Historial d'edició global de les sèriesMembre Conkie

maig 13, 2022

Sèrie: True North
Membre: Conkie | maig 13, 12:08pm

agost 23, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de The Greek Anthology, Books 1-5 de Michael A. Tueller a "67N."
Membre: Conkie | ag. 23, 2021, 2:04am
Ha canviat la cadena d'ordre de Theogony, Works and Days, and Shield of Herakles de Hesiod a "57N."
Membre: Conkie | ag. 23, 2021, 2:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 23, 2021, 2:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 151 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 23, 2021, 1:36am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 23, 2021, 1:33am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 23, 2021, 1:31am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Last Days of Socrates de Plato a "36N."
Membre: Conkie | ag. 23, 2021, 1:31am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 254 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 23, 2021, 1:31am

agost 20, 2021

Ha afegit el nom de sèrie "Nag Hammadi Coptic Library" (Anglès).
Membre: Conkie | ag. 20, 2021, 1:13am
Ha afegit l'obra Marsanès (NH X) de Wolf-Peter Funk.
Membre: Conkie | ag. 20, 2021, 1:11am
S'ha afegit la sèrie Nag Hammadi Coptic Library. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 20, 2021, 1:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Bibliothèque Copte de Nag Hammadi" (Francès).
Membre: Conkie | Implícit | ag. 20, 2021, 1:11am

agost 19, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 19, 2021, 1:47am
Membre: Conkie | ag. 19, 2021, 1:46am

agost 12, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 1:03am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 1:02am
Ha afegit l'obra Excuse Me! de Moira Butterfield.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 1:02am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 1:01am
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 1:01am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 12:58am
Ha afegit l'obra I'm Sorry! de Moira Butterfield.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 12:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 12:50am
Ha afegit l'obra Let's Share! de Jill Harker.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 12:50am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 12:50am
Ha afegit l'obra Please! Thank You! de Jill Harker.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 12:50am
S'ha afegit la sèrie A Mind Your Manners Storybook. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 12, 2021, 12:50am
Ha afegit el nom de sèrie "A Mind Your Manners Storybook" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | ag. 12, 2021, 12:50am

agost 5, 2021

Ha afegit una relació entre sèries: World of True North conté la subsèrie Speakeasy Taproom.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:25am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:24am
Sèrie: True North
Ha afegit una relació entre sèries: World of True North conté la subsèrie True North.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:23am
Ha afegit una relació entre sèries: World of True North conté la subsèrie Vino and Veritas.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:23am
Sèrie: Moo U Hockey
Ha afegit una relació entre sèries: World of True North conté la subsèrie Moo U Hockey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:22am
Ha afegit l'obra Booklover de J.E. Birk.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:21am
Ha afegit l'obra Aftermath de L. A. Witt.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:21am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:20am
Ha afegit l'obra Undercover de Eliot Grayson.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:20am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:19am
Ha afegit l'obra Headstrong de Eden Finley.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:19am
Ha canviat la cadena d'ordre de Heartscape de Garrett Leigh a "2."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:19am
S'ha canviar el grup de Heartscape de Garrett Leigh a "Vino & Veritas."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:19am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:19am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:19am
Ha canviat la cadena d'ordre de Featherbed de Annabeth Albert a "1."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:18am
S'ha canviar el grup de Featherbed de Annabeth Albert a "Vino & Veritas."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:18am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:17am
Ha afegit l'obra Darkroom de Kate Willoughby.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:17am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:15am
Ha afegit l'obra Playmaker de Sierra Hill.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:15am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:14am
Ha afegit l'obra Halftime de Kim Findlay.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:14am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:13am
Ha afegit l'obra Overtime de Kat Mizera.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:13am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:12am
Ha afegit l'obra Gametime de Jami Davenport.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:12am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:11am
Ha afegit l'obra Holdout de Jaqueline Snowe.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:11am
Ha canviat la cadena d'ordre de Slapshot de Rebecca Jenshak a "2."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:11am
S'ha canviar el grup de Slapshot de Rebecca Jenshak a "Moo U Hockey."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:11am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:11am
Ha canviat la cadena d'ordre de Blindsided de Victoria Denault a "1."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:10am
S'ha canviar el grup de Blindsided de Victoria Denault a "Moo U Hockey."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:10am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:10am
Ha canviat la cadena d'ordre de Firefly: Speakeasy Taproom, Book 6 de Krystyna Allyn a "6."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:07am
S'ha canviar el grup de Firefly: Speakeasy Taproom, Book 6 de Krystyna Allyn a "Speakeasy Taproom."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:07am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:07am
Ha canviat la cadena d'ordre de Wildflower: Speakeasy Taproom, Book 5 de Mae Wood a "5."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Touchstone: Speakeasy Taproom, Book 1 de Karen Stivali a "1."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sideways: Speakeasy Taproom, Book 4 de Lisa Hughey a "4."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Homecoming: Speakeasy Taproom, Book 3 de Rebecca Norinne a "3."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:06am
Ha canviat la cadena d'ordre de Heartwood: Speakeasy Taproom, Book 2 de J. H. Croix a "2."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:06am
S'ha canviar el grup de Wildflower: Speakeasy Taproom, Book 5 de Mae Wood a "Speakeasy Taproom."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:06am
S'ha canviar el grup de Touchstone: Speakeasy Taproom, Book 1 de Karen Stivali a "Speakeasy Taproom."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:06am
S'ha canviar el grup de Sideways: Speakeasy Taproom, Book 4 de Lisa Hughey a "Speakeasy Taproom."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:06am
S'ha canviar el grup de Homecoming: Speakeasy Taproom, Book 3 de Rebecca Norinne a "Speakeasy Taproom."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:06am
S'ha canviar el grup de Heartwood: Speakeasy Taproom, Book 2 de J. H. Croix a "Speakeasy Taproom."
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 2:06am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:06am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 2:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:59am
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:59am
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:58am
S'ha afegit la sèrie Snow Creek Christmas. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:58am
Ha afegit el nom de sèrie "Snow Creek Christmas" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 1:58am
Sèrie: ALIAS
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:57am
Sèrie: ALIAS
Ha afegit l'obra Saved (novella) de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:57am
Sèrie: ALIAS
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:55am
Sèrie: ALIAS
Ha afegit l'obra Deceived de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:54am
Sèrie: ALIAS
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:54am
Sèrie: ALIAS
Ha afegit l'obra Vanished de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:54am
Sèrie: ALIAS
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:53am
Sèrie: ALIAS
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:53am
Sèrie: ALIAS
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:51am
Sèrie: ALIAS
Ha afegit l'obra Hunted de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:51am
Sèrie: ALIAS
Ha afegit l'obra Stalked de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:50am
Sèrie: ALIAS
S'ha afegit la sèrie ALIAS. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:50am
Sèrie: ALIAS
Ha afegit el nom de sèrie "ALIAS" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 1:50am
Sèrie: Family Stone
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:49am
Sèrie: Family Stone
Ha afegit l'obra Queen of Hearts de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:49am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:48am
Ha afegit l'obra She Feels Like Home de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:48am
Ha canviat la cadena d'ordre de His Semi-Charmed Life de Lisa Hughey a "1."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:47am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Billionaire Breakfast Club [Hughey]" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 1:46am
Ha afegit el nom de sèrie "Billionaire Breakfast Club" (Anglès).
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:46am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:46am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:45am
Ha afegit l'obra View to a Kill de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:45am
Ha afegit l'obra Never Say Never de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:43am
S'ha afegit la sèrie The Nostradamus Prophecies. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:43am
Ha afegit el nom de sèrie "The Nostradamus Prophecies" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 1:43am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:40am
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:40am
Sèrie: The Seven
Ha afegit l'obra Archangel RAFE de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:39am
Sèrie: The Seven
S'ha afegit la sèrie The Seven. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:39am
Sèrie: The Seven
Ha afegit el nom de sèrie "The Seven" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 1:39am
Ha canviat la cadena d'ordre de Betrayals de Lisa Hughey a "2."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:38am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:38am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Encounter de Lisa Hughey a "0.5."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:36am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:36am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:36am
Ha canviat la cadena d'ordre de Dangerous Game de Lisa Hughey a "4."
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:36am
Ha afegit l'obra Burned de Lisa Hughey.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:35am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:34am
Ha afegit l'obra It Ain't Easy de Lisa Dumas Harris.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:34am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:34am
Ha afegit l'obra Finding My Way de Lisa Dumas Harris.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:34am
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:33am
S'ha afegit la sèrie Finding My Way. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 5, 2021, 1:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Finding My Way" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | ag. 5, 2021, 1:33am

