Sèrie: Hartsford
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 2:08 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 2:05 pm
Membre: elkiedee | nov. 24, 2023, 2:05 pm

novembre 23, 2023

Sèrie: His
Ha afegit l'obra His Betrothed de Gayle Callen.
Membre: elkiedee | nov. 23, 2023, 11:47 pm
Sèrie: His
S'ha afegit la sèrie His. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 23, 2023, 11:46 pm
Sèrie: His
Ha afegit el nom de sèrie "His" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 23, 2023, 11:46 pm
Ha suprimit l'obra His Betrothed de Gayle Callen.
Membre: elkiedee | nov. 23, 2023, 11:44 pm
Ha afegit l'obra Almost a Bride de Gayle Callen.
Membre: elkiedee | nov. 23, 2023, 11:41 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 23, 2023, 2:15 pm
Membre: elkiedee | nov. 23, 2023, 2:15 pm

novembre 19, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Soap Opera Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2023, 11:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Soap Opera Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 11:27 pm
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 11:25 pm
Sèrie: Jack Dwyer
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Jack Dwyer Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2023, 11:13 pm
Sèrie: Jack Dwyer
Ha afegit el nom de sèrie "Jack Dwyer" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 11:13 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 4:07 pm
Ha afegit l'obra Locked in Pursuit de Ashley Weaver.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 4:06 pm
Sèrie: Ellie Rush
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ellie Rush Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2023, 4:01 pm
Sèrie: Ellie Rush
Ha afegit el nom de sèrie "Ellie Rush" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 4:01 pm
Sèrie: Mas Arai
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Mas Arai Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2023, 4:00 pm
Sèrie: Mas Arai
Ha afegit el nom de sèrie "Mas Arai" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 4:00 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Leilani Santiago Hawai'i Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2023, 4:00 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Leilani Santiago Hawai'i" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 4:00 pm
Sèrie: Japantown
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Japantown Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2023, 3:58 pm
Sèrie: Japantown
Ha afegit el nom de sèrie "Japantown" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 3:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 3:27 pm
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 3:27 pm
Sèrie: Milverton
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Milverton Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2023, 3:26 pm
Sèrie: Milverton
Ha afegit el nom de sèrie "Milverton" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 3:26 pm
Ha afegit l'obra Red Menace de Joe Thomas.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 1:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 9:29 am
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 9:29 am
Sèrie: Art Marvik
Ha afegit l'obra Fatal Depths de Pauline Rowson.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 9:12 am
Ha afegit l'obra Death in the Dunes de Pauline Rowson.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 9:11 am
Sèrie: Andy Horton
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 9:07 am
Sèrie: Andy Horton
Ha afegit l'obra A Deadly Wake de Pauline Rowson.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 9:07 am
Ha afegit l'obra Death in the Cove de Pauline Rowson.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 9:04 am
S'ha afegit la sèrie Inspector Alun Ryga. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 9:04 am
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Alun Ryga" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2023, 9:04 am
Sèrie: Andy Horton
Ha afegit el nom de sèrie "Solent Murders" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 8:50 am
Sèrie: Andy Horton
Membre: elkiedee | nov. 19, 2023, 8:24 am

novembre 18, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 18, 2023, 9:52 pm
Ha afegit l'obra The Killing Place de Kate Ellis.
Membre: elkiedee | nov. 18, 2023, 9:52 pm
Ha afegit l'obra Coffin Island de Kate Ellis.
Membre: elkiedee | nov. 18, 2023, 9:51 pm
Ha afegit l'obra Serpent's Point de Kate Ellis.
Membre: elkiedee | nov. 18, 2023, 9:50 pm
Sèrie: Potting Shed
Ha afegit l'obra Bittersweet Herbs de Marty Wingate.
Membre: elkiedee | nov. 18, 2023, 9:30 pm
Membre: elkiedee | nov. 18, 2023, 8:02 am

novembre 17, 2023

Ha afegit el nom de sèrie "Lost for Words" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 7:04 pm
Ha afegit l'obra The Death Card de Jan Needle.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 10:48 am
Sèrie: Grange Hill
Ha afegit l'obra Grange Hill for Sale de Robert Leeson.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 10:01 am
Sèrie: Grange Hill
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 10:00 am
Sèrie: Grange Hill
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:59 am
Sèrie: Grange Hill
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:58 am
Sèrie: Grange Hill
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:58 am
Sèrie: Grange Hill
Ha afegit una relació entre sèries: Tucker's Luck és una seqüela de Grange Hill.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:56 am
Ha afegit l'obra Tucker in Control de Jan Needle.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:56 am
Ha afegit l'obra Tucker's Luck de Jan Needle.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:55 am
S'ha afegit la sèrie Tucker's Luck. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:54 am
Ha afegit el nom de sèrie "Tucker's Luck" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 17, 2023, 9:54 am
Ha afegit l'obra Murder at Bow Falls de Cathy Pickens.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:44 am
S'ha canviar el grup de Blue Ridge Mountain Collection de Cathy Pickens a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 17, 2023, 9:43 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:43 am
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:43 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Blue Ridge Cozy Mountain" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 17, 2023, 9:42 am
Ha afegit el nom de sèrie "Blue Ridge Mountain" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:42 am
Ha afegit el nom de sèrie "Blue Ridge Cozy Mountain" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:41 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Southern Fried Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 17, 2023, 9:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "Southern Fried" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 17, 2023, 9:41 am

