Autors vius o morts de Crystal423

Morts (50)

Vius (196)

Desconegut (119)

No són una persona (3)

Zombis (?)

Cap… encara.