Historial d'edició global de les sèriesMembre elkiedee

març 21, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Charlie Mack Motown Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 21, 11:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Charlie Mack Motown" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 21, 11:57 pm
Sèrie: Runes
Membre: elkiedee | març 21, 4:58 pm
Sèrie: Runes
Membre: elkiedee | març 21, 4:57 pm
Sèrie: Runes
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 4:56 pm
Sèrie: Runes
Membre: elkiedee | març 21, 4:56 pm
Sèrie: Runes
S'ha afegit la sèrie Runes. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 4:56 pm
Sèrie: Runes
Ha afegit el nom de sèrie "Runes" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 21, 4:56 pm
Sèrie: Kinross Saga
Membre: elkiedee | març 21, 4:55 pm
Sèrie: Coorah Creek
Membre: elkiedee | març 21, 4:50 pm
Ha afegit l'obra A Secret Gift de Amanda James.
Membre: elkiedee | març 21, 4:44 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 4:43 pm
Ha afegit l'obra The Garden by the Sea de Amanda James.
Membre: elkiedee | març 21, 4:43 pm
S'ha afegit la sèrie Cornish Escapes. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 4:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cornish Escapes" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 21, 4:43 pm
Ha afegit l'obra Cross Stitch de Amanda James.
Membre: elkiedee | març 21, 4:41 pm
Ha afegit l'obra A Stitch in Time de Amanda James.
Membre: elkiedee | març 21, 4:41 pm
S'ha afegit la sèrie Time Traveller. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 4:41 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Time Traveller" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 21, 4:41 pm
Sèrie: Linford
Ha afegit l'obra The Lengthening Shadow de Liz Harris.
Membre: elkiedee | març 21, 4:34 pm
Sèrie: Linford
Ha afegit l'obra The Flame Within de Liz Harris.
Membre: elkiedee | març 21, 4:33 pm
Sèrie: Linford
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Linford Series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 21, 4:32 pm
Sèrie: Linford
Ha afegit el nom de sèrie "Linford" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 21, 4:32 pm
Membre: elkiedee | març 21, 4:29 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 8:19 am
Membre: elkiedee | març 21, 8:18 am
Membre: elkiedee | març 21, 8:16 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 8:11 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 8:10 am
Membre: elkiedee | març 21, 8:10 am
Membre: elkiedee | març 21, 2:26 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 21, 2:21 am
Membre: elkiedee | març 21, 2:21 am

març 20, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 20, 8:24 pm
Sèrie: Ben Harper
Ha afegit l'obra Eleven Liars de Robert Gold.
Membre: elkiedee | març 20, 8:05 pm
Sèrie: Ben Harper
Ha afegit l'obra Twelve Secrets de Robert Gold.
Membre: elkiedee | març 20, 8:05 pm
Sèrie: Ben Harper
S'ha afegit la sèrie Ben Harper. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 20, 8:04 pm
Sèrie: Ben Harper
Ha afegit el nom de sèrie "Ben Harper" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 20, 8:04 pm

març 19, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 65 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 19, 12:25 pm
Membre: elkiedee | març 19, 12:25 pm

març 18, 2023

Sèrie: Four Seasons
Ha afegit l'obra A Summer Fling de Milly Johnson.
Membre: elkiedee | març 18, 7:34 pm
Sèrie: Four Seasons
Membre: elkiedee | març 18, 7:34 pm
Sèrie: Four Seasons
Ha afegit l'obra A Spring Affair de Milly Johnson.
Membre: elkiedee | març 18, 7:33 pm
Sèrie: Four Seasons
S'ha afegit la sèrie Four Seasons. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 18, 7:33 pm
Sèrie: Four Seasons
Ha afegit el nom de sèrie "Four Seasons" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 18, 7:33 pm
Membre: elkiedee | març 18, 2:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 18, 2:24 pm
Membre: elkiedee | març 18, 2:20 pm

març 17, 2023

Sèrie: Anti-Belle
Membre: elkiedee | març 17, 12:12 pm
Sèrie: Anti-Belle
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 17, 12:11 pm
Sèrie: Anti-Belle
Ha afegit l'obra Off the Record de Skye McDonald.
Membre: elkiedee | març 17, 12:11 pm
Sèrie: Anti-Belle
S'ha afegit la sèrie Anti-Belle. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 17, 12:11 pm
Sèrie: Anti-Belle
Ha afegit el nom de sèrie "Anti-Belle" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 17, 12:11 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 17, 12:09 pm
Ha afegit l'obra Whiskers & Sunshine de Sarah Skye.
Membre: elkiedee | març 17, 12:09 pm

març 16, 2023

Ha afegit l'obra Moonlight Mile de Dennis Lehane.
Membre: elkiedee | març 16, 1:26 pm
Sèrie: Joe Coughlin
Membre: elkiedee | Implícit | març 16, 9:07 am
Sèrie: Joe Coughlin
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | març 16, 9:07 am
Sèrie: Joe Coughlin
Membre: elkiedee | març 16, 9:06 am

març 15, 2023

Membre: elkiedee | març 15, 10:01 am

març 12, 2023

Membre: elkiedee | març 12, 5:50 pm
Membre: elkiedee | març 12, 5:48 pm
Membre: elkiedee | març 12, 5:47 pm
Membre: elkiedee | març 12, 5:45 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Building Type Basics Series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 12, 5:44 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Building Type Basics" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 12, 5:44 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 12, 5:44 pm
Membre: elkiedee | març 12, 5:44 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Jefferson Birch Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 12, 5:32 am
Ha afegit el nom de sèrie "Jefferson Birch" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 12, 5:32 am

març 11, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 10:40 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Julian Kestrel Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 11, 10:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Julian Kestrel" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 11, 10:40 pm
Ha afegit l'obra Rivers of Treason de K. J. Maitland.
Membre: elkiedee | març 11, 9:41 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 9:40 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Spy Girl (Hedges)" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 11, 9:18 am
Ha afegit el nom de sèrie "Spy Girl" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 11, 9:18 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 9:13 am
Membre: elkiedee | març 11, 9:13 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 9:11 am
Membre: elkiedee | març 11, 9:10 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 9:01 am
Ha afegit l'obra Almost A Whisper de Priscilla Masters.
Membre: elkiedee | març 11, 9:01 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 8:58 am
Membre: elkiedee | març 11, 8:58 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Blood on the Rocks de Priscilla Masters a "14."
Membre: elkiedee | març 11, 8:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 8:57 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 8:56 am
Membre: elkiedee | març 11, 8:56 am
Sèrie: Claire Roget
Ha afegit l'obra A Game of Minds de Priscilla Masters.
Membre: elkiedee | març 11, 8:54 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 8:51 am
Membre: elkiedee | març 11, 8:51 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 11, 8:49 am
Membre: elkiedee | març 11, 8:46 am
Membre: elkiedee | març 11, 6:13 am
Membre: elkiedee | març 11, 6:12 am

març 9, 2023

Membre: elkiedee | març 9, 7:16 pm
S'ha afegit la sèrie Personal Reflection Scripture. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 7:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Personal Reflection Scripture" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 9, 7:16 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 7:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 7:14 pm
Membre: elkiedee | març 9, 7:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 5:29 am
Membre: elkiedee | març 9, 5:29 am
Membre: elkiedee | març 9, 5:19 am
S'ha afegit la sèrie Adventures Beyond Dragon Mountain. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 5:19 am
Ha afegit el nom de sèrie "Adventures Beyond Dragon Mountain" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 9, 5:19 am
Sèrie: Faustus
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 5:15 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 5:12 am
Membre: elkiedee | març 9, 5:12 am
S'ha afegit la sèrie Leopold Von Herzfeld. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 5:12 am
Ha afegit el nom de sèrie "Leopold Von Herzfeld" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 9, 5:12 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 5:09 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 5:07 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 9, 5:07 am

