Autors vius o morts de KimThurman

Morts (10)

Vius (40)

Desconegut (70)

No són una persona (2)

Zombis (?)

Cap… encara.