Autors vius o morts de ACTS_Library

Morts (459)

Vius (418)

Desconegut (1,110)

No són una persona (10)

Zombis (?)

Cap… encara.