novembre 16, 2023

Sèrie: Young David
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 7:15 pm
Sèrie: Young David
S'ha afegit la sèrie Young David. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 7:15 pm
Sèrie: Young David
Ha afegit el nom de sèrie "Young David" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 16, 2023, 7:15 pm
Sèrie: Clara Vale
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 7:12 pm
Sèrie: Young Joseph
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Young Joseph Series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 16, 2023, 7:11 pm
Sèrie: Young Joseph
Ha afegit el nom de sèrie "Young Joseph" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 7:11 pm
Sèrie: Clara Vale
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 7:08 pm
Sèrie: Clara Vale
S'ha afegit la sèrie Clara Vale. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 7:08 pm
Sèrie: Clara Vale
Ha afegit el nom de sèrie "Clara Vale" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 16, 2023, 7:08 pm
Sèrie: Mythos
Ha afegit l'obra Albion de Julian Simpson.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 5:09 pm
Sèrie: Mythos
Ha afegit l'obra Glamis de Julian Simpson.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 5:09 pm
Sèrie: Mythos
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 5:07 pm
Sèrie: Mythos
Ha afegit l'obra Mythos de Julian Simpson.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 5:07 pm
Sèrie: Mythos
S'ha afegit la sèrie Mythos. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2023, 5:07 pm
Sèrie: Mythos
Ha afegit el nom de sèrie "Mythos" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 16, 2023, 5:07 pm

novembre 15, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "A White House Chef Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 11:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "White House Chef" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 11:37 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Dominick Candiotti Suspense Novel" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 11:25 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dominick Candiotti" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 11:25 pm
Sèrie: Bryeton
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 11:07 pm
Sèrie: Bryeton
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 11:06 pm
Sèrie: Bryeton
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 11:06 pm
Sèrie: Bryeton
S'ha afegit la sèrie Bryeton. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 11:06 pm
Sèrie: Bryeton
Ha afegit el nom de sèrie "Bryeton" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 11:06 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Madison Castelli Series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 10:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Madison Castelli" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 10:58 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 2:37 pm
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 2:36 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 8:20 am
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 8:20 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Corinna Chapman Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 1:35 am
Ha afegit el nom de sèrie "Corinna Chapman" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:35 am
Sèrie: Exposed
Ha combinat la sèrie Exposed amb la sèrie Exposed.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:28 am
Sèrie: Exposed
Ha afegit l'obra Exposed - Part One de Deborah Bladon.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:26 am
Sèrie: Exposed
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Exposed [Bladon]" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 1:25 am
Sèrie: Exposed
Ha afegit el nom de sèrie "Exposed" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:25 am
Ha afegit l'obra Starlight de Deborah Bladon.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:24 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:23 am
Ha afegit l'obra Sweetheart de Deborah Bladon.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:23 am
S'ha afegit la sèrie The Morgans of New York. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:22 am
Ha afegit el nom de sèrie "The Morgans of New York" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 1:22 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:19 am
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:18 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Fletcher's Flame de Lexi Post a "3."
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:14 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Christmas with Angel de Lexi Post a "1."
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:14 am
Sèrie: Last Chance
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Last Chance [L Post]" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 1:12 am
Sèrie: Last Chance
Ha afegit el nom de sèrie "Last Chance" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:12 am
Sèrie: Last Chance
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:11 am
Ha afegit l'obra Stealing the Duke de Lexi Post.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:09 am
S'ha afegit la sèrie Marrying a Mabry. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:09 am
Ha afegit el nom de sèrie "Marrying a Mabry" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 1:09 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:06 am
Ha afegit l'obra More Than Pen Pals de Dana Wilkerson.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:06 am
S'ha afegit la sèrie Throwback RomComs. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:06 am
Ha afegit el nom de sèrie "Throwback RomComs" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 15, 2023, 1:06 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:04 am
Membre: elkiedee | nov. 15, 2023, 1:04 am

novembre 14, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:55 pm
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:55 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:53 pm
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:53 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:51 pm
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:51 pm
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:42 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:40 pm
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:40 pm
S'ha afegit la sèrie Ross O'Carroll-Kelly. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 3:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ross O'Carroll-Kelly" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 14, 2023, 3:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 6:06 am
Ha afegit l'obra Murder Most Cold de Victoria Dowd.
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 6:06 am
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 5:32 am
S'ha afegit la sèrie Secrets of Gissing Hall. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 14, 2023, 5:32 am