març 8, 2023

Membre: elkiedee | març 8, 10:08 pm

març 7, 2023

Sèrie: Paddy Meehan
Membre: elkiedee | març 7, 11:50 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 11:48 am
Ha afegit l'obra The Garnethill Trilogy de Denise Mina.
Membre: elkiedee | març 7, 11:48 am
Sèrie: Anna and Fin
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 11:47 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 11:44 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 11:35 am
Ha afegit l'obra A Place to Call Home de Lizzie Page.
Membre: elkiedee | març 7, 11:35 am
Ha afegit l'obra The Orphanage de Lizzie Page.
Membre: elkiedee | març 7, 11:30 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 11:29 am
Ha afegit l'obra An Orphan's Song de Lizzie Page.
Membre: elkiedee | març 7, 11:29 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 11:27 am
Membre: elkiedee | març 7, 11:27 am
S'ha afegit la sèrie Shilling Grange Children's Home. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 11:27 am
Ha afegit el nom de sèrie "Shilling Grange Children's Home" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 7, 11:27 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 10:36 am
Ha afegit l'obra The Year of the Gun de Chris Nickson.
Membre: elkiedee | març 7, 10:36 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 5:53 am
Ha afegit l'obra Modern Crimes de Chris Nickson.
Membre: elkiedee | març 7, 5:53 am
Sèrie: Simon Westow
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 5:51 am
Sèrie: Simon Westow
Ha afegit l'obra The Blood Covenant de Chris Nickson.
Membre: elkiedee | març 7, 5:51 am
Membre: elkiedee | març 7, 5:48 am
Ha canviat la cadena d'ordre de New Eastgate Swing de Chris Nickson a "2."
Membre: elkiedee | març 7, 5:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Dark Briggate Blues de Chris Nickson a "1."
Membre: elkiedee | març 7, 5:47 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "WPC Lottie Armstrong" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 7, 5:41 am
Ha afegit el nom de sèrie "WAPC Lottie Armstrong" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 7, 5:41 am
Ha afegit l'obra Year of the Gun de Chris Nickson.
Membre: elkiedee | març 7, 5:40 am
S'ha afegit la sèrie WAPC Lottie Armstrong. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 5:40 am
Ha afegit el nom de sèrie "WPC Lottie Armstrong" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 7, 5:40 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "John the Carpenter Medieval Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 7, 5:39 am
Ha afegit el nom de sèrie "John the Carpenter" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 7, 5:39 am
Sèrie: Simon Westow
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Simon Westow Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 7, 5:38 am
Sèrie: Simon Westow
Ha afegit el nom de sèrie "Simon Westow" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 7, 5:38 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 7, 5:36 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Richard Nottingham series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 7, 5:36 am
Ha afegit el nom de sèrie "Richard Nottingham" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 7, 5:36 am

març 6, 2023

Ha canviat la cadena d'ordre de Robert B. Parker's Colorblind de Reed Farrel Coleman a "5."
Membre: elkiedee | març 6, 5:23 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Robert B. Parker's The Hangman's Sonnet de Reed Farrel Coleman a "4."
Membre: elkiedee | març 6, 5:23 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Robert B. Parker's Debt to Pay de Reed Farrel Coleman a "3."
Membre: elkiedee | març 6, 5:23 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Robert B. Parker's The Devil Wins de Reed Farrel Coleman a "2."
Membre: elkiedee | març 6, 5:23 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Robert B. Parker's Blind Spot de Reed Farrel Coleman a "1."
Membre: elkiedee | març 6, 5:23 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Six Ostriches de Philipp Schott a "2."
Membre: elkiedee | març 6, 5:19 pm
Sèrie: Dr Bannerman
Ha afegit l'obra Fifty-Four Pigs de Philipp Schott.
Membre: elkiedee | març 6, 5:18 pm
Sèrie: Dr Bannerman
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 6, 5:17 pm
Sèrie: Dr Bannerman
Ha afegit l'obra Six Ostriches de Philipp Schott.
Membre: elkiedee | març 6, 5:17 pm
Sèrie: Dr Bannerman
S'ha afegit la sèrie Dr Bannerman. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 6, 5:17 pm
Sèrie: Dr Bannerman
Ha afegit el nom de sèrie "Dr Bannerman" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 6, 5:17 pm
Sèrie: Jack Swyteck
Ha afegit l'obra Twenty de James Grippando.
Membre: elkiedee | març 6, 5:13 pm

març 4, 2023

Sèrie: Young Puffin
Membre: elkiedee | març 4, 11:20 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 4, 6:56 am
Membre: elkiedee | març 4, 6:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 4, 6:55 am
Sèrie: Jodi Luna
Ha afegit l'obra Hollow Beasts de Alisa Lynn Valdes.
Membre: elkiedee | març 4, 6:24 am
Sèrie: Jodi Luna
S'ha afegit la sèrie Jodi Luna. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 4, 6:24 am
Sèrie: Jodi Luna
Ha afegit el nom de sèrie "Jodi Luna" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 4, 6:24 am

març 3, 2023

Ha afegit l'obra Murder in the Lords de Nigel West.
Membre: elkiedee | març 3, 7:52 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 7:50 pm
Ha afegit l'obra Murder in the Commons de Nigel West.
Membre: elkiedee | març 3, 7:50 pm
S'ha afegit la sèrie Parliamentary Whodunits. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 7:50 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Parliamentary Whodunits" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 3, 7:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 7:43 pm
Membre: elkiedee | març 3, 7:43 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Oxford Tearoom Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 3, 7:40 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Oxford Tearoom" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 3, 7:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 3:34 pm
Membre: elkiedee | març 3, 3:34 pm
Membre: elkiedee | març 3, 1:03 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 1:02 pm
Membre: elkiedee | març 3, 1:02 pm
S'ha afegit la sèrie Studies in Popular Music. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 1:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Studies in Popular Music" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 3, 1:02 pm
Membre: elkiedee | març 3, 12:57 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Routledge Advances in Management and Business Studies" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 3, 12:56 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Routledge Advances" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 3, 12:56 pm
Membre: elkiedee | març 3, 12:54 pm
Membre: elkiedee | març 3, 12:54 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Routledge Studies in Small Business" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 3, 12:54 pm
Membre: elkiedee | març 3, 12:51 pm
S'ha afegit la sèrie Routledge Advances. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 12:51 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Routledge Advances in Management and Business Studies" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | març 3, 12:51 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The National Short Story Prize 2007 de National Short Story Prize a "2007."
Membre: elkiedee | març 3, 4:39 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 4:39 am
Membre: elkiedee | març 3, 4:38 am
Ha afegit el nom de sèrie "The National Short Story Prize" (Anglès).
Membre: elkiedee | març 3, 4:38 am
Membre: elkiedee | març 3, 4:38 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 3, 4:37 am
Membre: elkiedee | març 3, 4:37 am

març 2, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 2, 12:30 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | març 2, 12:30 pm
Membre: elkiedee | març 2, 12:30 pm

febrer 28, 2023

Sèrie: Sean Duffy
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 28, 11:46 am
Sèrie: Sean Duffy
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 28, 11:45 am
Sèrie: Sean Duffy
Membre: elkiedee | feb. 28, 11:45 am

febrer 27, 2023

Sèrie: Cold Storage
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 27, 4:46 pm
Sèrie: Cold Storage
Membre: elkiedee | feb. 27, 4:46 pm
Membre: elkiedee | feb. 27, 4:37 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 27, 4:35 pm
Membre: elkiedee | feb. 27, 4:35 pm
S'ha afegit la sèrie Roaring Twenties. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 27, 4:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Roaring Twenties" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 27, 4:35 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 27, 8:38 am
Ha afegit l'obra St Columba de Lucy Diamond.
Membre: elkiedee | feb. 27, 8:38 am
S'ha afegit la sèrie Stories of the Saints. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 27, 8:37 am
Ha afegit el nom de sèrie "Stories of the Saints" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 27, 8:37 am

febrer 26, 2023

Membre: elkiedee | feb. 26, 7:59 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 26, 7:54 pm
Ha afegit l'obra Death of Mr Dodsley de John Ferguson.
Membre: elkiedee | feb. 26, 5:01 am

febrer 25, 2023

Membre: elkiedee | feb. 25, 8:11 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Klondike Mysteries 4-Book Bundle de Vicki Delany a "1-4."
Membre: elkiedee | feb. 25, 8:09 pm
Sèrie: Will Trent
Membre: elkiedee | feb. 25, 12:19 pm
Sèrie: Will Trent
Ha afegit l'obra After That Night de Karin Slaughter.
Membre: elkiedee | feb. 25, 12:08 pm

febrer 21, 2023

Membre: elkiedee | feb. 21, 4:43 pm
S'ha afegit la sèrie Monsieur le Comte. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 21, 4:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Monsieur le Comte" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 21, 4:43 pm

febrer 20, 2023

Sèrie: Helen Dexter
Membre: elkiedee | feb. 20, 9:03 pm
Membre: elkiedee | feb. 20, 8:44 pm
Ha afegit l'obra Lost for Words de Stephanie Butland.
Membre: elkiedee | feb. 20, 8:43 pm
S'ha afegit la sèrie Lost for Words Bookshop. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 20, 8:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lost for Words Bookshop" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 20, 8:43 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 20, 8:19 pm
Ha afegit l'obra Killer Cupid de Laurien Berenson.
Membre: elkiedee | feb. 20, 8:19 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Senior Sleuths Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 20, 8:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Senior Sleuths" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 20, 8:17 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Melanie Travis Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 20, 8:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Melanie Travis" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 20, 8:16 pm

