Autors vius o morts de Gotcha3613

Morts (206)

Vius (1,011)

Desconegut (4,767)

  • No són una persona (31)

    Zombis (?)

    Cap… encara.