agost 2, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:06am
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:06am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:05am
Ha canviat la cadena d'ordre de Wedding Cookies de George Edward Stanley a "4."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:05am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Secret Ingredient de George Edward Stanley a "1."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:05am
Ha canviat la cadena d'ordre de Frogs' Legs for Dinner? de George Edward Stanley a "2."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:05am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de The New Republic: 1763-1815 de George Edward Stanley a "1763-1815."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Great Depression And World War II: 1929-1949 de George Edward Stanley a "1929-1949."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de The European Settlement of North America: 1492-1763 de George Edward Stanley a "1492-1763."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Era Of Reconstruction And Expansion: 1865-1900 de George Edward Stanley a "1865-1900."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de An Emerging World Power: 1900-1929 de George Edward Stanley a "1900-1929."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Crisis of the Union: 1815-1865 de George Edward Stanley a "1815-1865."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de America in Today's World: 1969-2004 de George E. Stanley a "1969-2004."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am
Ha canviat la cadena d'ordre de America And The Cold War: 1949-1969 de George E. Stanley a "1949-1969."
Membre: Conkie | ag. 2, 2021, 12:01am

agost 1, 2021

Membre: Conkie | Implícit | ag. 1, 2021, 11:48pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 11:48pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 11:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Werewolf Followed Me Home de George E. Stanley a "7."
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 11:35pm
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 11:32pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:47pm
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:46pm
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:45pm
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:43pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:43pm
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:41pm
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:41pm
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:39pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | ag. 1, 2021, 10:34pm

juliol 31, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 157 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:39am
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:39am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 110 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:36am
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:36am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:22am
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 53 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:19am
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:19am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 46 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:17am
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:17am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:10am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Opposing Viewpoints - Writing the Critical Essay" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | jul. 31, 2021, 1:10am
Ha afegit el nom de sèrie "Opposing Viewpoints: Writing the Critical Essay" (Anglès).
Membre: Conkie | jul. 31, 2021, 1:10am

juliol 30, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 121 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:59pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:59pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 146 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:36pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:36pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:25pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 65 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:01pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 11:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 64 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:55pm
Ha afegit l'obra Growth disorders de Mary E. Williams.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 66 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:51pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:47pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:47pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 57 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 48 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 58 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:45pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 50 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:43pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:43pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:43pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:43pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:42pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:40pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:40pm
Ha afegit l'obra Cancer de Tom Metcalf.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:40pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:40pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:38pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:38pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:38pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:37pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:37pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:37pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:37pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:35pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:35pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:35pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:35pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:34pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:33pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:33pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:33pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:32pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:32pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:32pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:32pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:31pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:31pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:31pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:31pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Perspectives on Diseases and Disorders" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | jul. 30, 2021, 10:31pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:25pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:25pm
Ha afegit l'obra Phobias de Gail B. Stewart.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:25pm
Ha afegit l'obra Phobias de Gail B. Stewart.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:24pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:22pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Understanding Brain Diseases and Disorders" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | jul. 30, 2021, 10:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:18pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:14pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:13pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:13pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:07pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:07pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 10:05pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:53pm
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Series Description: The In Controversy series examines the complex, controversial issues of the day by breaking them into smaller pieces. By studying a specific issue, students gain a more solid and focused understanding of a topic as a whole. Each book in the series integrates facts and contrasting opinions into the narrative for a solid, balanced perspective.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 39 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:49pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:49pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 43 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:48pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:48pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:47pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:46pm
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:46pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:36pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | jul. 30, 2021, 9:35pm