febrer 19, 2023

Membre: elkiedee | feb. 19, 11:58 pm
Sèrie: Rachel Walsh
Ha afegit l'obra Again, Rachel de Marian Keyes.
Membre: elkiedee | feb. 19, 5:22 pm
Sèrie: Rachel Walsh
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 19, 5:20 pm
Sèrie: Rachel Walsh
Ha afegit l'obra Rachel's Holiday de Marian Keyes.
Membre: elkiedee | feb. 19, 5:20 pm
Sèrie: Rachel Walsh
S'ha afegit la sèrie Rachel Walsh. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 19, 5:20 pm
Sèrie: Rachel Walsh
Ha afegit el nom de sèrie "Rachel Walsh" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 19, 5:20 pm
Ha combinat la sèrie Walsh Sisters amb la sèrie Walsh Family.
Membre: elkiedee | feb. 19, 5:17 pm
Sèrie: Walsh Family
Ha afegit el nom de sèrie "Walsh Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 19, 5:17 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 19, 4:59 pm
Ha afegit l'obra The Last Remains de Elly Griffiths.
Membre: elkiedee | feb. 19, 4:59 pm
Sèrie: Kitty Weeks
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Kitty Weeks Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 19, 1:32 pm
Sèrie: Kitty Weeks
Ha afegit el nom de sèrie "Kitty Weeks" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 19, 1:32 pm
Sèrie: Kitty Weeks
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 19, 1:32 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Mrs Miracle Christmas de Debbie Macomber a "11."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Mr Miracle + The Bride Wore Mistletoe de Debbie Macomber a "10+."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Mr. Miracle: A Christmas Novel de Debbie Macomber a "10."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Angels at the Table de Debbie Macomber a "9."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Those Christmas Angels de Debbie Macomber a "6."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Shirley, Goodness and Mercy de Debbie Macomber a "5."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Touched by Angels de Debbie Macomber a "3."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Trouble with Angels de Debbie Macomber a "2."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Season of Angels de Debbie Macomber a "1."
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
S'ha canviar el grup de Mr Miracle + The Bride Wore Mistletoe de Debbie Macomber a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 19, 11:25 am
S'ha canviar el grup de A Highlander for Christmas + Christmas Angels in London de Christina Skye a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 19, 11:25 am
S'ha canviar el grup de A Gift to Last: Two heartwarming holiday stories de Debbie Macomber a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 19, 11:25 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:25 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Heart of Texas {Macomber}" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 19, 11:16 am
Ha afegit el nom de sèrie "Heart of Texas" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 19, 11:16 am

febrer 18, 2023

Membre: elkiedee | feb. 18, 5:35 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 18, 5:34 am
Membre: elkiedee | feb. 18, 5:34 am
S'ha afegit la sèrie British Collectable Toys. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 18, 5:33 am
Ha afegit el nom de sèrie "British Collectable Toys" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 18, 5:33 am

febrer 15, 2023

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 15, 3:47 pm
Membre: elkiedee | feb. 15, 3:47 pm
Sèrie: Poppy Cove
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Poppy Cove Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:11 am
Sèrie: Poppy Cove
Ha combinat la sèrie Poppy Cove amb la sèrie Poppy Cove.
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:11 am
Sèrie: Poppy Cove
Ha afegit el nom de sèrie "Poppy Cove" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:11 am
Sèrie: Poppy Cove
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:11 am
Sèrie: Poppy Cove
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:11 am
Sèrie: Poppy Cove
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:10 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Something Fishy de Molly Dox a "2."
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:03 am
Ha afegit l'obra Something Fishy de Molly Dox.
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:03 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:02 am
Ha afegit l'obra Mice in Paradise de Molly Dox.
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:02 am
Ha afegit l'obra Something Fishy de Molly Dox.
Membre: elkiedee | feb. 15, 1:00 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:59 am
Sèrie: Poppy Cove
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:57 am
Sèrie: Poppy Cove
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:56 am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Nate To Remember de Barbara Jean Coast a "3."
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:55 am
Sèrie: Poppy Cove
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:55 am
Sèrie: Poppy Cove
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:55 am
Sèrie: Poppy Cove
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Poppy Cove Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 15, 12:55 am
Sèrie: Poppy Cove
Ha afegit el nom de sèrie "Poppy Cove" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:55 am
Sèrie: Poppy Cove
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:54 am
Sèrie: Poppy Cove
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:54 am
Ha afegit l'obra The Plus One de Mazey Eddings.
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:52 am
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:52 am
Ha afegit l'obra A Brush with Love de Mazey Eddings.
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:51 am
S'ha afegit la sèrie A Brush With Love. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 15, 12:51 am
Ha afegit el nom de sèrie "A Brush With Love" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 15, 12:51 am

febrer 13, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 13, 10:46 pm

febrer 11, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 11, 10:26 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 11, 10:25 pm
Membre: elkiedee | feb. 11, 10:25 pm

febrer 8, 2023

Sèrie: Logan McRae
Membre: elkiedee | feb. 8, 11:12 pm
Sèrie: Logan McRae
Membre: elkiedee | feb. 8, 11:09 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "DCI Paul Stark Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 8, 2:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "DCI Paul Stark" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 8, 2:37 pm
Membre: elkiedee | feb. 8, 2:34 pm
Sèrie: punctum
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:43 pm
Sèrie: punctum
Membre: elkiedee | feb. 8, 1:42 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Charles Lenox Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 8, 12:27 am
Ha afegit el nom de sèrie "Charles Lenox" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:27 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:27 am
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:27 am
Ha canviat la cadena d'ordre de City of Fortune de Victoria Thompson a "6."
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:24 am
Ha afegit l'obra City of Fortune de Victoria Thompson.
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:24 am
Sèrie: Gaslight
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Gaslight Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 8, 12:23 am
Sèrie: Gaslight
Ha afegit el nom de sèrie "Gaslight" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:23 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:16 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bellehaven House Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 8, 12:16 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bellehaven House" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:16 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:10 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Pennyfoot Hotel Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 8, 12:10 am
Ha afegit el nom de sèrie "Pennyfoot Hotel" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 8, 12:10 am

febrer 7, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Hayden & Friends mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 7, 4:38 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hayden & Friends" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 7, 4:38 pm

febrer 6, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 6, 9:38 am
Membre: elkiedee | feb. 6, 9:37 am

febrer 5, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Shepherd Sisters Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 5, 3:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shepherd Sisters" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 5, 3:02 pm
Sèrie: Avery Ayers
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Avery Ayers Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 5, 3:00 pm
Sèrie: Avery Ayers
Ha afegit el nom de sèrie "Avery Ayers" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 5, 3:00 pm

febrer 4, 2023

Sèrie: Irish Hearts
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Irish Hearts" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 4, 12:46 pm
Sèrie: Irish Hearts
Ha afegit el nom de sèrie "Irish Hearts" (Anglès).
Membre: elkiedee | feb. 4, 12:46 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 4, 12:42 pm

febrer 3, 2023

Sèrie: DCI Ryan
S'ha canviar el grup de The Infirmary (audio drama) de LJ Ross a "Audible Drama."
Membre: elkiedee | Implícit | feb. 3, 3:26 pm
Sèrie: DCI Ryan
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | feb. 3, 3:26 pm
Sèrie: DCI Ryan
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 3, 3:26 pm
Sèrie: DCI Ryan
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | feb. 3, 3:25 pm
Sèrie: DCI Ryan
Membre: elkiedee | feb. 3, 3:25 pm

febrer 1, 2023

Sèrie: City Spies
Ha afegit l'obra City of the Dead de James Ponti.
Membre: elkiedee | feb. 1, 6:37 pm

gener 31, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 31, 10:56 am
Ha afegit el nom de sèrie "Best Crime Stories" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 31, 10:55 am
Membre: elkiedee | gen. 31, 10:55 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 31, 10:54 am
Membre: elkiedee | gen. 31, 10:54 am
S'ha afegit la sèrie Best Mystery Stories of the Year. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 31, 10:53 am
Ha afegit el nom de sèrie "Best Mystery Stories of the Year" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 31, 10:53 am

gener 26, 2023

Membre: elkiedee | gen. 26, 5:17 pm
Ha afegit l'obra A Gift of Poison de Bella Ellis.
Membre: elkiedee | gen. 26, 5:16 pm

gener 25, 2023

Ha afegit l'obra Dark Queen Wary de Paul Doherty.
Membre: elkiedee | gen. 25, 6:02 am

gener 23, 2023

Sèrie: Summerland
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:19 am
Sèrie: CASI
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Colorado Academy of Superior Intellect" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:14 am
Sèrie: CASI
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:14 am
Ha combinat la sèrie Colorado Academy for Superior Intellect amb la sèrie CASI.
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:13 am
Sèrie: CASI
Ha afegit el nom de sèrie "Colorado Academy for Superior Intellect" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:13 am
Sèrie: CASI
Ha afegit l'obra Shoot to Thrill de T. L. Schaefer.
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:13 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:07 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:06 am

