Autors vius o morts de Dwyster

Morts (520)

Vius (614)

Desconegut (600)

  • No són una persona (43)

    Zombis (?)

    Cap… encara.