Autors vius o morts de Joy_Bush

Morts (34)

Vius (163)

Desconegut (117)

No són una persona (4)

Zombis (?)

Cap… encara.