Missing nseries_ledger_display_series_makeundormant

Ha afegit l'obra Shoot to Thrill de T. L. Schaefer.
Membre: elkiedee | gen. 23, 7:06 am

gener 22, 2023

Ha afegit l'obra Into the Reach de Alana Joli Abbott.
Membre: elkiedee | gen. 22, 6:43 am
S'ha afegit la sèrie Redemption Trilogy. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 22, 6:43 am
Ha afegit el nom de sèrie "Redemption Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 22, 6:43 am
Sèrie: Ellie Quicke
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ellie Quicke Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 22, 12:25 am
Sèrie: Ellie Quicke
Ha afegit el nom de sèrie "Ellie Quicke" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 22, 12:25 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bea Abbott Agency Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 22, 12:21 am
Ha afegit el nom de sèrie "Bea Abbott Agency" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 22, 12:21 am
Ha afegit l'obra Orders to Kill de Edward Marston.
Membre: elkiedee | gen. 22, 12:18 am

gener 21, 2023

Membre: elkiedee | gen. 21, 9:12 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 9:11 pm
Membre: elkiedee | gen. 21, 9:11 pm
S'ha afegit la sèrie Robson Classical Lectures. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 9:11 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Robson Classical Lectures" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 9:11 pm
Sèrie: The Point
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 4:06 pm
Sèrie: The Point
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Point Series" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 4:06 pm
Sèrie: The Point
Ha afegit el nom de sèrie "The Point" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 21, 4:06 pm
Sèrie: Karl Kane
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 3:45 pm
Sèrie: Karl Kane
Ha afegit l'obra Dead of Winter de Sam Millar.
Membre: elkiedee | gen. 21, 3:45 pm
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:02 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:01 am
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:01 am
S'ha afegit la sèrie Louise Mangan. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 10:01 am
Ha afegit el nom de sèrie "Louise Mangan" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 21, 10:01 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 21, 9:47 am
Ha afegit l'obra The Camden Murder de Mike Hollow.
Membre: elkiedee | gen. 21, 9:46 am

gener 20, 2023

Ha afegit l'obra Dangerous Lady de Amy Licence.
Membre: elkiedee | gen. 20, 11:44 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 20, 11:43 pm
Ha afegit l'obra Troubled Queen de Amy Licence.
Membre: elkiedee | gen. 20, 11:43 pm
S'ha afegit la sèrie Marwood Family. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 20, 11:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marwood Family" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 20, 11:43 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 20, 5:04 pm
Ha afegit l'obra Social Policy de Hartley Dean.
Membre: elkiedee | gen. 20, 5:04 pm
S'ha afegit la sèrie Polity Short Introductions. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 20, 5:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Polity Short Introductions" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 20, 5:04 pm
Ha combinat la sèrie Reykjavik Noir amb la sèrie Reykjavik Noir.
Membre: elkiedee | gen. 20, 4:27 pm
Membre: elkiedee | gen. 20, 4:26 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 20, 4:25 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 20, 4:24 pm
Membre: elkiedee | gen. 20, 4:24 pm
S'ha afegit la sèrie Reykjavik Noir. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 20, 4:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Reykjavik Noir" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 20, 4:24 pm

gener 19, 2023

Sèrie: Burma
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 19, 12:08 pm
Sèrie: Burma
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 19, 12:08 pm
Sèrie: Burma
Membre: elkiedee | gen. 19, 12:08 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 19, 12:06 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Rising Dragon" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 19, 12:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rising Dragon" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 19, 12:05 pm

gener 16, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 2:44 pm
Ha afegit l'obra The Trenches de Parker Bilal.
Membre: elkiedee | gen. 16, 2:44 pm
Sèrie: Makana
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 2:38 pm
Ha combinat la sèrie Makana Mysteries amb la sèrie Makana.
Membre: elkiedee | gen. 16, 2:38 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Dinner Lady Detectives" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 16, 1:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dinner Lady Detectives" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 16, 1:16 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 1:16 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 7:40 am
Ha afegit l'obra Mixed-Up Dollhouse de Violet Zhang.
Membre: elkiedee | gen. 16, 7:40 am
S'ha afegit la sèrie Gabby's Dollhouse. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 7:40 am
Ha afegit el nom de sèrie "Gabby's Dollhouse" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 16, 7:40 am
Sèrie: York Notes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 168 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 12:53 am
Sèrie: York Notes
Membre: elkiedee | gen. 16, 12:52 am
Membre: elkiedee | gen. 16, 12:50 am
Membre: elkiedee | gen. 16, 12:45 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 16, 12:44 am
Membre: elkiedee | gen. 16, 12:43 am
Membre: elkiedee | gen. 16, 12:36 am

gener 15, 2023

Sèrie: You
Membre: elkiedee | gen. 15, 2:04 pm

gener 14, 2023

Ha afegit l'obra Royal Dare de Jina Bacarr.
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:17 pm
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Royals of Monterra: Twisted Tiaras" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 14, 10:16 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Playboy de Joe Thomas a "3."
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:07 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:07 pm
Ha afegit l'obra Brazilian Psycho de Joe Thomas.
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:07 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mario Leme" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:05 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Mario Leme | São Paulo Quartet" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 14, 10:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "São Paulo Quartet" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:05 pm
Ha afegit l'obra Playboy de Joe Thomas.
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:04 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "United Kingdom" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 14, 10:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "United Kingdom Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:02 pm
Ha afegit l'obra White Riot de Joe Thomas.
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:02 pm
S'ha afegit la sèrie United Kingdom Trilogy. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 14, 10:02 pm
Ha afegit el nom de sèrie "United Kingdom" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 14, 10:02 pm

gener 13, 2023

Membre: elkiedee | gen. 13, 7:24 pm
Ha afegit l'obra Scandal & Gretel de Rachael Stapleton.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:23 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bohemian Festival Fiasco Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 7:22 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bohemian Festival Fiasco" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:22 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:20 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:20 pm
S'ha afegit la sèrie Bohemian Lake. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:20 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bohemian Lake" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 7:20 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Scandal & Gretel de Rachael Stapleton a "."
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:19 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:19 pm
Ha afegit l'obra Scandal & Gretel de Rachael Stapleton.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:18 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:17 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:17 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:16 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:16 pm
S'ha afegit la sèrie Temple of Indra. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Temple of Indra" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 7:16 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:13 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:13 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bohemian Murder Manor Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 7:10 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bohemian Murder Manor" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:10 pm
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:09 pm
S'ha afegit la sèrie Hexing Holidays. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hexing Holidays" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 7:09 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Penning Trouble Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 7:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Penning Trouble" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 7:05 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:12 am
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:12 am
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:11 am
S'ha afegit la sèrie London in the Snow. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:10 am
Ha afegit el nom de sèrie "London in the Snow" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 6:10 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:09 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Yorkshire Escape" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 6:09 am
Ha afegit el nom de sèrie "Yorkshire Escapes" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:09 am
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:08 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:08 am
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:08 am
S'ha afegit la sèrie Yorkshire Escapes. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 6:07 am
Ha afegit el nom de sèrie "Yorkshire Escape" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 6:07 am
Membre: elkiedee | gen. 13, 5:54 am
Sèrie: Water Novels
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 12:30 am
Sèrie: Water Novels
Ha afegit l'obra The Water Kingdom de Deborah J. Gray.
Membre: elkiedee | gen. 13, 12:30 am
Sèrie: Water Novels
S'ha afegit la sèrie Water Novels. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 13, 12:30 am
Sèrie: Water Novels
Ha afegit el nom de sèrie "Water Novels" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 13, 12:30 am

gener 12, 2023

Sèrie: Matt Ballard
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 12, 7:09 pm
Sèrie: Matt Ballard
Ha afegit l'obra Trick of the Night de Joy Ellis.
Membre: elkiedee | gen. 12, 7:09 pm
Sèrie: Nikki Galena
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 12, 7:08 pm
Sèrie: Nikki Galena
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 12, 7:08 pm
Sèrie: Nikki Galena
Ha afegit l'obra Graves on the Fens de Joy Ellis.
Membre: elkiedee | gen. 12, 7:08 pm
Membre: elkiedee | gen. 12, 7:01 pm
Membre: elkiedee | gen. 12, 4:27 pm
Membre: elkiedee | gen. 12, 4:27 pm
Membre: elkiedee | gen. 12, 4:27 pm
Sèrie: Mangold
Ha combinat la sèrie Mangold amb la sèrie Kommisar Peer Mangold und Kaja Winterstein.
Membre: elkiedee | gen. 12, 12:46 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Kommisar Peer Mangold und Kaja Winterstein" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 12, 12:45 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kommisar Peer Mangold und Kaja Winterstein" (Alemany).
Membre: elkiedee | gen. 12, 12:45 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mangold" (Alemany).
Membre: elkiedee | gen. 12, 12:45 pm
Ha afegit l'obra Blutengel de Michael Koglin.
Membre: elkiedee | gen. 12, 12:44 pm
Ha afegit l'obra Bluttaufe de Michael Koglin.
Membre: elkiedee | gen. 12, 12:42 pm
Membre: elkiedee | gen. 12, 12:42 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kommisar Peer Mangold und Kaja Winterstein" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 12, 12:42 pm

