Personatges del llibre per a Kalberts86

Personatges als llibres de la biblioteca de Kalberts86

Total: 457 Personatges.

A (Anglès)

Aaron Shipley (Portuguès (Brasil))

Aaron Talbot (Anglès)

Aaron Webster (Anglès)

Ace (Francès)

Adam Wheeler (Francès, Anglès)

Adrienne (Francès)

Aibileen Clark (Neerlandès, Italià, Alemany, Francès, Anglès)

Alaska Young (Francès, Anglès)

Alayna Withers (Anglès)

Alec Dubois (Anglès, Portuguès (Brasil))

Alex Gordon (Anglès)

Alex Waters (Anglès)

Alice Bennett (Anglès)

Allison (Anglès)

Alondra Gutierrez (Francès)

Alpha Male (Anglès)

Alrick (Anglès)

Amanda Barker (Anglès)

Amelia Payne (Anglès)

Amy Elliott Dunne (Italià, Anglès)

Anastasia Rose Steele (Francès)

Anastasia Steele (Anglès)

Andie Hardy (Italià, Anglès)

Andrea (Francès)

Andréa (Francès)

Andy (Francès, Anglès, Català)

Angela (Francès, Anglès)

Angela Brightly (Anglès)

Anna (Anglès)

Anna Boyd Watson (Francès)

Anna Jones (Anglès)

Anna Watson (Anglès, Català)

Anthony Fasano (Portuguès (Brasil))

Anton Santiago (Portuguès (Brasil))

Ash McIntyre (Italià, Anglès)

Ash Moreau (Alemany)

Atkins (Anglès)

Aubrey (Anglès)

Audrey Kidder (Anglès)

Augustus Waters (Italià, Anglès, Català)

Austin (Anglès)

Austin Bailey (Anglès)

Ava Lindt (Anglès)

Barney Sullivan (Francès)

Baylor Mitchell (Anglès)

Becca Arrington (Francès, Anglès)

Becks (Anglès)

Belinda Prescott (Francès)

Ben Starling (Francès, Anglès)

Ben Wheeler (Francès, Anglès)

Benny (Anglès)

Bernhard Rothner (Alemany, Francès)

Beth Oliver (Anglès)

Bethany (Alemany)

Bethany Willis (Italià, Anglès)

Betsy Bolt (Anglès)

Bill Dunne (Anglès)

Bishop Crandell (Anglès)

Blake Bennett (Anglès)

Bob Adams (Francès)

Bones (Anglès)

Boyd Gallagher (Anglès)

Brandon (Anglès)

Brax Cliffingstone (Anglès)

Brett Kline (Anglès)

Brian Withers (Anglès)

Briar (Anglès)

Brittany McIntyre (Anglès)

Brittany Moreau (Alemany)

Brody Lawson (Anglès)

Butch (Anglès)

C (Anglès)

Calder Cunningham (Anglès)

Caleb Parker (Anglès)

Camryn Palmer (Anglès)

Carla Adams (Francès)

Carmen (Anglès)

Carpenter (Francès)

Carrick Grey (Francès)

Cary Taylor (Italià, Anglès)

Cash Davenport (Italià, Anglès)

Cassie Hiney (Francès, Anglès)

Cathy (Francès, Anglès, Català)

Celia (Neerlandès)

Celia Foote (Italià)

Celia Rae Foote (Alemany, Francès, Anglès)

Chad (Anglès)

Chance (Anglès)

Chandler (Anglès)

Charles (Anglès)

Charlie (Anglès)

Charlotte Phelan (Alemany, Francès, Anglès)

Chase Parker (Anglès)

Chelsea Handler (Anglès)

Chelsea Jameson (Anglès)

Chip Martin (Francès, Anglès)

Chloe Scott (Anglès)

Chris Burns (Anglès)

Chris Vidal (Anglès)

Christa Peterson (Anglès)

Christian Grey (Francès, Anglès)

Christine Lucas (Francès, Anglès)

Christine Parker (Anglès)

Christopher Bennett (Anglès)

Christopher Vidal (Italià, Anglès)

Christopher Vidal Jr. (Anglès)

Chuck Parson (Francès, Anglès)

Claire (Francès, Anglès)

Clara Abernathy (Anglès)

Clark (Francès)

Clementine "Clem" Johns (Anglès)

Coach Evans (Anglès)

Connie Jacobsen (Francès)

Connor "Hatch" Wallace (Anglès)

Constantine Bates (Alemany, Francès, Anglès)

Corinne Giroux (Italià, Anglès)

Coulton (Anglès)

Craig McKenzie (Francès, Anglès, Català)

Crow (Anglès)

Croy Anderson (Anglès)

Cunningham Family (Anglès)

Damien Homer Hennessey (Anglès)

Damien Stark (Anglès)

David (Anglès)

David Lindt (Anglès)

Dean Meyer (Anglès)

