Book Characters for Chinesa72

Characters within the books in Chinesa72's library

Tots els llibresPersonalitzat
Total: 10,102 Personatges.

"A" and "G" (Neerlandès, Xinès simplificat, Alemany, Francès, Anglès, Xinès, tradicional, Castellà)

"Bonbon" Me (Anglès)

"Dolge" Orlick (Alemany)

"Nelson" Lekuyu (Anglès)

"Werther" Yoshiteru Terada (Anglès)

'Rin' Fang Runin (Anglès)

16 (Anglès)

A. Philip Randolph (Anglès)

Aadam Aziz (Anglès)

Aadam Sinai (Anglès)

Aadhya (Anglès)

Aaron (Anglès)

Aaron Bindman (Anglès)

Aaron Bouchet (Anglès)

Aaron Burr (Anglès)

Aaron Burr, Sr. (Anglès)

Aaron Dixon (Anglès)

Aaron Gregory (Anglès)

Aaron Persky (Anglès)

Aaron Riley (Anglès)

Aaron Romero (Anglès)

Aaron Warner (Anglès)

Aaronson (Anglès, Noruec)

Abalyn Armitage (Anglès)

Abbadon Dowling (Francès)

Abbey Hanley Dunbar (Anglès)

Abbie (Anglès)

Abbie Hoffman (Anglès)

Abby Borden (Anglès)

Abby Leeland (Anglès)

Abby Stuart (Anglès)

Abdel Kader Haidara (Anglès)

Abdelhamid Abou Zeid (Anglès)

Abdelmalek Droukdel (Anglès)

Abdul Yautai (Anglès)

Abdullah Muhammad (Alemany, Anglès)

Abe Allerton (Anglès)

Abe Portman (Italià, Anglès)

Abel Magwitch (Italià, Alemany, Anglès)

Abelard Luis Cabral (Francès)

Abena Collins (Anglès)

Aberforth Dumbledore (Anglès, Noruec)

Abiel Leonard (Anglès)

Abigail Adams (Anglès)

Abigail Nguyen (Francès)

Abigail Williams (Anglès)

Abigail, slave of Gysbert Vaninburgh (Anglès)

Able Yorke (Anglès)

Abler (Anglès)

Abner Benedict (Anglès)

Abner Louima (Anglès)

Abraham B. Venable (Anglès)

Abraham Gray (Italià, Francès, Anglès, Noruec)

Abraham Lincoln (Anglès)

Abraham Lincoln [Craker] (Anglès)

Abraham Mortier (Anglès)

Abraham Portman (Neerlandès)

Abraham Yates, Jr. (Anglès)

Abram Kardiner (Anglès)

Abran Reyes (Anglès)

Abrella "Bella" Glenn (Anglès)

Abu (Anglès)

Abyssal of the Ocean Four (Anglès)

Accelerator (Anglès)

Achan Seokpum (Anglès)

Achelous (Anglès)

Achilles (Anglès)

Ada (Anglès)

Ada Jackson (Anglès)

Adah Price (Neerlandès, Anglès)

Adah, wife of Laban (Anglès)

Adair O'Dell (Anglès)

Adam (Anglès)

Adam Badeau (Anglès)

Adam Clayton Powell, Jr. (Anglès)

Adam Cruff (Anglès)

Adam DeRís (Anglès)

Adam Eichenwald (Anglès)

Adam Ferguson (Anglès)

Adam J. Susan (Anglès)

Adam Kent (Anglès)

Adam King (Anglès)

Adam One (Anglès)

Adam Red Eagle (Anglès)

Adam Robert Ryan (Anglès)

Adam Robinson (Anglès)

Adam Smith (Anglès)

Adam Y (Anglès)

Adam Young (Italià, Francès, Anglès)

Adamski (Anglès)

Addie LaRue (Neerlandès, Anglès)

Addie Mae Collins (Anglès)

Addison Gayle (Anglès)

Addy Abraham Israel Kurc (Anglès)

Adela Vázquez (Anglès)

Adelaide Lee Larson (Anglès)

Adelaide Prentiss (Anglès)

Adelaide Tarr Gimmitch (Anglès)

Adelais Gamine (Anglès)

Adele Rutherford-Campbell/Martin (Anglès)

Adele Vignes (Anglès)

Adlai Stevenson II (Anglès)

Admiral Dunfee (Anglès)

Admiral Kaea (Anglès)

Admiral Nicodemous Innovation (Anglès)

Adolf Eichmann (Anglès)

Adolf Hitler (Francès, Anglès, Noruec)

Adolph Hitler (Anglès)

Adolphus Philipse (Anglès)

Adonis Carter (Anglès)

Adono (Anglès)

Adrian (Anglès)

Adrian Goodlove (Anglès)

Adrian Singleton (Francès, Anglès, Noruec)

Adrian Veidt (Anglès)

Adriane Ames (Anglès)

Adrienne de Lafayette (Anglès)

Adunni (Anglès)

Aedanus Burke (Anglès)

Aegisthus (Anglès)

