Historial d'edició global de les sèriesMembre dragonasbreath

maig 27, 2020

Sèrie: 950601
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra French Girl in Town de Mark Daniels.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: HIT #179
Ha afegit l'obra Passionate Prisoner de F. E. Campbell.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Monarch MS6
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Astrology 14 de Steven Schmidt.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Tales of the Occult de Jack C. Wolf.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Plain Sailing de Douglas Clark.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra First Aid de R. M. Youngson.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Signet 04535
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra S.T.A.R. Flight de E. C. Tubb.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Survival World de Frank Belknap Long.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Friendship de Ralph Waldo Emerson.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Planetfall de Arthur Byron Cover.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Winged Pharaoh de Joan Grant.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Dawst
Ha afegit l'obra The Terridae de E. C. Tubb.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Space Tug de Murray Leinster.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Discus 35709
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Night Rider de Robert Penn Warren.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Asimov's Mysteries de Isaac Asimov.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Signet
Ha afegit l'obra Fear of Flying de Erica Jong.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Signet
Ha afegit l'obra The Group de Mary McCarthy.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bantam Books
Ha afegit l'obra The Devil's Triangle de Richard Winer.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bantam Books
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Càndid o l'optimisme de Voltaire.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra L'Art de la guerra de Sun Tzu.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Frankenstein de Mary Shelley.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Roughing It de Mark Twain.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra News You Can Use Now de Prevention.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sipapu Odyssey de Dorushka Maerd.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Apache Wars
Ha afegit l'obra White Apache de Frank Burleson.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Dead Easy de Arthur F. Nehrbass.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storm Rider
Ha afegit l'obra Lord of the Plains de Robert Baron.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Waco Gang de Tom Calhoun.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mountain Passage de Jason Manning.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Waco Gang de Tom Calhoun.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Fires in the Mist de Barbara Dolan.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mathamatazz
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mentor
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mentor
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mentor
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Coyote Woman
Ha afegit l'obra Coyote Woman de Judith Redman Robbins.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: MoonKeeper
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Sister of the Sky de Margaret Allan.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Littlest
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Trapdoor de Keith Peterson.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Details at 10 de Ardella Garland.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Alex Winter
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jack Wilder
Ha afegit l'obra Warrior Circle de Robert Westbrook.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Father Joe
Ha afegit l'obra Mortal Grace de Edward Stewart.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mortal Grace de Edward Stewart.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: The World's
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tawes Bay
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yellow Leaf
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Yellow Leaf
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Session de Judith Kelman.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Ramtha
Ha afegit l'obra Voyage to the New World de Ramtha.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Parras
Ha afegit l'obra Legion de Charles L. Grant.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Yngling de John Dalmas.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Walker
Ha afegit l'obra The American Satan de Kirby Farrell.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Habegger
Ha afegit l'obra Arrow From Earth de F. M. Busby.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Rivers of Time de L. Sprague de Camp.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Lunation Cycle de Dane Rudhyar.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Song of the
Ha afegit l'obra Song of the Axe de John R. Dann.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Song of the
Ha afegit l'obra Song of the Earth de John R. Dann.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Madoc
Ha afegit l'obra Circle of Stars de Anna Lee Waldo.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Stardeath de E. C. Tubb.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Murdering Mr. Monti de Judith Viorst.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Cruel Sanctuary de Brad Reynolds.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lost Cities
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Chakliux
Ha afegit l'obra Song of the River de Sue Harrison.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Civil War de Eric Weiner.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Missing Eden de Wendi Lee.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Sabazel
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Fire the Sky de Kathleen O'Neal Gear.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Wolfwaker
Ha afegit l'obra Storm Runner de Tara K. Harper.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Prince
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Jian
Ha afegit l'obra Black Heart de Eric Van Lustbader.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mystery Cats
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Mystery Cats
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra 19th Precinct de Christopher Newman.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Between The Stars de Eric Kotani.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Earthsong
Ha afegit l'obra Fires of Spring de Mary Mackey.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Earthsong
Ha afegit l'obra The Horses at the Gate de Mary Mackey.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra BorderLords de Terry C. Johnston.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Step-by-Step
Ha afegit l'obra Fondues de Lorna Rhodes.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Reindeer Hunters de Joan Wolf.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Fred Halpren
Ha afegit l'obra Moon of Mutiny de Lester Del Rey.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Magick
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bran Tregare
Ha afegit l'obra Rissa Kerguelen de F. M. Busby.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mutant Legacy de Karen Haber.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Mutant Star de Karen Haber.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Super-Mutant de Karen Haber.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storyteller
Ha afegit l'obra Call Down The Stars de Sue Harrison.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storyteller
Ha afegit l'obra Cry of the Wind de Sue Harrison.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Storyteller
Ha afegit l'obra Song of the River de Sue Harrison.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Lone Star
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tron
Ha afegit l'obra Tron: A Novel de Brian Daley.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Joe Cotton
Ha afegit l'obra The Fly on the Wall de Tony Hillerman.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Bones Tie-in
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: WereFolk
Ha afegit l'obra The Jargoon Pard de Andre Norton.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tir-nan-Og
Ha afegit l'obra Sunshaker's War de Tom Deitz.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tir-nan-Og
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Tir-nan-Og
Ha afegit l'obra Windmaster's Bane de Tom Deitz.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Irish Lace de Andrew M. Greeley.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra Gryphon's Eyrie de Andre Norton.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Alien Debt de F. M. Busby.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Sèrie: Shadow
Ha afegit l'obra Dagger's Edge de Anne Logston.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Miko de Eric Van Lustbader.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Ha afegit l'obra The Rosewood Casket de Sharyn McCrumb.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2020, 10:29pm

novembre 27, 2014

S'ha afegit la sèrie Berkley Z1993. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 27, 2014, 5:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Berkley Z1993" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 27, 2014, 5:29pm

agost 11, 2014

S'ha afegit la sèrie Pyramid N2498. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2014, 6:10am
Ha afegit el nom de sèrie "Pyramid N2498" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2014, 6:10am

juliol 8, 2014

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2014, 12:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Private side of AMerica History" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2014, 12:21pm

abril 29, 2014

Sèrie: Cullen Baker
S'ha afegit la sèrie Cullen Baker. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 29, 2014, 5:17am
Sèrie: Cullen Baker
Ha afegit el nom de sèrie "Cullen Baker" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 29, 2014, 5:17am
Sèrie: Sam Barlow
S'ha afegit la sèrie Sam Barlow. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 29, 2014, 5:17am
Sèrie: Sam Barlow
Ha afegit el nom de sèrie "Sam Barlow" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 29, 2014, 5:17am

octubre 23, 2013

Sèrie: MacCallister
S'ha afegit la sèrie MacCallister. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2013, 3:59pm
Sèrie: MacCallister
Ha afegit el nom de sèrie "MacCallister" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2013, 3:59pm

març 25, 2013

S'ha afegit la sèrie Grolier Encyclopedia. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 25, 2013, 12:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Grolier Encyclopedia" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 25, 2013, 12:52am

març 24, 2013

Sèrie: Daw UY1255
S'ha afegit la sèrie Daw UY1255. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2013, 5:21pm
Sèrie: Daw UY1255
Ha afegit el nom de sèrie "Daw UY1255" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 24, 2013, 5:21pm
Sèrie: Calder
S'ha afegit la sèrie Calder. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 24, 2013, 12:37pm
Sèrie: Calder
Ha afegit el nom de sèrie "Calder" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 24, 2013, 12:37pm

març 23, 2013

S'ha afegit la sèrie Star Trek Log Onmibus. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 23, 2013, 10:18am
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek Log Onmibus" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 23, 2013, 10:18am

març 19, 2013

S'ha afegit la sèrie Daw 451-UQ1075. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 19, 2013, 2:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daw 451-UQ1075" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 19, 2013, 2:53pm

març 18, 2013

S'ha afegit la sèrie Lancet 74-533. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2013, 6:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lancet 74-533" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2013, 6:43pm
Sèrie: Bantam Q7407
S'ha afegit la sèrie Bantam Q7407. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2013, 6:26pm
Sèrie: Bantam Q7407
Ha afegit el nom de sèrie "Bantam Q7407" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2013, 6:26pm

març 17, 2013

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2013, 10:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek: The Next Generation Novels" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2013, 10:06pm

març 14, 2013

Sèrie: Bantam 37300
S'ha afegit la sèrie Bantam 37300. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 14, 2013, 4:32pm
Sèrie: Bantam 37300
Ha afegit el nom de sèrie "Bantam 37300" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 14, 2013, 4:32pm

març 13, 2013

S'ha afegit la sèrie Star Trek Movies:. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 13, 2013, 11:56am
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek Movies:" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 13, 2013, 11:56am

març 12, 2013

S'ha afegit la sèrie Fawcett P2853. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 12, 2013, 6:15pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fawcett P2853" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 12, 2013, 6:15pm

març 10, 2013

S'ha afegit la sèrie Llewelyn's High Magic Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2013, 6:50pm
Ha afegit el nom de sèrie "Llewelyn's High Magic Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2013, 6:50pm
Sèrie: Elements of
S'ha afegit la sèrie Elements of. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 10, 2013, 3:42pm
Sèrie: Elements of
Ha afegit el nom de sèrie "Elements of" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 10, 2013, 3:42pm

març 7, 2013

Sèrie: Avon W133
S'ha afegit la sèrie Avon W133. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 7, 2013, 2:39pm
Sèrie: Avon W133
Ha afegit el nom de sèrie "Avon W133" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 7, 2013, 2:39pm

març 6, 2013

S'ha afegit la sèrie The Six Races. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 6, 2013, 8:28pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Six Races" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 6, 2013, 8:28pm
Sèrie: Daw 930
S'ha afegit la sèrie Daw 930. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 6, 2013, 8:20pm
Sèrie: Daw 930
Ha afegit el nom de sèrie "Daw 930" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 6, 2013, 8:20pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 6, 2013, 8:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Isaac's universe refers to the worlds dedvloped by Isaac Asimov. Need a SERIES name" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 6, 2013, 8:13pm
S'ha afegit la sèrie Ballantine 28840. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 6, 2013, 12:16am
Ha afegit el nom de sèrie "Ballantine 28840" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 6, 2013, 12:16am
S'ha afegit la sèrie Saga of Ben Tree. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 6, 2013, 12:00am
Ha afegit el nom de sèrie "Saga of Ben Tree" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 6, 2013, 12:00am

