Venue Picture

Un membre ha marcat aquesta imatge perquè s'elimini d'acord amb Condicions d'ús. És cosa dels membres decidir si es manté la imatge o no. Abans de votar, familiaritza't amb les directrius de les imatges.

S'ha de suprimir aquesta imatge?

Xifra actual: 1, No 9  (llindar assolit)

Informació addicional