Autors vius o morts de EmilyBrzezniak

Morts (61)

Vius (163)

Desconegut (119)

No són una persona (8)

Zombis (?)

Cap… encara.