Autors vius o morts de DJ-ME-Jordan

Morts (117)

Vius (143)

Desconegut (68)

No són una persona (4)

Zombis (?)

Cap… encara.