juliol 25, 2021

Ha afegit el nom de sèrie "O Capitão Cuecas" (Portuguès (Brasil)).
Membre: Conkie | jul. 25, 2021, 11:16pm

juny 22, 2021

Sèrie: Badlands
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:39pm
Sèrie: Badlands
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Badlands [Elle Saint James]" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 22, 2021, 1:38pm
Sèrie: Badlands
Ha afegit el nom de sèrie "Badlands" (Anglès).
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:38pm
Sèrie: Badlands
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 169 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:35pm
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:35pm
Ha afegit l'obra Heap of Trouble de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:35pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:34pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unbridled and Undone de Elle Saint James a "223."
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:34pm
Ha suprimit l'obra Unbridled and Undone de Elle Saint James.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:34pm
Ha suprimit l'obra Heap of Trouble de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:34pm
Ha afegit l'obra Heap of Trouble de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:33pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:33pm
Ha afegit l'obra Beautiful Trouble de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:24am
Ha afegit l'obra Bridled and Branded de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:24am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 337 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:24am
Ha afegit l'obra Bang the Blower de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:24am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 295 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:23am
Ha afegit l'obra Sex Drive de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 298 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:22am
Ha afegit l'obra Pole Position de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 179 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:18am
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:17am
Ha afegit l'obra Wanted by Outlaws de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:17am
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:14am
S'ha afegit la sèrie Celestial Nights. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:13am
Ha afegit el nom de sèrie "Celestial Nights" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 22, 2021, 1:13am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 291 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:12am
Ha afegit l'obra One For The Team de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:12am
Ha afegit l'obra One For The Team de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:12am
S'ha afegit la sèrie Cowboys At Play. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Cowboys At Play" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 22, 2021, 1:12am
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:08am
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Siren Publishing: Love Xtreme Forever" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 22, 2021, 1:08am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:07am
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:05am
Ha afegit l'obra Sex Retreat de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:05am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:04am
Ha afegit l'obra Sex Games de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:04am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:03am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:03am
Ha afegit l'obra Sex Camp de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:03am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:03am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:02am
Ha afegit l'obra Sex Holiday de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:02am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 37 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:01am
Ha afegit l'obra Sex Club de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:01am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:00am
S'ha canviar el grup de Two's Better Than One (2-in-1) de Xondra Day a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | juny 22, 2021, 1:00am
S'ha canviar el grup de Sinful Seductions (2-in-1) de Xondra Day a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | juny 22, 2021, 1:00am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 1:00am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:59am
Ha afegit l'obra Sex Slave de Natalie Acres.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:59am
Ha canviat la cadena d'ordre de Sex Party de Natalie Acres a "27."
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:58am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:57am
Ha afegit l'obra Selena's Men de Elle Boon.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:57am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:49am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:48am
Ha afegit l'obra Bourbon & Bears de Cecilia Lane.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:48am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:44am
Ha afegit l'obra Bucking Fate de Cecilia Lane.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:44am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:42am
Ha afegit l'obra Wild Fate de Cecilia Lane.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:42am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:24am
Ha afegit l'obra Breaking Fate de Cecilia Lane.
Membre: Conkie | juny 22, 2021, 12:24am

juny 19, 2021

Ha afegit l'obra Forbidden Mate de Cecilia Lane.
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:51pm
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shifting Destinies: Shifters of Bear's Den" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 19, 2021, 11:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:46pm
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:46pm
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:44pm
S'ha afegit la sèrie Shifting Destinies Standalones. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shifting Destinies Standalones" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 19, 2021, 11:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:42pm
Ha afegit l'obra Spurred Fate de Cecilia Lane.
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:42pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:37pm
Ha afegit l'obra Howling for a Mate de Cecilia Lane.
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:37pm
Ha afegit l'obra Wrangled Fate de Cecilia Lane.
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:35pm
Membre: Conkie | juny 19, 2021, 11:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Shifting Destinies: Black Claw Ranch" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 19, 2021, 11:35pm

juny 17, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 17, 2021, 11:45pm
Membre: Conkie | juny 17, 2021, 11:45pm
Ha afegit l'obra Switchback de Catherine Anderson.
Membre: Conkie | juny 17, 2021, 2:02pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Switchback de Catherine Anderson a "(2015) - 1587; (1990) - 135."
Membre: Conkie | juny 17, 2021, 2:01pm
Membre: Conkie | juny 17, 2021, 1:52pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 17, 2021, 1:48pm
Membre: Conkie | juny 17, 2021, 1:48pm

juny 15, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Trouble in Big Timber de B.J. Daniels a "5."
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Double Action Deputy de B.J. Daniels a "4."
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Ambush Before Sunrise de B.J. Daniels a "3."
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Iron Will de B.J. Daniels a "2."
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Steel Resolve de B.J. Daniels a "1."
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:10pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:03pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Buckhorn, Montana," (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 15, 2021, 11:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "Buckhorn, Montana" (Anglès).
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:03pm
Ha canviat la cadena d'ordre de From the Shadows de B.J. Daniels a "2."
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:03pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Out of the Storm de B.J. Daniels a "1."
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:03pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:01pm
Ha afegit l'obra At the Crossroads de B.J. Daniels.
Membre: Conkie | juny 15, 2021, 11:01pm

juny 14, 2021

Ha afegit l'obra Trouble in Big Timber de B.J. Daniels.
Membre: Conkie | juny 14, 2021, 3:34pm

