Historial d'edició global de les sèriesMembre Conkie

març 6, 2021

Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | Ahir, 1:23am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:23am
Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | Ahir, 1:22am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:22am
Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | Ahir, 1:20am
Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | Ahir, 1:19am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:19am
Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | Ahir, 1:19am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:19am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Implícit | Ahir, 1:17am
Sèrie: Broadchurch
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | Ahir, 1:17am
Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | Ahir, 1:17am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:17am
Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | Ahir, 1:15am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:14am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:13am
Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | Ahir, 1:10am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:09am
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Ahir, 1:03am

març 4, 2021

Sèrie: Broadchurch
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:22pm
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | març 4, 11:19pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch: The Complete First Season de Chris Chibnall a "season 1."
Membre: Conkie | març 4, 11:17pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Broadchurch: A Novel de Erin Kelly a "."
Membre: Conkie | març 4, 11:17pm
Sèrie: Broadchurch
S'ha canviar el grup de Broadchurch: A Novel de Erin Kelly a "Novelization."
Membre: Conkie | Implícit | març 4, 11:17pm
Sèrie: Broadchurch
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | març 4, 11:17pm
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | Implícit | març 4, 11:17pm
Sèrie: Broadchurch
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | març 4, 11:17pm
Sèrie: Broadchurch
Membre: Conkie | març 4, 11:16pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 4, 11:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:23am
Ha afegit l'obra My Dear Prudence de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:23am
Ha afegit l'obra The Heart of Courage de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:23am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:22am
Ha afegit l'obra Oh Sweet Charity de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:22am
Ha afegit l'obra Where There is Hope de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:21am
Ha afegit l'obra The Soul of Justice de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:21am
Ha afegit l'obra Gotta Have Faith de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:21am
S'ha afegit la sèrie Seven Virtues Ranch. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Seven Virtues Ranch" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 4, 11:21am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:14am
Membre: Conkie | març 4, 11:13am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:11am
Membre: Conkie | març 4, 11:11am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:10am
Membre: Conkie | març 4, 11:10am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:10am
Membre: Conkie | març 4, 11:10am
Membre: Conkie | març 4, 11:09am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:09am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Pemberton" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 4, 11:09am
Ha afegit el nom de sèrie "Pemberton Manor" (Anglès).
Membre: Conkie | març 4, 11:09am
S'ha afegit la sèrie Pemberton Manor. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Pemberton" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 4, 11:08am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 4, 11:08am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 4, 11:08am
Ha afegit una relació entre sèries: The Fallout Series conté la subsèrie Come What May.
Membre: Conkie | març 4, 11:07am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:07am
Ha afegit l'obra A Long Way Home de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:07am
Ha afegit l'obra A Light in the Dark de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:06am
S'ha afegit la sèrie Come What May. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:06am
Ha afegit el nom de sèrie "Come What May" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 4, 11:06am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:05am
Ha suprimit el nom de la col·lecció "A Tuscan Romance" (Anglès).
Membre: Conkie | març 4, 11:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:05am
Ha afegit l'obra A Light in the Dark de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 11:04am
Ha afegit l'obra A Long Way Home de Becky Doughty.
Membre: Conkie | març 4, 11:04am
Ha afegit el nom de sèrie "The Fallout Series" (Anglès).
Membre: Conkie | març 4, 11:03am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 4, 10:58am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 10:57am
Membre: Conkie | març 4, 10:57am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 10:55am
Membre: Conkie | març 4, 10:55am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 10:52am
Membre: Conkie | març 4, 10:52am
Ha canviat la cadena d'ordre de Elderberry Days: Season of Joy (novella) de Becky Doughty a "Sequel - 5."
Membre: Conkie | març 4, 10:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 10:45am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 10:44am
Membre: Conkie | març 4, 10:44am
S'ha canviar el grup de Elderberry Croft: Seasons of the Heart (4-in-1) de Becky Doughty a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | març 4, 10:41am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | març 4, 10:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 10:41am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 4, 10:40am
Membre: Conkie | març 4, 10:40am

març 3, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 8:02pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 8:01pm
Membre: Conkie | març 3, 8:01pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:59pm
Membre: Conkie | març 3, 7:59pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sleigh on Seventeenth Street de Liz Isaacson a "14."
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Curse of February Fourteenth de Liz Isaacson a "11."
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lucky Number Thirteen (novella) de Liz Isaacson a "10."
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Christmas in Three Rivers de Liz Isaacson a "9."
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The First Lady of Three Rivers Ranch de Liz Isaacson a "8."
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Eight Second Ride de Liz Isaacson a "7."
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Seventh Sergeant de Liz Isaacson a "6."
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Sixth Street Love Affair de Liz Isaacson a "5."
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:55pm
Ha afegit l'obra Cheering the Cowboy de Liz Isaacson.
Membre: Conkie | març 3, 7:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Royal Brothers" (Anglès).
Membre: Conkie | març 3, 7:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:54pm
Ha afegit l'obra Catching the Cowboy de Liz Isaacson.
Membre: Conkie | març 3, 7:54pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:52pm
Ha afegit l'obra Claiming the Cowboy de Liz Isaacson.
Membre: Conkie | març 3, 7:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Curse of February Fourteenth de Liz Isaacson a "11."
Membre: Conkie | març 3, 7:45pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:45pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:44pm
Membre: Conkie | març 3, 7:44pm
Membre: Conkie | març 3, 7:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Christmas at Shiloh Ridge Ranch" (Anglès).
Membre: Conkie | març 3, 7:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:07pm
Membre: Conkie | març 3, 7:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:05pm
Membre: Conkie | març 3, 7:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:03pm
Membre: Conkie | març 3, 7:03pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 7:00pm
Ha afegit l'obra Liam's Invented I-Do de Liz Isaacson.
Membre: Conkie | març 3, 7:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Christmas Brides for Billionaire Brothers" (Anglès).
Membre: Conkie | març 3, 6:59pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:58pm
Ha afegit l'obra Tripp's Trivial Tie de Liz Isaacson.
Membre: Conkie | març 3, 6:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:57pm
Membre: Conkie | març 3, 6:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Buttars Brothers" (Anglès).
Membre: Conkie | març 3, 6:47pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 3, 6:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:43pm
Membre: Conkie | març 3, 6:43pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Her Steeple Ridge Cowboys (Books Prequel, 1, 2) de Liz Isaacson a "0.5 - 1 - 2."
Membre: Conkie | març 3, 6:37pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:35pm
Membre: Conkie | març 3, 6:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:31pm
Membre: Conkie | març 3, 6:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:29pm
Membre: Conkie | març 3, 6:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:24pm
Membre: Conkie | març 3, 6:24pm
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:14pm
Membre: Conkie | març 3, 6:14pm
Ha afegit l'obra Her Restless Cowboy de Liz Isaacson.
Membre: Conkie | març 3, 6:08pm
S'ha afegit la sèrie Steeple Ridge Cowboys. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 3, 6:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Steeple Ridge Cowboys" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 3, 6:08pm