gener 10, 2023

Sèrie: Ellie
Ha editat una descripció (Anglès)
Membre: elkiedee | gen. 10, 6:40 pm
Sèrie: Ellie
Ha afegit l'obra Camellia de Lesley Pearse.
Membre: elkiedee | gen. 10, 6:39 pm

gener 9, 2023

Ha suprimit l'obra Coffin Road de Peter May.
Membre: elkiedee | gen. 9, 2:23 pm
S'ha canviar el grup de The Faber Book of Best New Irish Short Stories 2006-7 de David Marcus a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 9, 7:58 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 9, 7:58 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 9, 7:58 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 9, 7:58 am
Membre: elkiedee | gen. 9, 7:57 am
S'ha canviar el grup de The Faber Book of Best New Irish Short Stories 2004-5 de David Marcus a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 9, 7:57 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 9, 7:57 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 9, 7:56 am
Membre: elkiedee | gen. 9, 7:55 am

gener 8, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Hound and the Falcon [Tarr]" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 8, 7:55 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 8, 7:55 pm
Sèrie: Harry Bosch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:18 am
Sèrie: Harry Bosch
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:18 am
Sèrie: Harry Bosch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:16 am
Sèrie: Harry Bosch
Ha afegit l'obra The Black Ice de Michael Connelly.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:15 am
Sèrie: Harry Bosch
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:13 am
Sèrie: Harry Bosch
Ha afegit l'obra The Black Echo de Michael Connelly.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:13 am
S'ha canviar el grup de The Law of Innocence de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:09 am
S'ha canviar el grup de The Scarecrow de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:09 am
S'ha canviar el grup de El veredicte de llautó de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:09 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:09 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:09 am
S'ha canviar el grup de Fair Warning de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
S'ha canviar el grup de The Late Show de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
S'ha canviar el grup de The Gods of Guilt de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
S'ha canviar el grup de The Fifth Witness de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
S'ha canviar el grup de The Reversal de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
S'ha canviar el grup de The Lincoln Lawyer de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
S'ha canviar el grup de Void Moon de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
S'ha canviar el grup de Blood Work de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
S'ha canviar el grup de The Poet de Michael Connelly a "Core."
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 8, 8:08 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:08 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:08 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 8, 8:06 am

gener 7, 2023

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Curl Up and Dye Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 7, 5:09 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Curl Up and Dye" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 7, 5:09 pm

gener 6, 2023

Membre: elkiedee | gen. 6, 2:15 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 2:14 pm
Membre: elkiedee | gen. 6, 2:14 pm
S'ha afegit la sèrie Der Rabbi und der Kommissar. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 6, 2:13 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Der Rabbi und der Kommissar" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 6, 2:13 pm

gener 4, 2023

Membre: elkiedee | gen. 4, 3:37 pm
Membre: elkiedee | gen. 4, 3:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Jim Butcher's The Dresden Files: Welcome to the Jungle" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 4, 3:37 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 4, 7:49 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sum of Things de Olivia Manning a "6."
Membre: elkiedee | gen. 4, 7:49 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Battle Lost and Won de Olivia Manning a "5."
Membre: elkiedee | gen. 4, 7:49 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Danger Tree de Olivia Manning a "4."
Membre: elkiedee | gen. 4, 7:49 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Friends and Heroes de Olivia Manning a "3."
Membre: elkiedee | gen. 4, 7:49 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Spoilt City de Olivia Manning a "2."
Membre: elkiedee | gen. 4, 7:49 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Great Fortune de Olivia Manning a "1."
Membre: elkiedee | gen. 4, 7:49 am

gener 3, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 3, 3:11 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sofia Hjortén" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 3, 3:10 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 3, 3:09 pm
Ha afegit l'obra Death in Summer de Lina Areklew.
Membre: elkiedee | gen. 3, 3:09 pm
Membre: elkiedee | gen. 3, 3:00 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 3, 2:59 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pellegrino Artusi" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 3, 2:59 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 3, 2:58 pm
Membre: elkiedee | gen. 3, 2:58 pm
S'ha afegit la sèrie Pellegrino Artusi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 3, 2:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "[Untitled Series]" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 3, 2:58 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Storia e Società" (Italià).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 3, 2:43 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Storia e Società" (Italià).
Membre: elkiedee | gen. 3, 2:43 pm
Sèrie: Flatshare
Membre: elkiedee | gen. 3, 4:19 am
Sèrie: Flatshare
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 3, 4:18 am
Sèrie: Flatshare
Ha afegit l'obra The Flatshare de Beth O'Leary.
Membre: elkiedee | gen. 3, 4:18 am
Sèrie: Flatshare
S'ha afegit la sèrie Flatshare. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 3, 4:18 am
Sèrie: Flatshare
Ha afegit el nom de sèrie "Flatshare" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 3, 4:18 am

gener 2, 2023

Sèrie: Rose Ransom
Ha afegit l'obra Widowland de C J Carey.
Membre: elkiedee | gen. 2, 7:11 pm
Sèrie: Rose Ransom
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 2, 7:10 pm
Sèrie: Rose Ransom
Ha afegit l'obra Queen High de C J Carey.
Membre: elkiedee | gen. 2, 7:10 pm
Sèrie: Rose Ransom
S'ha afegit la sèrie Rose Ransom. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 2, 7:10 pm
Sèrie: Rose Ransom
Ha afegit el nom de sèrie "Rose Ransom" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 2, 7:10 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Agents of the Crown {Clements}" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 2, 7:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Agents of the Crown" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 2, 7:05 pm
Membre: elkiedee | gen. 2, 7:04 pm
Ha afegit l'obra Moscow Exile de John Lawton.
Membre: elkiedee | gen. 2, 6:56 pm

gener 1, 2023

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 8:40 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 7:09 pm
Membre: elkiedee | gen. 1, 7:09 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Canon Clement Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 7:08 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Canon Clement" (Anglès).
Membre: elkiedee | gen. 1, 7:08 pm
Membre: elkiedee | gen. 1, 6:43 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 6:42 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 6:42 pm
Membre: elkiedee | gen. 1, 6:42 pm
S'ha afegit la sèrie Lizzie Hardwicke. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 6:42 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lizzie Hardwicke" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 6:42 pm
Ha afegit l'obra The Rarkyn's Familiar de Nikky Lee.
Membre: elkiedee | gen. 1, 6:23 pm
S'ha afegit la sèrie Rarkyn Trilogy. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 6:23 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rarkyn Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 6:23 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 9:17 am
Membre: elkiedee | gen. 1, 9:16 am
S'ha afegit la sèrie Hometown Tales. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | gen. 1, 9:16 am
Ha afegit el nom de sèrie "Hometown Tales" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | gen. 1, 9:16 am

desembre 30, 2022

Membre: elkiedee | des. 30, 2022, 11:02 pm

desembre 29, 2022

Membre: elkiedee | des. 29, 2022, 2:17 pm
Membre: elkiedee | des. 29, 2022, 2:16 pm
Membre: elkiedee | des. 29, 2022, 2:14 pm
Membre: elkiedee | des. 29, 2022, 2:13 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2022, 2:11 pm
Membre: elkiedee | des. 29, 2022, 2:10 pm
S'ha afegit la sèrie Carer's Handbooks. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 29, 2022, 2:10 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Carer's Handbooks" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 29, 2022, 2:10 pm

desembre 28, 2022

S'ha canviar el grup de Inspector Resnick: Five BBC Radio Full-Cast Dramatisations de John Harvey a "Radio adaptations."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 28, 2022, 3:37 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | des. 28, 2022, 3:37 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 28, 2022, 3:37 pm
Membre: elkiedee | des. 28, 2022, 3:36 pm

desembre 27, 2022

Sèrie: Cass Raines
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 27, 2022, 10:44 am
Sèrie: Cass Raines
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Cass Raine" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 27, 2022, 10:43 am
Sèrie: Cass Raines
Ha afegit el nom de sèrie "Cass Raines" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 27, 2022, 10:43 am
Sèrie: Cass Raines
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Chicago Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 27, 2022, 10:42 am
Sèrie: Cass Raines
Ha afegit el nom de sèrie "Cass Raine" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 27, 2022, 10:42 am

