Real Name
David Rodriguez Bruna
Ubicació
Barcelona
Ara mateix l'estic llegint