març 2, 2021

Membre: Conkie | març 2, 12:30am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:30am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 2, 12:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de Schooled by the Cowboy (aka A Refuge for the Rancher) de Liz Isaacson a "Cowboys - 6."
Membre: Conkie | març 2, 12:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cowboy and the Champion ( aka A Home for the Horseman) de Liz Isaacson a "Cowboys - 5."
Membre: Conkie | març 2, 12:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de A New Family for the Cowboy (aka A Family for the Farmer) de Liz Isaacson a "Cowboys - 4."
Membre: Conkie | març 2, 12:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de A Cowboy Proposal (aka A Bride for the Bronc Rider) de Liz Isaacson a "Cowboys - 3."
Membre: Conkie | març 2, 12:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de The Cowboy's Challenge (aka A Companion for the Cowboy) de Liz Isaacson a "Cowboys - 2."
Membre: Conkie | març 2, 12:29am
Ha canviat la cadena d'ordre de Brush Creek Cowboy (aka A Wedding for the Widower) de Liz Isaacson a "Cowboys - 1."
Membre: Conkie | març 2, 12:29am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:29am
Membre: Conkie | març 2, 12:28am
Ha editat l'ordenació de la sèrie amb 1 canvi. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:28am
Membre: Conkie | març 2, 12:22am
Membre: Conkie | març 2, 12:22am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:21am
Membre: Conkie | març 2, 12:21am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:18am
Membre: Conkie | març 2, 12:18am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:17am
Membre: Conkie | març 2, 12:16am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:14am
Membre: Conkie | març 2, 12:14am
Ha canviat la cadena d'ordre de Her Cowboy Billionaire Blind Date de Liz Isaacson a "Whittaker Family - 7."
Membre: Conkie | març 2, 12:10am
Membre: Conkie | març 2, 12:09am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:05am
Membre: Conkie | març 2, 12:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:04am
Membre: Conkie | març 2, 12:04am
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 2, 12:03am
Membre: Conkie | març 2, 12:03am
Membre: Conkie | març 2, 12:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Christmas at Whiskey Mountain Lodge" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 2, 12:03am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:01am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:00am
Ha canviat la cadena d'ordre de Her Cowboy Billionaire Birthday Wish de Liz Isaacson a "Hammond Brothers - 10."
Membre: Conkie | març 2, 12:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:00am
Ha canviat la cadena d'ordre de Her Cowboy Billionaire Bodyguard de Liz Isaacson a "Whittaker Brothers - 4."
Membre: Conkie | març 2, 12:00am
Ha canviat la cadena d'ordre de Her Cowboy Billionaire Boyfriend de Liz Isaacson a "Whittaker Brothers - 3."
Membre: Conkie | març 2, 12:00am
Ha canviat la cadena d'ordre de Her Cowboy Billionaire Boss de Liz Isaacson a "Whittaker Brothers - 2."
Membre: Conkie | març 2, 12:00am
Ha canviat la cadena d'ordre de Her Cowboy Billionaire Best Friend de Liz Isaacson a "Whittaker Brothers - 1."
Membre: Conkie | març 2, 12:00am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 2, 12:00am

març 1, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Her Cowboy Billionaire Birthday Wish de Liz Isaacson a "Hammond Brothers - 10."
Membre: Conkie | març 1, 11:58pm
Membre: Conkie | març 1, 11:57pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:52pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 1, 11:52pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: Conkie | març 1, 11:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:51pm
Ha afegit l'obra Carter's Cowgirl de Melissa McClone.
Membre: Conkie | març 1, 11:51pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Quinn Valley Ranch (multi-player)" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 1, 11:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Quinn Valley Ranch (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | març 1, 11:44pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Quinn Valley Ranch" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 1, 11:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Quinn Valley Ranch (multi-player)" (Anglès).
Membre: Conkie | març 1, 11:44pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:44pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Three Rivers Ranch Romance Box Set, #4-6 de Elana Johnson a "Omnibus 4-6."
Membre: Conkie | març 1, 11:38pm
S'ha canviar el grup de Three Rivers Ranch Romance Box Set, #4-6 de Elana Johnson a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | març 1, 11:38pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | març 1, 11:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:38pm
Membre: Conkie | març 1, 11:35pm
S'ha afegit la sèrie Last Chance Ranch. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Last Chance Ranch" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 1, 11:34pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 1, 11:20pm
Suprimeix la sèrie.
Membre: Conkie | març 1, 11:20pm
Membre: Conkie | març 1, 11:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 14 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:19pm
Membre: Conkie | març 1, 11:19pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 1, 11:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:17pm
Membre: Conkie | març 1, 11:17pm
Membre: Conkie | març 1, 11:17pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:15pm
Membre: Conkie | març 1, 11:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:14pm
Membre: Conkie | març 1, 11:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:14pm
Membre: Conkie | març 1, 11:14pm
Membre: Conkie | març 1, 11:14pm
Membre: Conkie | març 1, 11:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Trooper's Treasure (aka A Treasure for the Trooper) de Liz Isaacson a "(Fuller Family #3) - 9."
Membre: Conkie | març 1, 11:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:07pm
Membre: Conkie | març 1, 11:06pm
Ha afegit una relació entre sèries: Brush Creek Brides conté la subsèrie Fuller Family Novel.
Membre: Conkie | març 1, 11:04pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Marine's Marriage (aka A Marriage for the Marine) de Liz Isaacson a "(Fuller Family #1) - 7."
Membre: Conkie | març 1, 11:04pm
Membre: Conkie | març 1, 11:03pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:03pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Marine's Marriage (aka A Marriage for the Marine) de Liz Isaacson a "(Fuller Family #1) - 7."
Membre: Conkie | març 1, 11:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:02pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 11:02pm
Membre: Conkie | març 1, 11:02pm
Membre: Conkie | març 1, 11:01pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 10:57pm
Membre: Conkie | març 1, 10:57pm
Ha combinat la sèrie Gold Valley Romance amb la sèrie Horseshoe Home Ranch.
Membre: Conkie | març 1, 10:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gold Valley Romance" (Anglès).
Membre: Conkie | març 1, 10:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 10:40pm
Membre: Conkie | març 1, 10:40pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 10:32pm
Membre: Conkie | març 1, 10:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 10:28pm
Membre: Conkie | març 1, 10:28pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 10:28pm
Membre: Conkie | març 1, 10:28pm
Membre: Conkie | Implícit | març 1, 10:26pm
S'ha canviar el grup de Brush Creek Cowboys Complete Romance Collection (6-in-1) de Liz Isaacson a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | març 1, 10:26pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | març 1, 10:26pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 10:15pm
Membre: Conkie | març 1, 10:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 10:12pm
Membre: Conkie | març 1, 10:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 10:11pm
Membre: Conkie | març 1, 10:11pm
Membre: Conkie | març 1, 9:58pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 9:46pm
Membre: Conkie | març 1, 9:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 2:12pm
Ha afegit l'obra Waltzing with Willa de Cat Cahill.
Membre: Conkie | març 1, 2:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 2:08pm
Ha afegit l'obra Bowing to Betsy de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | març 1, 2:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 2:05pm
Membre: Conkie | març 1, 2:05pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 1, 2:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 2:02pm
Ha afegit l'obra Marti de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | març 1, 2:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:58pm
Ha afegit l'obra Candice de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | març 1, 1:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:55pm
Ha afegit l'obra Tracy de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | març 1, 1:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:52pm
Ha afegit l'obra Rebekah de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | març 1, 1:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:46pm
Ha afegit l'obra Jessica de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | març 1, 1:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:46pm
Ha afegit l'obra Gaylynn de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | març 1, 1:46pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:37pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Seven Sisters [Osbourne]" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 1, 1:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seven Sisters (Osbourne & Adams)" (Anglès).
Membre: Conkie | març 1, 1:36pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 1, 1:34pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Seven McClain Sons" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | març 1, 1:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seven Sons (Osbourne & Adams)" (Anglès).
Membre: Conkie | març 1, 1:34pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:31pm
Ha afegit l'obra Frank de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | març 1, 1:31pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:10pm
Ha afegit l'obra Escorting Emma de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | març 1, 1:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:09pm
Membre: Conkie | març 1, 1:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:06pm
Membre: Conkie | març 1, 1:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 1:03pm
Membre: Conkie | març 1, 1:03pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | març 1, 12:21am
Suprimeix la sèrie.
Membre: Conkie | març 1, 12:21am
Ha suprimit l'obra You Only Love Once de Caroline Linden.
Membre: Conkie | març 1, 12:20am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | març 1, 12:20am
Ha afegit l'obra You Only Love Once de Caroline Linden.
Membre: Conkie | març 1, 12:20am

