Autors vius o morts de LOSA

Morts (32)

Vius (77)

Desconegut (69)

No són una persona (4)

Zombis (?)

Cap… encara.