juny 12, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 7:51pm
Ha afegit una relació entre sèries: Cardwell Ranch conté la subsèrie Cardwell Ranch: Montana Legacy.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 7:50pm
Ha afegit una relació entre sèries: Cardwell Ranch conté la subsèrie Cardwell Cousins.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 7:50pm
Ha afegit una relació entre sèries: Whitehorse, Montana conté la subsèrie Whitehorse, Montana: The McGraw Kidnapping.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 7:48pm
Ha afegit una relació entre sèries: Whitehorse, Montana conté la subsèrie Whitehorse, Montana: Chisholm Cattle Company.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 7:48pm
Ha afegit una relació entre sèries: Whitehorse, Montana conté la subsèrie Whitehorse, Montana: Winchester Ranch.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 7:48pm
Ha afegit una relació entre sèries: Whitehorse, Montana conté la subsèrie Whitehorse, Montana: The Corbetts.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:58am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:50am
Ha afegit una relació entre sèries: Whitehorse, Montana conté la subsèrie Whitehorse, Montana: The Clementine Sisters.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:50am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rugged Defender de B.J. Daniels a "3."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:50am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rogue Gunslinger de B.J. Daniels a "2."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:50am
Ha canviat la cadena d'ordre de Hard Rustler de B.J. Daniels a "1."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:34am
Ha afegit l'obra Rancher's Dream de B.J. Daniels.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:33am
Ha canviat la cadena d'ordre de Wrangler's Rescue de B.J. Daniels a "7 - Nov 2018."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:30am
Ha canviat la cadena d'ordre de Hero's Return de B.J. Daniels a "4 - Apr 2018."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:30am
Ha canviat la cadena d'ordre de Cowboy's Legacy de B.J. Daniels a "3 - Nov 2017."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:30am
Ha canviat la cadena d'ordre de Cowboy's Reckoning (novella) de B.J. Daniels a "2.5 - Oct 2017."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:30am
Ha canviat la cadena d'ordre de Renegade's Pride de B.J. Daniels a "1 - Mar 2017."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:30am
Ha canviat la cadena d'ordre de Fallen (short story) de B.J. Daniels a "0.5."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:20am
Ha canviat la cadena d'ordre de Laying Down the Law de Delores Fossen a "6."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:11am
Ha canviat la cadena d'ordre de Six-Gun Showdown de Delores Fossen a "5."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:11am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Marshal's Justice de Delores Fossen a "4."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:11am
Ha canviat la cadena d'ordre de Taking Aim at the Sheriff de Delores Fossen a "2."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:11am
Ha canviat la cadena d'ordre de Lone Wolf Lawman de Delores Fossen a "1."
Membre: Conkie | juny 12, 2021, 12:11am

juny 11, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 11, 2021, 11:57pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "McCord Brothers [Fossen]" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 11, 2021, 11:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "The McCord Brothers" (Anglès).
Membre: Conkie | juny 11, 2021, 11:56pm

juny 10, 2021

Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:37pm
S'ha canviar el grup de Blame It on the Cowboy [with bonus story 'Cowboy Underneath It All'] de Delores Fossen a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | juny 10, 2021, 10:37pm
S'ha canviar el grup de Lone Star Nights [with bonus novella: 'Cowboy Trouble'] de Delores Fossen a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | juny 10, 2021, 10:37pm
S'ha canviar el grup de Lone Star Nights de Delores Fossen a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | juny 10, 2021, 10:37pm
S'ha canviar el grup de Cowboy Trouble de Delores Fossen a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | juny 10, 2021, 10:37pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:37pm
Ha afegit l'obra Lone Star Nights de Delores Fossen.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:34pm
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:26pm
S'ha canviar el grup de Texas on My Mind [with bonus story: 'What Happens on the Ranch'] de Delores Fossen a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | juny 10, 2021, 10:26pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:26pm
Ha afegit l'obra Texas on My Mind de Delores Fossen.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:26pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Stranger in Cold Creek [with bonus story: 'What Happens on the Ranch'] de Paula Graves a "includes "What Happens on the Ranch" - 0.5."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:08pm
Ha canviat la cadena d'ordre de What Happens on the Ranch de Delores Fossen a "0.5."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:08pm
S'ha canviar el grup de Stranger in Cold Creek [with bonus story: 'What Happens on the Ranch'] de Paula Graves a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | juny 10, 2021, 10:08pm
S'ha canviar el grup de What Happens on the Ranch de Delores Fossen a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | juny 10, 2021, 10:08pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:08pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cowboy Country (2-in-1) de Linda Lael Miller a "includes "Blame It on the Cowboy" - 3."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:07pm
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Heart of a Cowboy (2-in-1) de Linda Lael Miller a "includes "Creed's Honor" - 2."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:07pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cowboy Country (2-in-1) de Linda Lael Miller a "includes "The Creed Legacy" - 3."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:06pm
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Heart of a Cowboy (2-in-1) de Linda Lael Miller a "includes "Creed's Honor" - 2."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:05pm
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 10:04pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Texas Christmas de Diana Palmer a "includes "A Lawman's Christmas" - 14."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:50pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Christmas Brides (A McKettrick Christmas / A Creed Country Christmas) de Linda Lael Miller a "includes "A McKettrick Christmas" - 10."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:50pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The McKettrick Way [with bonus story 'Mountain Sheriff'] de Linda Lael Miller a "includes "The McKettrick Way" - 9."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:50pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sierra's Homecoming [with bonus story 'Montana Royalty'] de Linda Lael Miller a "includes "Sierra's Homecoming" - 5."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:50pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Lawman's Christmas [with bonus story 'Daring Moves'] de Linda Lael Miller a "includes "A Lawman's Christmas" - 14."
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:49pm
S'ha canviar el grup de A Lawman's Christmas [with bonus story 'Daring Moves'] de Linda Lael Miller a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | juny 10, 2021, 9:49pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:49pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:48pm
Ha afegit una relació entre sèries: McKettrick Series conté la subsèrie McKettricks of Texas.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:47pm
Ha afegit una relació entre sèries: McKettrick Series conté la subsèrie McKettrick Cowboys.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:46pm
Ha afegit una relació entre sèries: McKettrick Series conté la subsèrie McKettrick Men Series.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:45pm
Ha afegit una relació entre sèries: McKettrick Series conté la subsèrie McKettrick Women.
Membre: Conkie | juny 10, 2021, 9:45pm