febrer 27, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:38pm
Ha afegit l'obra The Twisted Path de Teresa Roman.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:38pm
Ha afegit l'obra The Cursed Prince de Teresa Roman.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:38pm
Ha afegit l'obra The Runaway Witch de Teresa Roman.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:37pm
S'ha afegit la sèrie The Cursed Prince. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Cursed Prince" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 27, 11:37pm
Ha afegit l'obra Daughter of Darkness de Teresa Roman.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:17pm
Ha afegit l'obra Daughter of Magic de Teresa Roman.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:14pm
S'ha afegit la sèrie Daughter of Magic. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daughter of Magic" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 27, 11:14pm
Sèrie: Back to Us
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:12pm
Sèrie: Back to Us
Ha afegit l'obra Out of Nowhere de Teresa Roman.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:12pm
Sèrie: Back to Us
Ha afegit l'obra Back To Us de Teresa Roman.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:12pm
Sèrie: Back to Us
S'ha afegit la sèrie Back to Us. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 11:12pm
Sèrie: Back to Us
Ha afegit el nom de sèrie "Back to Us" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 27, 11:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:36pm
Ha afegit l'obra Redeeming the Cowboy de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:36pm
Membre: Conkie | feb. 27, 9:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:35pm
Ha afegit l'obra Betting on the Cowboy de Amy L. Gale.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:35pm
Membre: Conkie | feb. 27, 9:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:35pm
Membre: Conkie | feb. 27, 9:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:34pm
Ha afegit l'obra The Shy Cowgirl de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:34pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:31pm
Ha afegit l'obra How to Date a Cowboy de Amy L. Gale.
Membre: Conkie | feb. 27, 9:31pm

