Autors vius o morts de CalgaryGraceLutheran

Morts (35)

Vius (30)

Desconegut (31)

No són una persona (5)

Zombis (?)

Cap… encara.