Llocs dels llibres de KCCortez

Llocs als llibres de la biblioteca de KCCortez

African Serengeti of Tanzania and Kenya (Anglès)

Agrabah (Anglès)

barn (Anglès)

beach (Anglès)

Bear Country (Anglès)

Bear Country School, Bear Country (Anglès)

The Bears' House (Anglès)

Beartown (Anglès)

Big Woods of Wisconsin, USA (Anglès)

Brooklyn, New York, New York, USA (Anglès)

Cave of Wonders (Anglès)

China (Anglès)

The coconut tree (Anglès)

coral reefs (Anglès)

The Deep, Dark Wood (Anglès)

The deep, dark woods by the Strawberry Vale (Anglès)

farm (Anglès)

floresta (Portuguès (Portugal))

Home, Trixie's bedroom, classroom, play ground, neighborhood (Anglès)

Hundred Acre Wood (Anglès)

The Moon (Anglès)

North Pole (Anglès)

pond (Anglès)

Toyland (Anglès)

Washington, D.C., USA (Anglès)

Wisconsin, USA (Anglès)

Woodland (Anglès)