Autors vius o morts de EdDavis

Morts (38)

Vius (70)

Desconegut (74)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.