Autors vius o morts de Gracie.Collins

Morts (75)

Vius (74)

Desconegut (34)

No són una persona (9)

Zombis (?)

Cap… encara.