Nom real
Kat
Ubicació
Michigan
També a
Ara mateix l'estic llegint
Autors preferits