Ubicació
Philadelphia, PA
Ara mateix l'estic llegint
Autors preferits