Ubicació
California, USA
Ara mateix l'estic llegint