juny 9, 2021

Sèrie: The Monroes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 9, 2021, 11:32pm
Sèrie: The Monroes
Ha afegit l'obra Caught Up in You de Jules Bennett.
Membre: Conkie | juny 9, 2021, 11:32pm
Sèrie: The Monroes
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 9, 2021, 11:31pm
Sèrie: The Monroes
Ha afegit l'obra Wrapped in You de Jules Bennett.
Membre: Conkie | juny 9, 2021, 11:31pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lost in You de Jules Bennett a "3."
Membre: Conkie | juny 9, 2021, 11:30pm
Sèrie: The Monroes
Ha afegit l'obra Lost in You de Jules Bennett.
Membre: Conkie | juny 9, 2021, 11:28pm
Sèrie: The Monroes
S'ha afegit la sèrie The Monroes. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 9, 2021, 11:28pm
Sèrie: The Monroes
Ha afegit el nom de sèrie "The Monroes" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | juny 9, 2021, 11:28pm

juny 6, 2021

Sèrie: The K9 Files
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 6, 2021, 10:41pm
Sèrie: The K9 Files
Ha afegit l'obra Kurt: The K9 Files-12 de Dale Mayer.
Membre: Conkie | juny 6, 2021, 10:40pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | juny 6, 2021, 10:17pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 6, 2021, 10:13pm
Membre: Conkie | juny 6, 2021, 10:13pm

juny 1, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | juny 1, 2021, 1:47am
Ha canviat la cadena d'ordre de Epic de Lark O'Neal a "3."
Membre: Conkie | juny 1, 2021, 1:46am
Ha canviat la cadena d'ordre de Random de Lark O'Neal a "1."
Membre: Conkie | juny 1, 2021, 1:46am
Ha afegit l'obra Extreme de Lark O'Neal.
Membre: Conkie | juny 1, 2021, 1:46am

maig 31, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:47am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:47am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rio Grande Wedding de Ruth Wind a "6."
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:46am
Ha canviat la cadena d'ordre de Meant to Be Married de Ruth Wind a "5."
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:46am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rainsinger de Ruth Wind a "4."
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:46am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Last Chance Ranch de Ruth Wind a "3."
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:46am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:46am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:46am
Ha canviat la cadena d'ordre de Walk in Beauty de Ruth Wind a "2."
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Rainsinger de Ruth Wind a "4."
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Walk in Beauty de Ruth Wind a "2."
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:45am
Ha canviat la cadena d'ordre de Summer's Freedom de Ruth Wind a "1."
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:45am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:33am
Suprimeix la sèrie.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:33am
Ha suprimit l'obra Meant to Be Married de Ruth Wind.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:32am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:32am
Ha suprimit l'obra Rio Grande Wedding de Ruth Wind.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:31am
Ha afegit l'obra Rio Grande Wedding de Ruth Wind.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:31am
Ha afegit l'obra Meant to Be Married de Ruth Wind.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:30am
Ha afegit l'obra Mirror: Episode One de Lark O'Neal.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:20am
S'ha afegit la sèrie The OtherLand Chronicles. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 31, 2021, 12:20am
Ha afegit el nom de sèrie "The OtherLand Chronicles" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 31, 2021, 12:20am

maig 29, 2021

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Athena Force" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 29, 2021, 7:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Athena Force (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 29, 2021, 7:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 29, 2021, 7:29pm

maig 27, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:23pm
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:22pm
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:22pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:17pm
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:17pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unwounded de Kristen Hope Mazzola a "12."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unkillable de Kristen Hope Mazzola a "11."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unfixable de Kristen Hope Mazzola a "10."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:13pm
Ha afegit l'obra Unstable de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:04pm
Ha afegit l'obra Unstable de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 9:03pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Unacceptables, the series: boxset one (books 1-4 plus novella "Untamed") de Kristen Hope Mazzola a "1-4 + novella "Untamed"."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:59pm
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:59pm
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:50pm
Ha afegit l'obra Unbearable de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:49pm
Ha afegit l'obra Unkillable de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:47pm
Ha afegit l'obra Undeniable de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:47pm
Ha afegit l'obra Unwounded de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:41pm
Ha afegit l'obra Unfixable de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:37pm
Ha afegit l'obra Unscarred de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:35pm
Ha afegit l'obra Unbreakable de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:35pm
Ha afegit l'obra Uncut de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:29pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:27pm
Ha afegit l'obra Untouchable de Kristen Hope Mazzola.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 8:27pm
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:30pm
S'ha afegit la sèrie Love in Chaos. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:30pm
Ha afegit el nom de sèrie "Love in Chaos" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 27, 2021, 7:30pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Greek's Last Redemption de Caitlin Crews a "13."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:26pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Russian's Ruthless Demand de Michelle Conder a "14."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:25pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Alexei's Passionate Revenge | Tycoon's Delicious Debt de Helen Bianchin a ""Tycoon's Delicious Debt", 15."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:24pm
S'ha canviar el grup de Rebel's Bargain [and] Heiress's Defiance de Annie West a "Hotel Chatsfield (Portuguese/Brazil, Duets)."
Membre: Conkie | Implícit | maig 27, 2021, 7:24pm
S'ha canviar el grup de Tycoon's Temptation [and] Rival's Challenge de Trish Morey a "Hotel Chatsfield (Portuguese/Brazil, Duets)."
Membre: Conkie | Implícit | maig 27, 2021, 7:24pm
S'ha canviar el grup de Socialite's Gamble [and] The Billionaire's Secret de Michelle Conder a "Hotel Chatsfield (Portuguese/Brazil, Duets)."
Membre: Conkie | Implícit | maig 27, 2021, 7:24pm
S'ha canviar el grup de Sheikh's Scandal [and] Playboy's Lesson de Lucy Monroe a "Hotel Chatsfield (Portuguese/Brazil, Duets)."
Membre: Conkie | Implícit | maig 27, 2021, 7:24pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:17pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Chatsfield" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 27, 2021, 7:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Chatsfield (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:17pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Grand Hotel Chatsfield" (Neerlandès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 27, 2021, 7:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grand Hotel Chatsfield (multi-author)" (Neerlandès).
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:16pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 7:15pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 12:25am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 12:25am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sheikh Crowns His Virgin de Lynne Graham a "3."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 12:25am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Italian Demands His Heirs de Lynne Graham a "2."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 12:25am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Greek Claims His Shock Heir de Lynne Graham a "1."
Membre: Conkie | maig 27, 2021, 12:25am

