Autors vius o morts de GalacticLibrary

Morts (118)

Vius (250)

Desconegut (139)

No són una persona (6)

Zombis (?)

Cap… encara.