març 5, 2013

Sèrie: DAW UE1786
S'ha afegit la sèrie DAW UE1786. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 5, 2013, 11:13pm
Sèrie: DAW UE1786
Ha afegit el nom de sèrie "DAW UE1786" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 5, 2013, 11:13pm
Sèrie: Ace 13795
S'ha afegit la sèrie Ace 13795. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 5, 2013, 12:58am
Sèrie: Ace 13795
Ha afegit el nom de sèrie "Ace 13795" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 5, 2013, 12:58am

març 4, 2013

Sèrie: Ace 77551
S'ha afegit la sèrie Ace 77551. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2013, 9:06pm
Sèrie: Ace 77551
Ha afegit el nom de sèrie "Ace 77551" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2013, 9:06pm
Sèrie: Daw UV1179
S'ha afegit la sèrie Daw UV1179. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2013, 8:50pm
Sèrie: Daw UV1179
Ha afegit el nom de sèrie "Daw UV1179" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2013, 8:50pm
Sèrie: Daw UQ1090
S'ha afegit la sèrie Daw UQ1090. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2013, 4:06pm
Sèrie: Daw UQ1090
Ha afegit el nom de sèrie "Daw UQ1090" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2013, 4:06pm
S'ha afegit la sèrie Warner 75-461. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2013, 1:35am
Ha afegit el nom de sèrie "Warner 75-461" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2013, 1:35am
Sèrie: Gray Towers
S'ha afegit la sèrie Gray Towers. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2013, 12:43am
Sèrie: Gray Towers
Ha afegit el nom de sèrie "Gray Towers" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2013, 12:43am
Sèrie: High Hallack
S'ha afegit la sèrie High Hallack. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 4, 2013, 12:43am
Sèrie: High Hallack
Ha afegit el nom de sèrie "High Hallack" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 4, 2013, 12:43am

març 3, 2013

S'ha afegit la sèrie Reginald Rivers. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2013, 11:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Reginald Rivers" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2013, 11:18pm
Sèrie: WereFolk
S'ha afegit la sèrie WereFolk. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 3, 2013, 11:05am
Sèrie: WereFolk
Ha afegit el nom de sèrie "WereFolk" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 3, 2013, 11:05am

març 2, 2013

S'ha afegit la sèrie Women of the Mists. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 2, 2013, 2:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Women of the Mists" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 2, 2013, 2:59pm

febrer 15, 2013

S'ha afegit la sèrie The Tower and Telepath. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 15, 2013, 3:54pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Tower and Telepath" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 15, 2013, 3:54pm

gener 28, 2013

S'ha afegit la sèrie The People of the. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 28, 2013, 3:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "The People of the" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 28, 2013, 3:17pm
S'ha afegit la sèrie People of the. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | gen. 28, 2013, 3:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "People of the" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | gen. 28, 2013, 3:03pm

desembre 19, 2012

Sèrie: The Orphan
S'ha afegit la sèrie The Orphan. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 19, 2012, 4:20pm
Sèrie: The Orphan
Ha afegit el nom de sèrie "The Orphan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 19, 2012, 4:20pm

desembre 18, 2012

Sèrie: Falconhurst
S'ha afegit la sèrie Falconhurst. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 18, 2012, 10:29pm
Sèrie: Falconhurst
Ha afegit el nom de sèrie "Falconhurst" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 18, 2012, 10:29pm

desembre 17, 2012

Sèrie: Daw 661
S'ha afegit la sèrie Daw 661. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 17, 2012, 5:37pm
Sèrie: Daw 661
Ha afegit el nom de sèrie "Daw 661" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 17, 2012, 5:37pm
Sèrie: Daw UE2108
S'ha afegit la sèrie Daw UE2108. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 17, 2012, 5:36pm
Sèrie: Daw UE2108
Ha afegit el nom de sèrie "Daw UE2108" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 17, 2012, 5:36pm

desembre 11, 2012

Sèrie: Ace F-231
S'ha afegit la sèrie Ace F-231. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 11, 2012, 5:38pm
Sèrie: Ace F-231
Ha afegit el nom de sèrie "Ace F-231" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 11, 2012, 5:38pm
Sèrie: Ace M-157
S'ha afegit la sèrie Ace M-157. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 11, 2012, 5:38pm
Sèrie: Ace M-157
Ha afegit el nom de sèrie "Ace M-157" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 11, 2012, 5:38pm
Sèrie: Tron
S'ha afegit la sèrie Tron. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 11, 2012, 2:00am
Sèrie: Tron
Ha afegit el nom de sèrie "Tron" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 11, 2012, 2:00am

desembre 10, 2012

S'ha afegit la sèrie Fawcett 2-3233-9. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 10, 2012, 8:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fawcett 2-3233-9" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 10, 2012, 8:34pm
Sèrie: Daw 596
S'ha afegit la sèrie Daw 596. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 10, 2012, 1:00am
Sèrie: Daw 596
Ha afegit el nom de sèrie "Daw 596" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 10, 2012, 1:00am
Sèrie: Daw 637
S'ha afegit la sèrie Daw 637. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 10, 2012, 12:59am
Sèrie: Daw 637
Ha afegit el nom de sèrie "Daw 637" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 10, 2012, 12:59am

desembre 9, 2012

S'ha afegit la sèrie Pyramid F-713. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2012, 2:24am
Ha afegit el nom de sèrie "Pyramid F-713" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2012, 2:24am

desembre 7, 2012

S'ha afegit la sèrie Up From Earth's Center. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 2:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Up From Earth's Center" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 2:59pm
S'ha afegit la sèrie Return from Cormoral. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 2:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Return from Cormoral" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 2:58pm
S'ha afegit la sèrie Terror Wears No Shoes. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 2:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Terror Wears No Shoes" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 2:58pm
S'ha afegit la sèrie The Derelict of Skull Shoal. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 2:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Derelict of Skull Shoal" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 2:58pm
S'ha afegit la sèrie The Green Master. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 2:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Green Master" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 2:58pm
S'ha afegit la sèrie Bequest of Evil. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 1:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bequest of Evil" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 1:25pm
S'ha afegit la sèrie Death in Little Houses. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 1:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Death in Little Houses" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 1:25pm
S'ha afegit la sèrie Target for Death. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 1:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "Target for Death" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 1:25pm
S'ha afegit la sèrie The Exploding Lake. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 1:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Exploding Lake" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 1:25pm
S'ha afegit la sèrie The Death Lady. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 1:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Death Lady" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 1:25pm
S'ha afegit la sèrie The Too-Wise Owl. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 11:04am
Ha afegit el nom de sèrie "The Too-Wise Owl" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 11:04am
S'ha afegit la sèrie The Devil's Black Rock. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 11:03am
Ha afegit el nom de sèrie "The Devil's Black Rock" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 11:03am
S'ha afegit la sèrie Waves of Death. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 11:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Waves of Death" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 11:03am
S'ha afegit la sèrie Terror and the Lonely Widow. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2012, 11:03am
Ha afegit el nom de sèrie "Terror and the Lonely Widow" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2012, 11:03am

desembre 1, 2012

Sèrie: 950601
S'ha afegit la sèrie 950601. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 1, 2012, 2:09pm
Sèrie: 950601
Ha afegit el nom de sèrie "950601" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 1, 2012, 2:09pm

novembre 20, 2012

S'ha afegit la sèrie Children of Arable. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 20, 2012, 6:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Children of Arable" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 20, 2012, 6:36pm

novembre 19, 2012

S'ha afegit la sèrie Inspector Narracott. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 11:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Narracott" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 11:43pm
S'ha afegit la sèrie Emily Trefusis. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 11:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Emily Trefusis" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 11:43pm
S'ha afegit la sèrie Hunters of the Red Moon. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 11:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hunters of the Red Moon" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 11:34pm
S'ha afegit la sèrie Hunt of the Red Moon. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 11:32pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hunt of the Red Moon" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 11:32pm
S'ha afegit la sèrie Mark Easterbrook. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 10:59pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mark Easterbrook" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 10:59pm
S'ha afegit la sèrie Tuatha DeDannan. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2012, 1:06am
Ha afegit el nom de sèrie "Tuatha DeDannan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2012, 1:06am

novembre 18, 2012

Sèrie: Dolphin C304
S'ha afegit la sèrie Dolphin C304. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 18, 2012, 2:26am
Sèrie: Dolphin C304
Ha afegit el nom de sèrie "Dolphin C304" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 18, 2012, 2:26am

novembre 17, 2012

S'ha afegit la sèrie The People Of. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 17, 2012, 8:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "The People Of" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 17, 2012, 8:27pm
Sèrie: Dell 0674
S'ha afegit la sèrie Dell 0674. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 17, 2012, 2:06pm
Sèrie: Dell 0674
Ha afegit el nom de sèrie "Dell 0674" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 17, 2012, 2:06pm
S'ha afegit la sèrie Magnum 74-750. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 17, 2012, 12:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Magnum 74-750" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 17, 2012, 12:57am

novembre 16, 2012

Sèrie: Daw UJ1309
S'ha afegit la sèrie Daw UJ1309. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2012, 9:31am
Sèrie: Daw UJ1309
Ha afegit el nom de sèrie "Daw UJ1309" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2012, 9:31am

novembre 4, 2012

S'ha afegit la sèrie Georgia Barnett. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 4, 2012, 1:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Georgia Barnett" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 4, 2012, 1:41am
Sèrie: Jane Jeffry
S'ha afegit la sèrie Jane Jeffry. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 4, 2012, 1:59am
Sèrie: Jane Jeffry
Ha afegit el nom de sèrie "Jane Jeffry" (Alemany).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 4, 2012, 1:59am

novembre 3, 2012

Sèrie: Tripping Mag
S'ha afegit la sèrie Tripping Mag. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2012, 4:14pm
Sèrie: Tripping Mag
Ha afegit el nom de sèrie "Tripping Mag" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2012, 4:14pm
Sèrie: Chihuahua
S'ha afegit la sèrie Chihuahua. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2012, 4:10pm
Sèrie: Chihuahua
Ha afegit el nom de sèrie "Chihuahua" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2012, 4:10pm

novembre 1, 2012

Sèrie: Cole
S'ha afegit la sèrie Cole. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 1, 2012, 7:10pm
Sèrie: Cole
Ha afegit el nom de sèrie "Cole" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 1, 2012, 7:10pm

octubre 29, 2012

S'ha afegit la sèrie Kelvin Knight of Rud. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 29, 2012, 12:59am
Ha afegit el nom de sèrie "Kelvin Knight of Rud" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 29, 2012, 12:59am
S'ha afegit la sèrie Kelvin of Rud. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 29, 2012, 12:47am
Ha afegit el nom de sèrie "Kelvin of Rud" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 29, 2012, 12:47am

