LlocsSimon, of Cyrene, carried Jesus' cross

Llocs per coberta

Obres (1)