Autors vius o morts de Baschenbeck

Morts (4)

Vius (25)

Desconegut (66)

No són una persona (7)

Zombis (?)

Cap… encara.