Taules i gràfiques de catalogació de Bram-Kaandorp