Nom real
Paul Cooper
Ubicació
Buxton, Derbyshire. UK
Ara mateix l'estic llegint