Autors vius o morts de Bresette

Morts (85)

Vius (193)

Desconegut (199)

No són una persona (13)

Zombis (?)

Cap… encara.