Llocs dels llibres de Alex_King

Llocs als llibres de la biblioteca de Alex_King

Alaska, USA (Anglès)

Aleutian Islands, Alaska, USA (Anglès)

America (Anglès)

Anarres (Anglès)

Arizona, USA (Anglès)

Baffin Island, Nunavut, Canada (Anglès)

Bering Strait (Anglès)

Borneo (Anglès)

Brazil (Anglès)

Brazilië (Neerlandès)

British Columbia, Canada (Anglès)

British Columbia, Kanada (Alemany)

British India (Anglès)

Brésil (Francès)

Bukhara, Uzbekistan (Anglès)

Canadian Arctic (Anglès)

Central Asia (Anglès)

China (Anglès)

France (Anglès)

Hudson Bay, Canada (Anglès)

India (Anglès)

Iran (Anglès)

Japan (Anglès)

Johns Hopkins University (Anglès)

Latin America (Anglès)

Madagascar (Anglès)

North America (Anglès)

Nunavut, Canada (Anglès)

Phoenix Indian School, Phoenix, Arizona, USA (Anglès)

Phoenix, Arizona, USA (Anglès)

Princely States (Anglès)

Pudukkottai (Anglès)

Queens, New York, New York, USA (Anglès)

Russia (Anglès)

Siberia, Russia (Anglès)

Soedan (Neerlandès)

South American Rain Forest (Anglès)

Tajikistan (Anglès)

Tashkent, Uzbekistan (Anglès)

Transoxania (Anglès)

USA (Anglès)

USSR (Anglès)

Utopia (Anglès)