desembre 25, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de The New Yorker 2019 - April 1 - Brooklyn or Bust de David Remnick a "95.06."
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 3:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 3:50 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 92 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 3:45 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 2:38 pm
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 2:38 pm
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 2:35 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The New Yorker Science Fiction Issue 2012, June 4 & 11 de David Remnick a "2012.06.04."
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 2:35 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 89 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 2:35 pm
Membre: elkiedee | des. 25, 2022, 2:31 pm

desembre 24, 2022

Membre: elkiedee | des. 24, 2022, 6:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 24, 2022, 5:51 am
Membre: elkiedee | des. 24, 2022, 5:51 am
Sèrie: Bad-Gastein
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bad-Geisten" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 24, 2022, 12:15 am
Sèrie: Bad-Gastein
Ha afegit el nom de sèrie "Bad-Gastein" (Alemany).
Membre: elkiedee | des. 24, 2022, 12:15 am
Sèrie: Bad-Gastein
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 24, 2022, 12:15 am
Sèrie: Bad-Gastein
Ha afegit l'obra Bitterwasser de Karina Ewald.
Membre: elkiedee | des. 24, 2022, 12:14 am
Sèrie: Bad-Gastein
S'ha afegit la sèrie Bad-Gastein. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 24, 2022, 12:14 am
Sèrie: Bad-Gastein
Ha afegit el nom de sèrie "Bad-Geisten" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 24, 2022, 12:14 am

desembre 22, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de All Over Ireland: New Irish Short Stories de Deirdre Madden a "2015."
Membre: elkiedee | des. 22, 2022, 5:44 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Town and Country: New Irish Short Stories de Kevin Barry a "2013."
Membre: elkiedee | des. 22, 2022, 5:44 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de New Irish Short Stories de Joseph O'Connor a "2011."
Membre: elkiedee | des. 22, 2022, 5:44 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 22, 2022, 5:44 pm

desembre 20, 2022

Ha afegit l'obra Big Easy Evil de Heather Graham.
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:22 pm
Sèrie: Bone Island
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bone Island Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 20, 2022, 2:16 pm
Sèrie: Bone Island
Ha afegit el nom de sèrie "Bone Island" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:16 pm
Sèrie: Bone Island
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:16 pm
Sèrie: Bone Island
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Bone Island Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 20, 2022, 2:16 pm
Sèrie: Bone Island
Ha afegit el nom de sèrie "Bone Island Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:16 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Flynn Brothers Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 20, 2022, 2:15 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flynn Brothers Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:15 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:14 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:09 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:05 pm
Ha afegit l'obra Aura of Night de Heather Graham.
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 2:04 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 1:50 pm
Ha afegit l'obra Voice of Fear de Heather Graham.
Membre: elkiedee | des. 20, 2022, 1:49 pm

desembre 19, 2022

Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch Stories: The Leaving of Claire Ripley de Chris Chibnall a "7."
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch Stories: Old Friends de Chris Chibnall a "3."
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch Stories: The Letter de Erin Kelly a "2."
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch Stories: The End is Where It Begins de Chris Chibnall a "1."
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch Stories: Series Two, Volume 2 de Erin Kelly a "Series 2, Stories 5-8."
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch Stories: Series Two, Volume 1 de Erin Kelly a "Series 2, Stories 1-4."
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch: The Official Short Story Collection: Series Two de Chris Chibnall a "Series 2, Stories 1-8."
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:47 am
Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 19, 2022, 7:33 am

desembre 18, 2022

Sèrie: Doon
Ha afegit l'obra Forever Doon de Lorie Langdon.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:55 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:53 pm
Ha afegit l'obra Vanessa de Lorie Langdon.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:53 pm
S'ha afegit la sèrie Happily Never After. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:53 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Happily Never After" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 18, 2022, 11:53 pm
Sèrie: Doon
Ha afegit l'obra Destined for Doon de Lorie Langdon.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:52 pm
Sèrie: Doon
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:51 pm
Sèrie: Doon
Ha afegit l'obra Shades of Doon de Lorie Langdon.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:51 pm
Sèrie: Doon
S'ha afegit la sèrie Doon. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:51 pm
Sèrie: Doon
Ha afegit el nom de sèrie "Doon" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 18, 2022, 11:51 pm
Sèrie: Blink
Ha afegit l'obra Gilt Hollow de Lorie Langdon.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:49 pm
Sèrie: Blink
Ha afegit l'obra Olivia Twist de Lorie Langdon.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:46 pm
Sèrie: Blink
S'ha afegit la sèrie Blink. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 11:46 pm
Sèrie: Blink
Ha afegit el nom de sèrie "Blink" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 18, 2022, 11:46 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 10:56 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 71 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 10:55 am
Ha afegit l'obra McSweeney's Issue 66 de Claire Boyle.
Membre: elkiedee | des. 18, 2022, 10:55 am

desembre 17, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 17, 2022, 5:26 pm
Membre: elkiedee | des. 17, 2022, 5:26 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 17, 2022, 5:20 pm
Membre: elkiedee | des. 17, 2022, 5:20 pm
Ha afegit l'obra Welcome to Feral de Mark Fearing.
Membre: elkiedee | des. 17, 2022, 4:57 pm
S'ha afegit la sèrie Frights From Feral. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 17, 2022, 4:57 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Frights From Feral" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 17, 2022, 4:57 pm

desembre 13, 2022

Ha combinat la sèrie Warden and the General amb la sèrie Legends of Lobe den Herren.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 3:00 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Warden and the General" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 3:00 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:58 pm
Ha afegit l'obra Zone of Action de AJ Sherwood.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:57 pm
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:54 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Tribulations of Ross Young, Supernat PA: Complete Works de AJ Sherwood a "Omnibus 1-10."
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:52 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:52 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:45 pm
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:45 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:42 pm
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:33 pm
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:32 pm
Ha afegit l'obra Ruins de AJ Sherwood.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:31 pm
S'ha afegit la sèrie Wings 'n' Wands. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 13, 2022, 2:30 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wings 'n' Wands" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 13, 2022, 2:30 pm

desembre 12, 2022

Ha afegit l'obra Music From the Past de Kate Cameron.
Membre: elkiedee | des. 12, 2022, 6:29 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 12, 2022, 6:24 pm
Ha afegit l'obra Deadly Nightshade de Kate Cameron.
Membre: elkiedee | des. 12, 2022, 6:24 pm
S'ha afegit la sèrie Holderly Hall. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 12, 2022, 6:24 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Holderly Hall" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 12, 2022, 6:24 pm
Ha afegit l'obra Under the Wolf's Head de Kate Cameron.
Membre: elkiedee | des. 12, 2022, 6:19 pm
S'ha afegit la sèrie Callista Bagley. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 12, 2022, 6:19 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Callista Bagley" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 12, 2022, 6:19 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bretta Solomon Gardening Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 12, 2022, 6:17 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bretta Solomon" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 12, 2022, 6:17 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bretta Solomon Gardening Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 12, 2022, 6:16 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bretta Solomon Gardening Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 12, 2022, 6:16 pm

desembre 10, 2022

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 10, 2022, 10:42 am
Ha afegit l'obra Spice Road de Maiya Ibrahim.
Membre: elkiedee | des. 10, 2022, 10:42 am
S'ha afegit la sèrie Spice Road Trilogy. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 10, 2022, 10:42 am
Ha afegit el nom de sèrie "Spice Road Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 10, 2022, 10:42 am

desembre 9, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de City of Wind de Kim Wright a "6."
Membre: elkiedee | des. 9, 2022, 4:08 pm
Ha afegit l'obra City of Wind de Kim Wright.
Membre: elkiedee | des. 9, 2022, 4:08 pm
Ha afegit l'obra City of Stone de Kim Wright.
Membre: elkiedee | des. 9, 2022, 4:07 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 9, 2022, 3:25 pm
S'ha canviar el grup de Dark Hollow Poster de John Connolly a "Short Stories and Novellas."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 9, 2022, 3:24 pm
S'ha canviar el grup de The Sisters Strange de John Connolly a "Short Stories and Novellas."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 9, 2022, 3:24 pm
S'ha canviar el grup de The Reflecting Eye de John Connolly a "Short Stories and Novellas."
Membre: elkiedee | Implícit | des. 9, 2022, 3:24 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | des. 9, 2022, 3:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 9, 2022, 3:24 pm