octubre 28, 2012

Sèrie: Robot Adept
S'ha afegit la sèrie Robot Adept. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 28, 2012, 3:27pm
Sèrie: Robot Adept
Ha afegit el nom de sèrie "Robot Adept" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 28, 2012, 3:27pm

octubre 26, 2012

S'ha afegit la sèrie Flame of Olympus. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 26, 2012, 4:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Flame of Olympus" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 26, 2012, 4:53pm

octubre 25, 2012

Sèrie: Robin Hood
S'ha afegit la sèrie Robin Hood. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 25, 2012, 8:54pm
Sèrie: Robin Hood
Ha afegit el nom de sèrie "Robin Hood" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 25, 2012, 8:54pm
S'ha afegit la sèrie Lancer 73-714. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 25, 2012, 8:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lancer 73-714" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 25, 2012, 8:26pm

octubre 24, 2012

Sèrie: MoonKeeper
S'ha afegit la sèrie MoonKeeper. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2012, 3:39pm
Sèrie: MoonKeeper
Ha afegit el nom de sèrie "MoonKeeper" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2012, 3:39pm
Sèrie: Prince
S'ha afegit la sèrie Prince. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2012, 2:24pm
Sèrie: Prince
Ha afegit el nom de sèrie "Prince" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2012, 2:24pm

octubre 23, 2012

Sèrie: Star Trek:
S'ha afegit la sèrie Star Trek:. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2012, 11:46pm
Sèrie: Star Trek:
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek:" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2012, 11:46pm
S'ha afegit la sèrie Wind River Reservation. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2012, 12:12am
Ha afegit el nom de sèrie "Wind River Reservation" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2012, 12:12am
Sèrie: Father John
S'ha afegit la sèrie Father John. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2012, 12:11am
Sèrie: Father John
Ha afegit el nom de sèrie "Father John" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2012, 12:11am

octubre 22, 2012

S'ha afegit la sèrie Nils Jarnhann. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2012, 2:19pm
Ha afegit el nom de sèrie "Nils Jarnhann" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2012, 2:19pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 22, 2012, 2:53am
Ha afegit el nom de sèrie "The Best of MZB's Fantasy Magazine" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 22, 2012, 2:53am

octubre 19, 2012

Sèrie: Daw 452
S'ha afegit la sèrie Daw 452. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2012, 6:41pm
Sèrie: Daw 452
Ha afegit el nom de sèrie "Daw 452" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2012, 6:41pm
Sèrie: Hunters
S'ha afegit la sèrie Hunters. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 19, 2012, 12:21am
Sèrie: Hunters
Ha afegit el nom de sèrie "Hunters" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 19, 2012, 12:21am

octubre 18, 2012

Sèrie: Habegger
S'ha afegit la sèrie Habegger. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2012, 11:40pm
Sèrie: Habegger
Ha afegit el nom de sèrie "Habegger" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2012, 11:40pm
S'ha afegit la sèrie Zadieyeck of Gyre. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2012, 10:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Zadieyeck of Gyre" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2012, 10:49pm
Sèrie: Daw UE1567
S'ha afegit la sèrie Daw UE1567. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2012, 10:15pm
Sèrie: Daw UE1567
Ha afegit el nom de sèrie "Daw UE1567" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2012, 10:15pm

octubre 15, 2012

S'ha afegit la sèrie Star Trek:TNG: Stargazer. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 15, 2012, 1:23am
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek:TNG: Stargazer" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 15, 2012, 1:23am

octubre 14, 2012

Sèrie: Blackie Ryan
S'ha afegit la sèrie Blackie Ryan. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 14, 2012, 11:54pm
Sèrie: Blackie Ryan
Ha afegit el nom de sèrie "Blackie Ryan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 14, 2012, 11:54pm

octubre 13, 2012

Sèrie: Yellow Leaf
S'ha afegit la sèrie Yellow Leaf. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 13, 2012, 10:25pm
Sèrie: Yellow Leaf
Ha afegit el nom de sèrie "Yellow Leaf" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 13, 2012, 10:25pm

octubre 12, 2012

Sèrie: Ellie Avery
S'ha afegit la sèrie Ellie Avery. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 12, 2012, 7:34pm
Sèrie: Ellie Avery
Ha afegit el nom de sèrie "Ellie Avery" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 12, 2012, 7:34pm

octubre 11, 2012

Sèrie: Coyote Woman
S'ha afegit la sèrie Coyote Woman. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 11, 2012, 1:27pm
Sèrie: Coyote Woman
Ha afegit el nom de sèrie "Coyote Woman" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 11, 2012, 1:27pm

octubre 6, 2012

Sèrie: Vatican
S'ha afegit la sèrie Vatican. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 6, 2012, 6:45pm
Sèrie: Vatican
Ha afegit el nom de sèrie "Vatican" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 6, 2012, 6:45pm
S'ha afegit la sèrie Softcover Library B1066S. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 6, 2012, 2:22am
Ha afegit el nom de sèrie "Softcover Library B1066S" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 6, 2012, 2:22am

octubre 4, 2012

S'ha afegit la sèrie Belmont B50-846. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2012, 10:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Belmont B50-846" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2012, 10:42pm
Sèrie: Cactus Kid
S'ha afegit la sèrie Cactus Kid. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2012, 12:53pm
Sèrie: Cactus Kid
Ha afegit el nom de sèrie "Cactus Kid" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2012, 12:53pm
Sèrie: Hondo
S'ha afegit la sèrie Hondo. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2012, 4:14am
Sèrie: Hondo
Ha afegit el nom de sèrie "Hondo" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2012, 4:14am

octubre 3, 2012

S'ha afegit la sèrie Medicine Woman. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 3, 2012, 5:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Medicine Woman" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 3, 2012, 5:14am
Sèrie: Dushau
S'ha afegit la sèrie Dushau. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 3, 2012, 4:33am
Sèrie: Dushau
Ha afegit el nom de sèrie "Dushau" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 3, 2012, 4:33am

octubre 2, 2012

Sèrie: Ace 5455
S'ha afegit la sèrie Ace 5455. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 2, 2012, 8:25pm
Sèrie: Ace 5455
Ha afegit el nom de sèrie "Ace 5455" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 2, 2012, 8:25pm

setembre 29, 2012

S'ha afegit la sèrie The Pulse of Life. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 29, 2012, 2:11am
Ha afegit el nom de sèrie "The Pulse of Life" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 29, 2012, 2:11am

setembre 27, 2012

S'ha afegit la sèrie Karmic Astrology. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 27, 2012, 8:40am
Ha afegit el nom de sèrie "Karmic Astrology" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 27, 2012, 8:40am

setembre 26, 2012

Sèrie: Signet 04535
S'ha afegit la sèrie Signet 04535. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 26, 2012, 5:22am
Sèrie: Signet 04535
Ha afegit el nom de sèrie "Signet 04535" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 26, 2012, 5:22am

setembre 24, 2012

S'ha afegit la sèrie Stealing Shadows. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 24, 2012, 9:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Stealing Shadows" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 24, 2012, 9:06pm
Sèrie: Rafferty
S'ha afegit la sèrie Rafferty. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 24, 2012, 12:59pm
Sèrie: Rafferty
Ha afegit el nom de sèrie "Rafferty" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 24, 2012, 12:59pm
S'ha afegit la sèrie Rafferty and Llewellyn. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 24, 2012, 10:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Rafferty and Llewellyn" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 24, 2012, 10:41am

setembre 20, 2012

Sèrie: ST: TNG
S'ha afegit la sèrie ST: TNG. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 20, 2012, 2:31pm
Sèrie: ST: TNG
Ha afegit el nom de sèrie "ST: TNG" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 20, 2012, 2:31pm
Sèrie: ST
S'ha afegit la sèrie ST. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 20, 2012, 2:31pm
Sèrie: ST
Ha afegit el nom de sèrie "ST" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 20, 2012, 2:31pm
S'ha afegit la sèrie Lady of the Light. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 20, 2012, 2:23pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lady of the Light" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 20, 2012, 2:23pm
S'ha afegit la sèrie Waiting to Breath. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 20, 2012, 1:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Waiting to Breath" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 20, 2012, 1:39pm

setembre 19, 2012

S'ha afegit la sèrie The Horses Came. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 19, 2012, 9:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Horses Came" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 19, 2012, 9:57pm
Sèrie: Avon 75697
S'ha afegit la sèrie Avon 75697. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 19, 2012, 2:18pm
Sèrie: Avon 75697
Ha afegit el nom de sèrie "Avon 75697" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 19, 2012, 2:18pm

setembre 18, 2012

Sèrie: Anasazi
S'ha afegit la sèrie Anasazi. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 18, 2012, 11:15am
Sèrie: Anasazi
Ha afegit el nom de sèrie "Anasazi" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 18, 2012, 11:15am

setembre 16, 2012

Sèrie: DAW 800
S'ha afegit la sèrie DAW 800. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 16, 2012, 12:06am
Sèrie: DAW 800
Ha afegit el nom de sèrie "DAW 800" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 16, 2012, 12:06am

setembre 15, 2012

Sèrie: Jack Wilder
S'ha afegit la sèrie Jack Wilder. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 15, 2012, 9:18am
Sèrie: Jack Wilder
Ha afegit el nom de sèrie "Jack Wilder" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 15, 2012, 9:18am

setembre 14, 2012

S'ha afegit la sèrie S.C.E. collections. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 14, 2012, 1:02am
Ha afegit el nom de sèrie "S.C.E. collections" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 14, 2012, 1:02am

setembre 13, 2012

Sèrie: Daw 706
S'ha afegit la sèrie Daw 706. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 13, 2012, 10:55pm
Sèrie: Daw 706
Ha afegit el nom de sèrie "Daw 706" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 13, 2012, 10:55pm

setembre 10, 2012

S'ha afegit la sèrie Business 2000. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 10, 2012, 12:54am
Ha afegit el nom de sèrie "Business 2000" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 10, 2012, 12:54am

agost 24, 2012

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 24, 2012, 10:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Anna Pigeon (17) - Publication Order" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 24, 2012, 10:18pm

agost 22, 2012

S'ha afegit la sèrie Microsoft Bench Mark Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 22, 2012, 5:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Microsoft Bench Mark Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 22, 2012, 5:35pm

agost 20, 2012

S'ha afegit la sèrie Benchmark Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 20, 2012, 8:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Benchmark Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 20, 2012, 8:20pm

agost 15, 2012

S'ha afegit la sèrie Wentworth Cabot. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2012, 9:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Wentworth Cabot" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2012, 9:02pm
S'ha afegit la sèrie Doubleday 2133. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 15, 2012, 12:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Doubleday 2133" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 15, 2012, 12:21am