maig 26, 2021

S'ha canviar el grup de Kisses at Midnight (3-in-1) de Jen McLaughlin a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | maig 26, 2021, 12:41am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:41am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:38am
Ha afegit l'obra Shopping for Love de Renée Carlino.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:37am
Ha afegit l'obra The Weekend Wife de Beth Ciotta.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:36am
Ha afegit l'obra 50 Hidden Desires de Jessica Lemmon.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:31am
Hi ha afegit una descripció (Anglès)
Per author: a spin-off series of her "Second Chance" series.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:26am
Ha afegit l'obra Bad Boy Blues de Jessica Lemmon.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:25am
S'ha afegit la sèrie Evergreen Cove. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Evergreen Cove" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 26, 2021, 12:25am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:19am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:19am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:17am
S'ha afegit la sèrie Blue Collar Billionaires. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Blue Collar Billionaires" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 26, 2021, 12:17am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:13am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:12am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:11am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 699 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:08am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:08am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 701 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:06am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:06am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:05am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 700 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:02am
Membre: Conkie | maig 26, 2021, 12:02am

maig 25, 2021

Membre: Conkie | maig 25, 2021, 11:57pm
S'ha afegit la sèrie Dynasties: Beaumont Bay. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 25, 2021, 11:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dynasties: Beaumont Bay (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 25, 2021, 11:57pm

maig 24, 2021

S'ha canviar el grup de Deadly Secrets (K-9 Unit) de Laura Scott a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | maig 24, 2021, 11:22pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:22pm
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:21pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Guarded by the Soldier de Laura Scott a "2."
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Soldier's Christmas Secrets de Laura Scott a "1."
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:19pm
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:18pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "True Blue K-9 Unit: Brooklyn" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 24, 2021, 11:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "True Blue K-9 Unit: Brooklyn (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:13pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:07pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "True Blue K-9 Unit" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 24, 2021, 11:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "True Blue K-9 Unit (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:07pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:00pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Christmas Redemption de Laura Scott a "8."
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:00pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:00pm
Ha afegit l'obra Christmas Redemption de Laura Scott.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 11:00pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Justice Seekers [aura Scott]" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 24, 2021, 10:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Justice Seekers [Laura Scott]" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:59pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:55pm
Ha afegit l'obra The Christmas Rescue de Laura Scott.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:54pm
Ha afegit l'obra Secret Agent FATHER de Laura Scott.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:54pm
S'ha afegit la sèrie Secret Agent Father. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Secret Agent Father" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 24, 2021, 10:53pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Rookie K-9 Unit" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 24, 2021, 10:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Rookie K-9 Unit (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:37pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:33pm
Ha afegit l'obra Hostile Intent de Lynette Eason.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:33pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:26pm
Membre: Conkie | maig 24, 2021, 10:26pm

maig 23, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 11:54pm
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 11:54pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 11:53pm
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 11:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 11:45pm
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 11:45pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 11:43pm
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 11:43pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 4:22pm
Ha afegit l'obra Halo City de Mary Ting.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 4:22pm
Sèrie: No-One Ever
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:32pm
Sèrie: No-One Ever
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:32pm
Sèrie: No-One Ever
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:31pm
Sèrie: No-One Ever
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:31pm
Sèrie: No-One Ever
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:30pm
Sèrie: No-One Ever
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:30pm
Sèrie: No-One Ever
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:30pm
Sèrie: No-One Ever
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de No-One Ever Has Sex in the Suburbs de Tracy Bloom a "2."
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de No-One Ever Has Sex on a Tuesday de Tracy Bloom a "1."
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 3:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 1:02am
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 1:02am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 1:02am
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 1:01am
Sèrie: Doctor Who
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:49am
Sèrie: Doctor Who
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:49am
Sèrie: Doctor Who
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:47am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:36am
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:36am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:33am
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:33am
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:33am
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:32am
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:30am
S'ha canviar el grup de Doctor Who: The Third Doctor Adventures, Volume 5 (2-in-1) de John Dorney a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | maig 23, 2021, 12:29am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:29am
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:28am
Sèrie: Dale Bogard
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:11am
Sèrie: Dale Bogard
Ha afegit l'obra Make Sure I'm Dead de Dale Bogard.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:11am
Sèrie: Dale Bogard
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:04am
Sèrie: Dale Bogard
Ha afegit l'obra Homicide in Harlem de Dale Bogard.
Membre: Conkie | maig 23, 2021, 12:04am

maig 22, 2021

Sèrie: Cannon
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 22, 2021, 11:10pm
Sèrie: Cannon
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 22, 2021, 11:10pm
Sèrie: Cannon
Membre: Conkie | maig 22, 2021, 11:10pm