desembre 6, 2022

Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 6, 2022, 8:52 am
Membre: elkiedee | des. 6, 2022, 8:52 am
Membre: elkiedee | des. 6, 2022, 8:52 am
Ha afegit el nom de sèrie "Library of International Relations" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 6, 2022, 8:52 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 6, 2022, 8:50 am
Membre: elkiedee | des. 6, 2022, 8:50 am
S'ha afegit la sèrie Radical Black Women. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 6, 2022, 8:50 am
Ha afegit el nom de sèrie "Radical Black Women" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 6, 2022, 8:50 am

desembre 5, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 5, 2022, 12:02 am
Ha afegit l'obra The Moose Paradox de Antti Tuomainen.
Membre: elkiedee | des. 5, 2022, 12:02 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 5, 2022, 12:02 am

desembre 4, 2022

Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 11:44 pm
Sèrie: Zoetrope
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 11:35 pm
Ha afegit l'obra A Naiad's Heart de Gigi Rivers.
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:36 pm
Ha afegit l'obra To Love a Naiad de Gigi Rivers.
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:35 pm
S'ha afegit la sèrie Naiad Romance. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:35 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Naiad Romance" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 4, 2022, 1:35 pm
Ha afegit l'obra A Winter Romance de Gigi Rivers.
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:34 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Nymph" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 4, 2022, 1:33 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nymph Solstice Romance" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:33 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:27 pm
Ha afegit l'obra A Winter Admirer de Gigi Rivers.
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:27 pm
S'ha afegit la sèrie Nymph Solstice Romance. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:27 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nymph" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 4, 2022, 1:27 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:17 pm
Membre: elkiedee | des. 4, 2022, 1:16 pm

desembre 3, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 3, 2022, 9:45 am
Membre: elkiedee | des. 3, 2022, 9:45 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Vintage Cookbook Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 3, 2022, 9:44 am
Ha afegit el nom de sèrie "Vintage Cookbook" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 3, 2022, 9:44 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 3, 2022, 9:41 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Four Parties and a Funeral de Maria DiRico a "4."
Membre: elkiedee | des. 3, 2022, 9:41 am
Membre: elkiedee | des. 3, 2022, 9:40 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Catering Hall Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 3, 2022, 9:38 am
Ha afegit el nom de sèrie "Catering Hall Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 3, 2022, 9:38 am

desembre 2, 2022

Sèrie: Slough House
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 11:29 pm
Sèrie: Harry Bosch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:20 pm
Sèrie: Harry Bosch
Ha afegit l'obra The Narrows de Michael Connelly.
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:20 pm
Sèrie: Harry Bosch
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:10 pm
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:08 pm
Sèrie: Harry Bosch
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:08 pm
Sèrie: Harry Bosch
Ha afegit l'obra The Dark Hours de Michael Connelly.
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:06 pm
Sèrie: Harry Bosch
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:05 pm
Sèrie: Harry Bosch
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:02 pm
Sèrie: Harry Bosch
Ha afegit l'obra The Black Box de Michael Connelly.
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:02 pm
Sèrie: Harry Bosch
S'ha afegit la sèrie Harry Bosch. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 7:02 pm
Sèrie: Harry Bosch
Ha afegit el nom de sèrie "Harry Bosch" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 2, 2022, 7:02 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 4:05 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Susan Henshaw Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | des. 2, 2022, 4:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Susan Henshaw" (Anglès).
Membre: elkiedee | des. 2, 2022, 4:04 pm

desembre 1, 2022

Sèrie: Kinship
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | des. 1, 2022, 2:30 pm

novembre 28, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Miss Merkel: Mord in der Uckermark de David Safier a "1."
Membre: elkiedee | nov. 28, 2022, 5:14 pm
Ha afegit l'obra Captive of the King de G. Lawrence.
Membre: elkiedee | nov. 28, 2022, 5:09 am

novembre 27, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Blood Trilogy {Hooper}" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 27, 2022, 4:58 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Blood Trilogy" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 27, 2022, 4:58 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The First Prophet de Kay Hooper a "1."
Membre: elkiedee | nov. 27, 2022, 4:56 pm

novembre 21, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 2:21 pm
Ha afegit l'obra Truly Criminal de Martin Edwards.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 2:21 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 2:17 pm
Ha afegit l'obra Music of the Night de Martin Edwards.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 2:17 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mystery Tour de Martin Edwards a "2017."
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 2:12 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Guilty Parties de Martin Edwards a "2014."
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 2:12 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 2:12 pm
Ha editat una descripció (Anglès)
The main character, Ruth Galloway, is a forensic archaeologist and a professor at the University of North Norfolk. She lives in a rather isolated house at the edge of a salt marsh. Early in the series, she becomes the single mother of a daughter. She is called upon by the police, generally in person of DCI Harry Nelson, when bones are found, to evaluate whether they are an archaeological finding or recent remains that may be a matter for police.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 1:06 pm
Sèrie: Bella Tyson
Ha afegit l'obra Dead in Venice de Fiona Leitch.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 7:29 am
Sèrie: Bella Tyson
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 7:28 am
Sèrie: Bella Tyson
Ha afegit l'obra Murder Ahoy! de Fiona Leitch.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 7:28 am
Sèrie: Bella Tyson
S'ha afegit la sèrie Bella Tyson. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 7:28 am
Sèrie: Bella Tyson
Ha afegit el nom de sèrie "Bella Tyson" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 21, 2022, 7:28 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 7:24 am
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 7:24 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 7:19 am
Ha afegit l'obra A Brush With Death de Fiona Leitch.
Membre: elkiedee | nov. 21, 2022, 7:18 am

novembre 20, 2022

Sèrie: Konráð
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 3:53 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Kriminalpolis Erlendur Sveinsson" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 20, 2022, 3:38 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kriminalpolis Erlendur Sveinsson" (Alemany).
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 3:38 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 3:37 pm
Ha combinat la sèrie Kriminalpolis Erlendur Sveinsson amb la sèrie Inspector Erlendur.
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 3:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Kriminalpolis Erlendur Sveinsson" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 3:37 pm
Sèrie: Billy Backe
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 8:28 am
Sèrie: Billy Backe
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 8:27 am
Sèrie: Billy Backe
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 8:27 am
Sèrie: Billy Backe
S'ha afegit la sèrie Billy Backe. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 20, 2022, 8:27 am
Sèrie: Billy Backe
Ha afegit el nom de sèrie "Billy Backe" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 20, 2022, 8:27 am

novembre 19, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Dickens companions" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 19, 2022, 12:26 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dickens Companions" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 19, 2022, 12:26 pm

novembre 18, 2022

Membre: elkiedee | Implícit | nov. 18, 2022, 5:05 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | nov. 18, 2022, 5:05 pm
Membre: elkiedee | nov. 18, 2022, 5:05 pm

novembre 17, 2022

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2022, 8:08 am
Membre: elkiedee | nov. 17, 2022, 8:08 am
Membre: elkiedee | nov. 17, 2022, 8:03 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 17, 2022, 7:58 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Raven Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 17, 2022, 7:58 am
Ha afegit el nom de sèrie "Raven Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 17, 2022, 7:58 am

novembre 16, 2022

Sèrie: Laura Lake
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2022, 8:11 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 16, 2022, 3:28 pm

novembre 13, 2022

Ha suprimit l'obra Mr Wrong de Elizabeth Jane Howard.
Membre: elkiedee | nov. 13, 2022, 11:31 pm

novembre 12, 2022

Membre: elkiedee | nov. 12, 2022, 10:47 pm

novembre 10, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 10, 2022, 11:59 am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Shetland Christmas Carol de Erin Green a "4."
Membre: elkiedee | nov. 10, 2022, 11:59 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 10, 2022, 11:59 am
Membre: elkiedee | nov. 10, 2022, 11:56 am
Membre: elkiedee | nov. 10, 2022, 11:53 am

novembre 5, 2022

Ha afegit l'obra Asylum de K. A. Cook.
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 1:45 pm
S'ha afegit la sèrie Stillwater Files. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 1:45 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stillwater Files" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 5, 2022, 1:45 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Marlow O'Kelly" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 5, 2022, 12:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marlow O'Kelley" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:04 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:04 pm
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:04 pm
S'ha afegit la sèrie Marlow O'Kelley. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:03 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marlow O'Kelly" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 5, 2022, 12:03 pm
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:52 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Race Against Time de Gail Anderson-Dargatz a "1."
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:50 am
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:50 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Clare Abbott" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 5, 2022, 12:49 am
Ha afegit el nom de sèrie "Claire Abbott" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:49 am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:49 am
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:48 am
S'ha afegit la sèrie Claire Abbott. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 5, 2022, 12:48 am
Ha afegit el nom de sèrie "Clare Abbott" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 5, 2022, 12:48 am