febrer 26, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:22pm
Ha afegit l'obra Suffrage and Suitors de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 18 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:22pm
Membre: Conkie | feb. 26, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:22pm
Ha afegit l'obra Healing the Hooligan de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:21pm
Membre: Conkie | feb. 26, 11:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:21pm
Ha afegit l'obra Learning to Love de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:21pm
Ha afegit l'obra Sweet on the Swede de George H. McVey.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:20pm
Membre: Conkie | feb. 26, 11:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:20pm
Ha afegit l'obra Truly His Type de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:20pm
Membre: Conkie | feb. 26, 11:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:19pm
Ha afegit l'obra Rhyme or Reason de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:19pm
Ha afegit l'obra Reading the Rancher de Kit Morgan.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:19pm
Membre: Conkie | feb. 26, 11:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 20 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:18pm
Ha afegit l'obra Home for the Holiday de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 23 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:18pm
Ha afegit l'obra Winning His Wife de George H. McVey.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 21 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:18pm
Ha afegit l'obra Redeeming the Rogue de Kit Morgan.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:18pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:16pm
Ha afegit l'obra Caring for the Cowboy de Kit Morgan.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 22 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:16pm
Ha afegit l'obra Invitation from Isla de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 24 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:15pm
Ha afegit l'obra Bride in Blue de Christine Sterling.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:15pm
Ha afegit l'obra Match for the Mayor de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:14pm
Ha afegit l'obra Proposal by Post de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:12pm
Ha afegit l'obra Watching the Wrangler de Kit Morgan.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:11pm
Membre: Conkie | feb. 26, 11:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:07pm
Membre: Conkie | feb. 26, 11:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:07pm
Ha afegit l'obra Honoring Her Heart de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:05pm
Ha afegit l'obra Nursing the Newcomer de Kit Morgan.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:05pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 25 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 11:01pm
Membre: Conkie | feb. 26, 11:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:59pm
Ha afegit l'obra Healing His Heart de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 16 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:50pm
Ha afegit l'obra Tea for Two de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:47pm
Membre: Conkie | feb. 26, 10:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:45pm
Membre: Conkie | feb. 26, 10:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:43pm
Ha afegit l'obra Wooing the Widow de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:41pm
Ha afegit l'obra Lucky in Love de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:41pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:38pm
Ha afegit l'obra Lucky in Love de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 10:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:48pm
Ha afegit l'obra Never Let Go de Anjelica Grace.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:47pm
Ha afegit l'obra Hold on Tight de Anjelica Grace.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:47pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:47pm
S'ha afegit la sèrie Cowboys and Angels. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cowboys and Angels" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 9:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:43pm
Ha afegit l'obra Taming the Trainer de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:43pm
Ha afegit l'obra Riding the Rails de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:42pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:40pm
Ha afegit l'obra Banking on Beth de George H. McVey.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:38pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:38pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:37pm
Ha afegit l'obra Making a Memory de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:37pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:34pm
Ha afegit l'obra Learning Her Lines de Amelia C. Adams.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:34pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:33pm
Ha afegit l'obra Promenade with Penelope de P. Creeden.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:33pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Matchmaker's Ball" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 9:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Matchmaker's Ball (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 26, 9:33pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:32pm
Ha afegit l'obra Allemande with Angel de P. Creeden.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:30pm
Ha afegit l'obra A Penny for His Heart de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:29pm
Ha afegit l'obra Last Dance with Letha de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:29pm
Ha afegit l'obra Two-Step with Tess de Jo Noelle.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:29pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Matchmaker's Ball" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 9:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:24pm
Ha afegit l'obra Hannah the Healer de George H. McVey.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:22pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:20pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:19pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:19pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:13pm
Ha afegit l'obra Mail Order Marvel de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:13pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:12pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:10pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 31 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:10pm
Ha afegit l'obra Mail Order Magic de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:10pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 30 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:09pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 29 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:08pm
Ha afegit l'obra Mail Order Meals de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:08pm
Ha afegit l'obra Mail Order Mommy de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:06pm
Membre: Conkie | feb. 26, 9:06pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 26 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:04pm
Ha afegit l'obra Mail Order Mother de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:04pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 28 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:04pm
Ha afegit l'obra Mail Order Miller de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:04pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Marm de Kirsten Osbourne a "23."
Membre: Conkie | feb. 26, 9:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 27 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:02pm
Ha afegit l'obra Mail Order Marm de Kirsten Osbourne.
Membre: Conkie | feb. 26, 9:01pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 26, 8:50pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:50pm
Ha afegit l'obra Books and Beaus de Marianne Spitzer.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:45pm
Ha afegit l'obra Trey de Margery Scott.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:45pm
Membre: Conkie | feb. 26, 8:44pm
S'ha afegit la sèrie Morgans of Rocky Ridge. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Morgans of Rocky Ridge" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 8:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:41pm
Membre: Conkie | feb. 26, 8:41pm
Ha suprimit l'obra Mail Order Melanie de Margery Scott.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:40pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:40pm
Ha afegit l'obra Mail Order Melanie de Margery Scott.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:40pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Midwife de Kirsten Osbourne a "18."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Mistletoe de Kirsten Osbourne a "17."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Mischief de Kirsten Osbourne a "16."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Melody de Kirsten Osbourne a "15."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Misfortune de Kirsten Osbourne a "14."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Misunderstanding de Kirsten Osbourne a "13."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Minx: Found of Love de Kirsten Osbourne a "12."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Misfit de Kirsten Osbourne a "11."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Meddler de Kirsten Osbourne a "10."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Matron de Kirsten Osbourne a "9."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Motherhood de Kirsten Osbourne a "8."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Match Maker de Kirsten Osbourne a "7."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Maternity de Kirsten Osbourne a "6."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Mistake de Kirsten Osbourne a "5."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Mix Up de Kirsten Osbourne a "4."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Madness de Kirsten Osbourne a "3."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Mama de Kirsten Osbourne a "2."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Mayhem de Kirsten Osbourne a "1."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Mail Order Miracle de Kirsten Osbourne a "20."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:35pm
S'ha canviar el grup de Wild Western Women Ride Again : 5 Book Collection de Kirsten Osbourne a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 8:29pm
S'ha canviar el grup de Western Kisses: Old West Christmas Romances (Box Set, 5-in-1) de Carré White a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 8:29pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:29pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Cowboys and Angels" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 8:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cowboys and Angels Series" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 26, 8:27pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:16pm
Ha afegit l'obra The Stunning Stylist de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:16pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:15pm
Ha afegit l'obra The Architect de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:15pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:14pm
Ha afegit l'obra The Hunter de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:14pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Miner de Sara Jolene a "2."
Membre: Conkie | feb. 26, 8:13pm
Ha afegit l'obra Mail Order Maiden de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:13pm
Ha afegit l'obra The Miner de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:12pm
Ha afegit l'obra Second Chance Cowboy de Sara Jolene.
Membre: Conkie | feb. 26, 8:02pm
Ha afegit l'obra Resisting the Cowboy de Amy L. Gale.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:49pm
Membre: Conkie | feb. 26, 7:44pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Bear Creek Rodeo" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 7:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bear Creek Rodeo (Multi-Author)" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 26, 7:43pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:43pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:41pm
Ha afegit l'obra The Irish Cowboy de Jessica Marin.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:41pm
Ha afegit l'obra The Celtic Cowboy de Jessica Marin.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:41pm
S'ha afegit la sèrie Bear Creek Rodeo (Multi-Author). Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bear Creek Rodeo" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 7:41pm
Sèrie: Let Me In
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:35pm
Sèrie: Let Me In
Ha afegit l'obra Edge of Desire de Jessica Marin.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:35pm
Sèrie: Let Me In
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:31pm
Sèrie: Let Me In
Ha afegit l'obra Heartbreak Warfare de Jessica Marin.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:31pm
Sèrie: Let Me In
Ha afegit l'obra Perfectly Lonely de Jessica Marin.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:30pm
Sèrie: Let Me In
S'ha afegit la sèrie Let Me In. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 7:30pm
Sèrie: Let Me In
Ha afegit el nom de sèrie "Let Me In" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 26, 7:30pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 26, 12:09am
Membre: Conkie | feb. 26, 12:09am

febrer 25, 2021

Ha canviat la cadena d'ordre de Sweet Dreams (WRONG ISBN) de Allison Brennan a "includes "Aim to Kill" - 3."
Membre: Conkie | feb. 25, 11:55pm
S'ha canviar el grup de Sweet Dreams (WRONG ISBN) de Allison Brennan a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 25, 11:55pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 25, 11:55pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 25, 10:56pm
Membre: Conkie | feb. 25, 10:56pm

