Autors vius o morts de EdPease

Morts (516)

Vius (245)

Desconegut (2,290)

No són una persona (57)

Zombis (?)

Cap… encara.