Aeneas (Anglès)

Aeolus (Anglès)

Aeëtes (Anglès)

Afeni Shakur (Anglès)

Afrekete (Anglès)

Agamemnon (Anglès)

Agasu (Anglès)

Agata Friesen (Anglès)

Agatha (Alemany, Francès)

Agatha "Aggie" Granderson (Anglès)

Agatha Knüppelkuh (Alemany)

Agatha Trunchbull (Anglès, Noruec)

Agent Harvey Davenport (Anglès)

Agent Ok (Anglès)

Aggie Shale (Anglès)

Agnes [Testaments] (Anglès)

Agnes Amaranth Eastwood (Anglès)

Agnes Boone (Anglès)

Agnes Durant (Anglès)

Agnes Finch (Anglès)

Agnes George (Anglès)

Agnes Hathaway (Anglès)

Agnes Jemima (Francès)

Agnes Koljaiczek (Anglès)

Agnes Meyer Driscoll (Anglès)

Agnes Nutter (Italià, Anglès)

Agnes Richards (Anglès)

Agnieszka (Anglès)

Agnieszka’s Mother (Anglès)

Agnodice (Anglès)

Agnès Barge (Francès)

Agostinho Neto (Anglès)

Ah Ku/Barry Lim (Anglès)

Ah Ma/Oon Bian Nio (Anglès)

Ahamefule J. Oluo (Anglès)

Ahmaud Arbery (Anglès)

Ahmed Baba Al Massufi Al Timbukti (Anglès)

Ahmed Sinai (Anglès)

ahmet (Turc)

Aho (Anglès)

Ahosi of Dahomey (Anglès)

Ahura Mazda (Anglès)

Aida Markham (Anglès)

Aidan A. Kelly (Anglès)

Aiden (Anglès)

Aiden Bishop (Italià, Anglès)

Aiden Cornwall (Anglès)

Aiden Kwon (Anglès)

Aiden Navarro (Anglès)

Aiko Herzig-Yoshinaga (Anglès)

Aiko Yoshita (Anglès)

Ailin Tao (Anglès)

Aishah (Anglès)

Aisling F. (Anglès)

Aislinn Foy (Anglès)

Aja Oba a/k/a "John" (Anglès)

Ajarry (Italià, Francès, Anglès, Català)

Ajax (Anglès)

Akeyo (Anglès)

Akhenaten (Anglès)

Aki Kurose (Anglès)

Akila (Anglès)

Akira Yasuda (Italià)

Akua Collins (Anglès)

Al (Francès, Anglès)

Al Farber (Anglès)

Al Gore (Anglès)

Al Tunney (Anglès)

Alabaster (Anglès)

Aladdin (Anglès)

Alain (Anglès)

Alaleh Kianerci (Anglès)

Alan (Francès, Anglès, Noruec)

Alan Berger (Anglès)

Alan Campbell (Alemany, Francès, Anglès, Noruec)

Alan Grant (Anglès)

Alanna (Anglès)

Alanna of Trebond (Anglès)

Alanna von Trebond (Alemany)

Alanna, 'the Lioness' (Anglès)

Alao "Born-boy" (Anglès)

Alastair Osterude (Anglès)

Alastor "Mad-Eye" Moody (Alemany, Anglès, Noruec)

Alastor "Malocchio" Moody (Italià)

Alba (Anglès)

Albaster (Neerlandès)

Alberich (Anglès)

Albert (Anglès)

Albert "Albee" Folks (Anglès)

Albert 'Al' (Anglès)

Albert Boyd (Anglès)

Albert Dussel (Italià)

Albert Einstein (Anglès)

Albert Gallatin (Anglès)

Albert Gorski (Anglès)

Albert Jenner (Anglès)

Albert Perrault (Anglès)

Albert Woodfox (Anglès)

Albigence Waldo (Anglès)

Albion Small (Anglès)

Albrecht Greff (Anglès)

Albus Dumbledore (Alemany)

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore (Finès, Anglès, Noruec)

Albus Perkamentus (Neerlandès)

Albus Silente (Italià)

Alby (Italià, Anglès)

Aldo (Francès)

Aldous Huxley (Anglès)

Alec Lightwood (Anglès)

Alecto (Anglès)

Aleidine Teldan utt Kantmarkt (Anglès)

Aleister Crowley (Anglès)

Alejandro Marquez (Anglès)

Alejandro Montoya (Anglès)

Alek Turner (Anglès)

Aleksandr Dugin (Anglès)

Alele (Anglès)

Alera (Anglès)

Alex (Anglès)

Alex [parrot] (Anglès)

Alex Claremont-Diaz (Anglès)

Alex Cross (Neerlandès, Francès, Anglès)

Alex Cross Jr. (Anglès)

Alex Delaware (Neerlandès)

Alex Halprin (Anglès)

Alex Lacamoire (Anglès)

Alex Mar (Anglès)

Alex of Tirragen (Anglès)

Alex Rackley (Anglès)

Alex Reinhardt (Anglès)