Autors vius o morts de Amanda.Turner

Morts (69)

Vius (185)

Desconegut (340)

No són una persona (39)

Zombis (?)

Cap… encara.