agost 14, 2012

Sèrie: Logan Cates
S'ha afegit la sèrie Logan Cates. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 14, 2012, 12:39am
Sèrie: Logan Cates
Ha afegit el nom de sèrie "Logan Cates" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 14, 2012, 12:39am

agost 13, 2012

Sèrie: Star Academy
S'ha afegit la sèrie Star Academy. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 13, 2012, 11:37pm
Sèrie: Star Academy
Ha afegit el nom de sèrie "Star Academy" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 13, 2012, 11:37pm

agost 12, 2012

S'ha afegit la sèrie Women of the Mist. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2012, 11:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Women of the Mist" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2012, 11:14pm
Sèrie: Buckskin Man
S'ha afegit la sèrie Buckskin Man. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 12, 2012, 1:23am
Sèrie: Buckskin Man
Ha afegit el nom de sèrie "Buckskin Man" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 12, 2012, 1:23am

agost 11, 2012

S'ha afegit la sèrie Hardy Collins. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2012, 11:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hardy Collins" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2012, 11:49pm
S'ha afegit la sèrie Betty Sue Powell. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2012, 11:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Betty Sue Powell" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2012, 11:49pm
S'ha afegit la sèrie Hardy & Betty Sue. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2012, 11:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hardy & Betty Sue" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2012, 11:49pm
Sèrie: DAw UQ 1018
S'ha afegit la sèrie DAw UQ 1018. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2012, 11:29am
Sèrie: DAw UQ 1018
Ha afegit el nom de sèrie "DAw UQ 1018" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2012, 11:29am

agost 10, 2012

Sèrie: Daw UY1265
S'ha afegit la sèrie Daw UY1265. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 10, 2012, 11:22pm
Sèrie: Daw UY1265
Ha afegit el nom de sèrie "Daw UY1265" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 10, 2012, 11:22pm
Sèrie: Conn Dury
S'ha afegit la sèrie Conn Dury. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 10, 2012, 1:22pm
Sèrie: Conn Dury
Ha afegit el nom de sèrie "Conn Dury" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 10, 2012, 1:22pm

agost 7, 2012

S'ha afegit la sèrie The Crash at Roswell. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 7, 2012, 12:14am
Ha afegit el nom de sèrie "The Crash at Roswell" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 7, 2012, 12:14am
S'ha afegit la sèrie Crash at Roswell. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 7, 2012, 12:13am
Ha afegit el nom de sèrie "Crash at Roswell" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 7, 2012, 12:13am

agost 2, 2012

S'ha afegit la sèrie Mammoth Stone. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 2, 2012, 11:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Mammoth Stone" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 2, 2012, 11:08am

juliol 28, 2012

S'ha afegit la sèrie Daw Collectors 743. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 28, 2012, 2:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daw Collectors 743" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 28, 2012, 2:49pm
S'ha afegit la sèrie Daw Collectors 776. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 28, 2012, 1:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Daw Collectors 776" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 28, 2012, 1:48am

juliol 27, 2012

Sèrie: Epicurean
S'ha afegit la sèrie Epicurean. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 27, 2012, 1:48am
Sèrie: Epicurean
Ha afegit el nom de sèrie "Epicurean" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 27, 2012, 1:48am

juliol 26, 2012

S'ha afegit la sèrie Philosophers Speak For Themselves. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 26, 2012, 12:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Philosophers Speak For Themselves" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 26, 2012, 12:21am

juliol 22, 2012

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 22, 2012, 2:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Diversified Client-Centered Hypnosis" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 22, 2012, 2:29pm

juliol 14, 2012

S'ha afegit la sèrie Phoenix Journals. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 14, 2012, 3:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Phoenix Journals" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 14, 2012, 3:11am

juliol 13, 2012

S'ha afegit la sèrie Sleeping Beauty. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 13, 2012, 9:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Sleeping Beauty" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 13, 2012, 9:34pm

juliol 9, 2012

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 9, 2012, 9:25pm
Ha afegit el nom de sèrie "High School Musical: Stories from East High" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 9, 2012, 9:25pm

juliol 8, 2012

Sèrie: .
S'ha afegit la sèrie .. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 8, 2012, 2:16am
Sèrie: .
Ha afegit el nom de sèrie "Biography" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 8, 2012, 2:16am

juliol 7, 2012

S'ha afegit la sèrie Cpt Underpants. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 7, 2012, 12:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Cpt Underpants" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 7, 2012, 12:12pm

juliol 5, 2012

S'ha afegit la sèrie American Girls. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2012, 12:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "American Girls" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2012, 12:07pm
Sèrie: Kaya
S'ha afegit la sèrie Kaya. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 5, 2012, 11:59am
Sèrie: Kaya
Ha afegit el nom de sèrie "Kaya" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 5, 2012, 11:59am

juliol 4, 2012

Sèrie: Spellbinder
S'ha afegit la sèrie Spellbinder. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | jul. 4, 2012, 10:54am
Sèrie: Spellbinder
Ha afegit el nom de sèrie "Spellbinder" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | jul. 4, 2012, 10:54am

juny 29, 2012

S'ha afegit la sèrie Old Timey Recipes. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 29, 2012, 3:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Old Timey Recipes" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 29, 2012, 3:52am

juny 28, 2012

S'ha afegit la sèrie Grant County Historical Society. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2012, 7:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Grant County Historical Society" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2012, 7:13pm
S'ha afegit la sèrie Alden Children. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2012, 6:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Alden Children" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2012, 6:52pm
Sèrie: Chantry
S'ha afegit la sèrie Chantry. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 28, 2012, 8:06am
Sèrie: Chantry
Ha afegit el nom de sèrie "Chantry" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 28, 2012, 8:06am

juny 27, 2012

S'ha afegit la sèrie People of the Ax. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 27, 2012, 10:57am
Ha afegit el nom de sèrie "People of the Ax" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 27, 2012, 10:57am
Sèrie: Fomor
S'ha afegit la sèrie Fomor. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 27, 2012, 10:55am
Sèrie: Fomor
Ha afegit el nom de sèrie "Fomor" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 27, 2012, 10:55am

juny 26, 2012

Sèrie: Jian
S'ha afegit la sèrie Jian. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 26, 2012, 8:33pm
Sèrie: Jian
Ha afegit el nom de sèrie "Jian" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 26, 2012, 8:33pm

juny 24, 2012

S'ha afegit la sèrie Domination & Submission. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 24, 2012, 12:11am
Ha afegit el nom de sèrie "Domination & Submission" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 24, 2012, 12:11am

juny 23, 2012

Sèrie: Tir-nan-Og
S'ha afegit la sèrie Tir-nan-Og. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 23, 2012, 10:41pm
Sèrie: Tir-nan-Og
Ha afegit el nom de sèrie "Tir-nan-Og" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 23, 2012, 10:41pm
Sèrie: Tir Nan Og
S'ha afegit la sèrie Tir Nan Og. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 23, 2012, 9:39pm
Sèrie: Tir Nan Og
Ha afegit el nom de sèrie "Tir Nan Og" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 23, 2012, 9:39pm

juny 21, 2012

S'ha afegit la sèrie Dumarest Universe. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 21, 2012, 8:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dumarest Universe" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 21, 2012, 8:40pm
S'ha afegit la sèrie Signet SF, J9620. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 21, 2012, 2:06pm
Ha afegit el nom de sèrie "Signet SF, J9620" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 21, 2012, 2:06pm

juny 18, 2012

Sèrie: Lost Cities
S'ha afegit la sèrie Lost Cities. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 18, 2012, 11:23pm
Sèrie: Lost Cities
Ha afegit el nom de sèrie "Lost Cities" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 18, 2012, 11:23pm

juny 16, 2012

S'ha afegit la sèrie Llewllyn's Self Help. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 16, 2012, 2:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Llewllyn's Self Help" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 16, 2012, 2:12pm
Sèrie: Llewllyn
S'ha afegit la sèrie Llewllyn. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 16, 2012, 2:12pm
Sèrie: Llewllyn
Ha afegit el nom de sèrie "Llewllyn" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 16, 2012, 2:12pm

juny 9, 2012

S'ha afegit la sèrie Llewelyn's How To. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 9, 2012, 9:13pm
Ha afegit el nom de sèrie "Llewelyn's How To" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 9, 2012, 9:13pm
Sèrie: Mu/Muror
S'ha afegit la sèrie Mu/Muror. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 9, 2012, 12:43am
Sèrie: Mu/Muror
Ha afegit el nom de sèrie "Mu/Muror" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 9, 2012, 12:43am

juny 8, 2012

Sèrie: Mike & Ellie
S'ha afegit la sèrie Mike & Ellie. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 8, 2012, 7:38am
Sèrie: Mike & Ellie
Ha afegit el nom de sèrie "Mike & Ellie" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 8, 2012, 7:38am

juny 7, 2012

Sèrie: Jane Marple
S'ha afegit la sèrie Jane Marple. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 7, 2012, 12:43pm
Sèrie: Jane Marple
Ha afegit el nom de sèrie "Jane Marple" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 7, 2012, 12:43pm
Sèrie: Dan Sheridan
S'ha afegit la sèrie Dan Sheridan. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 7, 2012, 11:07am
Sèrie: Dan Sheridan
Ha afegit el nom de sèrie "Dan Sheridan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 7, 2012, 11:07am

juny 6, 2012

Sèrie: Mr Treves
S'ha afegit la sèrie Mr Treves. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 6, 2012, 6:30pm
Sèrie: Mr Treves
Ha afegit el nom de sèrie "Mr Treves" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 6, 2012, 6:30pm
S'ha afegit la sèrie Dead Letter Mysteries. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 6, 2012, 6:00pm
Ha afegit el nom de sèrie "Dead Letter Mysteries" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 6, 2012, 6:00pm
Sèrie: Grey Ones
S'ha afegit la sèrie Grey Ones. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 6, 2012, 9:01am
Sèrie: Grey Ones
Ha afegit el nom de sèrie "Grey Ones" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 6, 2012, 9:01am

maig 31, 2012

Sèrie: Littlest
S'ha afegit la sèrie Littlest. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2012, 7:51pm
Sèrie: Littlest
Ha afegit el nom de sèrie "Littlest" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 31, 2012, 7:51pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2012, 7:29pm
Ha afegit el nom de sèrie "Polebridge Press Scholars Version Translations" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 31, 2012, 7:29pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2012, 4:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Introduction to Oriental Civilizations" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 31, 2012, 4:43pm

