Nacionalitats dels autors de DrStatic

USA (326)
Ubicat a United States of America

Sense marcar (107)

UK (47)
Ubicat a UK

Japan (31)
Ubicat a Japan

Canada (29)
Ubicat a Canada

France (15)
Ubicat a France

England (10)
Ubicat a UK

Ireland (5)
Ubicat a Ireland

Brazil (3)
Ubicat a Brazil

Australia (3)
Ubicat a Australia

Scotland (3)
Ubicat a UK

Poland (2)
Ubicat a Poland

Russia (2)
Ubicat a Russian Federation

Czech Republic (2)
Ubicat a Czechia

Chile (2)
Ubicat a Chile

Switzerland (2)
Ubicat a Switzerland

New Zealand (2)
Ubicat a New Zealand

Israel (2)
Ubicat a Israel

Belgium (2)
Ubicat a Belgium

United Kingdom (2)
Ubicat a UK

Colombia (1)
Ubicat a Colombia

Italy (1)
Ubicat a Italy

Malta (1)
Ubicat a Malta

Nigeria (1)
Ubicat a Nigeria

South Korea (1)
Ubicat a Korea, Republic of

Sri Lanka (1)
Ubicat a Sri Lanka

Norway (1)
Ubicat a Norway

Côte d'Ivoire (1)
Ubicat a Côte d'Ivoire

Croatia (1)
Ubicat a Croatia

Bosnia (1)
Ubicat a Bosnia and Herzegovina

Netherlands (1)
Ubicat a Netherlands

England, UK (1)
Ubicat a UK

Japon (1)
Ubicat a Japan

Quebec (1)
Ubicat a Canada

Dominican Republic (1)
Ubicat a Dominican Republic

Spain (1)
Ubicat a Spain

Québec (1)
Ubicat a Canada

Iran (1)
Ubicat a Iran (Islamic Republic of)

American (1)
Ubicat a United States of America

Greece (1)
Ubicat a Greece