Nom real
Raffaella De Leonardo
Ubicació
Roma, Italia
Membres
Ara mateix l'estic llegint