maig 27, 2012

Sèrie: Parras
S'ha afegit la sèrie Parras. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2012, 5:13pm
Sèrie: Parras
Ha afegit el nom de sèrie "Parras" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 27, 2012, 5:13pm
Sèrie: Wuntvor
S'ha afegit la sèrie Wuntvor. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2012, 12:48am
Sèrie: Wuntvor
Ha afegit el nom de sèrie "Wuntvor" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 27, 2012, 12:48am
Sèrie: Axis
S'ha afegit la sèrie Axis. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 27, 2012, 12:31am
Sèrie: Axis
Ha afegit el nom de sèrie "Axis" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 27, 2012, 12:31am

maig 26, 2012

Sèrie: Mentor MD276
S'ha afegit la sèrie Mentor MD276. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 26, 2012, 5:04am
Sèrie: Mentor MD276
Ha afegit el nom de sèrie "Mentor MD276" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 26, 2012, 5:04am

maig 25, 2012

Sèrie: Dell 6673
S'ha afegit la sèrie Dell 6673. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 25, 2012, 11:49am
Sèrie: Dell 6673
Ha afegit el nom de sèrie "Dell 6673" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 25, 2012, 11:49am
Sèrie: Gremlins
S'ha afegit la sèrie Gremlins. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 25, 2012, 11:25am
Sèrie: Gremlins
Ha afegit el nom de sèrie "Gremlins" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 25, 2012, 11:25am

maig 24, 2012

Sèrie: Ebenezum
S'ha afegit la sèrie Ebenezum. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 24, 2012, 2:16pm
Sèrie: Ebenezum
Ha afegit el nom de sèrie "Ebenezum" (Alemany).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 24, 2012, 2:16pm

març 18, 2012

Sèrie: Ramtha
S'ha afegit la sèrie Ramtha. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2012, 5:42am
Sèrie: Ramtha
Ha afegit el nom de sèrie "Ramtha" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2012, 5:42am
Sèrie: Dell 9393
S'ha afegit la sèrie Dell 9393. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2012, 5:28am
Sèrie: Dell 9393
Ha afegit el nom de sèrie "Dell 9393" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2012, 5:28am
Sèrie: Ballantine
S'ha afegit la sèrie Ballantine. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2012, 5:16am
Sèrie: Ballantine
Ha afegit el nom de sèrie "Ballantine" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2012, 5:16am
Sèrie: Fred Halpren
S'ha afegit la sèrie Fred Halpren. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2012, 5:08am
Sèrie: Fred Halpren
Ha afegit el nom de sèrie "Fred Halpren" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2012, 5:08am

març 17, 2012

Sèrie: Discus 35709
S'ha afegit la sèrie Discus 35709. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2012, 12:24am
Sèrie: Discus 35709
Ha afegit el nom de sèrie "Discus 35709" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2012, 12:24am

març 16, 2012

Sèrie: Lerbouchard
S'ha afegit la sèrie Lerbouchard. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 16, 2012, 9:44pm
Sèrie: Lerbouchard
Ha afegit el nom de sèrie "Lerbouchard" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 16, 2012, 9:44pm
Sèrie: Talon
S'ha afegit la sèrie Talon. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 16, 2012, 9:40pm
Sèrie: Talon
Ha afegit el nom de sèrie "Talon" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 16, 2012, 9:40pm
S'ha afegit la sèrie MacMillian 08686. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 16, 2012, 5:03pm
Ha afegit el nom de sèrie "MacMillian 08686" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 16, 2012, 5:03pm

març 9, 2012

Sèrie: Joe Silva
S'ha afegit la sèrie Joe Silva. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2012, 2:19pm
Sèrie: Joe Silva
Ha afegit el nom de sèrie "Joe Silva" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2012, 2:19pm
S'ha afegit la sèrie Josie Toadfern Stain-Busting. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2012, 2:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Josie Toadfern Stain-Busting" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2012, 2:10pm
S'ha afegit la sèrie The Stapletons. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2012, 1:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Stapletons" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2012, 1:35pm
Sèrie: Clair Morgan
S'ha afegit la sèrie Clair Morgan. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2012, 1:13pm
Sèrie: Clair Morgan
Ha afegit el nom de sèrie "Clair Morgan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2012, 1:13pm
S'ha afegit la sèrie P. J. Rafferty. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2012, 9:40am
Ha afegit el nom de sèrie "P. J. Rafferty" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2012, 9:40am
S'ha afegit la sèrie Pamela Britton 4. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2012, 9:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Pamela Britton 4" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2012, 9:19am
S'ha afegit la sèrie NASCAR [Pamela Britton]. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2012, 9:19am
Ha afegit el nom de sèrie "NASCAR [Pamela Britton]" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2012, 9:19am

març 8, 2012

S'ha afegit la sèrie The Last Templar. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2012, 2:12am
Ha afegit el nom de sèrie "The Last Templar" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 8, 2012, 2:12am

març 7, 2012

S'ha afegit la sèrie Michael O'Rourke. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 7, 2012, 4:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Michael O'Rourke" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 7, 2012, 4:44pm

febrer 28, 2012

Sèrie: HIT #179
S'ha afegit la sèrie HIT #179. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 28, 2012, 6:45pm
Sèrie: HIT #179
Ha afegit el nom de sèrie "HIT #179" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 28, 2012, 6:45pm
Sèrie: The Pantheon
S'ha afegit la sèrie The Pantheon. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | feb. 28, 2012, 2:46pm
Sèrie: The Pantheon
Ha afegit el nom de sèrie "The Pantheon" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | feb. 28, 2012, 2:46pm

desembre 30, 2011

S'ha afegit la sèrie Farmers' Market. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 30, 2011, 5:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Farmers' Market" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 30, 2011, 5:41am
S'ha afegit la sèrie Celeste & Azrael. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 30, 2011, 5:26am
Ha afegit el nom de sèrie "Celeste & Azrael" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 30, 2011, 5:26am
S'ha afegit la sèrie Prometheus' Literary Classics. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 30, 2011, 2:55am
Ha afegit el nom de sèrie "Prometheus' Literary Classics" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 30, 2011, 2:55am

desembre 27, 2011

S'ha afegit la sèrie Best Little Stories. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 27, 2011, 6:33pm
Ha afegit el nom de sèrie "Best Little Stories" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 27, 2011, 6:33pm

desembre 15, 2011

Sèrie: Jack Tagger
S'ha afegit la sèrie Jack Tagger. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2011, 8:35am
Sèrie: Jack Tagger
Ha afegit el nom de sèrie "Jack Tagger" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 15, 2011, 8:35am

desembre 14, 2011

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 14, 2011, 5:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Humanx Commonwealth, publishing order" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 14, 2011, 5:44pm
S'ha afegit la sèrie Broderick Manz. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 14, 2011, 9:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Broderick Manz" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 14, 2011, 9:15am

desembre 8, 2011

Sèrie: The World's
S'ha afegit la sèrie The World's. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 8, 2011, 10:02pm
Sèrie: The World's
Ha afegit el nom de sèrie "The World's" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 8, 2011, 10:02pm

desembre 5, 2011

Sèrie: Ninja
S'ha afegit la sèrie Ninja. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 5, 2011, 8:33am
Sèrie: Ninja
Ha afegit el nom de sèrie "Ninja" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 5, 2011, 8:33am

desembre 2, 2011

S'ha afegit la sèrie The Martian Tales. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 2, 2011, 11:28am
Ha afegit el nom de sèrie "The Martian Tales" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 2, 2011, 11:28am

novembre 30, 2011

S'ha afegit la sèrie Det Joe Dante. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2011, 12:49pm
Ha afegit el nom de sèrie "Det Joe Dante" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2011, 12:49pm

novembre 29, 2011

Sèrie: Night Sins
S'ha afegit la sèrie Night Sins. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2011, 12:24pm
Sèrie: Night Sins
Ha afegit el nom de sèrie "Night Sins" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2011, 12:24pm

novembre 28, 2011

S'ha afegit la sèrie Master of Men. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2011, 10:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Master of Men" (Portuguès (Brasil)).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2011, 10:48am
S'ha afegit la sèrie Jason Marshal. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2011, 10:38am
Ha afegit el nom de sèrie "Jason Marshal" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2011, 10:38am
Sèrie: Tarl Cabot
S'ha afegit la sèrie Tarl Cabot. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2011, 10:36am
Sèrie: Tarl Cabot
Ha afegit el nom de sèrie "Tarl Cabot" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2011, 10:36am

novembre 25, 2011

Sèrie: Mike Hammer
S'ha afegit la sèrie Mike Hammer. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 25, 2011, 7:18pm
Sèrie: Mike Hammer
Ha afegit el nom de sèrie "Mike Hammer" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 25, 2011, 7:18pm
S'ha afegit la sèrie Perennial mystery library. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 25, 2011, 1:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Perennial mystery library" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 25, 2011, 1:26pm
S'ha afegit la sèrie Anne Beddingfeld. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 25, 2011, 11:44am
Ha afegit el nom de sèrie "Anne Beddingfeld" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 25, 2011, 11:44am

novembre 24, 2011

Sèrie: Kyren
S'ha afegit la sèrie Kyren. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 24, 2011, 7:13pm
Sèrie: Kyren
Ha afegit el nom de sèrie "Kyren" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 24, 2011, 7:13pm

novembre 23, 2011

S'ha afegit la sèrie The People of. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 23, 2011, 5:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "The People of" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 23, 2011, 5:17pm
Sèrie: Chakliux
S'ha afegit la sèrie Chakliux. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 23, 2011, 1:16pm
Sèrie: Chakliux
Ha afegit el nom de sèrie "Chakliux" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 23, 2011, 1:16pm
Sèrie: Storyteller
S'ha afegit la sèrie Storyteller. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 23, 2011, 1:16pm
Sèrie: Storyteller
Ha afegit el nom de sèrie "Storyteller" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 23, 2011, 1:16pm

novembre 21, 2011

Sèrie: Joe Cotton
S'ha afegit la sèrie Joe Cotton. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 21, 2011, 11:37am
Sèrie: Joe Cotton
Ha afegit el nom de sèrie "Joe Cotton" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 21, 2011, 11:37am

novembre 19, 2011

S'ha afegit la sèrie Spells of Wonder. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2011, 7:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spells of Wonder" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2011, 7:34pm
S'ha afegit la sèrie Escore - Herrel. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2011, 7:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Escore - Herrel" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2011, 7:31pm
Sèrie: Starkwedder
S'ha afegit la sèrie Starkwedder. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2011, 4:31am
Sèrie: Starkwedder
Ha afegit el nom de sèrie "Starkwedder" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2011, 4:31am
S'ha afegit la sèrie The Blue Rose. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 19, 2011, 4:02am
Ha afegit el nom de sèrie "The Blue Rose" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 19, 2011, 4:02am