febrer 24, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 9:52pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 9:52pm
S'ha canviar el grup de One Wild Ride (Three Little Words, #1.5) de Lauren Hawkeye a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 9:51pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 9:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 9:51pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 9:42pm
Sèrie: Bandit Creek
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 9:41pm
Sèrie: Bandit Creek
S'ha canviar el grup de Tempt Me Twice: Part 2 - Terms of Surrender de Lauren Hawkeye a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 9:40pm
Sèrie: Bandit Creek
S'ha canviar el grup de Tempt Me Twice: Part 1 - Terms of Desire de Lauren Hawkeye a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 9:40pm
Sèrie: Bandit Creek
S'ha canviar el grup de Tempt Me Twice de Lauren Hawkeye a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 9:40pm
Sèrie: Bandit Creek
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 9:40pm
Sèrie: Erotic Me
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 9:37pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Let Me In de Lauren Hawkeye a "4."
Membre: Conkie | feb. 24, 9:36pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lead Me On de Lauren Hawkeye a "3."
Membre: Conkie | feb. 24, 9:36pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Tie Me Up de Lauren Hawkeye a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 9:36pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Take Me Down de Lauren Hawkeye a "1."
Membre: Conkie | feb. 24, 9:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 9:03pm
Membre: Conkie | feb. 24, 9:03pm
S'ha canviar el grup de The Dare Collection: May 2019 de JC Harroway a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 8:59pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:59pm
Membre: Conkie | feb. 24, 8:59pm
Membre: Conkie | feb. 24, 8:59pm
S'ha canviar el grup de Harlequin Dare March 2021 Box Set de A. C. Arthur a "4-in-1 Box Sets."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 8:54pm
S'ha canviar el grup de Harlequin Dare September 2020 Box Set de Clare Connelly a "4-in-1 Box Sets."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 8:54pm
S'ha canviar el grup de Harlequin Dare September 2019 Box Set de Jackie Ashenden a "4-in-1 Box Sets."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 8:54pm
S'ha canviar el grup de The Dare Collection: May 2019 de JC Harroway a "4-in-1 Box Sets."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 8:54pm
S'ha canviar el grup de Harlequin Dare June 2018 Box Set de JC Harroway a "4-in-1 Box Sets."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 8:54pm
S'ha canviar el grup de Harlequin Dare April 2018 Box Set de JC Harroway a "4-in-1 Box Sets."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 8:54pm
S'ha canviar el grup de Harlequin Dare February 2018 Box Set de Anne Marsh a "4-in-1 Box Sets."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 8:54pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 12 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:53pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cross My Hart de Clare Connelly a "79."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Faking It de Stefanie London a "78."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:52pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Debt / Cross My Hart de Jackie Ashenden a "77 (+79)."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:52pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 127 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:52pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 19 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:49pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Debt / Cross My Hart de Jackie Ashenden a "77 (+79)."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Cross My Hart de Clare Connelly a "79."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Faking It de Stefanie London a "78."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:48pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:48pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Debt / Cross My Hart de Jackie Ashenden a "77 (+79)."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 17 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:47pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 126 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:45pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 86 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:45pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:44pm
Ha suprimit l'obra Sinfully Yours de Margot Radcliffe.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:44pm
Ha afegit l'obra Bound to You de JC Harroway.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:42pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bride Behind the Billion-Dollar Veil de Clare Connelly a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:12pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Greek's Billion-Dollar Baby de Clare Connelly a "1."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:12pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 695 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:10pm
Ha afegit l'obra Undercover Doctor de Lucy Clark.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:10pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 8:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Police Doctor's Discovery de Laura MacDonald a "4."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Police Surgeon's Rescue de Abigail Gordon a "3."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Police Doctor de Laura MacDonald a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:09pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:09pm
Membre: Conkie | feb. 24, 8:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Undercover at City Hospital de Carol Marinelli a "8."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:08pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Police Doctor's Secret de Marion Lennox a "7."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:08pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Doctor and Protector de Meredith Webber a "6."
Membre: Conkie | feb. 24, 8:08pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:08pm
Ha afegit l'obra Undercover Doctor de Lucy Clark.
Membre: Conkie | feb. 24, 8:07pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 8:00pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Undercover at City Hospital de Carol Marinelli a "8."
Membre: Conkie | feb. 24, 7:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Police Surgeon's Rescue de Abigail Gordon a "3."
Membre: Conkie | feb. 24, 7:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Police Doctor's Secret de Marion Lennox a "7."
Membre: Conkie | feb. 24, 7:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Police Doctor's Discovery de Laura MacDonald a "4."
Membre: Conkie | feb. 24, 7:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Police Doctor de Laura MacDonald a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 7:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Doctor and Protector de Meredith Webber a "6."
Membre: Conkie | feb. 24, 7:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:57pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:54pm
S'ha canviar el grup de The Nurse's Wedding Rescue de Sarah Morgan a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:54pm
S'ha canviar el grup de Mission: Mountain Rescue de Amy Andrews a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:54pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:54pm
S'ha canviar el grup de The Doctor's Christmas Bride de Sarah Morgan a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:54pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:54pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 236 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:54pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:48pm
S'ha canviar el grup de Mistress to a Tycoon -and- Jack's Baby de Emma Darcy a "Core."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:48pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:48pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:41pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:41pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:41pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:41pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:41pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:41pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:41pm
Membre: Conkie | feb. 24, 7:41pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:36pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:26pm
Membre: Conkie | feb. 24, 7:26pm
Membre: Conkie | feb. 24, 7:24pm
S'ha afegit la sèrie Crazy Rich Greek Weddings. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 7:24pm
Ha afegit el nom de sèrie "Crazy Rich Greek Weddings" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 7:24pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 5:10pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Bound by Their Christmas Baby de Clare Connelly a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 5:10pm
Sèrie: Evermore
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 5:05pm
Sèrie: Evermore
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 5:05pm
Sèrie: Evermore
Membre: Conkie | feb. 24, 5:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Evermore Series: Set I (3-in-1) de Clare Connelly a "1 - 3."
Membre: Conkie | feb. 24, 5:00pm
Sèrie: Evermore
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:58pm
Sèrie: Evermore
Membre: Conkie | feb. 24, 4:58pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:57pm
Membre: Conkie | feb. 24, 4:57pm
Membre: Conkie | feb. 24, 4:56pm
S'ha afegit la sèrie Royals of Delani. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Royals of Delani" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 4:56pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:53pm
Membre: Conkie | feb. 24, 4:53pm
Membre: Conkie | feb. 24, 4:53pm
S'ha afegit la sèrie Seasons of Sin. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Seasons of Sin" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 4:53pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:51pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Raising the Soldier's Son de Clare Connelly a "3."