novembre 3, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Weihnachten in der kleinen Buchhandlung de Jenny Colgan a "4."
Membre: elkiedee | nov. 3, 2022, 11:17 pm
Membre: elkiedee | nov. 3, 2022, 11:17 pm
Membre: elkiedee | nov. 3, 2022, 11:01 pm
Sèrie: Maggie Adair
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 3, 2022, 11:00 pm
Sèrie: Maggie Adair
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 3, 2022, 10:59 pm
Sèrie: Maggie Adair
Ha afegit l'obra Lessons de Jenny Colgan.
Membre: elkiedee | nov. 3, 2022, 10:59 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 3, 2022, 10:50 pm

novembre 2, 2022

Sèrie: Björnstad
Ha combinat la sèrie Björnstad amb la sèrie Beartown.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 10:29 pm
Sèrie: Beartown
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 10:23 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Beartown Trilogy de Fredrik Backman a "1-3."
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 10:23 pm
Sèrie: Beartown
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 10:23 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:43 pm
Ha afegit l'obra Dazed and Infused de Eryn Scott.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:43 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Tabby or Not Tabby de Eryn Scott a "2."
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:42 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:42 pm
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:42 pm
Ha afegit l'obra Tabby or Not Tabby de Eryn Scott.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:41 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:39 pm
Ha afegit l'obra Flea the Scene de Eryn Scott.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:39 pm
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:34 pm
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:33 pm
Sèrie: Stoneybrook
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:14 pm
Sèrie: Stoneybrook
Ha afegit l'obra A Sketchy Demise de Eryn Scott.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:14 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:12 pm
Ha afegit l'obra A Score to Kettle de Eryn Scott.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:12 pm
Ha afegit l'obra Chai, Chai Again de Eryn Scott.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:09 pm
Sèrie: Stoneybrook
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:08 pm
Sèrie: Stoneybrook
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Stoneybrook Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 2, 2022, 5:08 pm
Sèrie: Stoneybrook
Ha afegit el nom de sèrie "Stoneybrook" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:08 pm
Ha afegit l'obra Matcha Do About Murder de Eryn Scott.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:07 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:06 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Pebble Cove Teahouse Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 2, 2022, 5:06 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pebble Cove Teahouse" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:06 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:05 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Pepper Brooks Cozy Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 2, 2022, 5:05 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pepper Brooks" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:05 pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Whiskers and Words Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 2, 2022, 5:04 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Whiskers and Words" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 2, 2022, 5:04 pm

novembre 1, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Burning Kingdoms" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | nov. 1, 2022, 6:47 am
Ha afegit el nom de sèrie "Burning Kingdoms" (Anglès).
Membre: elkiedee | nov. 1, 2022, 6:47 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | nov. 1, 2022, 6:46 am

octubre 31, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Hilda Johansson Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 31, 2022, 1:12 am
Ha afegit el nom de sèrie "Hilda Johansson" (Anglès).
Membre: elkiedee | oct. 31, 2022, 1:12 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 31, 2022, 1:12 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 31, 2022, 1:09 am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Dorothy Martin Mysteries" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 31, 2022, 1:08 am
Ha afegit el nom de sèrie "Dorothy Martin" (Anglès).
Membre: elkiedee | oct. 31, 2022, 1:08 am

octubre 30, 2022

Sèrie: High Coast
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 3:41 pm
Sèrie: High Coast
Ha afegit l'obra Nebelblau de Tove Alsterdal.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 3:41 pm
Sèrie: High Coast
Ha afegit el nom de sèrie "Die Eira-Sjödin-Trilogie" (Alemany).
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 3:39 pm
Sèrie: High Coast
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The High Coast" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 30, 2022, 3:30 pm
Sèrie: High Coast
Ha afegit el nom de sèrie "High Coast" (Anglès).
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 3:30 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Christmas Cocoa Murder de Carlene O'Connor a "Anthology."
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 1:27 pm
S'ha canviar el grup de Christmas Cocoa Murder de Carlene O'Connor a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 30, 2022, 1:27 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 1:27 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 1:27 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 1:25 pm
Sèrie: County Kerry
Ha afegit l'obra No Strangers Here de Carlene O'Connor.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 1:24 pm
Sèrie: County Kerry
S'ha afegit la sèrie County Kerry. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 1:24 pm
Sèrie: County Kerry
Ha afegit el nom de sèrie "County Kerry" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 30, 2022, 1:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:33 am
Ha afegit l'obra The Lifted Brow #28 de Ronnie Scott.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:33 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:30 am
Ha afegit l'obra The Lifted Brow #28 de Lifted Brow.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:30 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:26 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Best of The Lifted Brow: Volume Two de Alexander Bennetts a "Best of 2."
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:25 am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Best of the Lifted Brow, Volume One de Ronnie Scott a "Best of 1."
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:25 am
S'ha canviar el grup de The Best of The Lifted Brow: Volume Two de Alexander Bennetts a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 30, 2022, 6:25 am
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:25 am
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:25 am
Membre: elkiedee | oct. 30, 2022, 6:24 am

octubre 29, 2022

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Inspector Lascano Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 29, 2022, 2:37 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Lascano" (Anglès).
Membre: elkiedee | oct. 29, 2022, 2:37 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 29, 2022, 2:37 pm

octubre 27, 2022

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 11:39 pm
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 11:38 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 12:28 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 12:21 am
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 12:21 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 12:21 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Shalom Berlin de Michael Wallner a "1."
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 12:21 am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 12:21 am
Membre: elkiedee | oct. 27, 2022, 12:20 am

octubre 23, 2022

Ha afegit l'obra Killer de V. C. Lancaster.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:46 pm
S'ha afegit la sèrie Sweetheart Alphas. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:46 pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sweetheart Alphas" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 23, 2022, 2:46 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:44 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha afegit l'obra Ruth's Baby de V. C. Lancaster.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:44 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:43 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha afegit l'obra UnBonded de V. C. Lancaster.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:43 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:42 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha afegit l'obra Krol's Goddess de V. C. Lancaster.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:42 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:41 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha afegit l'obra Gron's Fated de V. C. Lancaster.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:41 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:40 pm
Ha afegit l'obra The ET Guy de V. C. Lancaster.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:40 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de An Office Alien Christmas Collection de V. C. Lancaster a "Collection."
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:39 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:39 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de An Office Alien Christmas Collection de V. C. Lancaster a "Collection."
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:38 pm
S'ha canviar el grup de An Office Alien Christmas Collection de V. C. Lancaster a "Collections and Selections."
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 23, 2022, 2:38 pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:38 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:38 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:37 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Ruth & Gron" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 23, 2022, 2:34 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha afegit el nom de sèrie "Ruth & Gron" (Anglès).
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:34 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:33 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:33 pm
Sèrie: Ruth & Gron
Ha afegit l'obra Ruth's Bonded de V. C. Lancaster.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 2:33 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mammy Walsh's A-Z of the Walsh Family de Marian Keyes a "Guide to Series."
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 6:51 am
Ha canviat la cadena d'ordre de Again, Rachel de Marian Keyes a "6."
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 6:51 am
Sèrie: Walsh Family
S'ha canviar el grup de Mammy Walsh's A-Z of the Walsh Family de Marian Keyes a "Series Guide."
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 23, 2022, 6:51 am
Sèrie: Walsh Family
Agrupament de sèries editades.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 6:51 am
Sèrie: Walsh Family
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 6:51 am
Sèrie: Walsh Family
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 23, 2022, 6:49 am

octubre 22, 2022

Ha canviat la cadena d'ordre de Death by Spiced Chai de Alex Erickson a "10."
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:24 pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Death by Hot Apple Cider de Alex Erickson a "9."
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:24 pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:24 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:23 pm
Ha afegit l'obra Death by Spiced Chai de Alex Erickson.
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:22 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:21 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:21 pm
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:20 pm
Sèrie: Furever Pets
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:16 pm
Sèrie: Furever Pets
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:16 pm
Sèrie: Furever Pets
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:16 pm
Sèrie: Furever Pets
S'ha afegit la sèrie Furever Pets. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 22, 2022, 6:16 pm
Sèrie: Furever Pets
Ha afegit el nom de sèrie "Furever Pets" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 22, 2022, 6:16 pm

octubre 21, 2022

Sèrie: Glynis Tryon
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 21, 2022, 3:01 pm
Sèrie: Glynis Tryon
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Glynis Tryon Historical Mystery" (Anglès).
Membre: elkiedee | Implícit | oct. 21, 2022, 3:01 pm
Sèrie: Glynis Tryon
Ha afegit el nom de sèrie "Glynis Tryon" (Anglès).
Membre: elkiedee | oct. 21, 2022, 3:01 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 21, 2022, 2:52 pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 21, 2022, 2:43 pm
Membre: elkiedee | oct. 21, 2022, 2:43 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 21, 2022, 2:39 pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 21, 2022, 11:52 am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: elkiedee | oct. 21, 2022, 11:51 am