Autors vius o morts de Dessziie

Morts (249)

Vius (761)

Desconegut (445)

No són una persona (102)

Zombis (?)

Cap… encara.