Autors vius o morts de Dynaflow

Morts (1,416)

Vius (866)

Desconegut (1,416)

No són una persona (47)

Zombis (?)

Cap… encara.