Autors vius o morts de CaitlinLamkin

Morts (32)

Vius (40)

Desconegut (26)

No són una persona (6)

Zombis (?)

Cap… encara.