novembre 17, 2011

S'ha afegit la sèrie Spaceship Moon. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 17, 2011, 12:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Spaceship Moon" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 17, 2011, 12:52pm

novembre 16, 2011

S'ha afegit la sèrie Hello Reader! Level 3. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2011, 6:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hello Reader! Level 3" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2011, 6:22pm
S'ha afegit la sèrie Science Library. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2011, 5:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Science Library" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2011, 5:39pm
S'ha afegit la sèrie Phonics CHapeter Books. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2011, 5:12pm
Ha afegit el nom de sèrie "Phonics CHapeter Books" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2011, 5:12pm
Sèrie: Mathamatazz
S'ha afegit la sèrie Mathamatazz. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 16, 2011, 4:43pm
Sèrie: Mathamatazz
Ha afegit el nom de sèrie "Mathamatazz" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 16, 2011, 4:43pm

novembre 15, 2011

S'ha afegit la sèrie Akashic Records. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2011, 1:41pm
Ha afegit el nom de sèrie "Akashic Records" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2011, 1:41pm
Sèrie: Hallmark
S'ha afegit la sèrie Hallmark. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2011, 1:00pm
Sèrie: Hallmark
Ha afegit el nom de sèrie "Hallmark" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2011, 1:00pm
S'ha afegit la sèrie Scholastic Science Library. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2011, 12:48pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scholastic Science Library" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2011, 12:48pm
S'ha afegit la sèrie Scholastic Science Library. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 15, 2011, 12:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Scholastic Science Library" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 15, 2011, 12:46pm

novembre 14, 2011

S'ha afegit la sèrie Sign of Seven. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 14, 2011, 9:40pm

novembre 12, 2011

Sèrie: Fawcett
S'ha afegit la sèrie Fawcett. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 12, 2011, 1:26am
Sèrie: Fawcett
Ha afegit el nom de sèrie "Fawcett" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 12, 2011, 1:26am
S'ha afegit la sèrie Scholastic Books. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 12, 2011, 1:15am
Ha afegit el nom de sèrie "Scholastic Books" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 12, 2011, 1:15am

novembre 11, 2011

S'ha afegit la sèrie Green Eyes Blue. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2011, 4:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Green Eyes Blue" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 11, 2011, 4:42pm

novembre 9, 2011

S'ha afegit la sèrie Gorden Hawkes. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 9, 2011, 10:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Gorden Hawkes" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 9, 2011, 10:27pm

novembre 8, 2011

S'ha afegit la sèrie Father Mark Townsend. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 8, 2011, 11:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "Father Mark Townsend" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 8, 2011, 11:43pm

novembre 7, 2011

S'ha afegit la sèrie Scholastic Books TK2861. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2011, 11:10am
Ha afegit el nom de sèrie "Scholastic Books TK2861" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2011, 11:10am
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2011, 3:57am
Ha afegit el nom de sèrie "Tarzan of the Apes" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2011, 3:57am

novembre 6, 2011

S'ha afegit la sèrie Alin of the Red Deer. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2011, 11:01am
Ha afegit el nom de sèrie "Alin of the Red Deer" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2011, 11:01am
S'ha afegit la sèrie Ala of the Red Deer. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2011, 10:44am
Ha afegit el nom de sèrie "Ala of the Red Deer" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2011, 10:44am
Sèrie: Red Deer
S'ha afegit la sèrie Red Deer. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2011, 10:25am
Sèrie: Red Deer
Ha afegit el nom de sèrie "Red Deer" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2011, 10:25am
S'ha afegit la sèrie Carry the Wind. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2011, 5:52am
Ha afegit el nom de sèrie "Carry the Wind" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2011, 5:52am
S'ha afegit la sèrie Save the Wind. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2011, 5:51am
Ha afegit el nom de sèrie "Save the Wind" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2011, 5:51am

novembre 5, 2011

S'ha afegit la sèrie The Round Table. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 5, 2011, 6:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Round Table" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 5, 2011, 6:17pm

novembre 3, 2011

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2011, 6:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Marguerite Henry Horseshoe Library" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2011, 6:38pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2011, 6:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Marquerite Henry Horseshoe Library" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2011, 6:31pm
Sèrie: Bonfire
S'ha afegit la sèrie Bonfire. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2011, 6:06pm
Sèrie: Bonfire
Ha afegit el nom de sèrie "Bonfire" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2011, 6:06pm
S'ha afegit la sèrie Michael Thompson Mysteries. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2011, 9:54am
Ha afegit el nom de sèrie "Michael Thompson Mysteries" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2011, 9:54am

novembre 1, 2011

S'ha afegit la sèrie Daw collectors. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 1, 2011, 9:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daw collectors" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 1, 2011, 9:36pm

octubre 31, 2011

Sèrie: Mike Raglan
S'ha afegit la sèrie Mike Raglan. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 31, 2011, 11:25am
Sèrie: Mike Raglan
Ha afegit el nom de sèrie "Mike Raglan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 31, 2011, 11:25am

octubre 30, 2011

Sèrie: Alex Winter
S'ha afegit la sèrie Alex Winter. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 30, 2011, 6:17pm
Sèrie: Alex Winter
Ha afegit el nom de sèrie "Alex Winter" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 30, 2011, 6:17pm
S'ha afegit la sèrie Linus Rawlings. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 30, 2011, 7:04am
Ha afegit el nom de sèrie "Linus Rawlings" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 30, 2011, 7:04am

octubre 29, 2011

Sèrie: Vendetta
S'ha afegit la sèrie Vendetta. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 29, 2011, 1:10pm
Sèrie: Vendetta
Ha afegit el nom de sèrie "Vendetta" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 29, 2011, 1:10pm

octubre 28, 2011

Sèrie: Matt Brennan
S'ha afegit la sèrie Matt Brennan. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 28, 2011, 12:46pm
Sèrie: Matt Brennan
Ha afegit el nom de sèrie "Matt Brennan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 28, 2011, 12:46pm

octubre 27, 2011

S'ha afegit la sèrie Reader's Digest Condensed books. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2011, 9:49am
Ha afegit el nom de sèrie "Reader's Digest Condensed books" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 27, 2011, 9:49am
S'ha afegit la sèrie Brain & Brawn. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 27, 2011, 12:00am
Ha afegit el nom de sèrie "Brain & Brawn" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 27, 2011, 12:00am

octubre 26, 2011

S'ha afegit la sèrie Fawcett Books. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 26, 2011, 5:34am
Ha afegit el nom de sèrie "Fawcett Books" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 26, 2011, 5:34am

octubre 25, 2011

Sèrie: Dawst
S'ha afegit la sèrie Dawst. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 25, 2011, 11:06pm
Sèrie: Dawst
Ha afegit el nom de sèrie "Dawst" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 25, 2011, 11:06pm

octubre 24, 2011

S'ha afegit la sèrie Inspiration Mini-Books. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2011, 3:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Inspiration Mini-Books" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2011, 3:41am
S'ha afegit la sèrie Ballantine Classics. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2011, 3:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Ballantine Classics" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2011, 3:21am
S'ha afegit la sèrie Ballantine Classics 24715. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2011, 3:21am
Ha afegit el nom de sèrie "Ballantine Classics 24715" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2011, 3:21am
Sèrie: Bantam 9152
S'ha afegit la sèrie Bantam 9152. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 24, 2011, 3:08am
Sèrie: Bantam 9152
Ha afegit el nom de sèrie "Bantam 9152" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 24, 2011, 3:08am

octubre 23, 2011

Sèrie: Matt Coburn
S'ha afegit la sèrie Matt Coburn. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2011, 7:31am
Sèrie: Matt Coburn
Ha afegit el nom de sèrie "Matt Coburn" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2011, 7:31am
S'ha afegit la sèrie Craft Classics. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 23, 2011, 2:19am
Ha afegit el nom de sèrie "Craft Classics" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 23, 2011, 2:19am

octubre 20, 2011

S'ha afegit la sèrie Power Animals 2. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 20, 2011, 7:55pm
Ha afegit el nom de sèrie "Power Animals 2" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 20, 2011, 7:55pm
S'ha afegit la sèrie Drive & Learn Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 20, 2011, 1:35pm
Ha afegit el nom de sèrie "Drive & Learn Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 20, 2011, 1:35pm
S'ha afegit la sèrie Mammoth People. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 20, 2011, 1:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mammoth People" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 20, 2011, 1:10pm
S'ha afegit la sèrie Drive & Learn Language Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 20, 2011, 10:23am
Ha afegit el nom de sèrie "Drive & Learn Language Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 20, 2011, 10:23am
S'ha afegit la sèrie Drive and Learn Language courses. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 20, 2011, 10:18am
Ha afegit el nom de sèrie "Drive and Learn Language courses" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 20, 2011, 10:18am
S'ha afegit la sèrie Mother Earth, Father Sky. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 20, 2011, 9:31am
Ha afegit el nom de sèrie "Mother Earth, Father Sky" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 20, 2011, 9:31am

octubre 18, 2011

S'ha afegit la sèrie Preacher's Law. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2011, 10:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Preacher's Law" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2011, 10:26pm
Sèrie: Killashandra
S'ha afegit la sèrie Killashandra. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2011, 7:59pm
Sèrie: Killashandra
Ha afegit el nom de sèrie "Killashandra" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2011, 7:59pm
S'ha afegit la sèrie Daw Book Collectors UE1980. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2011, 7:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daw Book Collectors UE1980" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2011, 7:45pm
S'ha afegit la sèrie Pulbication order. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2011, 7:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Pulbication order" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2011, 7:42pm
S'ha afegit la sèrie InfoCom Inc Interactive Software. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 18, 2011, 4:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "InfoCom Inc Interactive Software" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 18, 2011, 4:52pm

octubre 17, 2011

S'ha afegit la sèrie DAW Book Collectors 983. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 17, 2011, 5:54am
Ha afegit el nom de sèrie "DAW Book Collectors 983" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 17, 2011, 5:54am

octubre 16, 2011

Sèrie: Father Joe
S'ha afegit la sèrie Father Joe. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2011, 6:46pm
Sèrie: Father Joe
Ha afegit el nom de sèrie "Father Joe" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 16, 2011, 6:46pm
S'ha afegit la sèrie Vince Cardova. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2011, 6:46pm
Ha afegit el nom de sèrie "Vince Cardova" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 16, 2011, 6:46pm
S'ha afegit la sèrie Berkley Books N1646. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 16, 2011, 12:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Berkley Books N1646" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 16, 2011, 12:52pm

