Ubicació
Southampton, UK
Ara mateix l'estic llegint