Ubicació
Wilmington , NC
Ara mateix l'estic llegint