octubre 15, 2011

S'ha afegit la sèrie Signet Classics CL55. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 15, 2011, 12:36pm
Ha afegit el nom de sèrie "Signet Classics CL55" (Noruec).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 15, 2011, 12:36pm
Sèrie: Madoc
S'ha afegit la sèrie Madoc. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 15, 2011, 6:14am
Sèrie: Madoc
Ha afegit el nom de sèrie "Madoc" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 15, 2011, 6:14am

octubre 14, 2011

S'ha afegit la sèrie "A" is for Alibi. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 14, 2011, 3:45pm
Ha afegit el nom de sèrie ""A" is for Alibi" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 14, 2011, 3:45pm
S'ha afegit la sèrie Ballantine 02208. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 14, 2011, 12:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ballantine 02208" (Alemany).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 14, 2011, 12:44pm

octubre 13, 2011

S'ha afegit la sèrie Arrowood & Bonesteel. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 13, 2011, 11:28am
Ha afegit el nom de sèrie "Arrowood & Bonesteel" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 13, 2011, 11:28am

octubre 12, 2011

S'ha afegit la sèrie She Who Remembers. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 12, 2011, 8:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "She Who Remembers" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 12, 2011, 8:21pm

octubre 11, 2011

Sèrie: Dell 7708
S'ha afegit la sèrie Dell 7708. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 11, 2011, 4:48am
Sèrie: Dell 7708
Ha afegit el nom de sèrie "Dell 7708" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 11, 2011, 4:48am
S'ha afegit la sèrie Thames Valley Mystery. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 11, 2011, 4:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Thames Valley Mystery" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 11, 2011, 4:36am

octubre 10, 2011

Sèrie: Dorsaii
S'ha afegit la sèrie Dorsaii. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2011, 1:40pm
Sèrie: Dorsaii
Ha afegit el nom de sèrie "Dorsaii" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 10, 2011, 1:40pm
Sèrie: Kerovan
S'ha afegit la sèrie Kerovan. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 10, 2011, 9:27am
Sèrie: Kerovan
Ha afegit el nom de sèrie "Kerovan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 10, 2011, 9:27am

octubre 9, 2011

Sèrie: Storm Rider
S'ha afegit la sèrie Storm Rider. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2011, 11:38pm
Sèrie: Storm Rider
Ha afegit el nom de sèrie "Storm Rider" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2011, 11:38pm
S'ha afegit la sèrie Inspector Witherspoon. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2011, 10:44pm
Ha afegit el nom de sèrie "Inspector Witherspoon" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2011, 10:44pm
S'ha afegit la sèrie Victorian Mystery. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2011, 10:40pm
Ha afegit el nom de sèrie "Victorian Mystery" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2011, 10:40pm
S'ha afegit la sèrie Mrs. Jeffries. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2011, 10:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Mrs. Jeffries" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2011, 10:39pm
Sèrie: Horsemasters
S'ha afegit la sèrie Horsemasters. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2011, 4:00pm
Sèrie: Horsemasters
Ha afegit el nom de sèrie "Horsemasters" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2011, 4:00pm
S'ha afegit la sèrie Brenda Kovner. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2011, 1:14am
Ha afegit el nom de sèrie "Brenda Kovner" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2011, 1:14am
Sèrie: Col Munroe
S'ha afegit la sèrie Col Munroe. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 9, 2011, 1:03am
Sèrie: Col Munroe
Ha afegit el nom de sèrie "Col Munroe" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 9, 2011, 1:03am

octubre 8, 2011

S'ha afegit la sèrie Award Books AQ1353. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 8, 2011, 12:42am
Ha afegit el nom de sèrie "Award Books AQ1353" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 8, 2011, 12:42am

octubre 5, 2011

S'ha afegit la sèrie Children of the Ice. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 9:10pm
Ha afegit el nom de sèrie "Children of the Ice" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 9:10pm
Sèrie: Nisha
S'ha afegit la sèrie Nisha. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 9:03pm
Sèrie: Nisha
Ha afegit el nom de sèrie "Nisha" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 9:03pm
Sèrie: Dell 6246
S'ha afegit la sèrie Dell 6246. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 7:28pm
Sèrie: Dell 6246
Ha afegit el nom de sèrie "Dell 6246" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 7:28pm
Sèrie: Sabazel
S'ha afegit la sèrie Sabazel. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 12:04pm
Sèrie: Sabazel
Ha afegit el nom de sèrie "Sabazel" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 12:04pm
Sèrie: Wolfwaker
S'ha afegit la sèrie Wolfwaker. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 8:25am
Sèrie: Wolfwaker
Ha afegit el nom de sèrie "Wolfwaker" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 8:25am
S'ha afegit la sèrie Tale of the Wolves. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 8:10am
Ha afegit el nom de sèrie "Tale of the Wolves" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 8:10am
S'ha afegit la sèrie The True Game. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 8:03am
Ha afegit el nom de sèrie "The True Game" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 8:03am
S'ha afegit la sèrie The Q Continuum. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 12:28am
Ha afegit el nom de sèrie "The Q Continuum" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 12:28am
S'ha afegit la sèrie The Q Continum. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 5, 2011, 12:27am
Ha afegit el nom de sèrie "The Q Continum" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 5, 2011, 12:27am

octubre 4, 2011

Sèrie: Ace 74982
S'ha afegit la sèrie Ace 74982. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2011, 3:32pm
Sèrie: Ace 74982
Ha afegit el nom de sèrie "Ace 74982" (Suec).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2011, 3:32pm
S'ha afegit la sèrie Fawcet books d69. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2011, 12:52pm
Ha afegit el nom de sèrie "Fawcet books d69" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2011, 12:52pm
S'ha afegit la sèrie Ace Books 86321. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2011, 12:09pm
Ha afegit el nom de sèrie "Ace Books 86321" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2011, 12:09pm
S'ha afegit la sèrie Humanx Commonwealth 1. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2011, 11:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Humanx Commonwealth 1" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2011, 11:48am
S'ha afegit la sèrie Commonwealth 1. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | oct. 4, 2011, 11:48am
Ha afegit el nom de sèrie "Commonwealth 1" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | oct. 4, 2011, 11:48am

setembre 23, 2011

S'ha afegit la sèrie Ace Publications #14000. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 23, 2011, 11:08am
Ha afegit el nom de sèrie "Ace Publications #14000" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 23, 2011, 11:08am

setembre 22, 2011

Sèrie: I Can Read
S'ha afegit la sèrie I Can Read. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 22, 2011, 8:21am
Sèrie: I Can Read
Ha afegit el nom de sèrie "I Can Read" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 22, 2011, 8:21am

setembre 7, 2011

S'ha afegit la sèrie Facts for Living. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | set. 7, 2011, 7:39pm
Ha afegit el nom de sèrie "Facts for Living" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | set. 7, 2011, 7:39pm

agost 11, 2011

S'ha afegit la sèrie Instant Master Class. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 11, 2011, 10:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Instant Master Class" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 11, 2011, 10:41am

agost 9, 2011

S'ha afegit la sèrie Le Guin, Ursala K. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 9, 2011, 2:37pm
Ha afegit el nom de sèrie "Le Guin, Ursala K" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 9, 2011, 2:37pm
S'ha afegit la sèrie Star Trek Online. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 9, 2011, 1:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek Online" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 9, 2011, 1:31pm
S'ha afegit la sèrie The Undine War. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 9, 2011, 1:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Undine War" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 9, 2011, 1:31pm

agost 8, 2011

Sèrie: The Lost Era
S'ha afegit la sèrie The Lost Era. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 8, 2011, 1:01am
Sèrie: The Lost Era
Ha afegit el nom de sèrie "The Lost Era" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 8, 2011, 1:01am

agost 7, 2011

S'ha afegit la sèrie Country of Strangers. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 7, 2011, 9:54am
Ha afegit el nom de sèrie "Country of Strangers" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 7, 2011, 9:54am

agost 3, 2011

S'ha afegit la sèrie Crisp fifty-minute book. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2011, 9:11pm
Ha afegit el nom de sèrie "Crisp fifty-minute book" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2011, 9:11pm
S'ha afegit la sèrie A Crisp Fifty-Minute Book. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2011, 8:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "A Crisp Fifty-Minute Book" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2011, 8:27pm
S'ha afegit la sèrie Facts America. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | ag. 3, 2011, 11:43am
Ha afegit el nom de sèrie "Facts America" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | ag. 3, 2011, 11:43am

maig 31, 2011

S'ha afegit la sèrie D'Artigo Sisters. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 31, 2011, 9:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "D'Artigo Sisters" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 31, 2011, 9:58pm

abril 22, 2011

S'ha afegit la sèrie Island Worlds. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2011, 5:58pm
Ha afegit el nom de sèrie "Island Worlds" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2011, 5:58pm
S'ha afegit la sèrie Norton, Andre. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 22, 2011, 5:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Norton, Andre" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 22, 2011, 5:42pm

abril 21, 2011

S'ha afegit la sèrie Brainships (6) - Publishing order. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2011, 8:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Brainships (6) - Publishing order" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2011, 8:56pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 21, 2011, 8:56pm
Ha afegit el nom de sèrie "Brainships (5) - Chronological Order" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 21, 2011, 8:56pm

abril 12, 2011

Sèrie: Dummies
S'ha afegit la sèrie Dummies. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 12, 2011, 12:08pm
Sèrie: Dummies
Ha afegit el nom de sèrie "Dummies" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 12, 2011, 12:08pm

abril 11, 2011

S'ha afegit la sèrie Postcard History Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 11, 2011, 11:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "Postcard History Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 11, 2011, 11:14pm

abril 2, 2011

S'ha afegit la sèrie Daw Book Collectors 1497. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | abr. 2, 2011, 6:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daw Book Collectors 1497" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | abr. 2, 2011, 6:08pm

març 22, 2011

Sèrie: Bones Tie-in
S'ha afegit la sèrie Bones Tie-in. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 22, 2011, 6:31pm
Sèrie: Bones Tie-in
Ha afegit el nom de sèrie "Bones Tie-in" (Alemany).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 22, 2011, 6:31pm

març 21, 2011

Sèrie: Ace 14234
S'ha afegit la sèrie Ace 14234. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 21, 2011, 10:23pm
Sèrie: Ace 14234
Ha afegit el nom de sèrie "Ace 14234" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 21, 2011, 10:23pm

març 20, 2011

Sèrie: Ace G=599
S'ha afegit la sèrie Ace G=599. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 20, 2011, 4:58pm
Sèrie: Ace G=599
Ha afegit el nom de sèrie "Ace G=599" (Lituà).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 20, 2011, 4:58pm
Sèrie: Avon G1268
S'ha afegit la sèrie Avon G1268. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 20, 2011, 4:22pm
Sèrie: Avon G1268
Ha afegit el nom de sèrie "Avon G1268" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 20, 2011, 4:22pm

