Autors vius o morts de CLRingl

Morts (257)

Vius (159)

Desconegut (199)

No són una persona (20)

Zombis (?)

Cap… encara.