Membre: Conkie | feb. 24, 4:51pm
Ha canviat la cadena d'ordre de A Second Chance at Love de Clare Connelly a "1."
Membre: Conkie | feb. 24, 4:51pm
Membre: Conkie | feb. 24, 4:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:47pm
Membre: Conkie | feb. 24, 4:47pm
Sèrie: The Sheikhs
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 4:46pm
Sèrie: The Sheikhs
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:45pm
Sèrie: The Sheikhs
Membre: Conkie | feb. 24, 4:45pm
Sèrie: The Sheikhs
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:44pm
Sèrie: The Sheikhs
Membre: Conkie | feb. 24, 4:44pm
Sèrie: The Sheikhs
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:44pm
Sèrie: The Sheikhs
Membre: Conkie | feb. 24, 4:44pm
Ha suprimit l'obra Bound to the Sheikh de Clare Connelly.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:41pm
Sèrie: The Sheikhs
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:41pm
Sèrie: The Sheikhs
Ha afegit l'obra Bound to the Sheikh de Clare Connelly.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:41pm
Membre: Conkie | feb. 24, 4:40pm
Sèrie: The Sheikhs
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:40pm
Sèrie: The Sheikhs
Membre: Conkie | feb. 24, 4:40pm
Ha suprimit l'obra Bartered to the Sheikh de Clare Connelly.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:39pm
Sèrie: The Sheikhs
Membre: Conkie | feb. 24, 4:39pm
Sèrie: The Sheikhs
S'ha afegit la sèrie The Sheikhs. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:39pm
Sèrie: The Sheikhs
Ha afegit el nom de sèrie "The Sheikhs" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 4:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:35pm
Membre: Conkie | feb. 24, 4:35pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:18pm
Ha afegit l'obra Bound to the Sheikh de Clare Connelly.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:18pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Monebellos" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 4:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Montebellos" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 24, 4:12pm
Ha afegit l'obra Regret Me Not de Clare Connelly.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:08pm
S'ha afegit la sèrie The Montebellos. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Monebellos" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 4:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:00pm
Ha afegit l'obra Naughty or Nice de Rachael Stewart.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:00pm
Ha afegit l'obra Sinfully Yours de Margot Radcliffe.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:00pm
Ha afegit l'obra Getting Dirty de Rachael Stewart.
Membre: Conkie | feb. 24, 4:00pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:59pm
Membre: Conkie | feb. 24, 3:59pm
Ha afegit l'obra King's Ransom de Jackie Ashenden.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:59pm
S'ha afegit la sèrie Mills & Boon DARE. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mills & Boon DARE" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 3:59pm
Ha afegit l'obra Sinfully Yours de Margot Radcliffe.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:54pm
Sèrie: Evermore
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:50pm
Sèrie: Evermore
Membre: Conkie | feb. 24, 3:50pm
Sèrie: Evermore
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:49pm
Sèrie: Evermore
Membre: Conkie | feb. 24, 3:49pm
Sèrie: Evermore
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:46pm
Sèrie: Evermore
Membre: Conkie | feb. 24, 3:46pm
Sèrie: Evermore
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:45pm
Sèrie: Evermore
Membre: Conkie | feb. 24, 3:45pm
Sèrie: Evermore
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:44pm
Sèrie: Evermore
Membre: Conkie | feb. 24, 3:44pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:35pm
Membre: Conkie | feb. 24, 3:35pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sheikh's Stolen Bride de Clare Connelly a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 3:34pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sheikh's Contract Bride de Clare Connelly a "1."
Membre: Conkie | feb. 24, 3:34pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:33pm
Membre: Conkie | feb. 24, 3:33pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:29pm
Membre: Conkie | feb. 24, 3:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:28pm
Membre: Conkie | feb. 24, 3:28pm
Ha canviat la cadena d'ordre de All She Wants for Christmas de Clare Connelly a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 3:28pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:28pm
Membre: Conkie | feb. 24, 3:27pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 3:25pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Sheikh's Convenient Mistress de Clare Connelly a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 3:24pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Greek's Marriage Revenge de Clare Connelly a "1."
Membre: Conkie | feb. 24, 3:24pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:23pm
Membre: Conkie | feb. 24, 3:23pm
Membre: Conkie | feb. 24, 3:22pm
Sèrie: Evermore
Membre: Conkie | feb. 24, 3:21pm
Sèrie: Evermore
S'ha afegit la sèrie Evermore. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:21pm
Sèrie: Evermore
Ha afegit el nom de sèrie "Evermore" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 3:21pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:04pm
Ha afegit l'obra The Sea Witch de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 24, 3:04pm
Sèrie: Make Me...
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 2:04pm
Sèrie: Make Me...
Suprimeix la sèrie.
Membre: Conkie | feb. 24, 2:04pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Dare Collection: May 2019 de JC Harroway a "includes "Make Me Yours" - 3."
Membre: Conkie | feb. 24, 2:03pm
Sèrie: Make Me…
Membre: Conkie | feb. 24, 2:03pm
Sèrie: Make Me...
Membre: Conkie | feb. 24, 2:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 1:39pm
Membre: Conkie | feb. 24, 1:39pm
Membre: Conkie | feb. 24, 1:38pm
S'ha afegit la sèrie The Infernal Paradise. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 1:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Infernal Paradise" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 1:38pm
Sèrie: Sweet Treats
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 1:32pm
Sèrie: Sweet Treats
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 1:32pm
Sèrie: Sweet Treats
Membre: Conkie | feb. 24, 1:32pm
Sèrie: Sweet Treats
Membre: Conkie | feb. 24, 1:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 1:22pm
Membre: Conkie | feb. 24, 1:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 1:07pm
Membre: Conkie | feb. 24, 1:07pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 1:06pm
Membre: Conkie | feb. 24, 1:06pm
Membre: Conkie | feb. 24, 1:05pm
S'ha afegit la sèrie The Dirty Heroes Collection. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 1:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Dirty Heroes Collection" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 1:05pm
Sèrie: Paravel
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 1:02pm
Sèrie: Paravel
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Court of Paravel" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 1:02pm
Sèrie: Paravel
Ha afegit el nom de sèrie "Paravel" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 24, 1:02pm
Sèrie: Paravel
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 1:02pm
Sèrie: Paravel
Membre: Conkie | feb. 24, 1:02pm
Sèrie: Paravel
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 12:59pm
Sèrie: Paravel
Ha afegit l'obra Breaking Her In de Brianna Hale.
Membre: Conkie | feb. 24, 12:59pm
Sèrie: Paravel
Ha afegit l'obra Devrim's Court de Brianna Hale.
Membre: Conkie | feb. 24, 12:59pm
Sèrie: Paravel
S'ha afegit la sèrie Paravel. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 12:59pm
Sèrie: Paravel
Ha afegit el nom de sèrie "Court of Paravel" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 12:59pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 13 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 12:33pm
S'ha canviar el grup de " spooks " : Adam Carter Revealed de Kudos (firm) a "Book Tie-Ins."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 12:33pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 12:33pm
Membre: Conkie | feb. 24, 12:33pm
Membre: Conkie | feb. 24, 12:32pm
Ha canviat la cadena d'ordre de " spooks " : Harry's Diary: Top Secret de Kudos (firm) a "2."
Membre: Conkie | feb. 24, 12:10pm
S'ha canviar el grup de " spooks " : Harry's Diary: Top Secret de Kudos (firm) a "Book Tie-Ins."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 12:10pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 24, 12:10pm
Membre: Conkie | feb. 24, 12:09pm
Ha afegit l'obra Come to Daddy de Brianna Hale.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:47am
S'ha afegit la sèrie Love Don't Cost a Thing. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:47am
Ha afegit el nom de sèrie "Love Don't Cost a Thing" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 11:47am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:32am
Ha afegit l'obra Animal Attraction de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:32am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:31am
Ha afegit l'obra Ties That Bind de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:31am
S'ha afegit la sèrie Hot in Hollywood. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Hot in Hollywood" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 11:31am
Sèrie: Hidden Sins
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 24, 11:30am
Sèrie: Hidden Sins
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:29am
Sèrie: Hidden Sins
Ha afegit l'obra The Surviving Girls de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:29am
Sèrie: Hidden Sins
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:28am
Sèrie: Hidden Sins
Ha afegit l'obra The Hunting Grounds de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:28am
Sèrie: Hidden Sins
Ha afegit l'obra The Devil's Daughter de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:28am
Sèrie: Hidden Sins
S'ha afegit la sèrie Hidden Sins. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:27am
Sèrie: Hidden Sins
Ha afegit el nom de sèrie "Hidden Sins" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 24, 11:27am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 24, 11:26am
Membre: Conkie | feb. 24, 11:26am

