Autors vius o morts de C.E.I.ME.R

Morts (31)

Vius (29)

Desconegut (190)

No són una persona (6)

Zombis (?)

Cap… encara.