Personatges del llibre per a Casa_Borba_Gato

Personatges als llibres de la biblioteca de Casa_Borba_Gato

Abel (Anglès)

Andre (Anglès)

Anton Hoffmiller, caballero austriaco (Castellà)

Atala (Francès, Anglès)

Captain James Cook, RN, FRS (Anglès)

Chactas (Francès, Anglès)

Céluta (Francès, Anglès)

Daniel (Anglès)

Dr Condor (Anglès)

Edith von Kekesfalva (Anglès)

Edith, hija del anterior (Castellà)

El Consejero (Anglès)

Emile Claus (Alemany, Francès, Anglès)

Herr Lajos von Kekesfalva (Anglès)

Ilona (Anglès)

Joao (Anglès)

Lajos Von Kekesfalva, noble húngaro (Castellà)

Lieutenant Anton Hofmiller (Anglès)

Lucidio (Anglès)

Marcos (Anglès)

Pedro (Anglès)

Pedro Almodóvar (Castellà)

Père Aubry (Francès, Anglès)

Ramos (Anglès)

René (Francès, Anglès)

Samuel (Anglès)

Saulo (Anglès)

Simagan (Francès, Anglès)

Tiago (Anglès)