febrer 23, 2021

Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 23, 11:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Their Second Chance: A Thalanian Dynasty Novella de Katee Robert a "3.5."
Membre: Conkie | feb. 23, 11:15pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Thalanian Dynasty Boxset de Katee Robert a "1 - 3.5."
Membre: Conkie | feb. 23, 11:15pm
Membre: Conkie | Implícit | feb. 23, 11:15pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:15pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:15pm
Sèrie: Island of Ys
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 23, 11:14pm
Sèrie: Island of Ys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:09pm
Sèrie: Island of Ys
Ha afegit l'obra His Forbidden Desire de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:09pm
Sèrie: Island of Ys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:09pm
Sèrie: Island of Ys
Ha afegit l'obra Her Rival's Touch de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:09pm
Sèrie: Island of Ys
Ha afegit una relació entre sèries: Twisted Hearts conté la subsèrie Island of Ys.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:09pm
Sèrie: Island of Ys
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:08pm
Sèrie: Island of Ys
Ha afegit l'obra His Tormented Heart de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:08pm
Sèrie: Island of Ys
Ha afegit l'obra Her Vengeful Embrace de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:08pm
Sèrie: Island of Ys
S'ha afegit la sèrie Island of Ys. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:08pm
Sèrie: Island of Ys
Ha afegit el nom de sèrie "Island of Ys" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 23, 11:08pm
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 23, 11:06pm
Ha afegit una relació entre sèries: Twisted Hearts conté la subsèrie The Thalanian Dynasty.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:06pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Thalanian Dynasty [Robert]" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 23, 11:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Thalanian Dynasty" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 23, 11:06pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:06pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Their Second Chance: A Thalanian Dynasty Novella de Katee Robert a "3.5."
Membre: Conkie | feb. 23, 11:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Theirs Ever After de Katee Robert a "3."
Membre: Conkie | feb. 23, 11:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Forever Theirs de Katee Robert a "2."
Membre: Conkie | feb. 23, 11:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Theirs for the Night de Katee Robert a "1."
Membre: Conkie | feb. 23, 11:05pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Thalanian Dynasty Boxset de Katee Robert a "1 - 3.5."
Membre: Conkie | feb. 23, 11:05pm

Missing nseries_ledger_display_series_unalias

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:02pm
Ha afegit l'obra Her Vengeful Embrace de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:02pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:01pm
Ha afegit l'obra His Tormented Heart de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 11:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:59pm
Ha afegit l'obra Her Rival's Touch de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:59pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:58pm
Ha afegit l'obra His Forbidden Desire de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:58pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Theirs Ever After de Katee Robert a "3."
Membre: Conkie | feb. 23, 10:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Forever Theirs de Katee Robert a "2."
Membre: Conkie | feb. 23, 10:57pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Theirs for the Night de Katee Robert a "1."
Membre: Conkie | feb. 23, 10:57pm
S'ha canviar el grup de Their Second Chance: A Thalanian Dynasty Novella de Katee Robert a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 23, 10:57pm
S'ha canviar el grup de The Thalanian Dynasty Boxset de Katee Robert a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 23, 10:57pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "Twisted Hearts" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 23, 10:54pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "The Thalanian Dynasty [Robert]" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 23, 10:51pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:51pm
Ha combinat la sèrie The Thalanian Dynasty amb la sèrie Twisted Hearts.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:51pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Thalanian Dynasty [Robert]" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 23, 10:51pm
Membre: Conkie | feb. 23, 10:51pm
Ha afegit l'obra Theirs Ever After de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:51pm
Ha afegit l'obra Forever Theirs de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:51pm
Ha afegit l'obra Theirs for the Night de Katee Robert.
Membre: Conkie | feb. 23, 10:51pm
Membre: Conkie | feb. 23, 10:49pm

febrer 22, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 10 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:06am
Ha afegit l'obra A Rare Breed de Mary Tate Engels.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:06am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 9 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:05am
Ha afegit l'obra Midnight in Paris de F. Mandeville.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:05am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:04am
Membre: Conkie | feb. 22, 1:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:04am
Membre: Conkie | feb. 22, 1:04am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:02am
Ha afegit l'obra Shining Tide de K. Rhodes.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:02am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 11 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:01am
Ha afegit l'obra Summer Heat de Patricia Pellicane.
Membre: Conkie | feb. 22, 1:01am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 6 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 12:51am
Ha afegit l'obra Checks and Balances de R. Forster.
Membre: Conkie | feb. 22, 12:51am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 12:50am
Ha afegit l'obra Golden Threads de Rebecca Forster.
Membre: Conkie | feb. 22, 12:50am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 22, 12:49am
Ha afegit l'obra Rainbow's End de Rebecca Forster.
Membre: Conkie | feb. 22, 12:49am