maig 21, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 21, 2021, 12:26am
Membre: Conkie | maig 21, 2021, 12:26am

maig 19, 2021

Ha afegit el nom de sèrie "Most Wanted Reihe" (Alemany).
Membre: Conkie | maig 19, 2021, 6:20am

maig 18, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:52pm
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:52pm
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:47pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Enemies with Benefits (prologue) de Joanna Chambers a "0.5."
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:45pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Taken Hostage by Kinky Bank Robbers (3-in-1) de Annika Martin a "1-3."
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Happily Ever After: A Romance Collection (15-in-1) de Annika Martin a "The Hostage Bargain (1)."
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:40pm
Ha afegit l'obra The Most Wanted de Annika Martin.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:39pm
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:39pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:38pm
Ha afegit l'obra The Hard Way de Annika Martin.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:35pm
Ha afegit l'obra Friar Jack de Carolyn Crane.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:35pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Conjuring Max (prequel) de Carolyn Crane a "0.5."
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:35pm
Membre: Conkie | maig 18, 2021, 11:34pm

maig 15, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 15, 2021, 10:02pm
S'ha canviar el grup de The Bareknuckle Bastards: Meet the Maclean Heroines de Sarah MacLean a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | maig 15, 2021, 10:02pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | maig 15, 2021, 10:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "[Name Removed]" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 15, 2021, 9:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Les soeurs Talbot" (Francès).
Membre: Conkie | maig 15, 2021, 9:57pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 15, 2021, 9:51pm
Membre: Conkie | maig 15, 2021, 9:51pm

maig 14, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 14, 2021, 8:59pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 14, 2021, 8:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 14, 2021, 8:59pm
Membre: Conkie | maig 14, 2021, 8:59pm
Membre: Conkie | maig 14, 2021, 8:56pm

maig 10, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 10, 2021, 12:07am
Ha afegit l'obra Market! de Ted Lewin.
Membre: Conkie | maig 10, 2021, 12:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 10, 2021, 12:03am
Membre: Conkie | maig 10, 2021, 12:03am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 10, 2021, 12:02am
Membre: Conkie | maig 10, 2021, 12:02am

maig 9, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:47pm
Ha afegit l'obra Puffling Patrol de Ted Lewin.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:46pm
Ha afegit l'obra Top to Bottom Down Under de Ted Lewin.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:45pm
Ha afegit l'obra Gorilla Walk de Ted Lewin.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:41pm
Ha afegit l'obra Elephant Quest de Ted Lewin.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:41pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:41pm
Ha afegit l'obra Gorilla Walk de Betsy Lewin.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:40pm
S'ha afegit la sèrie Adventures Around the World. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Adventures Around the World" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 9, 2021, 11:40pm
Ha suprimit l'obra Gorilla Walk de Betsy Lewin.
Membre: Conkie | maig 9, 2021, 11:39pm

maig 8, 2021

Sèrie: Mallory Cox
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:51pm
Sèrie: Mallory Cox
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:51pm
Sèrie: Mallory Cox
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:51pm
Sèrie: Mallory Cox
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:50pm
Sèrie: Mallory Cox
S'ha afegit la sèrie Mallory Cox. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:50pm
Sèrie: Mallory Cox
Ha afegit el nom de sèrie "Mallory Cox" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 8, 2021, 9:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:30pm
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 65 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:30pm
Ha afegit l'obra Shadow of the Wolf de Andrew Matthews.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:30pm
Ha afegit l'obra Shadowmaster de Andrew Matthews.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:29pm
S'ha afegit la sèrie The Light Witch Trilogy. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Light Witch Trilogy" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 8, 2021, 9:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:11pm
Ha afegit l'obra Just 16 de Jean Ure.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 61 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:10pm
Ha afegit l'obra Jacob's Ladder de Brian Keaney.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 62 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:09pm
Ha afegit l'obra Little Soldier de Bernard Ashley.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:09pm
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:09pm
Ha afegit l'obra Deadly Games de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:08pm
Ha afegit l'obra Dark Tower de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:07pm
Ha afegit l'obra Wising Up de E. Blare.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:06pm
Ha afegit l'obra Balloon House de Brian Keaney.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 56 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:04pm
Ha afegit l'obra Get a Life! de Jean Ure.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 55 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:04pm
Ha afegit l'obra Fighting Back de Wendy Orr.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:04pm
Ha afegit l'obra Family Secrets de Brian Keaney.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 32 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:02pm
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 51 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:01pm
Ha afegit l'obra Dead funny! de Moya Simons.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:01pm
Ha afegit l'obra Poltergeist de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 9:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 50 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 8:59pm
Ha afegit l'obra Thirteen de John McLay.
Membre: Conkie | maig 8, 2021, 8:59pm

maig 7, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:52pm
Ha afegit l'obra Wolf Summer de Andrew Matthews.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:52pm
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 33 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:52pm
Ha afegit l'obra Crash de Jerry Spinelli.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:51pm
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:50pm
Ha afegit l'obra Falling For Joshua de Brian Keaney.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:49pm
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 41 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:49pm
Ha afegit l'obra Horowitz Horror de Anthony Horowitz.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 42 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:45pm
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:45pm
Sèrie: Black Apple
Ha combinat la sèrie Black Apple amb la sèrie Orchard Black Apples.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Black Apple" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Ha afegit l'obra Spinner de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Ha afegit l'obra Haunted School de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Ha afegit l'obra Fire Starter de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Ha afegit l'obra Death Day de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Ha afegit l'obra Dead Ringer de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Ha afegit l'obra Day of the Dead de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Sèrie: Black Apple
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 35 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:41pm
Ha afegit l'obra Possessed de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:41pm
Ha afegit l'obra Where Mermaids Sing de Brian Keaney.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:39pm
Ha afegit l'obra Stargirl de Jerry Spinelli.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:27pm
Ha afegit l'obra Break Time de Linda Newbery.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:26pm
Ha afegit l'obra Small Eternities de Michael Lawrence.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:25pm
Ha afegit l'obra Twist Cottage de Anthony Horowitz.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:25pm
Membre: Conkie | maig 7, 2021, 10:25pm

