Autors vius o morts de Abarnes04

Morts (27)

Vius (63)

Desconegut (19)

No són una persona (1)

Zombis (?)

Cap… encara.