Debbie Spiegelman (Francès)

Delilah (Anglès)

Delta Force (Anglès)

Delta Force Heroes (Anglès)

Derek Colthorpe (Anglès)

Derrick ‘The Love Whisperer’ King (Anglès)

Desi Collings (Italià, Anglès)

Detective Chen (Anglès)

Detective Inspector Gaskill (Anglès, Català)

Detective Jim Gilpin (Italià, Anglès)

Detective Otis Warren (Anglès)

Detective Rhonda Boney (Italià, Anglès)

Detective Sergeant Riley (Anglès, Català)

Dolores Martin (Anglès)

Dorothy Domico (Anglès)

Dottie (Anglès)

Dr Hyde (Francès)

Dr Paxton (Francès)

Dr. Edmund Nash (Anglès)

Dr. Holden (Anglès)

Dr. Hyde (Anglès)

Dr. Kamal Abdic (Anglès, Català)

Dr. Patel (Anglès)

Drew Baylor (Anglès)

Duffy (Italià, Anglès)

The Eagle (Anglès)

Ed Larsen (Anglès)

Edmund Nash (Francès)

Elaine Stein (Alemany, Francès, Anglès)

Elder Priest (Anglès)

Elec O'Rourke (Anglès)

Elena Lincoln (Francès)

Elise Parrish (Anglès)

Elizabeth (Anglès, Català)

Elizabeth Leefolt (Italià, Alemany, Francès, Anglès)

Elizabeth Morgan (Francès)

Ellen Abbott (Anglès)

Elliott Grey (Francès)

Emery Winters (Anglès)

Emmi Rothner (Alemany, Francès, Anglès)

Ethan (Anglès)

Ethan Carter (Anglès)

Ethan Kavanagh (Francès)

Eugenia "Skeeter" Phelan (Neerlandès, Anglès)

Eugenia “Skeeter” Phelan (Italià, Alemany, Francès)

Eva Tramell (Italià, Francès, Anglès)

Everly Jensen (Anglès)

Evie Watson (Francès, Anglès, Català)

Fiona Rothner (Francès)

Frances Johns (Anglès)

Franco (Anglès)

Gabe Hamilton (Italià, Alemany, Anglès)

Gabriel Emerson (Anglès)

Gabrielle Holland (Anglès)

Gail Jones (Francès)

Garrett Graham (Anglès)

Gaskill (Francès)

Gavin Gibson (Italià, Anglès)

Gavin McBride (Anglès)

Genevieve Fasbender (Anglès)

Georgia (Anglès)

Georgia Brightly (Anglès)

Gia Matteo (Francès)

Gideon Cross (Italià, Francès, Anglès)

Ginger (Anglès)

Giovanni (Anglès)

Grace Trevelyan-Grey (Francès)

Gracie Oliver (Anglès)

Grand-mère Trevelyan (Francès)

Grant Lexington (Anglès)

Gray Grayson (Anglès)

Greg Davenport (Italià, Anglès)

Greta (Italià, Anglès)

Greta Hansen (Anglès)

Gretchen (Anglès)

Griffin Shipley (Anglès)

Gus (Francès, Anglès)

Gwen Anders (Anglès)

Haddie (Anglès)

Hannah (Francès)

Hannah Wells (Anglès)

Harper Jacobs (Anglès)

Hayden Oliver (Anglès)

Hazel Grace Lancaster (Italià, Anglès, Català)

Hector Cruz (Portuguès (Brasil))

Heroes (Anglès)

Hilly Holbrook (Italià)

Hilly W. Holbrook (Alemany, Francès, Anglès)

Holly Radcliffe (Anglès)

Hudson Decker (Anglès)

Hudson Pierce (Anglès)

Hudson Stone (Anglès)

Ireland Vidal (Italià, Anglès)

Iris (Anglès)

Isaac (Italià, Anglès, Català)

Izzy White (Anglès)

J C (Anglès)

Jace Crestwell (Italià, Alemany, Anglès)

Jack Hyde (Francès)

Jackie Von Stratten (Anglès)

Jackson Burke (Anglès)

Jacqueline Collings (Anglès)

Jade (Anglès)

Jake (Francès, Anglès)

James Bennett (Anglès)

Jameson Bodine (Anglès)

Janet (Anglès)

Janice Erlbaum (Anglès)

Janice Von Stratten (Anglès)

Jason (Francès, Anglès)

Jason "J" Reilly (Anglès)

Jason Orson (Anglès)

Jason Taylor (Francès)

Jason “Jase” Worthington (Anglès)

Jeanette ‘Aunt J’ Petrie (Anglès)

Jeff (Italià, Anglès)

Joe (Anglès)

John Flynn (Francès)

Johnny Foote (Italià, Alemany, Francès, Anglès)

Jonas Rothner (Francès)

Josephine "Joey" (Anglès)

Josh Marshall (Anglès)

Joshua (Francès)