febrer 21, 2021

Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:57pm
Ha afegit l'obra Love's Own Reward de Dana Ransom.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:57pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:54pm
Ha afegit l'obra Sammi's Heart de Janis Reams Hudson.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:54pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:51pm
Ha afegit l'obra Black-Tie Affair de J. Bierce.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:50pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:46pm
Ha afegit l'obra Lifetime Investment de D. Ransom.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:46pm
Ha afegit l'obra Strings of Fortune de Karen Rhodes.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:46pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:46pm
Ha afegit l'obra Totally Yours de D. Ransom.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:45pm
Ha afegit l'obra Lightning Season de Sara Orwig.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:45pm
S'ha afegit la sèrie Lucky in Love (multi-author). Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lucky in Love (multi-author)" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 21, 6:45pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Snowed in with the Billionaire (2-in-1) de Lila Monroe a "includes novella "Christmas with the Billionaire" - 6."
Membre: Conkie | feb. 21, 6:32pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:32pm
Membre: Conkie | feb. 21, 6:31pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:09pm
S'ha canviar el grup de Snowed In with the Billionaire: A Holiday Collection de Lila Monroe a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 21, 6:09pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 21, 6:09pm
Membre: Conkie | feb. 21, 6:09pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lifetime Investment de D. Ransom a "27."
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Strings of Fortune de Karen Rhodes a "25."
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Totally Yours de D. Ransom a "18."
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Lightning Season de Sara Orwig a "17."
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha canviat la cadena d'ordre de Love's Own Reward de Dana Ransom a "3."
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha suprimit l'obra Lifetime Investment de D. Ransom.
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha suprimit l'obra Strings of Fortune de Karen Rhodes.
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha suprimit l'obra Totally Yours de D. Ransom.
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha suprimit l'obra Lightning Season de Sara Orwig.
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha suprimit l'obra Love's Own Reward de Dana Ransom.
Membre: Conkie | feb. 21, 3:20pm
Ha canviat la cadena d'ordre de The Mammoth Book of Vampire Romance (Anthology 25-in-1) de Trisha Telep a ""Dreams", 3.5."
Membre: Conkie | feb. 21, 12:57am
Ha editat l'ordenació del grup. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:57am
S'ha canviar el grup de Wolfsbane and Mistletoe de Charlaine Harris a "Short Stories."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 21, 12:56am
S'ha canviar el grup de The Mammoth Book of Vampire Romance (Anthology 25-in-1) de Trisha Telep a "Short Stories."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 21, 12:56am
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:56am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:56am
Sèrie: Lizzie Grace
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:19am
Sèrie: Lizzie Grace
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:19am
Sèrie: Lizzie Grace
Ha afegit l'obra Magic Misled de Keri Arthur.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:19am
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:18am
Ha afegit l'obra Blackbird Crowned de Keri Arthur.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:18am
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:18am
Ha afegit l'obra Blackbird Broken de Keri Arthur.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:18am
Sèrie: Second Sons
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 21, 12:13am
Sèrie: Second Sons
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Second Sons Series - McQuiston" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 21, 12:13am
Sèrie: Second Sons
Ha afegit el nom de sèrie "Second Sons" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 21, 12:13am
Ha combinat la sèrie Moirag Series amb la sèrie Second Sons.
Membre: Conkie | feb. 21, 12:13am
Sèrie: Second Sons
Ha afegit el nom de sèrie "Moirag Series" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 21, 12:13am

febrer 20, 2021

Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:46pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:46pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:39pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:39pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:39pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:38pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:34pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:34pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:33pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:33pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:32pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:32pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:31pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:31pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:30pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:30pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:30pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:29pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:29pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 8 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:28pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:28pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:24pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Sassy Ever After" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 20, 11:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sassy Ever After (Kindle Worlds)" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 20, 11:23pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:22pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 7 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:22pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:22pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 5 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:22pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:22pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:21pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:21pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:21pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:21pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:21pm
Membre: Conkie | feb. 20, 11:20pm
S'ha afegit la sèrie Sassy Ever After (Kindle Worlds). Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 11:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sassy Ever After (Kindle Worlds)" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 20, 11:20pm
Ha suprimit el nom de la col·lecció "Men in Uniform {Gary}" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 20, 11:05pm
Ha afegit el nom de sèrie "Men in Uniform" (Anglès).
Membre: Conkie | feb. 20, 11:05pm
S'ha canviar el grup de Kiss Me (Anthology 3-in-1) de Codi Gary a "Collections and Selections."
Membre: Conkie | Implícit | feb. 20, 10:53pm
Agrupament de sèries editades.
Membre: Conkie | feb. 20, 10:53pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 4 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 4:01pm
Ha afegit l'obra Going for Gold de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 4:01pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:51pm
Ha afegit l'obra Going for Gold de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:51pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:49pm
Ha afegit l'obra Those Summer Nights de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:49pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:39pm
Ha afegit l'obra Crazy in Love de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:39pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:37pm
Ha afegit l'obra Sweet Like a Psycho de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:37pm
Ha afegit l'obra The Truth in My Lies de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:36pm
S'ha afegit la sèrie Secrets of Suburbia. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Secrets of Suburbia" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 20, 3:36pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:33pm
Ha afegit l'obra Missing Pieces de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:33pm
Sèrie: Hunted
Membre: Conkie | feb. 20, 3:28pm
Sèrie: Empire High
Ha marcat la sèrie: Fa bona cara
Membre: Conkie | feb. 20, 3:23pm
Sèrie: Empire High
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:22pm
Sèrie: Empire High
Ha afegit l'obra Empire High Elite de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:22pm
Sèrie: Empire High
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:19pm
Sèrie: Empire High
Ha afegit l'obra Empire High Betrayal de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:19pm
Sèrie: Empire High
Ha afegit l'obra Empire High Untouchables de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:18pm
Sèrie: Empire High
S'ha afegit la sèrie Empire High. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:18pm
Sèrie: Empire High
Ha afegit el nom de sèrie "Empire High" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 20, 3:18pm
Ha editat informació bàsica de la sèrie. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:14pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 3 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:11pm
Ha afegit l'obra This is Love de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:11pm
Ha editat l'ordre de la sèrie amb 2 canvis. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:11pm
Ha afegit l'obra A Whirlwind of Color de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:11pm
Ha afegit l'obra The Light to My Darkness de Ivy Smoak.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:10pm
S'ha afegit la sèrie The Light to My Darkness. Mira més detalls.
Membre: Conkie | feb. 20, 3:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Light to My Darkness" (Anglès).
Membre: Conkie | Implícit | feb. 20, 3:10pm