maig 6, 2021

Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:38am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:38am
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:38am
S'ha afegit la sèrie Orchard Red Apples. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Orchard Red Apples" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 6, 2021, 12:38am
Ha afegit l'obra What's Up, Chimp? de Pat Moon.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:17am
S'ha afegit la sèrie Orchard Crunchies. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:17am
Ha afegit el nom de sèrie "Orchard Crunchies" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 6, 2021, 12:17am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:16am
Ha afegit l'obra Double Image de Pat Moon.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:16am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:15am
Ha afegit l'obra Nathan's Switch de Pat Moon.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:15am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:11am
Ha afegit l'obra City Limits: Framed de Bernard Ashley.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:11am
Ha afegit l'obra Freedom Flight de Bernard Ashley.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:10am
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:08am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:08am
Ha afegit l'obra Windfall de Linda Newbery.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:08am
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:06am
Ha afegit l'obra The Night Bus de Anthony Horowitz.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 15 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:06am
Ha afegit l'obra The Drop de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:06am
Ha afegit l'obra The Spying Game de Pat Moon.
Membre: Conkie | maig 6, 2021, 12:06am

maig 5, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:28pm
Ha afegit l'obra Bitter Fruit de Brian Keaney.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:27pm
Ha afegit l'obra Hazel, Not a Nut de Gillian Lobel.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:26pm
Ha afegit l'obra Love is for Ever de Jean Ure.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:26pm
Ha afegit l'obra Instant Sisters de Rose Impey.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:26pm
Ha afegit l'obra Milkweed de Jerry Spinelli.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:25pm
Ha afegit l'obra Tag de Michael Coleman.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:24pm
Ha afegit l'obra The Snog Log de Michael Coleman.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:24pm
Ha afegit l'obra Humming Whispers de Angela Johnson.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:23pm
Ha afegit l'obra Tiger Without Teeth de Bernard Ashley.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:23pm
Ha afegit l'obra The Ghost of Sadie Kimber de Pat Moon.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:22pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:19pm
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:16pm
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:16pm
Ha afegit l'obra No Way Back de Linda Newbery.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:14pm
Ha afegit l'obra Killer Camera de Anthony Horowitz.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:13pm
Ha afegit l'obra Weirdo's War de Michael Coleman.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:04pm
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:03pm
Ha afegit l'obra Web of Terror de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:03pm
Ha afegit l'obra Wicked de Anthony Masters.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:02pm
S'ha afegit la sèrie Orchard Black Apples. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 6:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Orchard Black Apples" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 5, 2021, 6:02pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 5:51pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 5:51pm
Sèrie: Stargirl
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 5:47pm
Sèrie: Stargirl
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 5:47pm
Sèrie: Stargirl
Ha afegit l'obra Stargirl Journal de Jerry Spinelli.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 5:47pm
Ha afegit l'obra Gorilla Walk de Betsy Lewin.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 12:07am
Ha afegit l'obra The Fly Flew In de David Catrow.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 12:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 12:00am
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 12:00am
Ha afegit l'obra The Bathwater Gang de Jerry Spinelli.
Membre: Conkie | maig 5, 2021, 12:00am

maig 4, 2021

S'ha afegit la sèrie The Bathwater Gang. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Bathwater Gang" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 4, 2021, 11:59pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Who Ran My Underwear Up the Flagpole? de Jerry Spinelli a "3."
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:56pm
Ha canviat la cadena d'ordre de School Daze Collection de Jerry Spinelli a "1-4."
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:56pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Picklemania! de Jerry Spinelli a "4."
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:56pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Do the Funky Pickle de Jerry Spinelli a "2."
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:56pm
Sèrie: School Daze
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:56pm
Sèrie: School Daze
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:55pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Report to the Principal's Office de Jerry Spinelli a "1."
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:55pm
Sèrie: School Daze
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:55pm
Sèrie: School Daze
S'ha canviar el grup de School Daze Collection de Jerry Spinelli a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | maig 4, 2021, 11:52pm
Sèrie: School Daze
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:52pm
Sèrie: Stargirl
Membre: Conkie | maig 4, 2021, 11:33pm

maig 1, 2021

S'ha afegit la sèrie Seven Deadly Daemons. Mira més detalls.
Membre: Conkie | maig 1, 2021, 11:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seven Deadly Daemons" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 1, 2021, 11:26pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Spaceport" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 1, 2021, 11:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spaceport (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 1, 2021, 11:09pm
Sèrie: Fire Mates
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | maig 1, 2021, 11:04pm
Sèrie: Fire Mates
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Fire Mates" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | maig 1, 2021, 10:49pm
Sèrie: Fire Mates
Ha afegit el nom de sèrie "Fire Mate" (Anglès).
Membre: Conkie | maig 1, 2021, 10:49pm

abril 30, 2021

Ha suprimit el nom de la col·lecció "Wicked Earls' Club" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | abr. 30, 2021, 10:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wicked Earls' Club (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 10:25pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Fortunes of Fate" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | abr. 30, 2021, 10:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fortunes of Fate (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 10:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Covert Liasions" (Anglès).
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:38pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:38pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Secrets Series (6-in-1) de LK Shaw a "1 - 5.5."
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:28pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:27pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:25pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:25pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:23pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:21pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:21pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Secrets" (Anglès).
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:16pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:13pm
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:13pm
Ha afegit l'obra Absolution de LK Shaw.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:12pm
S'ha afegit la sèrie Doms of Club Eden. Mira més detalls.
Membre: Conkie | abr. 30, 2021, 9:12pm