Autors vius o morts de Carminehammonds

Morts (23)

Vius (81)

Desconegut (39)

No són una persona (9)

Zombis (?)

Cap… encara.