Autors vius o morts de Lynch4

Morts (712)

Vius (677)

Desconegut (1,746)

No són una persona (44)

Zombis (?)

Cap… encara.