març 18, 2011

S'ha afegit la sèrie Paperback Library 52-255. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2011, 12:20pm
Ha afegit el nom de sèrie "Paperback Library 52-255" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2011, 12:20pm
Sèrie: Tawes Bay
S'ha afegit la sèrie Tawes Bay. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 18, 2011, 11:46am
Sèrie: Tawes Bay
Ha afegit el nom de sèrie "Tawes Bay" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 18, 2011, 11:46am

març 17, 2011

Sèrie: Hurog
S'ha afegit la sèrie Hurog. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 17, 2011, 6:12pm
Sèrie: Hurog
Ha afegit el nom de sèrie "Hurog" (Alemany).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 17, 2011, 6:12pm

març 16, 2011

S'ha afegit la sèrie Father John O'Malley. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 16, 2011, 2:18pm
Ha afegit el nom de sèrie "Father John O'Malley" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 16, 2011, 2:18pm

març 15, 2011

Sèrie: Mystery Cats
S'ha afegit la sèrie Mystery Cats. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 15, 2011, 6:55pm
Sèrie: Mystery Cats
Ha afegit el nom de sèrie "Mystery Cats" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 15, 2011, 6:55pm

març 9, 2011

S'ha afegit la sèrie Bounty Hunter. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2011, 9:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Bounty Hunter" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2011, 9:02pm
S'ha afegit la sèrie Texas Tracker. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2011, 9:02pm
Ha afegit el nom de sèrie "Texas Tracker" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2011, 9:02pm
Sèrie: Star Trek
S'ha afegit la sèrie Star Trek. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2011, 7:36pm
Sèrie: Star Trek
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2011, 7:36pm
S'ha afegit la sèrie Daw books #27. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2011, 2:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daw books #27" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2011, 2:16pm
S'ha afegit la sèrie The Last Stand of the Prehumans. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 9, 2011, 2:14pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Last Stand of the Prehumans" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 9, 2011, 2:14pm

març 8, 2011

S'ha afegit la sèrie Ace Books # 05363-7. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 8, 2011, 1:45am
Ha afegit el nom de sèrie "Ace Books # 05363-7" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 8, 2011, 1:45am

març 7, 2011

S'ha afegit la sèrie AVon Books #26518. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | març 7, 2011, 10:57pm
Ha afegit el nom de sèrie "AVon Books #26518" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | març 7, 2011, 10:57pm

desembre 15, 2010

S'ha afegit la sèrie Daw 75 ...UQ1076. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 15, 2010, 3:30am
Ha afegit el nom de sèrie "Daw 75 ...UQ1076" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 15, 2010, 3:30am

desembre 13, 2010

Sèrie: Falcoln
S'ha afegit la sèrie Falcoln. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 13, 2010, 6:20pm
Sèrie: Falcoln
Ha afegit el nom de sèrie "Falcoln" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 13, 2010, 6:20pm

desembre 12, 2010

S'ha afegit la sèrie Tower & Telepath. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 12, 2010, 8:26pm
Ha afegit el nom de sèrie "Tower & Telepath" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 12, 2010, 8:26pm

desembre 10, 2010

S'ha afegit la sèrie The Deadly Sins Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 10, 2010, 1:36am
Ha afegit el nom de sèrie "The Deadly Sins Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 10, 2010, 1:36am

desembre 9, 2010

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2010, 10:38pm
Ha afegit el nom de sèrie "Paranormal Stories of the Other Side" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2010, 10:38pm
S'ha afegit la sèrie Star Trek Universe. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 9, 2010, 4:21pm
Ha afegit el nom de sèrie "Star Trek Universe" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 9, 2010, 4:21pm

desembre 7, 2010

S'ha afegit la sèrie Daw Book Collections 1189. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2010, 9:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Daw Book Collections 1189" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2010, 9:27pm
S'ha afegit la sèrie Clingfire Trilogy. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 7, 2010, 9:17pm
Ha afegit el nom de sèrie "Clingfire Trilogy" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 7, 2010, 9:17pm

desembre 4, 2010

Sèrie: Song of the
S'ha afegit la sèrie Song of the. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 4, 2010, 8:28pm
Sèrie: Song of the
Ha afegit el nom de sèrie "Song of the" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 4, 2010, 8:28pm
S'ha afegit la sèrie Science Study Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 4, 2010, 1:46am
Ha afegit el nom de sèrie "Science Study Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 4, 2010, 1:46am

desembre 2, 2010

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 2, 2010, 10:08pm
Ha afegit el nom de sèrie "The 776 ________ Things Ever said." (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 2, 2010, 10:08pm
S'ha afegit la sèrie The Peterson Field Guide Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | des. 2, 2010, 9:43pm
Ha afegit el nom de sèrie "The Peterson Field Guide Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | des. 2, 2010, 9:43pm

novembre 30, 2010

S'ha afegit la sèrie Avery's FAQs Series. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 30, 2010, 7:27pm
Ha afegit el nom de sèrie "Avery's FAQs Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 30, 2010, 7:27pm

novembre 29, 2010

S'ha afegit la sèrie Lewis Grizard. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 10:16pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lewis Grizard" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 10:16pm
Sèrie: Bran Tregare
S'ha afegit la sèrie Bran Tregare. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 12:06pm
Sèrie: Bran Tregare
Ha afegit el nom de sèrie "Bran Tregare" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 12:06pm
Sèrie: Rebel's Seed
S'ha afegit la sèrie Rebel's Seed. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 12:06pm
Sèrie: Rebel's Seed
Ha afegit el nom de sèrie "Rebel's Seed" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 12:06pm
Sèrie: Apache Wars
S'ha afegit la sèrie Apache Wars. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 10:39am
Sèrie: Apache Wars
Ha afegit el nom de sèrie "Apache Wars" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 10:39am
S'ha afegit la sèrie Haebiger GAtes. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 10:25am
Ha afegit el nom de sèrie "Haebiger GAtes" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 10:25am
S'ha afegit la sèrie Haebegger Gates. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 29, 2010, 8:33am
Ha afegit el nom de sèrie "Haebegger Gates" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 29, 2010, 8:33am

novembre 28, 2010

S'ha afegit la sèrie Hulzein Dynasty. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2010, 9:53pm
Ha afegit el nom de sèrie "Hulzein Dynasty" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2010, 9:53pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2010, 6:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Better Homes & Gardens Family Book Service" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2010, 6:04pm
S'ha afegit la sèrie Women's How-To Book Club. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 28, 2010, 6:04pm
Ha afegit el nom de sèrie "Women's How-To Book Club" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 28, 2010, 6:04pm

novembre 25, 2010

Sèrie: For Dummies
S'ha afegit la sèrie For Dummies. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 25, 2010, 9:00pm
Sèrie: For Dummies
Ha afegit el nom de sèrie "For Dummies" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 25, 2010, 9:00pm

novembre 11, 2010

S'ha afegit la sèrie Time Life Books. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 11, 2010, 10:18am
Ha afegit el nom de sèrie "Time Life Books" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 11, 2010, 10:18am

novembre 7, 2010

S'ha afegit la sèrie Neurology Now. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 7, 2010, 7:29am
Ha afegit el nom de sèrie "Neurology Now" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 7, 2010, 7:29am

novembre 6, 2010

Sèrie: Joktar
S'ha afegit la sèrie Joktar. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2010, 2:11pm
Sèrie: Joktar
Ha afegit el nom de sèrie "Joktar" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2010, 2:11pm
S'ha afegit la sèrie Lin Carter's Mysteries of Mars. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 6, 2010, 12:45pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lin Carter's Mysteries of Mars" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 6, 2010, 12:45pm

novembre 3, 2010

S'ha afegit la sèrie Lawrence & Jennings. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2010, 11:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Lawrence & Jennings" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2010, 11:42pm
Sèrie: Tom Kedrick
S'ha afegit la sèrie Tom Kedrick. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2010, 11:09pm
Sèrie: Tom Kedrick
Ha afegit el nom de sèrie "Tom Kedrick" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2010, 11:09pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2010, 10:22pm
Ha afegit el nom de sèrie "John Wells, Ace Crime Reporter - Klavan" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2010, 10:22pm
S'ha afegit la sèrie Contact: The Battle for America. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | nov. 3, 2010, 9:34pm
Ha afegit el nom de sèrie "Contact: The Battle for America" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | nov. 3, 2010, 9:34pm

juny 24, 2010

Sèrie: cook books
S'ha afegit la sèrie cook books. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 24, 2010, 9:00am
Sèrie: cook books
Ha afegit el nom de sèrie "cook books" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 24, 2010, 9:00am
Sèrie: Cook Books
S'ha afegit la sèrie Cook Books. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 24, 2010, 8:52am
Sèrie: Cook Books
Ha afegit el nom de sèrie "Cook Books" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 24, 2010, 8:52am

juny 15, 2010

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 15, 2010, 11:39am
Ha afegit el nom de sèrie "History & Techniques of The Great Masters" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 15, 2010, 11:39am
S'ha afegit la sèrie Sneaky Pie Brown. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 15, 2010, 9:41am
Ha afegit el nom de sèrie "Sneaky Pie Brown" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 15, 2010, 9:41am

juny 7, 2010

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 7, 2010, 6:42pm
Ha afegit el nom de sèrie "Health & Weight-Loss BreatkThroughs" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 7, 2010, 6:42pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 7, 2010, 6:31pm
Ha afegit el nom de sèrie "Health and Weight-Loss Breakthroughs 2009" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 7, 2010, 6:31pm

juny 6, 2010

Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | juny 6, 2010, 11:36am
Ha afegit el nom de sèrie "Florida History and Culture Series" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | juny 6, 2010, 11:36am

maig 30, 2010

S'ha afegit la sèrie Teh Ultimate Guide to. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2010, 6:07pm
Ha afegit el nom de sèrie "Teh Ultimate Guide to" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2010, 6:07pm
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2010, 9:17am
Ha afegit el nom de sèrie "THe American Frontier Age of the Gunfighter" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2010, 9:17am
S'ha afegit la sèrie THe American Frontier. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 30, 2010, 9:17am
Ha afegit el nom de sèrie "THe American Frontier" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 30, 2010, 9:17am

maig 14, 2010

S'ha afegit la sèrie With These Hands. Mira més detalls.
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | maig 14, 2010, 10:47pm
Ha afegit el nom de sèrie "With These Hands" (Anglès).
Membre: dragonasbreath | Afegit pel sistema durant la població inicial | Implícit | maig 14, 2010, 10:47pm